Gaixotasun infekziosoen aurkako jarduera-protokoloak (V) Protocolos de actuación frente a enfermedades infecciosas (V) LEGIONELOSIA

Size: px
Start display at page:

Download "Gaixotasun infekziosoen aurkako jarduera-protokoloak (V) Protocolos de actuación frente a enfermedades infecciosas (V) LEGIONELOSIA"

Transcription

1

2 Gaixotasun infekziosoen aurkako jarduera-protokoloak (V) Protocolos de actuación frente a enfermedades infecciosas (V) LEGIONELOSIA OSASUN SAILA Osasun Sailburuordetza Osasun Publikoko Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Viceconsejería de Sanidad Dirección de Salud Pública Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Vitoria-Gasteiz, 2008

3 Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daieke: < Egileak: Eva Alonso Fustel Juncal Artieda Arandia Miguel A. García Calabuig Fernando González Carril Eskertza: dokumentu honen prestakuntzan parte-hartu duten Osakidetzako eta Osasun Saileko profesional guztiei. Argitanaldia: 1. a, 2008ko uztaila Ale-kopurua: ale Euskal Autinomia Erkidegoko Administrazioa Osasun Saila Internet: Argitaratzailea: Inprimatzea: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz Leitzaran grafikak ISBN: Lege gordailua: SS

4 AURKIBIDEA 1. SARRERA GORDAILUA ETA GAIXOTASUNA TRANSMITITZEKO BIDEA LEGIONELLA BIDEZKO INFEKZIOAREN ZEINU MEDIKOAK DIAGNOSTIKOA Diagnostiko klinikoa Diagnostiko erradiologikoa Diagnostiko biologikoa EPIDEMIOLOGIA ZAINTZA EPIDEMIOLOGIKOA Sailkapen klinikoa Sailkapen mikrobiologikoa Sailkapen epidemiologikoa Kasuen jakinarazpena BIBLIOGRAFIA ERANSKINA: LEGIONELOSIA-INKESTA EPIDEMIOLOGIKOA KONTUAN IZAN BEHARREKO ARGIBIDEAK

5 1. SARRERA Legionelosiak Legionella generoko bakteriek eragindakoak dira. Hau da, espora sor - tzen ez duen eta kapsulatu gabeko (-) gram baziloak eragindakoak. Horietako 50 espezie eta 70 serotalde baino gehiago ezagutzen dira. Ez da inguru bakteriologiko estandarretan hazten eta BCYE ingurune espezifikoetan kultibatu daiteke. Legionella pneumophila, serotalde 1a (Lp1), ohizkoena da giza patologian duen zerikusiari dagokionean (%80>). Ondoren, 6. serotaldea dago. Bestelako espezieak batik bat pertsona inmunodeprimituetan bakartu egiten dira. 2. GORDAILUA ETA GAIXOTASUNA TRANSMITITZEKO BIDEA Legionellaren gordailua uretan dago. Natura-ingurunean ibaietan, lakuetan, ur termaletan eta abarretan dago. Legionella ameba eta bestelako protozooen bornean bizi eta ugaltzen da. 20ª eta 45ºC arteko ur-tenperaturek bere garapenean laguntzen dute. Dirudienez, organismoak ez dira 20ªC azpiko tenperaturetan ugaltzen eta ez dute bizirauten 60ºC gorako tenperaturetan. Hala ere, egoera sorrean iraun dezakete ur hotzean eta ugaldu daitezke urak temperatura egokia hartzen duenean. Ugaltzeko, Legionella bakteriak nutrienteak behar ditu. Nutriente hauek uraren beraren sisteman izan ohi diren organismoetatik datozkio: algetatik, amebetatik eta bestelako bakterietatik, besteak beste. Halaber, uste da uraren sisteman sedimentuak, lohiak, karea eta bestelako materialak izateak, geruza biotikoekin batera, zerikusi handia duela bakteria gordetzeko eta era berean bere hazkunderako aldeko baldintzak eskaintzeko. Legionellak uraren sistemak koloniza ditzake eta bertan biziraun dezake, batez ere honako hauetan: ur beroaren sistemetan, dutxetara doan ur sanitarioaren banaketa-zirkuitoetan, aire-sistemen hoztorreak bezalako sistemetan eta tresnetan; hezegailuetan, jacu - zzietan, igerilekuetan, ur-termaletan eta bainuetxeetan, dekorazio-iturrietan, aerosolen bidezko arnasketako mediku-ekipoetan eta abarretan. Izan ere, tresna hauek dira Legionellaren infekzio-iturri nagusiak. Bestalde, Legionella longbeachae-k eragindako kasu batzuk ere diagnostikatu dira. Kasu hauen iturria zoruan datza. Hala ere, transmiti tzeko bidea ez dago argi. 7

6 Legionelosia, aerosolak inhalatzeagatik eta Legionella bakteriadun ura xurgatzeagatik (mikroxurgaketak, batik bat forma nosokomialetan) hartu ohi da, nahiz eta espezie eta serotalde guztiak neurri berean inplikaturik ez egon. Izan ere, gaixotasuna hartzeko arriskua aerosolean diren bakterien metaketaren eta esposizioaren iraupenaren araberakoa izango da. Halaber, arriskua handitu egiten da ur tantaren tamaina txikitzean. Hau da, 5µm baino gutxiagoko diametrodun ur tantak luzaroagoan izaten dira airean eta errazago ailegatzen dira beheko arnasbideetara. Ez da baieztatu pertsonatik pertsonako transmisiorik. Baliteke ahoratzeagatiko transmisiorik izatea, baina ez dago egiaztaturik. Legionellaren prebentzioan eta kontrolean ondoko hauek kontuan hartzekoak dira: Legionella instalazioetan sartzea ekiditea. Instalazioetan Legionellaren ugalketa ekiditea, ugalketan laguntzen duten baldin - tzak eragotziz eta kontrolatuz (tenperatura eta zikinkeria). Legionellaren aerosolizazioa ekiditea, aerosolen sorrera eta isurketa ekidinez. 3. LEGIONELLA BIDEZKO INFEKZIOAREN ZEINU MEDIKOAK Bi forma kliniko ezberdintzen dira; bi formen hasierako ezaugarriak ondoko hauek dira: astenia, sukar handia (40ºC), mialgiak eta zefalea: Legionarioaren gaitza: produktiboa ez den eztularekin hasi ohi da; oso gutxitan espektorazio mukoidearekin, batzuetan hemoptoikoa dena. Biriketako erradiografiak txarto mugatutako infiltratuak, halaber heterogeneoak, erakusten ditu, biriketako bi eremuetara etengabe zabaltzen direnak. Infekzioak arnas gutxiegitasuna eragin dezake. Hilgarritasuna ospitalizatutako gaixoetan %40koa eta inmunodeprimituetan ehuneko handiagoa izan daiteke. Pontiac sukarra: gripe sindrome baten parekoa da; ez da pneumoniarik eta ez du arriskuan jartzen pazientearen bizitza. Berez osatzen da 2tik 5 egunera. Inkubazio-aldia: aldatu egiten da gaixotasunaren forma klinikoaren arabera. Legionarioaren gaitza: 2 egunetik 10 egunera (normalean 5 egunetik 6 egunera). Pontiac sukarra: 5 ordutik 3 egunera (normalean 24 ordutik 48 ordura). Ondoko hauek Legionelosia garatzeko arrisku-faktore indibidualtzat jotzen dira: Helduaroa. Gizonezkoa izatea (gizonezkoak/emakumezkoak = 2,5). 8

7 Tabakismoa, alkoholismoa. Inmunosupresioa, minbizia, diabetesa, kortikoterapia. Arnas-afekzio kronikoak. 4. DIAGNOSTIKOA 4.1 Legionelosiaren diagnostiko klinikoa erradiologikoki egiaztatutako pneumonian oinarritzen da. Gaixotasunaren larritasuna oso aldakorra da. Koadro klinikoa etengabe ezartzen da 2-3 egunetan: astenia, gutxi gorabehera hirugarren egunean 39-40ªC graduko sukar bihurtutako neurrizko sukarra, mialgiak eta zefalea. Eztula, oro har, ez da oso produktiboa. Beherakoak, goragaleak eta gonbitoak bezalako liseriketa arazoak elkar daitezke; halaber, nahasmendua eta delirioak bezalako arazo neurologikoak. Infekzioak arnasketako gutxiegitasuna, giltzurruneko gutxiegitasun akutua eta birikakanpoko zeinuak (endokarditisa, giltzurruneko abzesuak ) eta errabdomiolisia eragin di - tzake. Pronostikoan eragina duten faktoreak ondoko hauek dira: azpiko patologiak, adin aurreratua, eta diagnostikoa eta tratamendua berandutzea Diagnostiko erradiologikoa: irudi erradiologikoa sindrome albeolar edo albeolointerstizial batekin orokortutako pneumonia batena da; pneumonia hori aldebikoa izan ohi da. Inmunodeprimituen kasuan, kondentsazio albeolarrarekin batera, kabitazioa ager daiteke Diagnostiko biologikoa: Laborategiko frogak legionelosiaren susmoa arrazoizkoa egiten duten osagai klinikoak direnean egin behar dira. Hori egiteak frogen sen tsibilitatea handituko du. Hazkuntza Urrezko estandarra hartzen da diagnostikorako metodotzat. Izan ere, diagnostikorako prozedimenduen artean espezifikoena da, nahiz eta oso sentsiblea ez izan (%10-80). Gernuan Ag-ren positibotasuna ageri arren, beharrezkoa da laginetan Legionellaren bilaketa sistematikoa egitea. 9

