4. GAIA: Farmakoen banaketa organismoan

Size: px
Start display at page:

Download "4. GAIA: Farmakoen banaketa organismoan"

Transcription

1 4. GAIA: Farmakoen banaketa organismoan Lan hau Creative Commons-en Nazioarteko 3.0 lizentziaren mendeko Azterketa-Ez komertzial- Partekatu lizentziaren mende dago. Lizentzia horren kopia ikusteko, sartu helbidean.

2 Edukien indizea 2 Definizioa Banaketan parte hartzen duten prozesuak Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin Farmakoen lotura ehunetako osagaiekin Banaketa abiadura eta maila: Odol fluxuak mugatutako banaketa Iragazkortasunak mugatutako banaketa Itxurazko banaketa bolumena Banaketa aldatzen duten faktoreak Faktore fisiologikoak Faktore patologikoak Banaketa aldetik gorputz-atal bereziak Nerbio Sistema Zentrala Karena hesia Farmakoen bektorizazioa

3 Definizioa 3 Odoletik organismoko odol-hodiz kanpoko beste egituretara farmakoaren transferentzia itzulgarria definitzen duen prozesua da. Plasma Lotutako farmakoa Ur interstiziala eta linfatikoa Lotutako farmakoa Ehunetako ura eta bestelakoak Lotutako farmakoa Farmako askea Farmako askea Farmako askea Nix DE et al. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2004;53,Suppl.S2:ii23 ii28

4 Definizioa 4 Iturri honetatik aldatua: A.T. Florence. Journal of Controlled Release 2012;161:

5 Banaketan parte hartzen duten prozesuak 5 1. Konbekzioa (farmakoaren garraioa zirkulazioan) 2. Organismoko toki urtsu ezberdinetan ematen den dispertsioa 3. Izaera ezberdineko mintzak zeharkatzea 4. Farmakoaren lotura proteina plasmatikoekin eta ehunetako proteinekin

6 Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin 6 Farmakoekin lotzen diren proteina nagusiak Kratz F et al. Journal of Controlled Release 2012;161:

7 Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin 7 Proteina Pisu molekularra(d) Kontzentrazioa (g/l) (mol/l) Albumina glikoproteina azidoa Lipoproteinak aldakorra Globulinak,,

8 Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin 8 A ODOL HODIA BANAKETA TOKIAK EFEKTUAREN TOKIA IRAIZKETA ORGANOAK farmakoa albumina Albuminarekin lotutako farmakoa B ODOL HODIA BANAKETA TOKIAK EFEKTUAREN TOKIA IRAIZKETA ORGANOAK

9 Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin 9 Farmako-proteina elkarrekintzetan eragina duten faktoreak 1. Farmakoaren menpe dauden faktoreak : a. Ezaugarri fisiko-kimikoak b. Farmakoaren kontzentrazio osoa organismoan 2. Proteinarekin erlazionatzen diren faktoreak a. Proteina kantitatea b. Proteinen izaera 3. Farmako eta proteinaren arteko kidetasuna 4. Farmakoen arteko elkarrekintzak : a. Farmakoa eta beste sustantzien arteko lehia proteinengatik b. Sustantzi ezberdinak proteinetan aldaketak eragin dezakete eta hau farmakoaren kidetasuna proteinarekiko aldatu dezake (Adib: aspirinak albuminaren lisina osagaiak azetilatzen ditu) 5. Gaixoaren egoera fisiopatologikoa

10 Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin 10 Farmako-proteina konplexuen zinetika proteina + farmakoa [P] + [F] farmako-proteina [PF] P: proteina F: farmakoa K a PF PF K a : farmako-proteina konplexuaren hedadura neurtzen du (lotura mailaren ideia) K a altua: lotura maila handia duten F Albumina proteina estandar bezala erabiliz [P], [F] eta [FP] esperimentalki neurtu daitezke. Farmako-proteina lotura karakterizatzeko, r delakoa definitzen da: r lotutako _ farmako _ molak proteina _ molak r PF PF P

11 Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin 11 r r K a a P F P F P K K Farmako-proteina konplexuen zinetika K a a F F 1 [PF] = K a [P] [F] r (lotutako farmako molak proteina mol bakoitzeko) asetzea n lotura-puntuak daudenean: r n 1 K 1 K1F F n 2 1 K 2 K 2F F 1... Farmako askea

12 Lotutako farmako frakzioa (%) Lotutako farmako frakzioa (%) Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin 12 Farmako-proteina konplexuen zinetika Lotutako farmako frakzioa= Lotutako farmakoa Guztizko farmakoa A B C Farmako kontz. Farmakoaren kontzentrazioaren eragina lotutako farmako portzentajean Proteina kontz. Proteinaren kontzentrazioaren eragina lotutako farmako portzentajean hiru farmako ezberdinentzat

13 Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin 13 Ertapenem kontzentrazio plasmatikoa eta proteina plasmatikoekin loturaren arteko erlazioa AK Majumdar et al. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2002;46:

14 Proteina plasmatikoekin lotutako % Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin % % <100 mg/l 300 mg/l Ertapenem kontzentrazio plasmatikoa Iturri honetatik aldatua: Curran MP et al, Drugs 2003;63:

