REPUBLIKA ZDRAVA KRALJEŽNICA REPUBLIC OF HEALTHY SPINE PUTOVNICA PASSPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "REPUBLIKA ZDRAVA KRALJEŽNICA REPUBLIC OF HEALTHY SPINE PUTOVNICA PASSPORT"

Transcription

1 REPUBLIKA ZDRAVA KRALJEŽNICA REPUBLIC OF HEALTHY SPINE PUTOVNICA PASSPORT

2 The doctor of the future will give no medication but will interest his patients in the care of the human frame, in diet and in the cause and prevention of disease. Thomas Edison Liječnik u budućnosti neće davati lijek, već će pobuditi zanimanje svojih pacijenata za skrb o ljudskom tijelu, prehrani, te uzroke i prevenciju bolesti. Thomas Edison 1 Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Dorland s Medical Dictionary Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i društvenog blagostanja, a ne samo izostanak bolesti i slabosti. Dorlandov medicinski rječnik

3 TELEPHONE / TELEFON: / ADDRESS / ADRESA: LAST NAME / PREZIME: FIRST NAME / IME: PASSPORT PUTOVNICA REPUBLIC OF HEALTHY SPINE REPUBLIKA ZDRAVA KRALJEŽNICA 2 CITIZENS OF THE REPUBLIC OF HEALTHY SPINE, ENJOY YOUR MANY BENEFITS: GRAĐANI REPUBLIKE ZDRAVE KRALJEŽNICE, UŽIVAJTE U BROJNIM BLAGODATIMA: Less pain, even no pain Freedom of movement Increase energy Better sleep Stronger immune system Clearer thinking & creativity Better appearance Better health & well-being Sometimes the journey to this land is not easy, but it is worth the effort. Structural correction chiropractic care can help you to your destination. Manje boli, prestanak boli Sloboda pokretljivosti Povećanje energije Bolji san Jači imunitet Brže razmišljanje & veća kreativnost Bolji izgled Bolje zdravlje & fizičko stanje 3 Ponekad putovanje prema toj zemlji nije lako, ali je vrijedno truda. Strukturalno-korektivna kiropraktika može vam pomoći da dođete do odredišta.

4 EXAMINATION At this visit we learn more about you and the health problems your spinal shifts are causing and if you will be a good candidate for structural chiropractic correction. PREGLED Prilikom pregleda moći ćemo saznati više o vama i zdravstvenim problemima koji uzrokuju pomak vaše kralježnice te jeste li pogodan kandidat za strukturalnokorektivnu kiropraktiku. X-RAY IMAGES With these special chiropractic x-ray images we will see the extent of your spinal shift and just how far you are from the Republic of Healthy Spine. We will use these images as our map and compass or navigation system to plan our journey to Healthy Spine Republic. RENDGENSKE SNIMKE Iz ovih posebnih kiropraktičkih rendgenskih snimki vidjet ćemo koliki je pomak vaše kralježnice i koliko ste daleko od Republike Zdrave Kralježnice. Te snimke će nam poslužiti kao putokaz i kompas u planiranju navigacije za vaše putovanje prema Republici Zdravoj Kralježnici. 4 5 You cannot begin an epic journey if you do not know where you are. Ne možete započeti epsko putovanje ako ne znate gdje se nalazite. Your spine has 24 mobile bones that have to be in perfect position for your body to function properly. Vaša kralježnica se sastoji od 24 mobilne kosti koje moraju biti u savršenom položaju kako bi vaše tijelo pravilno funkcioniralo.

5 LECTURES PREDAVANJA TREATMENTS TRETMANI Think of this visit as a guided tour with an expert guide to get you through your journey to the Republic of Healthy Spine. Razmišljajte o ovom posjetu kao o turističkoj turi sa stručnim vodičem koju morate proći da biste stigli do Republike Zdrave Kralježnice. The goal of every chiropractic structural treatment is to train your whole body to hold your spinal bones in perfect position. Every treatment takes you one step closer to your destination. Cilj svakog strukturalno-kiropraktičarskog tretmana jest osposobiti cijelo tijelo kako bi moglo držati kosti kralježnice u savršenoj poziciji. Svaki tretman vodi vas jedan korak bliže odredištu. 6 7 If you do not take the time to look after your body it will force you into it. Ako ne izdvojite vrijeme za brigu o svom tijelu, ono će vas na to prisiliti. Having extraordinary health requires extraordinary commitment. Imati izuzetno zdravlje zahtijeva izuzetnu predanost.

6 SPINAL MAINTENANCE You have arrived to your destination... welcome to the Repulic of Healthy Spine. How do you keep your citizenship?! With regular spinal maintenance. ODRŽAVANJE KRALJEŽNICE Stigli ste na svoje odredište... dobro došli u Republiku Zdravu Kralježnicu. Kako zadržati svoje državljanstvo? Redovitim održavanjem kralježnice. 8 Care for your spine and nervous system, and they will take care of you. Vodite brigu o svojoj kralježnici i živčanom sustavu, a oni će se pobrinuti za vas.

7 CENTAR ZA LIJEČENJE KRALJEŽNICE DR. DEUTSCHER OFFICE HOURS RADNO VRIJEME MON-THU / PON-ČET 8-11 AM / ujutro 3-6 PM / popodne ADDRESS ADRESA Svetice Zagreb Croatia / Hrvatska TEL WEB FACEBOOK 385 (0) Kiropraktičar Zagreb dr. Anthony Deutscher