8 Hazkuntza egiteko bideak: espektorazioa, trakea-xurgaketak, garbiketa bronkoalbeolarrak, odola eta birika-ehuna. Legionelosiaren susmoa arrazoizkoa bada, edozein lagin erein behar da, nahiz eta polinuklearrik ez izan. Hazkuntza geldoa da; izan ere, 3 egunetik 10 egunera irauten du, eta BCYE (Buffered charcoal yeast extract) bezalako bitarteko espezifikoak behar ditu. Tratamendu antibiotikoa hasia bada ere, hazkuntza abian jarri behar da, jakinaren gainean izanda horrek sentsibilitatea txikitzen duela. Legionellaren antigeno disolbagarriak antzematea gernuan. Antzemandako osagai antigenikoa bakteriaren zelula-paretaren lipopolisakaridoen frakzioa da, berotasunean egonkorra dena. Lehenbiziko diagnostikoak RIA (erradioinmunoanalisia) bidez egin ziren. 80. hamarkadan, ordea, erradioisotopoak izateko zailtasunak, erradioisotopo hauen ordez, ELISA (enzyme-linked inmunosorbent assay)testa erabiltzea ekarri zuen. Antigenuria antzemateko metodo berritsuena mintzaren inmunokromatografia da (ICT) (Binax-NOW), erabiltzeko erraza eta azkarra dena. Gernuan antigeno disolbagarriak bilatzea ezinbestekoa da diagnostiko azkarra egiteko (15 minutukoa mintzaren inmunokromatografiaren kasuan eta 4 ordukoa ELISA testaren kasuan). Froga positibo mantentzen da, nahiz eta pazientea tratamendu antibiotikoaren menpe egon. Antigenoak sintoma klinikoak hasi osteko 2-4 egunetan agertzen dira gernuan. Eskrezioa aldakorra da pazientearen arabera, baina egun batzuetatik 2 hilabetera luza daiteke; baita urte batera ere paziente batzuen kasuan. Gernuaren metaketak frogaren sentsibilitatea hobetzen du. Sentsibilitate hori %70-88 artekoa izan daiteke eta espezifizitatea %100etik gertu dago. Aurresateko balio positiboa (ABP) %86koa da eta aurresateko balio negatiboa %95ekoa. Binax NOW eta Binax EIA frogek, Legionella neumophilla 1 serotaldekoak baino ez dituzte antzematen, legionelosien %90aren serotalde erantzulekoak hain zuzen ere. ELI SA Biotestak Legionellaren bestelako serotalde eta espezietako antigenoak antzematen ditu; hala ere, test horren erabilera ez dago orokortuta. Inmunofluoreszentzia zuzena (DFA) Direct fluorescent antibody Inmunofluoreszentzia zuzenaren bidezko biriketako ehun, arnas-sekrezio edo serum laginen azterketa zuzena. L.pneumophila diren eta L.pneumophila ez diren serotalde ezberdinak antzematen ditu. DFA-ren sentsibilitatea arnas-sekrezioetan %25etik %75 artekoa da; espezifikotasuna %95tik gorakoa. Froga hori teknika horretan trebatutako pertsonalak egin beharko du laborategi batean. Izan ere, ez da ohizko testa. Sentsibilitate gutxiko froga da eta Pseudomonas sp, Stenotrophomonas maltophilia edo Bordetella pertussis-ekin gurutzatutako erreakzioak daude. 10

9 1 TAULA Frogak legionelosiaren diagnostiko biologikorako. Testa Atzerapena Lagina Sentsibilitatea Espezifikotasuna Iruzkinak emaitzan % % Hazkuntza 3-10 egun Arnasekoa < Espezie eta serotalde guztiak Sentsibilitate Odola < kliniko gutxi Inmunofluoreszentzia > 4 o Arnasekoa >95 zuzena Gernu Lehenago gernua antigenoa < 1 o Gernua >99 metatzea gomenantzematea datzen da Fase akutuan eta susperraldian egin behar da serobi- Serologia 3-10 aste Seruma >95 hurketa antzemateko. Titulu bakarrak kontuz interpretatu. Arnasekoa >90 Teknika hau ez dago kasuaren zehaztapen PCR <4 h Seruma >90 definizo-irizpideen eta serotaldeen barne. Gernua >90 Espezie guztiak antzematen ditu. 11

10 Serologia Serologiak diagnostiko berantiarra eta atzerabegirakoa egiteko baino ez du aukera ematen eta ondorioz, ez du eraginik erabaki terapeutikoan. Hala ere, Legionella pneumophilla ez 1-ak eragindako legionelosiaren diagnostikoa egitea baimentzen du. Beharrezkoa da inmunofluoreszentzia ez zuzenaren, enzimoinmunoanaisiaren (ELISA) edo mikroaglutinazioaren bidez neurtutako (IFEZ) antigorputzen titulua 4 aldiz biderkatzea. Halaber, antigorputzak, lg G eta Ig M, sintomak agertu osteko (11 eta 15 egun) aste betera edo bi astera ager daitezke eta gailurra ondoko 4 edo 5 astean lortuko da. Gomendatzen da odol-lagina gaixotasunaren lehenego egunetan hartzea eta bigarren lagina eboluzioaren osteko 3 eta 6 aste bitartean. Pertsonaren araberako aldaketa asko dago eta kasu batzuetan antigorputzak 2 eta 18 hilabeteko bitartea arte ez dira desagertzen. Gurutzatutako erreakzio asko deskribatu dira mycobakteria, leptoespira, Chlamdia, Mikoplasma, Citrbacter, Campylobacter eta Coxiella burnetti-ekin. Halaber, gurutzatutako erreakzioak aurkitu dira serotalde ezberdinen eta Legionella especie ezberdinen artean. Gurutzatutako erreakziorik ohizkoena 1 eta 6 serotaldeen artekoa da. Anplifikazio-genomikoagatiko antzematea (PCR) Legionellaren DNA espezifikoa antzematen du arnas-sekrezio, gernu eta serumean, sentsibilitate eta espezifikotasun gradu ezberdinekin. Diagnostikorako prozedura urrien artean, ezagututako Legionella espezie guztiek eragindako infekzioak antzemateko poten - tziala duena da. Test ezberdinak daude eremu espezifikoak antzematen dituztenak: 5SrRNA gena (187,189), 16SrRNA gena (156,183,206) edo mip-a (macrophage inhibitor potentiator) gen (82,189,229). PCR-a neurriz sentsiblea da, baina oso espezifikoa. Teknikarik modernoena, real-time PCR-k, gurutzatutako kutsadurak murrizten ditu, baina sentsibilitate eta espezifikotasun hobeak agintzen ditu; hala ere, beharrezkoak dira balidazio gehiago. Egun, diagnostiko biologikoa gernuan legionellaren antigenoa antzematean datza. Horrek, Legionella pneumophilla 1 serotaldeak eragindako kasuak diagnostikatzea muga - tzen du. Hazkuntza ezinbestekoa da kasuen ikasketa epidemiologikorako, eta litekeena da etorkizunean PCR erabili ahal izatea. 5. EPIDEMIOLOGIA Espainiako estatuan, legionelosia derrigorrezko deklarazioko gaixotasuna da 1997tik. Urte hauetan zehar, gutxitze arina gertatu da agertutako kasuen artean, nahiz eta eboluzio hau berbera ez izan Elkarte Autonomo guztietan. Izan ere, Elkarte Autonomo batzuetan kasuen kopurua handitu egin da. (2. taula) 12

11 2. TAULA Legionelosiaren kasuak eta tasak Elkarte Autonomo bakoitzeko. Aitorpen numerikoa urteak Autonomia Erkidegoak kasuak tasak kasuak tasak kasuak tasak kasuak tasak kasuak tasak kasuak tasak Andaluzia 95 1, , , , , ,78 Aragoi 34 2, , , , , ,49 Asturias 12 1, , , , , ,31 Balear Uharteak 37 4, , , , , ,77 Kanariak 5 0,29 6 0, , , , ,71 Kantabria 23 4, , , , , ,33 Gaztela-Mantxa 19 1, , , , , ,54 Gaztela-Leon 17 0, , , , , ,59 Katalunia 138 2, , , , , ,16 Valentzia 100 2, , , , , ,11 Extremadura 5 0, ,94 6 0,56 7 0, , ,00 Galizia 29 1, , , , , ,34 Madrid 53 1, , , , , ,50 Murtzia , , , , , ,45 Nafarroa 42 7, , , , , ,94 Euskadi 98 4, , , , , ,71 Errioxa 8 3, ,73 8 2,81 8 2,75 9 3, ,69 Ceuta 0 0,00 0 0,00 2 2,79 0 0,00 1 1,40 0 0,00 Melilla 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Orotara , , , , , ,38 Iturria: Epidemiologiako Zentro Nazionala Gure inguruko Europako herrialdeetan, Frantzian eta Erresuma Batuan esaterako, epealdian urteko inzidentzia handitu omen da. (3. taula) 13

12 3. TAULA Legionelosiaren kasu eta tasak biztanleko Europako herrialdeetan Ingalaterra eta Gales Frantzia Urteak Kasuak Tasak Kasuak Tasak , , , , , , , , , , , ,30 Euskadin ere kasuen handitze arina gertatu da epealdi berean, nahiz eta inzidentziaren egonkortzeari buruz hitz egin daitekeen. EAEn gertatu kasu batzuk, gaixotasunaren inkubazioaren epe batean edo epealdi osoan egindako bidaiak direla eta izan dira. Ondorioz, ingurumeneko arrisku-faktoreak Euskaditik kanpo daudela esan daiteke. 4. TAULA Legionelosiaren kasuak eta tasak. EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE Urtea Kasuak Tasak Kasuak Tasak Kasuak Tasak Kasuak Tasas , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Tasak biztanleko. Izendailetzat erabilitako populazioa EAEko 2001eko erroldakoa da 14

13 Ezagututako arrisku-faktoreen (AF) artean, tabakozaletasuna eta alkoholaren gehiegizko kontsumoa dira ohizko AF indibidualak. Ingurumeneko AF edo ezagututako arriskuegoeren artean, lehendabizi biaiatu izanaren aurrekaria dago eta bigarren lekuan aire girotu sistemekiko esposizioa. (5. taula) 5. TAULA Legionelosiaren faktoreak eta arrisku-egoerak. EAE Faktore eta arrisku-egoerak(*) Kopurua % Erretzailea ,56 Edalea ,84 Arnas eritasun kronikoa 60 9,42 Diabetesa 42 6,59 Inmunosupresio kortikoide 31 4,87 Neoplasia 8 1,26 Alterazio inmunologikoa 3 0,47 Ez da AF indibidualik ezagutzen ,10 Bidaiatu izanaren aurrekaria 68 10,68 Aire sistemekiko esposizioa 23 3,61 Ospitalizatua izanaren aurrekaria 18 2,83 Saunak, bainuak, bainuetxeak 11 1,73 Lanbide-jarduera 3 0,47 Ez da ingurumen arriskurik ezagutzen 28 4,40 Bestelakoak 87 13,66 (*) Kasu batzuek arrisku faktore edo arrisku egoera 1 baino gehiago izan dezakete 6. ZAINTZA EPIDEMIOLOGIKOA Kasuen sailkapena Legionarioaren gaitza pneumoniaren ez ohizko gaitza da eta ez du ezaugarri kliniko berezirik bestelako pneumonien aldean. Beraz, bere diagnostikoa egiteko beharrezkoa izango da laborategiko ikerketak egitea. Zaintza epidemiologikoaren helburuetarako ondoko sailkapena egiten da: 15