15 Farmako askea (%) Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin Kontrola o Giltzurrun gutxiegitasuna Artritisa Chrohn-en gaixotasuna Zirrosia glikoproteina azidoa (g/l) Propranololaren frakzio askearen eta 1 -glikoprotiena azidoaren arteko erlazioa 78 gaixo eta boluntario ezberdinetan Iturri honetatik aldatua: Piafsky KM et al. New England Journal of Medicine 1978;299:

16 Eragin desiragaitzak dituzten gaixo % Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin 16 Fenitoinak sortutako eragin desiragaitzak albumina kontzentrazioaren arabera <2,5 2,5-2,9 3-3,4 3,5-3,9 >3,9 Albumina serikoa (g/dl) Iturri honetatik aldatua: Clinical Pharmacology and Therapeutics 1973;14:

17 Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin 17 Hainbat farmakoen frakzio askea Frakzio askea (%) Farmakoa 100 atenolol 78 ceftazidima 50 penizilina G 20 kinidina 10 fenitoina 4 digitoxina 2 furosemida 1 diazepam 0,2 naproxeno 0,1 flurbiprofeno

18 Farmakoen lotura proteina plasmatikoekin 18 Lotutako farmako portzentajean aldaketak proteina plasmatikoekin neurri handian (A) eta baxuan (B) lotzen diren farmakoen kasuan HASIERAN AMAIERAN LOTURA % ALDAKETA A FARMAKOA Lotutako F % F askea (%) % B FARMAKOA Lotutako F % F askea (% %

19 Farmakoen lotura ehunetako osagaiekin 19 PLASMA Lotuta EHUNA Lotuta Aske Aske MATERIALA ADN Melanina Kaltzifikatutako ehunak Mukopolisakaridoak Frakzio zelularrak Transkortina Dihidrofolato reduktasa LOTUTAKO FARMAKOA Antineoplasikoak eta antimalarikoak Klorokina Tetraziklinak Aminak Substantzi lipofilo basikoak Kortikoesteroideak Metotrexato

20 Farmakoen lotura ehunetako osagaiekin 20 Gorputzeko ura Zelula kanpoko ura (15 L) Zelula barneko ura (27 L) Ur interstiziala Plasma (3,5-4 L) Ur transzelularra (isurkari zefalorrakideoa, begi-barneko likidoa, traktu gastointestinaleko likidoa)

21 Banaketa abiadura eta maila 21 Farmakoaren banaketan eragina duten faktoreak: Farmakoaren iristea zirkulazio orokorretik ehunetara Mintzak zeharkatzeko ahalmena Farmakoaren kidetasuna proteina plasmatikoengatik eta ehunetako osagaiengatik

22 Odol fluxuak mugatutako banaketa 22 Ehuna Gorputzeko pisuaren % Gastu kardiakoa Odol fluxua (ml/100 g ehun/min) Giltzurrunak 0, Tiroidea 0, Gibela Arteria hepatikoa Bena porta Bihotza 0, Garuna Azala Giharra Gantza Odol fluxua gizakien ehun ezberdinetan

23 Odol fluxuak mugatutako banaketa 23 Q t Q t V t, C te C a C v A t : Ehunean dagoen F kantitatea: A t V t C v R t V t : ehunaren bolumena C v : zaineko kontzentrazioa R t : banaketa koefizientea R t : Kontz ehunean/kontz plasmatikoa

24 Odol fluxuak mugatutako banaketa 24 V a : farmakoa ehunera heltzen deneko abiadura : V a C a Q t V e : farmakoak ehunetik ateratzen deneko abiadura : V e C v Q t Q t : odol-fluxua ehun horretan C v : F kontzentrazio benosoa C a : F kontzentrazio arteriala

25 Odol fluxuak mugatutako banaketa 25 K t : banaketa abiadura konstantea: K t : V e /A t K t Qt / V R t t odol _ perfusioa R t t 1/ 2 0,693V Q t t R t 0,693 Rt odol _ perfusioa Kt t Orekan C te,e = C a R t C C (1 e ) t te, e C t C te,e C t C a R t (1 e K t t ) t

26 Farmakoaren kontzentrazioa ehunean Odol fluxuak mugatutako banaketa ,5 giltzurruna garuna R 1 1 gantza 1 Banaketa koefizientea R =1 duen farmako batekin simulatutako kontzentrazioak odol-fluxu ezberdina duten 3 organoetan Giltzurruna Garuna Gantza denbora t d1/2 : (0,693 x 1)/4 = 0,17 min t d1/2 : (0,693 x 1)/0,5 = 1,4 min t d1/2 : (0,693 x 1)/0,03 = 23 min

27 Farmakoaren kontzentrazioa ehunean Odol fluxuak mugatutako banaketa 27 1 R 5 0,5 2 1 denbora Organo berdinean banatze koefizientea ezberdina (R) duten hiru farmakoen simulatutako kontzentrazioak R=5 R=2 R=1 t d1/2 : (0,693 x 5)/0,03 = 115 min t d1/2 : (0,693 x 2)/ 0,03 = 46 min t d1/2 : (0,693 x 1)/ 0,03 = 23 min