14 6.1. Sailkapen klinikoa 1) Legionarioaren gaitza (legionelosi peumonikoa) Pneumoniaren diagnositko klinikoa infekzioaren ebidentzia mikrobiologikoarekin Legionella sg 1-ekin edo bestelako L. pneumophila serotaldeekin edo bestelako Legionella espezieekin. 2) Legionelosi ez pneumonikoa edo Pontiac sukarra Legionellak eragindako infekzioaren ebidentzia mikrobiologikoko kasuak (egiaztatutakoa edo litekeena) eta pneumonia ebidentzia gabeko arnasketako sintomak. 3) Sintomarik gabeko Legionellak eragindako infekzioa Legionellak eragindako infekzio sintomarik ez duen pazientean Legionellaren laborategiko egiaztatutako edo litekeen ebidentzia. 4) Legionellak eragindako infekzioa sintoma ezezagunekin Sintoma ezezagunak dituen pazientean Legionellaren laborategiko egiaztatutako edo litekeen ebidentzia. 5) Legionelosiaren susmoa Gaixotasun bateragarria (pneumonia edo gripearen sintomak) susmoarekin baina Legionellak eragindako gaixotasunaren laborategiko froga ebidenterik gabe. 1. Antigorputzen titulu bakarra: 1:16; 1:32 edo 1:64 (brotea denean: 1:16 edo 1:32). 2. Serologia positiboa 4 aldiz handiagoa den tituluarekin edo balidatu gabeko titulu altuago bakar batekin Sailkapen mikrobiologikoa Litekeen kasua Pneumoniaren diagnostiko klinikoa ondoko laborategiko datuetako ebidentzia bakar batekin edo gehiagorekin ko titulu bakarra inmunofluoreszentzia ez zuzenaren teknikaren bidez 1 serotaldean (sg) edo 64ko titulu bakarra brote baten murgilduta bagaude. 2. Bakteriaren tindaketa zuzena arnasketa sekrezioetan edo biriketako ehunean, antigorputz mono edo poliklonaldun fluoreszentzia ez zuzenak eragindakoa Legionellaren edozein espezie edo serotaldetan, sg 1 barne. 16

15 Egiaztatutako kasua Pneumoniaren diagnostiko klinikoa eta laborategiko ondoko datuetako ebidentzia bakar batekin edo gehiagorekin. 1. Legionellaren edozein espezie edo serotalde bakartzea arnasketa sekrezio, biriketako ehun edo odola denean. 2. Serobihurketa: antigorputzen handitzea lau aldiz edo gehiago, L. pneumophila sg 1, inmunofluoreszentzia ez zuzenaren bidez, gaixotasunaren fase akutuan eta gaixondokoan hartutako serumetan. 3. L. pneumophila sg 1 antigenoaren demostrazioa gernuan egiaztatutako tekniken bidez Sailkapen Epidemiologikoa Legionarioaren gaitza Egiaztatutako kasua: pneumoniaren ebidentzia klinikoa edo erradiologikoa eta diagnostiko erradiologikoa organismoa bakartzeagatik arnasketa sekrezioetan oinarritutakoa, serobihurketa: antigorputzen handitzea lau aldiz edo gehiago, L. pneumophila SG1 kasuetan, edo L. pneumophila sg1 antigenoaren demostrazioa gernuan. Kasu susmagarria edo litekeen kasua: pneumoniaren ebidentzia klinikoa edo erradiologikoa eta L. pneumophila sg 1-eko antigorputzen maila altu baten diagnostiko mikrobiologikoa ( 256). Kasuak agertzen diren araberako sailkapena Noizbehinkako kasuak: bakartutako kasua, bestelakoekin zerikusiri epidemiologikorik ez duena. Talde komunitarioa: 2 kasu edo gehiago, bizilekua edo lana edo bisitatutako lekuak kontuan hartuta eta denboran zerikusia izanda, ikerketu behar direnak. Brote komunitarioa: Kasuen talde komunitarioa, ebidentzia mikrobiologikoarekin edo ebidentzia mikrobiologiko hori gabe, infekzio iturri amankomun handi horren ebidentzia epidemiologiko handia dagoenean eta horri erantzuteko, infekzio iturri susmagarrietan kontrolerako neurriak hartzen direnean. Kasuak agertzen diren eremuaren araberako sailkapena Bidaiekin zerikusia duten kasuak: gau batez edo gehiagotan hotelen batean egon izana gaixotasuna hasi aurreko 2 eta 10 egun bitartean. 17

16 Bidaiarekin zerikusia duen Taldea: hotel berean izan direnen 2 kasu edo gehiago eta gaixotasuna 2 urteko epean hasten denean. Ospitalean hartutako legionelosia edo legionelosi nosokomiala 1. Behin-betiko nosokomiala: sintomak hasi aurreko 10 egunetan ospitalean izan den gaixoa. 2. Litekeen nosokomiala: sintomak hasi aurreko 10 egunetako 1. eta 9. egun bitartean ospitalean izan diren pazienteak eta gainera: a) legionarioaren gaitza duten kasu 1 edo gehiago duten ospitaletan gaixotzen dira edo b) Epe berean ospitaleko ur sistemen bakartzearekin ezin bereizi daitekeen bakar - tzea dute eta ezin dira bereizi antigorputz monolonalen tekniken bidez edo tiraje molekularren metodoen bidez. Litekeen nosokomiala: sintomak hasi aurreko 10 egunetako 1. eta 9. egun bitartean, legionarioaren gaitzik izan ez den eta infekzioaren eta ospitalaren artean harreman mikrobiologikorik nabarmendu ez den ospitalean izan diren pazienteak. Kasuen jakinarazpena EDO Sistema: Legionelosia derrigorrezko deklarazioko gaixotasuna da (DDG) EAEn, abenduaren 24ko 312/1996 Dekretuaren arabera, 1997ko urtarrilaren 2ko EHAA, Euskal Herriko Zaintza Epidemiologikoaren Sistema sortzen duena. Dekretu horren arabera, legionelosia I. Eranskinaren B2 taldean dago; beraz, aitortzen duen medikuak aitorpen indibidualaren orria beteta bidali beharko du (I. Eranskina). SIMCAV: Halaber, aipatutako Dekretuaren arabera, Informazio Mikrobiologikoren Sisteman aitortu beharko da. Kasu horretan, EAEko mikrobiologi-laborategiek Legionellaren determinazio analitiko positiboak premiaz jakinarazi beharko dituzte Epidemiologi- Unitateetan. 18

17 BIBLIOGRAFIA Legionella and the prevention of legionellosis. World Health Organization 2007 Barry S. Fields, Robert F. Benson and Richard E. Besser. Legionella and Legionnaires Disease: 25 Years of Investigation. Clinical Microbiology Reviews, July 2002, p Bram M. W. Diederen, Caroline M.A. de Jong, Facial Marmuouk, Jan A.J. Kluytmams, Marcel F Peeters and Anneke Van der Zee. Evaluation of real-time PCR for the early detection of Legionella pneumophila DNA in serum simples. Journal of Medical Microbiology 2007, 56, Bram M. W. Diederen and Marcel F Peeters. Evaluation of Two New Inmunochromatographic Assays (Rapid U Legionella Antigen Test and SD Bioline Legionella Antigen Test) for De - tection of Legioenlla pneumophila Serogroup 1 Antigrn in Urine. Journal of Clinical Micro - biology, Aug. 2006, p Bram M. W. Diederen, Caroline M.A. de Jong, Jan A.J. Kluytmams, Anneke Van der Zee and Marcel F Peeters. Detection and quantification of Legionella pneumophilla DNA in serum: case reports and review of literatura. Journal of Medical Microbiology, 2006, 55, Ed P. F. Yzerman, Jeroen W. den Boer, Kamilla D.Lettinga, Arnoud J Schel, Joop Schellekens and Marcel Peeters. Sensitivity of three serum antibody tests in a large outbreak of Legionnaires disease in the Neyherlands. Journal of Medical Microbiology, 2006, 55, M. Koide, F. Higa, M. Tateyama, I. Nakasone, N. Yamame, J. Fujita. Detection of Legionella Species in Clincal Simples: Comparison of Polymerase Chain Reaction and Urinary Antigen Detection Kits. Infection 34, 2006, Nº 5. Kristien Dirven, Margareta Ieven, Marcel F Peeters, Anneke Van der Zee, Koen De Schrijver and Herman Goznes. Comparison of three Legionella urinary antigen assays during an outbreak of legionellosis in Belgium. Journal of Clinical Microbiology, 2005, R.M. Blázquez, F.J. Espinosa, C.M. Martinez-Toldos, L. Alemany, M.C. Garcia-Orenes, M. Segovia. Sensitivity of urinary antigen test in relation to clinical severity in a large outbreak of Legionella pneumonia in Spain. Eur. J. Clin. Microbio Infect Dis, 2005, 24:

18 Diane S.J. Lindsay, William H. Abrahan, William Findlay, Meter Christie, Fiona Johnston and Giles F.S. Edwards. Laboratory diagnosis of legionnaires disease due to Legionella pneumophila serogroup 1: comparison of phenotypic and genotypic methods. Journal of Medical Micro bi o - lo gy, 2004, 53, Jürgen H.Helgic, Søren A. Uldum, Christian Lück and Tmothy G. Harrison. Detection of Legionella pneumophila antigen in urine simples by BinaxNOW immunochromatographic assay and comparison with both Binax Legeionella Urinary Enzyme Immunoassay (EIA) and Biotest Legeio - nella Urin Antigen EIA. J.Med. Microbiol- Vol 50, 2001, Kaisu Rantakokko-Jalava and Jari Jalava. Development of Convencional and Real- Time PCR Assays for Detection of Legeionella DNA in Respiratory Specimens. Journal of Clinical Microbiology, Aug. 2001, p Carmen Guerrero, Carmen M. Toldos, Genoveva Yagüe, Cristóbal Ramirez, Tomas Rodriguez, and Manuel Segovia. Comparison of Diagnostic Sensitivities of Three Assays (Bartels Enzyme Immunoassay[EIA], Biotest EIA, and Binax NOW Immunochromatographic Test) for Detction of Legionella pneumophila Serogoup 1 Antigen in Urine. Journal of Clinical Microbiology, Jan 2004 p L. Molinos. Detección de antígenos en la orina. Arch Bronconeumol. 2006; 42(3):

19 ERANSKINA LEGIONELOSIA-INKESTA EPIDEMIOLOGIKOA. Kasu zbk: Inkestaren data: / / Inkesta egiten duen teknikoa: GALDETEGIARI ERANTZUTEN DION PERTSONA Kasua Senarra/Emaztea Neba-arreba Laguna, familiartekoa Erantzuten duena pazientearekin bizi da: Bai Ez Izena eta abizenak: Telf.: PAZIENTEAREN DATUAK: Izena eta abizenak: Jaiotza data: / / Sexua: Gizonezkoa Emakumezkoa Helbidea: Herria: Telf.: Egoera zibila: Langunea: Helbidea: Telf.: Profesioa: Lan-mota (azalpena): OSPITALERATZEA LEGIONELOSIA DELA ETA: Sintomak: Sintomak hasi zireneko data: / / Sukarra Pneumonia Zefalea Mialgiak Beherakoa Gorakoak Nahasketa Bestelakoak: Laborategiko emaitza (Metodoa eta data): 21

20 Tratamendua: Ospitalea: Zerbitzua: Artatzen duen medikua: Telf.: Onarpen-data: / / Altaren data: / / Eboluzioa: Sendaketa Oraindik gaixorik Heriotza Oharrak: ARRISKU-FAKTORE PERTSONALAK, MEDIKOAK EDO OSPITALERATZEKOAK Erretzailea. (z/e) Edalea. (e/e) Edari mota: Arnasketako gaixotasun kronikoa (bronkitis kronikoa, enfisema, epoc,...). Mota: Giltzurruneko gaixotasuna. Dialisia. Diabetesa. Neoplasia. Mota: Data: / / Bestelakoak: Kimioterapiarik hartu al duzu azken urtean? Data: / / Sintomak hasi aurreko 4 asteetan kortikoiderik hartu al duzu?: Bai Ez Ez daki Gaixotasuna hasi aurreko 2 asteetan, izan al da zure inguruan medikuak pneumonia diagnostikatu dion norbait? Bai Ez Ez daki 22

21 Ospitalizatua izan al zara gaixotasuna aurreko 10 egunetan? Bai Ospitalea eta zerbitzua: Fecha: / / Ez Fisioterapeuta, dentista edo mediku kontsultaren batean izan al zara? Bai Ez Ez daki. Non eta data: HOTELETAN IZANAREN ETA BIDAIEN AURREKARIAK Gaixotasuna hasi aurreko 10 egunetan, hoteles batean izan al zara? Bai Hotela: Logela: Noiztik: / / Noiz arte: / / Dutxatu zinen? Bai Ez Ez daki. Aire girotua erabili zenuen? Bai Ez Ez daki. Ez Ez daki. Bestelako bidaiarik egin al duzu? (camping, itsas bidaia, ) Bai Non?: Data: / / Ez Ez daki. ARRISKU FAKTORE KOMUNITARIOAK ETA INGURUMENEKOAK. (Gaixotasuna hasi aurreko 10 egunetan) Komunitarioak: Dutxa Bainua Konketa Dutxatu edo bainatu zara?: Etxean: Lanean: Maiztasuna: 23

22 Etxeko hezegailua erabiltzen duzu? Bai Mota (lurrun hotza, lurrun beroa, ultrasoinua, sistema zentrala): Ez Ez daki Zer ur bero mota duzu etxean? Indibiduala Mota: Berogailu elektrikoa Gasa Komunitaroa Zentrala Ez daki Egin al duzu etxean iturgintzako obrarik gaixotasuna hasi aurreko 2 asteetan? Bai Ez Ez daki Ingurumenekoak: Izan al zara urarekin kontaktuan ondoko lekuren batean?. Bai Ez Ez daki Lekua eta data Jacuzzia Lorategia/ortua ureztatu Jauzi-iturria Iturri apaingarria Uretako kirolak Autoak garbitzekoa Urarekin garbitu Beste toki batzuk EDOTA iruzkinak: 24

23 OHITURAK (Gaixotasuna hasi aurreko 10 egunetan) Izan al zara ondoko lekuren batean? Bai Ez Ez daki Lekua eta data Ikuskizun sala Jatetxe Diskoteka Gimnasio Futbol zelai Bibero / berotegi Bainuetxe Alterneko kluba Beste leku batzuk: Egin al duzu ondoko jardueraren bat? Bai Ez Ez daki Iruzkinak (lekua, kaleak, ibilbidea) Paseatu Poteatu Erosketak Bestelakoak: 25

24 Kasuaren sailkapena: Egiaztatua Susmagarria / Litekeena Noizbehinkakoa Harremana duen kasua Taldekatua Nosokomiala Komunitarioa Zerikusia bidaia 26

25 KONTUAN IZAN BEHARREKO ARGIBIDEAK EAEko osasun-inkestan ondoko definizioak biltzen dira: ez edalea, edale ohia, noizbehinkako edalea eta ohizko edalea (edale moderatua, edale handia eta gehiegizko edalea). Legionellaren inkestan, pertsona bat edalea den edo ez zehazteko, edale handiak eta gehiegizko edaleak hartuko dira kontuan. 1. Edale handia: Gizonezkoak: cc-ko alkohol kontsumoa egunean (41-72 gr.). Emakumezkoak: cc-ko alkohol kontsumoa egunean (25-42 gr.). 2. Gehiegizko edalea: Gizonezkoak: 91cc edo gehiagoko alkohol kontsumoa egunean (72 gr. baino gehiago) Emakumezkoak: 55cc edo gehiagoko alkohol kontsumoa egunean (42gr. baino gehiago) KONTSUMITUTAKO EDARIAREN ARABERAKO ERREFERENTZIA TAULA Bebida Cantidad Medida Graduación C. Cúbicos/alcohol Edaria Kantitatea Neuria Graduazioa C. Cubikoak/alkohola Sidra / Sagardoa Edalontzi cc 5 5 cc Vino / Ardoa Edalontzi cc cc Cerveza / Garagardoa Kaña cc 5 8,5 cc Whisky, brandy / Whiskia, brandy 45 cc cc Anis, pacharan / Anisa, patxarana Kopa 1 45 cc cc Combinados (Gin-tonic) Konbinatuak (Gin-tonic-a) 70 cc cc Kalimotxos / Kalimotxoak Edalontzi cc cc Vermouth, finos, bitter 1 70 cc cc Bermutak, finak, bitter Chupitos de licor / Likor - txupitoak 1 23 cc 40 9 cc Halaber, tabakoaren kontsumoari dagokionean: Ohizko erretzailea: aitortzen dudan pertsonak egunean gutxienez zigarro bat erretzen du. 27

EAEko jardun-prozedura, Zika birusaren gaixotasunaren susmoa dagoen kasuetan

EAEko jardun-prozedura, Zika birusaren gaixotasunaren susmoa dagoen kasuetan EAEko jardun-prozedura, Zika birusaren gaixotasunaren susmoa dagoen kasuetan (Eguneratzea: 2016ko urriaren 17a) Osasunaren Mundu Erakundeak (OME), Zika birusaren gaixotasuna dela-eta, ezarri duen alerta

More information

GAIXOTASUN INFEKZIOSOEN AURKAKO JARDUERA-PROTOKOLOAK (III) PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS (III)

GAIXOTASUN INFEKZIOSOEN AURKAKO JARDUERA-PROTOKOLOAK (III) PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS (III) GAIXOTASUN INFEKZIOSOEN AURKAKO JARDUERA-PROTOKOLOAK (III) PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS (III) OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SANIDAD ISBN 84-457-2148-8 Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen

More information

MUGIMENT TXORIERRI PROGRAMAREN DATUAK

MUGIMENT TXORIERRI PROGRAMAREN DATUAK MUGIMENT TXORIERRI PROGRAMAREN DATUAK 1. Partaidetza-datuak 2. Arrisku kardiobaskularraren faktoreak 3. Partaideen ezaugarriak 4. Esku-hartzearen ondorengo hobekuntzak 5. Gogobetetasun-inkesta 6. Ondorioak

More information

B12 BITAMINAREN ETA FOLATOREN ESKASIAREN DIAGNOSTIKOA BERRIKUSKETA BIBLIOGRAFIKOA ETA GOMENDIOAK. 2015eko abendua

B12 BITAMINAREN ETA FOLATOREN ESKASIAREN DIAGNOSTIKOA BERRIKUSKETA BIBLIOGRAFIKOA ETA GOMENDIOAK. 2015eko abendua B12 BITAMINAREN ETA FOLATOREN ESKASIAREN DIAGNOSTIKOA BERRIKUSKETA BIBLIOGRAFIKOA ETA GOMENDIOAK. 2015eko abendua LANTALDEA: Carmen Mar Medina, koordinatzailea, Laborategia, Galdakao- Usansoloko Ospitalea

More information

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TUBERKULOSIAREN PROGRAMA urtea

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TUBERKULOSIAREN PROGRAMA urtea EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TUBERKULOSIAREN PROGRAMA 2012. urtea EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TUBERKULOSIAREN PROGRAMA 2012. urtea Vitoria-Gasteiz 2014 Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzaren

More information

Listeria monocytogenes. Agiriaren data: 2006ko martxoa

Listeria monocytogenes. Agiriaren data: 2006ko martxoa Listeria monocytogenes Agiriaren data: 2006ko martxoa 1.- SARRERA Listería monocytogenes (LM) sortu ahal den patogenoa da. Bakteria horiek sortzeko prozesu batzuk oso larriak izan ahal dira, eta umeki,

More information

ZEFALEAREN KUDEAKETA LARRIALDIETAN

ZEFALEAREN KUDEAKETA LARRIALDIETAN ZEFALEAREN KUDEAKETA LARRIALDIETAN Kasu baten harira Ane Mateos Aurrekoetxea, Maialen Alday Munilla, Joseba Fdz de Retana Corres eta Garazi Agirre Beitia KASU KLINIKOA Kontsulta arrazoia: zefaleagatik

More information

Populazio-baheketaren garrantzia: giza papilomabirusaren aurkako borroka

Populazio-baheketaren garrantzia: giza papilomabirusaren aurkako borroka Populazio-baheketaren garrantzia: giza papilomabirusaren aurkako borroka Nerea Fontecha 1, Miren Basaras* 1, Jose C. Quilez 2, Silvia Hernáez 3, Daniel Andía 2, Ramon Cisterna 1,3 1 Immunologia, Mikrobiologia

More information

MEDIKAZIO KRONIKOAREN MANEIUA EBAKUNTZA INGURUKO ALDIAN

MEDIKAZIO KRONIKOAREN MANEIUA EBAKUNTZA INGURUKO ALDIAN 25 LIBURUKIA 09 Zk 2017 FARMAKOTERAPIA INFORMAZIOA INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA MEDIKAZIO KRONIKOAREN MANEIUA EBAKUNTZA INGURUKO ALDIAN AURKIBIDEA SARRERA FARMAKO ANTIDIABETIKOAK FARMAKO ANTITRONBOTIKOAK

More information

4.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK AGENTE ERAGILEA TRANSMISIO-MODUA INKUBAZIO-DENBORA IMMUNITATEAREN IRAUPENA TXERTOAREN EZAUGARRIAK

4.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK AGENTE ERAGILEA TRANSMISIO-MODUA INKUBAZIO-DENBORA IMMUNITATEAREN IRAUPENA TXERTOAREN EZAUGARRIAK 4.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK Streptococcus pneumoniae bakterioa da herritarren artean pneumonia komunitarioaren eragile nabarmenena eta haurrei erdiko otitisa eragitearen arrazoi nagusia.