28 Iragazkortasunak mugatutako banaketa 28 Odol fluxuak ez dauka inolako eraginik Faktore mugatzailea: iragazkortasuna

29 Kontz lik zefalorrakideoa/kontz plasman Iragazkortasunak mugatutako banaketa tiopental fenobarbital barbital Likido zefalorrakideoko kontzentrazioaren eta kontzentrazio plasmatikoaren arteko erlazioa iragazkortasun ezberdina duten farmakoetan az. salizilikoa sulfaguanidina Kontzentrazio plasmatikoak nahiko konstante mantendu ziren ikerketak iraun zuen bitartean Denbora (min) Iturri honetatik aldatua: Brodie BB et al. Experimental Therapeutics 1960;130:20-25

30 Itxurazko banaketa-bolumena 30 V C V V p Farmako _ kantitatea _ organismoan Farmako _ kontzentrazioa C C VtCt V V t p Vt C A C V C V p V t C t V C V p C V t C t Itxurazko banaketa-bolumena F Kontzentrazio plasmatikoa Bolumen plasmatikoa Zelula barnean sar daitezken farmako lipodisolbagarrien kasuan gorputzeko ur total ken bolumen plasmatikoa Eta mintz zelularra zeharkatu ezin duten farmako polarren kasuan, zelula kanpoko ura ken bolumen plasmatikoa V t -en lortutako kontzentrazioa farmako kantitatea organismoan farmako kantitatea plasman Plasmatik kanpo dagoen kantitatea

31 Itxurazko banaketa-bolumena 31 V V p V t C t C f L C L C f Lt C C Lt t Banaketa oreka lortzen denean C L =C LT f f L Lt C t C V V p V t f f L Lt

32 Itxurazko banaketa-bolumena 32 Barre J et al. British Journal of Clinical Pharmacology 1987;23:

33 Banaketa bolumena Itxurazko banaketa-bolumena 33 0,01 0,03 Frakzio askea ehunetan 0,1 0,3 1,0 Frakzio askea plasman

34 Itxurazko banaketa-bolumena 34 Hainbat antibiotikoen banaketa bolumenak Farmakoa Ampizilina Anidulafungina Rifampizina Levofloxacino Kinina Efavirenz Tigeziklina Mikonazol Cefotaxima Banaketa bolumena 0,17-0,31 L/Kg 0,56 L/Kg 0,9 L/Kg 1,4 L/Kg 1,7-3,7 L/Kg 4 L/Kg 7 L/Kg 21 L/Kg 25 L/Kg Mensa J et al. Guía Terapéutica Antimicrobiana Editorial Antares

35 Banaketa aldatzen duten faktoreak Faktore fisiologikoak 1. Adina 2. Obesitatea 3. Haurdunaldia 2. Faktore patologikoak 1. Gutxiegitasun kardiakoa 2. Giltzurrun-gutxiegitasuna 3. Erredurak dituzten gaixoak Prozesu hauetan dute eragina: Proteina plasmatikoekin lotzea Ehunetara ailegatutako odol-fluxua Mintzen iragazkortasuna Farmakoek ehunengatiko kidetasuna

36 Banaketa aldatzen duten faktoreak: adina 36 Adinarekin banaketa bolumenak ematen dira arrazoi hauengatik: Gorputzeko konposizioan aldaketak (ura, gantza) Proteina plasmatikoekin loturetan aldaketak Ehunek duten odol perfusioan aldaketak

37 Banaketa aldatzen duten faktoreak: adina 37 Doxorrubizinaren aldaketak banaketa bolumenean adin ezberdineko pertsonetan Kontny NE et al. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 2013; 71:

38 Banaketa aldatzen duten faktoreak: adina 38 Gizonezkoak V d V 25 adina 54,25 0,199 54,25 Gaixo geriatrikoak 25 Emakumezkoak V d V 25 adina 49,25 0,130 49,25 25 V 25 : 25 urteko gazte baten banaketa bolumena

39 Banaketa aldatzen duten faktoreak: obesitatea 39 Pevzner L et a. Obstetrics and Gynecology 2011; 117:

40 Banaketa aldatzen duten faktoreak: obesitatea 40 Kays MB et al. Annals of Pharmacotherapy 2014;48:

41 Banaketa aldatzen duten faktoreak: obesitatea 41 Aminoglikosidoentzat: dosifikazio pisua PD= PCI + 0,4 (PCT PCI) PD: dosifikazio pisua PCI: gorputzeko pisu ideala PCT: gorputzeko pisu osoa

42 Banaketa aldatzen duten faktoreak: haurdunaldia 42 Banaketa Bolumen plasmatikoa Gorputzeko guztizko ura Gorputzeko guztizko gantza Albumina Farmakoen guztizko kontzentrazioak: frakzio askea gutxietsi

43 Banaketa aldatzen duten faktoreak: faktore patologikoak 43 Gutxiegitasun kardiakoa Aldaketa Aldaketa Banaketa primarioak sekundarioak Gastu kardiakoa NSZko aktibitatea Ur eta sodio erretentzioa Zain presio sistemikoa eta birikietakoa ehunen perfusioa Gastu kardiakoaren birbanatzea heste-mugikortasuna edema edema ehun-hipoxia erraietako kongestioa BANAKETA PROZESUAN ALDAKETAK

44 Banaketa aldatzen duten faktoreak: faktore patologikoak 44 Gutxiegitasun kardiakoa Farmakoa aldaketak V d -an (%) Aminopirina 20 Dihidrokinidina 43 Disopiramida 60 Kinidina 41 Teofilina aldaketarik ez