More information

3.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK AGENTE ERAGILEA TRANSMISIO-MODUA INKUBAZIO-DENBORA IMMUNITATEAREN IRAUPENA TXERTOAREN EZAUGARRIAK

3.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK AGENTE ERAGILEA TRANSMISIO-MODUA INKUBAZIO-DENBORA IMMUNITATEAREN IRAUPENA TXERTOAREN EZAUGARRIAK 3.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK Streptococcus pneumoniae bakterioa da herritarren artean pneumonia komunitarioaren eragile nabarmenena eta haurrei erdiko otitisa eragitearen arrazoi nagusia.

More information

ASMA HELDUETAN ETA NERABEETAN

ASMA HELDUETAN ETA NERABEETAN 25 LIBURUKIA 08 Zk 2017 FARMAKOTERAPIA INFORMAZIOA INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA ASMA HELDUETAN ETA NERABEETAN AURKIBIDEA SARRERA DIAGNOSTIKOA TRATAMENDUA TRATAMENDUAREN HELBURUAK ETA OSAGAIAK JARRAIPEN

More information

LGMD2A gaixotasunaren diagnostiko molekularra

LGMD2A gaixotasunaren diagnostiko molekularra LGMD2A gaixotasunaren diagnostiko molekularra Oihane Jaka Biodonostia Institutua eta King s College London oihane.jaka@kcl.ac.uk DOI: 10.1387/ekaia.14528 Jasoa: 2015-05-22 Onartua: 2015-06-16 Laburpena:

More information

LINFOMA FOLIKULARRA:LINFOMA FOLIKULARRA 11/6/07 11:02 Página 1 LINFOMA FOLIKULARRA 2006ko berrikuspena

LINFOMA FOLIKULARRA:LINFOMA FOLIKULARRA 11/6/07 11:02 Página 1 LINFOMA FOLIKULARRA 2006ko berrikuspena LINFOMA FOLIKULARRA 2006ko berrikuspena AURKIBIDEA 1. Sarrera............................................... 5 2. PETen erabilgarritasuna linfoma folikularraren azterketan............. 5 3. Faktore pronostikoak.....................................

More information

Analisi farmakozinetiko/farmakodinamikoa antimikrobianoen erabilera hobetzeko gaixo larrietan

Analisi farmakozinetiko/farmakodinamikoa antimikrobianoen erabilera hobetzeko gaixo larrietan Analisi farmakozinetiko/farmakodinamikoa antimikrobianoen erabilera hobetzeko gaixo larrietan (Pharmacokinetic/pharmacodynamic modeling to optimize antimicrobial agents dosage in critically ill patients)

More information

Droga berriak merkatu berritzailean New drugs in an innovative market

Droga berriak merkatu berritzailean New drugs in an innovative market Errebisio-artikulua Droga berriak merkatu berritzailean New drugs in an innovative market Igor Horrillo 1, 2, 3 1, 2, 3 eta Luis F. Callado 1 Farmakologia Saila, Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU

More information

EREMU ELEKTROMAGNETIKOAK ETA OSASUNEAN DUTEN ERAGINA FROGA ZIENTIFIKOAK

EREMU ELEKTROMAGNETIKOAK ETA OSASUNEAN DUTEN ERAGINA FROGA ZIENTIFIKOAK OSASUN SAILA Osasun Sailburuordetza Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SALUD Viceconsejería de Salud Dirección de Salud Pública y Adicciones EREMU ELEKTROMAGNETIKOAK ETA OSASUNEAN

More information

AURKIBIDEA. Sarrera Azterketen diseinua Emaitzak Ondorioak. Iruzkinak Proposamen terapeutikoa Bibliografia...

AURKIBIDEA. Sarrera Azterketen diseinua Emaitzak Ondorioak. Iruzkinak Proposamen terapeutikoa Bibliografia... SUKAR-NEUTROPENIA LUZEA ANTIFUNGIKO BERRIEN EGINKIZUNA AURKIBIDEA Sarrera................................................. 4 Azterketen diseinua......................................... 5 Emaitzak.................................................

More information

Received 3 August 2005/Returned for modification 13 September 2005/Accepted 13 January 2006

Received 3 August 2005/Returned for modification 13 September 2005/Accepted 13 January 2006 CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY, Mar. 2006, p. 361 364 Vol. 13, No. 3 1556-6811/06/$08.00 0 doi:10.1128/cvi.13.3.361 364.2006 Copyright 2006, American Society for Microbiology. All Rights Reserved. Evaluation

More information

3. GAIA DIAGNOSTIKO PERIODONTALAREN SARRERA

3. GAIA DIAGNOSTIKO PERIODONTALAREN SARRERA 3. GAIA DIAGNOSTIKO PERIODONTALAREN SARRERA Egileak: García-De La Fuente AM, Estefanía-Fresco R, Aguirre-Zorzano L A OCW-2016 DESKRIBAPENA Bakterio-plaka (B-P) ez-espezifikoa pilatzen denean hortzen inguruan,

More information

Aurkezpena Operazio kirurgikoa egiteko denbora Infekzioaren profilaxia Profilaxi antibiotikoa... 6

Aurkezpena Operazio kirurgikoa egiteko denbora Infekzioaren profilaxia Profilaxi antibiotikoa... 6 ALDAKAKO HAUSTUREN PROTOKOLOA AURKIBIDEA Aurkezpena.............................................. 5 1. Operazio kirurgikoa egiteko denbora............................ 6 2. Infekzioaren profilaxia.....................................

More information

GABAPENTINA ETA PREGABALINA: ERABILERAREN ETA ABUSUAREN ARTEAN

GABAPENTINA ETA PREGABALINA: ERABILERAREN ETA ABUSUAREN ARTEAN Infac ESKUALDEKO 22 LIBURUKIA 4 Zk 2014 FARMAKOTERAPI INFORMAZIOA INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA DE LA COMARCA http://www.osakidetza.euskadi.net/cevime Intranet Osakidetza http:/www.osakidetza.net GABAPENTINA

More information

Nola eragiten du 2-Interleukinak T-zelulen nukleoko proteinen fosforilazio mailan?

Nola eragiten du 2-Interleukinak T-zelulen nukleoko proteinen fosforilazio mailan? Nola eragiten du 2-Interleukinak T-zelulen nukleoko proteinen fosforilazio mailan? (How does interleukin-2 affect the phosphorylation state of nuclear proteins in T-cells?) Nerea Osinalde Biokimika eta

More information

Urte bat baino gutxiagoko umeengan agertutako nerbio-sistema zentraleko tumoreak: berrikuspena Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean eta literaturan

Urte bat baino gutxiagoko umeengan agertutako nerbio-sistema zentraleko tumoreak: berrikuspena Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean eta literaturan Urte bat baino gutxiagoko umeengan agertutako nerbio-sistema zentraleko tumoreak: berrikuspena Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean eta literaturan Central Nervous System (CNS) tumors in an under 1 year-old

More information

Zaintzaren alde goxoa, zentzua eta alde positiboaren bilaketa menpekotasuna duen adinekoaren zainketan

Zaintzaren alde goxoa, zentzua eta alde positiboaren bilaketa menpekotasuna duen adinekoaren zainketan Zaintzaren alde goxoa, zentzua eta alde positiboaren bilaketa menpekotasuna duen adinekoaren zainketan J. López Martínez* I. Lizaso Elgarresta** M. Sánchez de Miguel** *San Pablo-CEU Unibertsitatea **Psikologia

More information

Hipertentsio arterialari buruzko Praktika klinikoaren gida

Hipertentsio arterialari buruzko Praktika klinikoaren gida Osakidetzako praktika klinikoko gidak Hipertentsio arterialari buruzko Praktika klinikoaren gida Laburpena 2007ko eguneratzea FINANTZAKETA: PKG hau Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak finantzatu

More information

LABURDURAK. Eskuineko blokeo osoa. Eskuin-bentrikuluaren hipertrofia. Ezkerreko blokeo osoa. Ezker-bentrikuluaren hipertrofia

LABURDURAK. Eskuineko blokeo osoa. Eskuin-bentrikuluaren hipertrofia. Ezkerreko blokeo osoa. Ezker-bentrikuluaren hipertrofia 1 LABURDURAK AEA AEE AKZ AMP AP ATHB AUHB BAAAK BAB BBB BGBK BTE EAK EB EKG ESBEO ESBH ESBO EZBEO EZBH EZBO FA KASN Aldi errefraktario absolutua Aldi errefraktario erlatiboa Arteria koronario zirkunflexua

More information

Ingurune aberastuaren eragina eskizofrenian

Ingurune aberastuaren eragina eskizofrenian Ingurune aberastuaren eragina eskizofrenian Harkaitz Bengoetxea* 1, Irantzu Rico-Barrio 1, Naiara Ortuzar 1, Enrike G. Argandoña 2, Jose Vicente Lafuente 1 1 Neurozientziak Saila, Medikuntza eta Odontologia

More information

GRADU AMAIERAKO LANA

GRADU AMAIERAKO LANA GRADU AMAIERAKO LANA ARIKETA FISIKOAREN ETA DIETA OSASUNTSUAREN PROGRAMA BATEN EPE LUZEKO EFEKTUAK LEHENENGO MAILAKO HIPERTENTSIOA ETA OBESITATE MORBIDOA ZUEN PERTSONA BATENGAN: IKASKETA KASUA EGILEA:

More information

Protokoloa. MIELOMA ANIZKOITZA eko berrikuspenaren eguneratzea

Protokoloa. MIELOMA ANIZKOITZA eko berrikuspenaren eguneratzea Protokoloa MIELOMA ANIZKOITZA 2008 2005eko berrikuspenaren eguneratzea 37 MIELOMA ANIZKOITZA 2008 2005eko berrikuspenaren eguneratzea DONOSTIA OSPITALEA Osakidetza Begiristain pasealekua, z.g. 20014 Donostia-San

More information

Kanabinoideoak: onuragarriak ala kaltegarriak?