45 Banaketa aldatzen duten faktoreak: faktore patologikoak 45 Giltzurrun gutxiegitasuna Farmako ezberdinen Vd giltzurrun gutxiegitasuna (IR) duten eta ez duten gaixoetan FARMAkOA FR NORMAL IR Amikacina 0,210,08 L/Kg 0,280,09 L/Kg Atenolol 1,20,08 L/Kg 0,90,31 L/Kg Klofibrato 0,140,02 L/Kg 0,240,04 L/Kg Digoxina 513 L 280 L Minoxidilo 194 L 214 L Naproxeno 8,31,9 L 11,92,1 L Fenitoina 0,640,03 L/Kg 1,40,3 L/Kg

46 Banaketa aldatzen duten faktoreak: faktore patologikoak 46 Giltzurrun gutxiegitasuna Digoxina V d 298CrCl 226 gorputz pisua 29,1 CrCl / 70 Cheng JWM et al. Pharmacotherapy 1997;17:

47 Banaketa aldatzen duten faktoreak: faktore patologikoak 47 Erredurak dituzten gaixoak 1. Fase akutua: (48 ordu): fluido baskularra galdu, gastu kardiakoa murriztu 2. Fase post-akutua, erreakzio inflamatorioa ematen da, edemarekin, arrazoi hauengatik: Odol-hodien dilatazioa edo zabalkuntza eta kapilarraren zehar presioaren handitzea. Erreta dagoen ehunean aktibitate osmotikoaren handitzea Odol-kapilarren iragazkortasuna handitzea Aldaketa inportanteak farmakoen banaketan

48 Banaketa Nerbio Sistema Zentralean 48 Farmakoen sarrera NSZean mugatzen duten hesiak Hesi hematoentzefalikoa Hesi hematozefalorrakideoa Araknoides Abbot NJ et al. Neurobiology of Disease 2010;37:13 25

49 Banaketa Nerbio Sistema Zentralean 49 Farmakoen sarrera NSZean mugatzen duten hesiak: Hesi hematoentzefalikoa Hesi hemato-zefalorrakideoa Araknoides

50 Banaketa Nerbio Sistema Zentralean 50 Hesi hematoentzefalikoa Abbot NJ et al. Neurobiology of Disease 2010;37:13 25

51 Banaketa Nerbio Sistema Zentralean 51 Hesi hematoentzefalikoa zeharkatzeko mekanismoak: Barreiadura pasiboa Garraiatzaileak: Sarrerakoak (influx carriers) Irteerakoak (efflux carriers)

52 Banaketa Nerbio Sistema Zentralean 52 Oktanol/ura banaketa koefizientearen eta garunean sarreraren arteko erlazioa Zhao R et al. Pharmaceutical Research 2009;26:

53 Banaketa Nerbio Sistema Zentralean 53 Farmakoak NSZra helarazteko moduak 1. NZSan administrazio zuzena 2. Hesi hematoentzefalikoa: 1. Ezaugarri fisiko-kimikoak hobetu 2. Sarrerako garraiatzaileengatik kidetasun handiagoa duten o.a-k aukeratu 3. Irteerako garraiatzaileen inhibitzaileak (glikoproteina) 4. Hesi hematoentzefalikoaren iragazkortasuna handitu (manitol) 5. Farmakoak administratzeko sistema berriak 1. Inplanteak 2. Bektoreak (micro/nanopartikulak)

54 Karena hesia 54 Farmakoen garraioa karena hesian: dc dt m DR A p S C m C f D: R p : S: A: C m : C f : barreiadura koefizientea banaketa koefizientea karenan azalera karenaren lodiera amaren F kontzentrazio plasmatikoa fetuaren F kontzentrazio plasmatikoa

55 conc (ng/ml) conc (ng/g) Karena hesia 55 DACT DACT ATR ATR Atrazinaren (ATR) eta bere metabolito nagusiaren (DATC) kontzentrazio plasmatikoak arratoietan Lin Z et al. Toxicology and Applied Pharmacology 2013;273:

56 Farmakoen bektorizazioa 56 Helburu den organo edo ehunean farmakoren metatze selektiboa, administrazio tokia eta modua edozein izanda ere Abantailak Farmakoaren kontzentrazioa handitzen du eragite-tokian: Eraginkortasuna Dosia Farmakoaren sarrera beste ehunetan gutxitu toxikotasuna Beharrezkoa Dianak, helburuak, target-ak definitu Farmakoa momentu eta toki egokian askatu

57 Farmakoen bektorizazioa 57 Bektorizaziorako sistemak 1. Mikro/nano kapsulak (gordailu sistemak) 2. Mikro/nano esferak (sistema matrizialak) 3. Liposomak Mikro/nano kapsula Mikro/nano esfera Liposomak Wikillerato web-orrian argitaratua Creative Commons lizentizarekin. posoma.jpg.html Igartua M y cols. Eur J Pharm Biopharm 2008;69:

58 Farmakoen bektorizazioa 58 Hartze mekanismoak Endozitosiak Lipidoen fusioa (bektore lipidikoak) Papasani MR et al. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 2012;8 :

59 Farmakoen bektorizazioa 59 Farmakoen garraiatzaileek eduki beharreko ezaugarriak 1. Tamaina eta forma egokiak erabiltzen den administrazio biderako 2. Biobateragarritasuna eta biodegradazioa 3. Farmakoekin elkartzeko ahalmen egokia 4. Eskala handian eta esterilitatean ekoizteko erraztasuna 5. Biltegiratzean zehar egonkortasuna