Kanabinoideoak: onuragarriak ala kaltegarriak? Kanabinoideoak: onuragarriak ala kaltegarriak? Jon Zarate Sesma* Itziar Txurruka Ortega* Enrique Etxebarria Orella** * Farmazian lizentziatuak ** Medikuntzan doktorea Fisiologia Saila, Farmazia Fakultatea

More information

ERRESBERATROLAREN HAINBAT EFEKTU ETA ERABILERA

ERRESBERATROLAREN HAINBAT EFEKTU ETA ERABILERA ERRESBERATROLAREN HAINBAT EFEKTU ETA ERABILERA Giza nutrizioa eta dietetikako gradua 2012/2013 ikasturtea Gradu amaierako lana Tutorea: Encarnación Goikoetxea Egilea: Iñaki Milton Laskibar AURKIBIDEA

More information

Evaluation of the Oxoid Xpect Legionella test kit for Detection of Legionella

Evaluation of the Oxoid Xpect Legionella test kit for Detection of Legionella JCM Accepts, published online ahead of print on 6 May 2009 J. Clin. Microbiol. doi:10.1128/jcm.00397-09 Copyright 2009, American Society for Microbiology and/or the Listed Authors/Institutions. All Rights

More information

RPAQ. Jarduera fisiko egin berriari buruzko galdesorta

RPAQ. Jarduera fisiko egin berriari buruzko galdesorta RPAQ Basque_RPAQ Version Number 1.1 updated 11/September/27 RPAQ Jarduera fisiko egin berriari buruzko galdesorta Azkeneko 4 asteetan egunero zer jarduera fisiko egin duzun neurtu nahi da galdesorta honen

More information

HERPES GENITALAREN IKERKETA EPIDEMIOLOGIKO, KLINIKO ETA MIKROBIOLOGIKOA BILBO HIRIAN

HERPES GENITALAREN IKERKETA EPIDEMIOLOGIKO, KLINIKO ETA MIKROBIOLOGIKOA BILBO HIRIAN Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia Saila HERPES GENITALAREN IKERKETA EPIDEMIOLOGIKO, KLINIKO ETA MIKROBIOLOGIKOA BILBO HIRIAN Doktorego Tesia Mikele Macho

More information

Leptina: funtzio fisiologiko garrantzitsuak dituen molekula

Leptina: funtzio fisiologiko garrantzitsuak dituen molekula Leptina: funtzio fisiologiko garrantzitsuak dituen molekula (Leptin: a molecule with important physiological functions) Gómez Zorita, Saioa Univ. del País Vasco/Euskal Herriko Unib. Farmazia Fak. Farmazia

More information

Salud Pública. Osasun Publikoa seihilekoa. Editoriala. Aurkibidea. a u r k i b i d e a

Salud Pública. Osasun Publikoa seihilekoa. Editoriala. Aurkibidea. a u r k i b i d e a Salud Pública 202006 1. seihilekoa zenbakia Osasun Publikoa EHAEko Epidemiologi Aldizkaria http: //www.osanet.euskadi.net/ OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SANIDAD a u r k i b i d e a Aurkibidea Epidemiologi

More information

Gizonezkoentzako pilula antikontzeptiboa: errealitatea ala fikzioa?

Gizonezkoentzako pilula antikontzeptiboa: errealitatea ala fikzioa? Gizonezkoentzako pilula antikontzeptiboa: errealitatea ala fikzioa? Amaia Maite Erdozain Fernández Farmakologia Saila, Medikuntza eta Ondontologia Fakultatea, UPV/EHU Leioa Laburpena: Gaur egun gizonezkoengan

More information

I ATALA: Farmakologia Aplikatuaren Orokortasunak

I ATALA: Farmakologia Aplikatuaren Orokortasunak I ATALA: Farmakologia Aplikatuaren Orokortasunak 1. Elkarrekintza farmakologikoak (4. Gaia) Ariketa honetan bi farmako mota agertzen dira: 1 Farmakoa (F1): Pazienteak odontologoaren kontsultara joan baino

More information

GRADU AMAIERAKO LANA

GRADU AMAIERAKO LANA GRADU AMAIERAKO LANA BERRIKUSPEN BIBLIOGRAFIKOA Distrofia miotonikoa duten pazienteen eta euren senideen bizi-kalitatearen azterketa MAITE BILBAO CORTINA 2015eko maiatzaren 14a Eskerrak eman nahi dizkiet

More information

4. Kapitulua TXERTOAK

4. Kapitulua TXERTOAK 4. Kapitulua TXERTOAK 4.1. DIFTERIA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK Gaixotasun bakteriano akutua da, eta arnaseko traktuaren goiko aldeari sudurreko mukosa, amigdalak, laringea edo faringea erasaten dio sarritan

More information

Dementziaren aurkako medikamentuen jarraipena eta ezabapena. 2016ko ekaina

Dementziaren aurkako medikamentuen jarraipena eta ezabapena. 2016ko ekaina Dementziaren aurkako medikamentuen jarraipena eta ezabapena 2016ko ekaina Vitoria-Gasteiz, 2016 Lan honen Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaularitzaren Bibliotekak sarearen katalogoan aurki daiteke:

More information

From the bench to the bed: Sendagai berri baten garapena

From the bench to the bed: Sendagai berri baten garapena From the bench to the bed: Sendagai berri baten garapena Amaia M. Erdozain Fernández Farmakologia Saila, Medikuntza eta Odontologia Fakultatea, UPV/EHU, Leioa Laburpena: Luzea eta konplexua da botika baten

More information

ALZHEIMER MOTAKO DEMENTZIA. Aurkibidea

ALZHEIMER MOTAKO DEMENTZIA. Aurkibidea ALZHEIMER MOTAKO DEMENTZIA Aurkibidea 1.1. Funtzio kognitiboak balioesteko galde-sortak 1.1.1. MMSE, Mini-Mental State Exam 1.1.2. SPMSQ, Short Portable Mental Status 1.1.3. ADAS-COG, Alzheimer s Disease

More information

GRADU AMAIERAKO LANA

GRADU AMAIERAKO LANA GRADU AMAIERAKO LANA Berrikuspen bibliografikoa Antsietate Asaldura Orokorraren tratamenduaren hausnarketa eta Erizaintzaren esku hartzea. ARANTZA AGIRRE VALLE 2015eko Maiatzak 15 1 LABURPENA: Antsietate

More information

Sensitivity of three serum antibody tests in a large outbreak of Legionnaires disease in the Netherlands

Sensitivity of three serum antibody tests in a large outbreak of Legionnaires disease in the Netherlands Journal of Medical Microbiology (2006), 55, 561 566 DOI 10.1099/jmm.0.46369-0 Sensitivity of three serum antibody tests in a large outbreak of Legionnaires disease in the Netherlands Ed P. F. Yzerman,

More information

MUSIKOTERAPIA ZAINKETA

MUSIKOTERAPIA ZAINKETA MUSIKOTERAPIA ZAINKETA ARINGARRIETAN GRADU AMAIERAKO LANA MUSIKOTERAPIA ZAINKETA ARINGARRIETAN GRADU AMAIERAKO LANA Vitoria-Gasteizko Erizaintza Eskola EGILEA: Maider Gorritxategi ZUZENDARIA: Yolanda López

More information

Osakidetzako praktika klinikoko gidaliburuak. Lipidoen erabilerari buruzko praktika klinikoko gidaliburua arrisku kardiobaskularreko faktore bezala

Osakidetzako praktika klinikoko gidaliburuak. Lipidoen erabilerari buruzko praktika klinikoko gidaliburua arrisku kardiobaskularreko faktore bezala Osakidetzako praktika klinikoko gidaliburuak Lipidoen erabilerari buruzko praktika klinikoko gidaliburua arrisku kardiobaskularreko faktore bezala FINANTZAKETA: PKG hau Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzako

More information

Gaceta Médica de Bilbao

Gaceta Médica de Bilbao Gac Med Bilbao. 2011;8(4):1 7 Gaceta Médica de Bilbao www.elsevier.es/gmb ORIGINAL ARTICLE Sociodemographic characteristics by primary cancer diagnosis of patients dying in a palliative care unit: A retrospective

More information

Mutazioak progranulina genean: eragiten duten klinika, patologia eta RNA mailako adierazpena

Mutazioak progranulina genean: eragiten duten klinika, patologia eta RNA mailako adierazpena Mutazioak progranulina genean: eragiten duten klinika, patologia eta RNA mailako adierazpena (Progranulin gene mutations: manifestations of clinical, pathological and RNA level) López de Munain Arregui,

More information

Lan-asma BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO PROTOKOLOAK BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO PROTOKOLOAK PROTOCOLOS DE VIGILANCIA SANITARIA ESPECIFICA

Lan-asma BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO PROTOKOLOAK BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO PROTOKOLOAK PROTOCOLOS DE VIGILANCIA SANITARIA ESPECIFICA OSALAN Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO PROTOKOLOAK Lan-asma LAN-OSASUNA LAN-OSASUNA BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO

More information

GRADU AMAIERAKO LANA. EGILEA: Amaia Ganboa Aldaba ZUZENDARIA: Sara Maldonado Martin KURTSOA: 2016/2017 DEIALDIA: Ohikoa

GRADU AMAIERAKO LANA. EGILEA: Amaia Ganboa Aldaba ZUZENDARIA: Sara Maldonado Martin KURTSOA: 2016/2017 DEIALDIA: Ohikoa GRADU AMAIERAKO LANA ARIKETA FISIKOAREN ETA DIETA OSASUNTSUAREN PROGRAMA BATEN EFEKTUAK GORPUTZEKO MASAN ETA GAITASUN FISIKOAN LEHENENGO MAILAKO HIPERTENTSIOAN ETA GAINPISUA DUTEN PERTSONENGAN EGILEA:

More information

Arrain gelatinan oinarrituriko film biodegradagarriak

Arrain gelatinan oinarrituriko film biodegradagarriak Arrain gelatinan oinarrituriko film biodegradagarriak Alaitz Etxabide, Itsaso Leceta, Pedro Guerrero, Koro de la Caba* BIOMAT Ikerketa Taldea. Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza Saila.

More information

GIBaren EGITURA- PROTEINA-KOLESTEROL ELKARREKINTZAREN AZTERKETA

GIBaren EGITURA- PROTEINA-KOLESTEROL ELKARREKINTZAREN AZTERKETA GIBaren EGITURA- PROTEINA-KOLESTEROL ELKARREKINTZAREN AZTERKETA Biokimika eta Biologia Molekularreko Gradua Gradu Amaierako Lana Egilea: Ariane Araujo Lombraña Leioan, 2016ko ekainaren 28a Zuzendaria:

More information

Urdaibai estuarioko plankton mikrobianoaren dinamika trofikoa

Urdaibai estuarioko plankton mikrobianoaren dinamika trofikoa Jakintza-arloa: Biologia Urdaibai estuarioko plankton mikrobianoaren dinamika trofikoa Egilea: AITZIBER SAROBE EGIGUREN Urtea: 2009 Zuzendariak: Unibertsitatea: ARANTZA IRIARTE GABIKAGOGEASKOA, EMMA ORIBE

More information

Umearen sobera. Esku-hartzea Lehen Mailako Arretako Pediatrian. Doktoretza-tesia. Xabier Txakartegi Etxebarria. Gernika-Lumon, 2015ko maiatzaren 12an

Umearen sobera. Esku-hartzea Lehen Mailako Arretako Pediatrian. Doktoretza-tesia. Xabier Txakartegi Etxebarria. Gernika-Lumon, 2015ko maiatzaren 12an Umearen pisu sobera Esku-hartzea Lehen Mailako Arretako Pediatrian Doktoretza-tesia Xabier Txakartegi Etxebarria Gernika-Lumon, 2015ko maiatzaren 12an Ondoko Doktoretza-Tesi hau Lourdes, Jokin, Maddalen,

More information

Citation for published version (APA): IJzerman, E. P. F. (2009). Progress in diagnostics and prevention of Legionnaires' disease [S.n.

Citation for published version (APA): IJzerman, E. P. F. (2009). Progress in diagnostics and prevention of Legionnaires' disease [S.n. University of Groningen Progress in diagnostics and prevention of Legionnaires' disease IJzerman, Eddy Peter Frans IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if

More information

MPERen ezagumendua GIB birusaren mintzean 4E10 eta 10E8 antigorputzen aldetik

MPERen ezagumendua GIB birusaren mintzean 4E10 eta 10E8 antigorputzen aldetik Gradu Amaierako Lana Biokimika eta Biologia Molekularra Gradua MPERen ezagumendua GIB birusaren mintzean 4E10 eta 10E8 antigorputzen aldetik CDR-H3 eta mintzaren garrantziaren azterketa mikroskopia bidez

More information

Activos O.I.T. afijación. afijación igual. afijación óptima. agregación. agrupamiento de datos. ajuste. aleatorio. algoritmo

Activos O.I.T. afijación. afijación igual. afijación óptima. agregación. agrupamiento de datos. ajuste. aleatorio. algoritmo Activos O.I.T. Son todas las personas que aportan un trabajo para producir bienes y servicios, y las que carecen de empleo en ese momento, lo buscan y están disponibles para corporarse a él. Se compone

More information

1. Sarrera eta motibazioa. 2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak. Jatorrizko artikulua

1. Sarrera eta motibazioa. 2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak. Jatorrizko artikulua Tumoreek, estres sozialak eta estresari aurre egiteko estrategiek jokabide depresiboan eta garunaren aktibitatean duten eragina Effect of tumor, social stress and stress-coping strategies on depressive-like

More information

LANDARE-OSASUNERAKO PRODUKTUEN HONDAKINAK: LETXUGA, TOMATEA, ZERBAK ETA PIPERRA. 2005eko azaroa

LANDARE-OSASUNERAKO PRODUKTUEN HONDAKINAK: LETXUGA, TOMATEA, ZERBAK ETA PIPERRA. 2005eko azaroa LANDARE-OSASUNERAKO PRODUKTUEN HONDAKINAK: LETXUGA, TOMATEA, ZERBAK ETA PIPERRA 2005eko azaroa 1.- SARRERA Osasunaren Munduko Erakundeak (OME) horrela definitzen du plagizida hitza (pestizida edo landare-osasunerako

More information

ERIZAINTZAKO GRADUA GIPUZKOA GRADO EN ENFERMERIA

ERIZAINTZAKO GRADUA GIPUZKOA GRADO EN ENFERMERIA ERIZAINTZAKO GRADUA GIPUZKOA GRADO EN ENFERMERIA 2015 / 2016 ikasturtea ALZHEIMER GAIXOTASUNA DUEN PERTSONARI ESKAINI BEHARREKO ZAINKETA INTEGRALAK GRADU AMAIERAKO LANA Silvia Tellechea Iraola Zuzendaria:

More information

Zahartzaroa eta lekukoen oroimena

Zahartzaroa eta lekukoen oroimena PSIKOLOGIA Zahartzaroa eta lekukoen oroimena Alaitz Aizpurua, Elvira Garcia-Bajos eta Malen Migueles Euskal Herriko Unibertsitatea Ikerketa honen helburua da gertaera baten oroimenean pertsona gazteen

More information

Citation for published version (APA): IJzerman, E. P. F. (2009). Progress in diagnostics and prevention of Legionnaires' disease [S.n.

Citation for published version (APA): IJzerman, E. P. F. (2009). Progress in diagnostics and prevention of Legionnaires' disease [S.n. University of Groningen Progress in diagnostics and prevention of Legionnaires' disease IJzerman, Eddy Peter Frans IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if

More information

JARDUERA FISIKO EGOKITUA ETA ELIKADURA: OSASUNAREN BIDEAN

JARDUERA FISIKO EGOKITUA ETA ELIKADURA: OSASUNAREN BIDEAN 12 13 Iratxe Ibarra, markinarra, afizionatu mailako paletaria eta bertso - laria Koikili Lertxundi, otxandiotarra, Athletic-eko futbolaria izana, gaur egun futbol entrenatzailea; kirol mundua euskaraz

More information

Pregabalinaren eraginkortasuna min neuropatikoa tratatzeko: Berrikustapen sistematikoa

Pregabalinaren eraginkortasuna min neuropatikoa tratatzeko: Berrikustapen sistematikoa Revisión Gac Med Bilbao. 2016;113(3):113-128 Pregabalinaren eraginkortasuna min neuropatikoa tratatzeko: Berrikustapen sistematikoa Iratxe Ruiz, Aitziber Mendiguren Farmakologia Saila. Medikuntza eta Erizaintza

More information

Kalamua: maria-ren sekretua

Kalamua: maria-ren sekretua Kalamua: maria-ren sekretua Aitziber Mendiguren Ordorika Jose Angel Ruiz Ortega Joseba Gotzon Pineda Ortiz Farmakologia Saila Medikuntza Fakultatea. EHU Azken urteotan kalamuaren gaitasun terapeutikoa

More information

LC teknika desberdinen erabilera sindrome metabolikoaren aurkako terapian erabiltzen diren farmakoen determinaziorako

LC teknika desberdinen erabilera sindrome metabolikoaren aurkako terapian erabiltzen diren farmakoen determinaziorako Jakintza-arloa: Kimika LC teknika desberdinen erabilera sindrome metabolikoaren aurkako terapian erabiltzen diren farmakoen determinaziorako Egilea: GORKA IRIARTE SAENZ DE OJER Urtea: 2011 Zuzendariak:

More information

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN GENETIKAREN GARAPENERAKO PLANA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN GENETIKAREN GARAPENERAKO PLANA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN GENETIKAREN GARAPENERAKO PLANA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN GENETIKAREN GARAPENERAKO PLANA Vitoria-Gasteiz, 2012 Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi

More information

SEXOLOGIAKO HIZTEGIA

SEXOLOGIAKO HIZTEGIA SEXOLOGIAKO HIZTEGIA Iñaki Ugartebururen omenez Zuzendaria: Nerea Sancho Esnaola Aholkulari teknikoa: Itziar Alonso-Arbiol Hizkuntza-arduraduna: Juan Kruz Igerabide Sarasola Hizkuntza-begiralea: Iñigo

More information

ZAHARREN MEDIKAZIOA BERRIKUSTEN: Zer jakin beharko nuke?

ZAHARREN MEDIKAZIOA BERRIKUSTEN: Zer jakin beharko nuke? Infac ESKUALDEKO 23 LIBURUKIA 2 Zk 2015 FARMAKOTERAPI INFORMAZIOA INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA DE LA COMARCA http://www.osakidetza.euskadi.eus/cevime Intranet Osakidetza http:/www.osakidetza.eus ZAHARREN

More information

Helduen altuera iragarpena: belaunerainoko altuera neurriak*

Helduen altuera iragarpena: belaunerainoko altuera neurriak* Helduen altuera iragarpena: belaunerainoko altuera neurriak* (Prediction of stature in adults: knee height measurements) Arroyo Izaga, Marta 1 ; Martínez de la Pera, Concha 2 ; Ansotegui Alday, Laura 3

More information

BOSTGARREN IKASTURTEA-FARMAKOLOGIA KLINIKOA IRAKASGAIAREN HELBURU OROKORRAK ETA ANTOLAKETA

BOSTGARREN IKASTURTEA-FARMAKOLOGIA KLINIKOA IRAKASGAIAREN HELBURU OROKORRAK ETA ANTOLAKETA BOSTGARREN IKASTURTEA-FARMAKOLOGIA KLINIKOA IRAUNALDIA: Lauhilabetekoa KREDITUAK: 2 teorikoak eta 2,5 praktikoak IRAKASGAIAREN HELBURU OROKORRAK ETA ANTOLAKETA Farmakologia klinikoko kurtso honen helburu

More information

Azido Linoleiko Konjokatua: obesitatearen aurkako irtenbidea ala mehatxua?

Azido Linoleiko Konjokatua: obesitatearen aurkako irtenbidea ala mehatxua? Azido Linoleiko Konjokatua: obesitatearen aurkako irtenbidea ala mehatxua? Jonatan Miranda, Arrate Lasa, Edurne Simón, Itziar Txurruka Farmazia eta Elikagaien Zientziak Departamentua, Farmazia Fakultatea.

More information

Arreta medikoei murrizketarik?

Arreta medikoei murrizketarik? Arreta medikoei murrizketarik? (Health care rationing?) Martínez Urionabarrenetxea, Koldo Arreta Trinkoak. Nafarroako Ospitalea. Irunlarrea, z/g. 31008 Pamplona/Iruñea BIBLID [1577-8533 (2004), 6; 131-139]

More information

Epilepsia eta genetika*

Epilepsia eta genetika* Epilepsia eta genetika* (Epilepsy and genetics) Urtasun, Miguel; Poza, Juan José; Cobo, Ana Mª; Azpitarte, Margarita; Martí Massó, José Félix; Martínez-Gil, Ángel; Bautista Espinal, Juan; Carrera, Edurne;

More information

Community acquired pneumonia due to Legionella pneumophila in a tertiary care hospital

Community acquired pneumonia due to Legionella pneumophila in a tertiary care hospital 101 Research article Community acquired pneumonia due to Legionella pneumophila in a tertiary care hospital Abstract BN Dissanayake 1,, DE Jayawardena 2, CG Senevirathna 1, TM Gamage 1 Sri Lankan Journal

More information

BIOTEKNOLOGIA ETA PHARMA UNITATEA

BIOTEKNOLOGIA ETA PHARMA UNITATEA BIOTEKNOLOGIA ETA PHARMA UNITATEA Gure jarduerak hiru eremu barne hartzen ditu: TECNALIAko Bioteknologia eta Pharmaren Unitateak ikerketak egin eta zerbitzu teknologiko aurreratuak ematen ditu bioprozesuen

More information

Pazientearen motibazioa eta. Aho-higiene argibideak. Kontrol mekanikoa.