60 Farmakoen bektorizazioa 60 Bektorizazio gaitasuna handitzeko estrategiak 1. Sistema magnetikoak 2. Tentsioaktiboekin estaldura 3. Pegilatutako sistemak (polietilenglikol) 4. Estekatzaileak: Antigorputz monoklonalak Allen TM et al. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 2006; 6:

6. GAIA: FARMAKOEN IRAIZKETA

6. GAIA: FARMAKOEN IRAIZKETA 6. GAIA: FARMAKOEN IRAIZKETA Lan hau Creative Commons-en Nazioarteko 3.0 lizentziaren mendeko Azterketa-Ez komertzial- Partekatu lizentziaren mende dago. Lizentzia horren kopia ikusteko, sartu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/

More information

MUGIMENT TXORIERRI PROGRAMAREN DATUAK

MUGIMENT TXORIERRI PROGRAMAREN DATUAK MUGIMENT TXORIERRI PROGRAMAREN DATUAK 1. Partaidetza-datuak 2. Arrisku kardiobaskularraren faktoreak 3. Partaideen ezaugarriak 4. Esku-hartzearen ondorengo hobekuntzak 5. Gogobetetasun-inkesta 6. Ondorioak

More information

Analisi farmakozinetiko/farmakodinamikoa antimikrobianoen erabilera hobetzeko gaixo larrietan

Analisi farmakozinetiko/farmakodinamikoa antimikrobianoen erabilera hobetzeko gaixo larrietan Analisi farmakozinetiko/farmakodinamikoa antimikrobianoen erabilera hobetzeko gaixo larrietan (Pharmacokinetic/pharmacodynamic modeling to optimize antimicrobial agents dosage in critically ill patients)

More information

Leptina: funtzio fisiologiko garrantzitsuak dituen molekula

Leptina: funtzio fisiologiko garrantzitsuak dituen molekula Leptina: funtzio fisiologiko garrantzitsuak dituen molekula (Leptin: a molecule with important physiological functions) Gómez Zorita, Saioa Univ. del País Vasco/Euskal Herriko Unib. Farmazia Fak. Farmazia

More information

I ATALA: Farmakologia Aplikatuaren Orokortasunak

I ATALA: Farmakologia Aplikatuaren Orokortasunak I ATALA: Farmakologia Aplikatuaren Orokortasunak 1. Elkarrekintza farmakologikoak (4. Gaia) Ariketa honetan bi farmako mota agertzen dira: 1 Farmakoa (F1): Pazienteak odontologoaren kontsultara joan baino

More information

BIGARREN IKASTURTEA-FARMAKOLOGIA IRAKASGAIAREN HELBURU OROKORRAK ETA ANTOLAKETA EGITARAU TEORIKOA

BIGARREN IKASTURTEA-FARMAKOLOGIA IRAKASGAIAREN HELBURU OROKORRAK ETA ANTOLAKETA EGITARAU TEORIKOA BIGARREN IKASTURTEA-FARMAKOLOGIA IRAUNALDIA: Lauhilabetekoa KREDITUAK: 5,5 teorikoak eta 1,5 praktikoak IRAKASGAIAREN HELBURU OROKORRAK ETA ANTOLAKETA Farmakologia interes kliniko handia duen oinarrizko

More information

JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIEN FAKULTATEA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE BIOENERGETIKA. metabolikoak.

JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIEN FAKULTATEA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE BIOENERGETIKA. metabolikoak. BIOENERGETIKA 1. GAIA. Bide metabolikoak Jarduera Fisikoan 1.2.1.- Substratuen erabilpena eta moldaketa metabolikoak Substratuen erabilpena zehazten duten faktoreak ariketan zehar Ariketaren intentsitatea.

More information

From the bench to the bed: Sendagai berri baten garapena

From the bench to the bed: Sendagai berri baten garapena From the bench to the bed: Sendagai berri baten garapena Amaia M. Erdozain Fernández Farmakologia Saila, Medikuntza eta Odontologia Fakultatea, UPV/EHU, Leioa Laburpena: Luzea eta konplexua da botika baten

More information

MPERen ezagumendua GIB birusaren mintzean 4E10 eta 10E8 antigorputzen aldetik

MPERen ezagumendua GIB birusaren mintzean 4E10 eta 10E8 antigorputzen aldetik Gradu Amaierako Lana Biokimika eta Biologia Molekularra Gradua MPERen ezagumendua GIB birusaren mintzean 4E10 eta 10E8 antigorputzen aldetik CDR-H3 eta mintzaren garrantziaren azterketa mikroskopia bidez

More information

BOSTGARREN IKASTURTEA-FARMAKOLOGIA KLINIKOA IRAKASGAIAREN HELBURU OROKORRAK ETA ANTOLAKETA

BOSTGARREN IKASTURTEA-FARMAKOLOGIA KLINIKOA IRAKASGAIAREN HELBURU OROKORRAK ETA ANTOLAKETA BOSTGARREN IKASTURTEA-FARMAKOLOGIA KLINIKOA IRAUNALDIA: Lauhilabetekoa KREDITUAK: 2 teorikoak eta 2,5 praktikoak IRAKASGAIAREN HELBURU OROKORRAK ETA ANTOLAKETA Farmakologia klinikoko kurtso honen helburu

More information

Osasun Zientzien Arloan Oinarrezkoa Derrigorrezkoa ) Ikasle-taldea Euskara (32)

Osasun Zientzien Arloan Oinarrezkoa Derrigorrezkoa ) Ikasle-taldea Euskara (32) Ikasleentzako irakasgai-gidak egiteko EREDUA talde bakoitzean 1 1.- IRAKASGAIAREN INFORMAZIO OROKORRA Irakasgaiaren izena Saila Ikasturtea (Lauhilekoa) Farmakologia Medikoaren Oinarriak Farmakologia 1.

More information

ERRESBERATROLAREN HAINBAT EFEKTU ETA ERABILERA

ERRESBERATROLAREN HAINBAT EFEKTU ETA ERABILERA ERRESBERATROLAREN HAINBAT EFEKTU ETA ERABILERA Giza nutrizioa eta dietetikako gradua 2012/2013 ikasturtea Gradu amaierako lana Tutorea: Encarnación Goikoetxea Egilea: Iñaki Milton Laskibar AURKIBIDEA

More information

Gizonezkoentzako pilula antikontzeptiboa: errealitatea ala fikzioa?

Gizonezkoentzako pilula antikontzeptiboa: errealitatea ala fikzioa? Gizonezkoentzako pilula antikontzeptiboa: errealitatea ala fikzioa? Amaia Maite Erdozain Fernández Farmakologia Saila, Medikuntza eta Ondontologia Fakultatea, UPV/EHU Leioa Laburpena: Gaur egun gizonezkoengan

More information

Arrain gelatinan oinarrituriko film biodegradagarriak

Arrain gelatinan oinarrituriko film biodegradagarriak Arrain gelatinan oinarrituriko film biodegradagarriak Alaitz Etxabide, Itsaso Leceta, Pedro Guerrero, Koro de la Caba* BIOMAT Ikerketa Taldea. Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza Saila.

More information

1. Sarrera eta motibazioa. 2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak. Jatorrizko artikulua

1. Sarrera eta motibazioa. 2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak. Jatorrizko artikulua Tumoreek, estres sozialak eta estresari aurre egiteko estrategiek jokabide depresiboan eta garunaren aktibitatean duten eragina Effect of tumor, social stress and stress-coping strategies on depressive-like

More information

Kanabinoideoak: onuragarriak ala kaltegarriak?

Kanabinoideoak: onuragarriak ala kaltegarriak? Kanabinoideoak: onuragarriak ala kaltegarriak? Jon Zarate Sesma* Itziar Txurruka Ortega* Enrique Etxebarria Orella** * Farmazian lizentziatuak ** Medikuntzan doktorea Fisiologia Saila, Farmazia Fakultatea

More information

GIBaren EGITURA- PROTEINA-KOLESTEROL ELKARREKINTZAREN AZTERKETA

GIBaren EGITURA- PROTEINA-KOLESTEROL ELKARREKINTZAREN AZTERKETA GIBaren EGITURA- PROTEINA-KOLESTEROL ELKARREKINTZAREN AZTERKETA Biokimika eta Biologia Molekularreko Gradua Gradu Amaierako Lana Egilea: Ariane Araujo Lombraña Leioan, 2016ko ekainaren 28a Zuzendaria:

More information

EREMU ELEKTROMAGNETIKOAK ETA OSASUNEAN DUTEN ERAGINA FROGA ZIENTIFIKOAK

EREMU ELEKTROMAGNETIKOAK ETA OSASUNEAN DUTEN ERAGINA FROGA ZIENTIFIKOAK OSASUN SAILA Osasun Sailburuordetza Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SALUD Viceconsejería de Salud Dirección de Salud Pública y Adicciones EREMU ELEKTROMAGNETIKOAK ETA OSASUNEAN

More information

3. GAIA DIAGNOSTIKO PERIODONTALAREN SARRERA

3. GAIA DIAGNOSTIKO PERIODONTALAREN SARRERA 3. GAIA DIAGNOSTIKO PERIODONTALAREN SARRERA Egileak: García-De La Fuente AM, Estefanía-Fresco R, Aguirre-Zorzano L A OCW-2016 DESKRIBAPENA Bakterio-plaka (B-P) ez-espezifikoa pilatzen denean hortzen inguruan,

More information

Kalamua: maria-ren sekretua

Kalamua: maria-ren sekretua Kalamua: maria-ren sekretua Aitziber Mendiguren Ordorika Jose Angel Ruiz Ortega Joseba Gotzon Pineda Ortiz Farmakologia Saila Medikuntza Fakultatea. EHU Azken urteotan kalamuaren gaitasun terapeutikoa

More information

B12 BITAMINAREN ETA FOLATOREN ESKASIAREN DIAGNOSTIKOA BERRIKUSKETA BIBLIOGRAFIKOA ETA GOMENDIOAK. 2015eko abendua

B12 BITAMINAREN ETA FOLATOREN ESKASIAREN DIAGNOSTIKOA BERRIKUSKETA BIBLIOGRAFIKOA ETA GOMENDIOAK. 2015eko abendua B12 BITAMINAREN ETA FOLATOREN ESKASIAREN DIAGNOSTIKOA BERRIKUSKETA BIBLIOGRAFIKOA ETA GOMENDIOAK. 2015eko abendua LANTALDEA: Carmen Mar Medina, koordinatzailea, Laborategia, Galdakao- Usansoloko Ospitalea

More information

Nola eragiten du 2-Interleukinak T-zelulen nukleoko proteinen fosforilazio mailan?