Pazientearen motibazioa eta. Aho-higiene argibideak. Kontrol mekanikoa. Pazientearen motibazioa eta Aho-higiene argibideak. Kontrol mekanikoa. Egileak: Aguirre-Zorzano L A,Estefanía-Fresco R, Fernández-Jiménez A,, OCW-2017 Egileak: Aguirre LA, Estefanía R, Fernández A, García

More information

Evaluation of the Coris Legionella V-Test. In comparison with the Trinity Biotech EIA Legionella Urinary Antigen test

Evaluation of the Coris Legionella V-Test. In comparison with the Trinity Biotech EIA Legionella Urinary Antigen test Evaluation of the Coris Legionella V-Test In comparison with the Trinity Biotech EIA Legionella Urinary Antigen test 06/September/2010 Coris BioConcept Report of Clinical Performance Study of Legionella

More information

Arreta gabezia hiperaktibitatearekin. nahastea 15. monografikoa

Arreta gabezia hiperaktibitatearekin. nahastea 15. monografikoa hik hasi 5 euro 2005eko NEGUA 15. Arreta gabezia hiperaktibitatearekin monografikoa nahastea Arreta gabezia hiperaktibitatearekin nahastea Mikel HARANBURU EHUko irakaslea Jesus GUERRA EHUko irakaslea Esther

More information

Citation for published version (APA): IJzerman, E. P. F. (2009). Progress in diagnostics and prevention of Legionnaires' disease [S.n.

Citation for published version (APA): IJzerman, E. P. F. (2009). Progress in diagnostics and prevention of Legionnaires' disease [S.n. University of Groningen Progress in diagnostics and prevention of Legionnaires' disease IJzerman, Eddy Peter Frans IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if

More information

JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Sept. 1998, p Vol. 36, No. 9. Copyright 1998, American Society for Microbiology. All Rights Reserved.

JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Sept. 1998, p Vol. 36, No. 9. Copyright 1998, American Society for Microbiology. All Rights Reserved. JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Sept. 1998, p. 2718 2722 Vol. 36, No. 9 0095-1137/98/$04.00 0 Copyright 1998, American Society for Microbiology. All Rights Reserved. Comparison of the Binax Legionella

More information

AURKIBIDEA. 01. BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA Zahartzea, sistema neuromuskularra eta gaitasun funtzionala

AURKIBIDEA. 01. BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA Zahartzea, sistema neuromuskularra eta gaitasun funtzionala AURKIBIDEA 01. BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA Zahartzea, sistema neuromuskularra eta gaitasun funtzionala 02. AHULTASUNA: OSO ZAHARREN ZAHARTZE ZAURGARRIA ETA EZGAITASUNA Indarraren entrenamendua zahar ahularengan.

More information

ELIKAGAIAK, ELIKADURA ETA DIETETIKA. Edurne Simón Bittor Rodríguez Idoia Labayen

ELIKAGAIAK, ELIKADURA ETA DIETETIKA. Edurne Simón Bittor Rodríguez Idoia Labayen ELIKAGAIAK, ELIKADURA ETA DIETETIKA Edurne Simón Bittor Rodríguez Idoia Labayen Udako Euskal Unibertsitatea Bilbo, 2007 Udako Euskal Unibertsitatea Edurne Simón, Bittor Rodríguez, Idoia Labayen ISBN: 978-84-8438-092-4

More information

Euskadiko energiapobretasunari. buruzko gizarteeztabaidarako

Euskadiko energiapobretasunari. buruzko gizarteeztabaidarako Euskadiko energiapobretasunari buruzko gizarteeztabaidarako oinarriak Arartekoaren 1/2016 Gomendio orokorra, urtarrilaren 26koa. w w w. a r a r t e k o. e u s 2 Euskadiko energiapobretasunari buruzko gizarte-eztabaidarako

More information

GIB-1 birusaren env fusio proteinaren ingurune lipidikoaren azterketa

GIB-1 birusaren env fusio proteinaren ingurune lipidikoaren azterketa Gradu Amaierako Lana Biokimikako eta Biologia Mokularreko Gradua GIB-1 birusaren env fusio proteinaren ingurune lipidikoaren azterketa Egilea: Irati Odriozola Lerchundi Zuzendaria: Maier Lorizate Nogales

More information

PROTEINA MOTORRAK ETA MUGIMENDU ZELULARRAK

PROTEINA MOTORRAK ETA MUGIMENDU ZELULARRAK 17 PROTEINA MOTORRAK ETA MUGIMENDU ZELULARRAK Zelularen mugimendu gehienak, eta egitura mugikorrak ere bai, zitoeskeletoan eta proteina motorren jardueran oinarritzen dira (iturria: JCB). Argi dago zitoeskeletoaren

More information

Haur-depresioa Lehen Hezkuntzako etapan: zertan datzan eta irakasleek zer egin dezaketen

Haur-depresioa Lehen Hezkuntzako etapan: zertan datzan eta irakasleek zer egin dezaketen PSIKOLOGIA Haur-depresioa Lehen Hezkuntzako etapan: zertan datzan eta irakasleek zer egin dezaketen Marian Soroa, Elena Bernaras eta Joana Jauregizar* EHUko Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskola,

More information

Gaitasun kognitiboen aplikazioa 5G sareen kontrol- eta kudeaketa-mailetan

Gaitasun kognitiboen aplikazioa 5G sareen kontrol- eta kudeaketa-mailetan Gaitasun kognitiboen aplikazioa 5G sareen kontrol- eta kudeaketa-mailetan (Application of cognitive capabilities in control and management planes of 5G networks) Bego Blanco*, Jose Oscar Fajardo, Fidel

More information

Parametro desberdinen konparaketa saskibaloi jokalari gizonen eta emakumeen artean

Parametro desberdinen konparaketa saskibaloi jokalari gizonen eta emakumeen artean Gradu Amaierako Lana Fisioterapia Gradua Parametro desberdinen konparaketa saskibaloi jokalari gizonen eta emakumeen artean Egilea: Mikel Urretabizkaia Astigarraga Zuzendaria: Iratxe Duñabeitia Usategui

More information

Peroxisomen proliferazioaren markatzaileak diren geneen klonazioa eta espresio ikerketak

Peroxisomen proliferazioaren markatzaileak diren geneen klonazioa eta espresio ikerketak Jakintza-arloa: Biologia Peroxisomen proliferazioaren markatzaileak diren geneen klonazioa eta espresio ikerketak Xenobiotiko organikoen eragina Egilea: EIDER BILBAO CASTELLANOS Urtea: 2007 Zuzendaria:

More information

MOLUSKUEN LISERI-GURUINEKO EPITELIOAREN BERRIZTAPEN ZELULARRA ETA BERE INPLIKAZIOA INGURUMEN-OSASUNAREN EBALUAKETAN

MOLUSKUEN LISERI-GURUINEKO EPITELIOAREN BERRIZTAPEN ZELULARRA ETA BERE INPLIKAZIOA INGURUMEN-OSASUNAREN EBALUAKETAN Jakintza-arloa: Natur Zientziak MOLUSKUEN LISERI-GURUINEKO EPITELIOAREN BERRIZTAPEN ZELULARRA ETA BERE INPLIKAZIOA INGURUMEN-OSASUNAREN EBALUAKETAN Egilea: BEÑAT ZALDIBAR ARANBURU Urtea: 2006 Zuzendaria:

More information

HPV infection, a described cause for human cancer: HPV detection and molecular mechanisms of HPV carcinogenesis (Review).

HPV infection, a described cause for human cancer: HPV detection and molecular mechanisms of HPV carcinogenesis (Review). Bachelor s Thesis Degree in Biology HPV infection, a described cause for human cancer: HPV detection and molecular mechanisms of HPV carcinogenesis (Review). Author: Josu Aguirre Gomez Director: Ainhoa

More information

NE Regional AIHA Conference Legionella Analytical Developments. Dec 5, 2014

NE Regional AIHA Conference Legionella Analytical Developments. Dec 5, 2014 NE Regional AIHA Conference Legionella Analytical Developments Dec 5, 2014 Diane Miskowski EMSL Analytical Inc. Cinnaminson, NJ 856-303-2528 dmiskowski@emsl.com EMSL Analytical, Inc.-Copyright 2011 1 Legionella

More information

Outbreak of travel-associated Legionnaires' disease Palmanova, Mallorca (Spain), September October Main conclusions and options for response

Outbreak of travel-associated Legionnaires' disease Palmanova, Mallorca (Spain), September October Main conclusions and options for response RAPID RISK ASSESSMENT Outbreak of travel-associated Legionnaires' disease Palmanova, Mallorca (Spain), September October 2017 23 October 2017 Main conclusions and options for response An increase in Legionnaires

More information

Opioide-hartzaileak (d, k, m) eta kannabinoide-hartzaileak (CB1, CB2) giza espermatozoideetan espresatzen dira eta haien mugikortasunean eragiten dute

Opioide-hartzaileak (d, k, m) eta kannabinoide-hartzaileak (CB1, CB2) giza espermatozoideetan espresatzen dira eta haien mugikortasunean eragiten dute Jakintza-arloa: Medikuntza Opioide-hartzaileak (d, k, m) eta kannabinoide-hartzaileak (CB1, CB2) giza espermatozoideetan espresatzen dira eta haien mugikortasunean eragiten dute Egilea: EKAITZ AGIRREGOITIA

More information

International Journal of Basic, Applied and Innovative Research

International Journal of Basic, Applied and Innovative Research International Journal of Basic, Applied and Innovative Research ISSN: 2315-5388 RESEARCH PAPER IJBAIR, 2017, 6(3): 72-80 www.arpjournals.com; www.antrescentpub.com DETECTION OF LEGIONELLA ANTIGEN IN URINE

More information

6. GAIA: FARMAKOEN IRAIZKETA

6. GAIA: FARMAKOEN IRAIZKETA 6. GAIA: FARMAKOEN IRAIZKETA Lan hau Creative Commons-en Nazioarteko 3.0 lizentziaren mendeko Azterketa-Ez komertzial- Partekatu lizentziaren mende dago. Lizentzia horren kopia ikusteko, sartu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/

More information

IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA AND L. LONGBEACHAE URINARY ANTIGEN TEST. SSI Diagnostica

IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA AND L. LONGBEACHAE URINARY ANTIGEN TEST. SSI Diagnostica IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA AND L. LONGBEACHAE URINARY ANTIGEN TEST SSI Diagnostica 2 IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA AND L. LONGBEACHAE URINARY ANTIGEN TEST For in vitro diagnostic use Intended use The ImmuView and

More information