Nola eragiten du 2-Interleukinak T-zelulen nukleoko proteinen fosforilazio mailan? Nola eragiten du 2-Interleukinak T-zelulen nukleoko proteinen fosforilazio mailan? (How does interleukin-2 affect the phosphorylation state of nuclear proteins in T-cells?) Nerea Osinalde Biokimika eta

More information

Ingurune aberastuaren eragina eskizofrenian

Ingurune aberastuaren eragina eskizofrenian Ingurune aberastuaren eragina eskizofrenian Harkaitz Bengoetxea* 1, Irantzu Rico-Barrio 1, Naiara Ortuzar 1, Enrike G. Argandoña 2, Jose Vicente Lafuente 1 1 Neurozientziak Saila, Medikuntza eta Odontologia

More information

Azido Linoleiko Konjokatua: obesitatearen aurkako irtenbidea ala mehatxua?

Azido Linoleiko Konjokatua: obesitatearen aurkako irtenbidea ala mehatxua? Azido Linoleiko Konjokatua: obesitatearen aurkako irtenbidea ala mehatxua? Jonatan Miranda, Arrate Lasa, Edurne Simón, Itziar Txurruka Farmazia eta Elikagaien Zientziak Departamentua, Farmazia Fakultatea.

More information

GRADU AMAIERAKO LANA. EGILEA: Amaia Ganboa Aldaba ZUZENDARIA: Sara Maldonado Martin KURTSOA: 2016/2017 DEIALDIA: Ohikoa

GRADU AMAIERAKO LANA. EGILEA: Amaia Ganboa Aldaba ZUZENDARIA: Sara Maldonado Martin KURTSOA: 2016/2017 DEIALDIA: Ohikoa GRADU AMAIERAKO LANA ARIKETA FISIKOAREN ETA DIETA OSASUNTSUAREN PROGRAMA BATEN EFEKTUAK GORPUTZEKO MASAN ETA GAITASUN FISIKOAN LEHENENGO MAILAKO HIPERTENTSIOAN ETA GAINPISUA DUTEN PERTSONENGAN EGILEA:

More information

MEDIKAZIO KRONIKOAREN MANEIUA EBAKUNTZA INGURUKO ALDIAN

MEDIKAZIO KRONIKOAREN MANEIUA EBAKUNTZA INGURUKO ALDIAN 25 LIBURUKIA 09 Zk 2017 FARMAKOTERAPIA INFORMAZIOA INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA MEDIKAZIO KRONIKOAREN MANEIUA EBAKUNTZA INGURUKO ALDIAN AURKIBIDEA SARRERA FARMAKO ANTIDIABETIKOAK FARMAKO ANTITRONBOTIKOAK

More information

GRADU AMAIERAKO LANA

GRADU AMAIERAKO LANA GRADU AMAIERAKO LANA ARIKETA FISIKOAREN ETA DIETA OSASUNTSUAREN PROGRAMA BATEN EPE LUZEKO EFEKTUAK LEHENENGO MAILAKO HIPERTENTSIOA ETA OBESITATE MORBIDOA ZUEN PERTSONA BATENGAN: IKASKETA KASUA EGILEA:

More information

ZEFALEAREN KUDEAKETA LARRIALDIETAN

ZEFALEAREN KUDEAKETA LARRIALDIETAN ZEFALEAREN KUDEAKETA LARRIALDIETAN Kasu baten harira Ane Mateos Aurrekoetxea, Maialen Alday Munilla, Joseba Fdz de Retana Corres eta Garazi Agirre Beitia KASU KLINIKOA Kontsulta arrazoia: zefaleagatik

More information

Opioide-hartzaileak (d, k, m) eta kannabinoide-hartzaileak (CB1, CB2) giza espermatozoideetan espresatzen dira eta haien mugikortasunean eragiten dute

Opioide-hartzaileak (d, k, m) eta kannabinoide-hartzaileak (CB1, CB2) giza espermatozoideetan espresatzen dira eta haien mugikortasunean eragiten dute Jakintza-arloa: Medikuntza Opioide-hartzaileak (d, k, m) eta kannabinoide-hartzaileak (CB1, CB2) giza espermatozoideetan espresatzen dira eta haien mugikortasunean eragiten dute Egilea: EKAITZ AGIRREGOITIA

More information

Umearen sobera. Esku-hartzea Lehen Mailako Arretako Pediatrian. Doktoretza-tesia. Xabier Txakartegi Etxebarria. Gernika-Lumon, 2015ko maiatzaren 12an

Umearen sobera. Esku-hartzea Lehen Mailako Arretako Pediatrian. Doktoretza-tesia. Xabier Txakartegi Etxebarria. Gernika-Lumon, 2015ko maiatzaren 12an Umearen pisu sobera Esku-hartzea Lehen Mailako Arretako Pediatrian Doktoretza-tesia Xabier Txakartegi Etxebarria Gernika-Lumon, 2015ko maiatzaren 12an Ondoko Doktoretza-Tesi hau Lourdes, Jokin, Maddalen,

More information

LABURDURAK. Eskuineko blokeo osoa. Eskuin-bentrikuluaren hipertrofia. Ezkerreko blokeo osoa. Ezker-bentrikuluaren hipertrofia

LABURDURAK. Eskuineko blokeo osoa. Eskuin-bentrikuluaren hipertrofia. Ezkerreko blokeo osoa. Ezker-bentrikuluaren hipertrofia 1 LABURDURAK AEA AEE AKZ AMP AP ATHB AUHB BAAAK BAB BBB BGBK BTE EAK EB EKG ESBEO ESBH ESBO EZBEO EZBH EZBO FA KASN Aldi errefraktario absolutua Aldi errefraktario erlatiboa Arteria koronario zirkunflexua

More information

BIOTEKNOLOGIA ETA PHARMA UNITATEA

BIOTEKNOLOGIA ETA PHARMA UNITATEA BIOTEKNOLOGIA ETA PHARMA UNITATEA Gure jarduerak hiru eremu barne hartzen ditu: TECNALIAko Bioteknologia eta Pharmaren Unitateak ikerketak egin eta zerbitzu teknologiko aurreratuak ematen ditu bioprozesuen

More information

AURKIBIDEA. Sarrera Azterketen diseinua Emaitzak Ondorioak. Iruzkinak Proposamen terapeutikoa Bibliografia...

AURKIBIDEA. Sarrera Azterketen diseinua Emaitzak Ondorioak. Iruzkinak Proposamen terapeutikoa Bibliografia... SUKAR-NEUTROPENIA LUZEA ANTIFUNGIKO BERRIEN EGINKIZUNA AURKIBIDEA Sarrera................................................. 4 Azterketen diseinua......................................... 5 Emaitzak.................................................

More information

GIB-1 birusaren env fusio proteinaren ingurune lipidikoaren azterketa

GIB-1 birusaren env fusio proteinaren ingurune lipidikoaren azterketa Gradu Amaierako Lana Biokimikako eta Biologia Mokularreko Gradua GIB-1 birusaren env fusio proteinaren ingurune lipidikoaren azterketa Egilea: Irati Odriozola Lerchundi Zuzendaria: Maier Lorizate Nogales

More information

LC teknika desberdinen erabilera sindrome metabolikoaren aurkako terapian erabiltzen diren farmakoen determinaziorako

LC teknika desberdinen erabilera sindrome metabolikoaren aurkako terapian erabiltzen diren farmakoen determinaziorako Jakintza-arloa: Kimika LC teknika desberdinen erabilera sindrome metabolikoaren aurkako terapian erabiltzen diren farmakoen determinaziorako Egilea: GORKA IRIARTE SAENZ DE OJER Urtea: 2011 Zuzendariak:

More information

Peroxisomen proliferazioaren markatzaileak diren geneen klonazioa eta espresio ikerketak

Peroxisomen proliferazioaren markatzaileak diren geneen klonazioa eta espresio ikerketak Jakintza-arloa: Biologia Peroxisomen proliferazioaren markatzaileak diren geneen klonazioa eta espresio ikerketak Xenobiotiko organikoen eragina Egilea: EIDER BILBAO CASTELLANOS Urtea: 2007 Zuzendaria:

More information

ELIKAGAIAK, ELIKADURA ETA DIETETIKA. Edurne Simón Bittor Rodríguez Idoia Labayen

ELIKAGAIAK, ELIKADURA ETA DIETETIKA. Edurne Simón Bittor Rodríguez Idoia Labayen ELIKAGAIAK, ELIKADURA ETA DIETETIKA Edurne Simón Bittor Rodríguez Idoia Labayen Udako Euskal Unibertsitatea Bilbo, 2007 Udako Euskal Unibertsitatea Edurne Simón, Bittor Rodríguez, Idoia Labayen ISBN: 978-84-8438-092-4

More information

Urdaibai estuarioko plankton mikrobianoaren dinamika trofikoa

Urdaibai estuarioko plankton mikrobianoaren dinamika trofikoa Jakintza-arloa: Biologia Urdaibai estuarioko plankton mikrobianoaren dinamika trofikoa Egilea: AITZIBER SAROBE EGIGUREN Urtea: 2009 Zuzendariak: Unibertsitatea: ARANTZA IRIARTE GABIKAGOGEASKOA, EMMA ORIBE

More information

ALZHEIMER MOTAKO DEMENTZIA. Aurkibidea

ALZHEIMER MOTAKO DEMENTZIA. Aurkibidea ALZHEIMER MOTAKO DEMENTZIA Aurkibidea 1.1. Funtzio kognitiboak balioesteko galde-sortak 1.1.1. MMSE, Mini-Mental State Exam 1.1.2. SPMSQ, Short Portable Mental Status 1.1.3. ADAS-COG, Alzheimer s Disease

More information

PROTEINA MOTORRAK ETA MUGIMENDU ZELULARRAK

PROTEINA MOTORRAK ETA MUGIMENDU ZELULARRAK 17 PROTEINA MOTORRAK ETA MUGIMENDU ZELULARRAK Zelularen mugimendu gehienak, eta egitura mugikorrak ere bai, zitoeskeletoan eta proteina motorren jardueran oinarritzen dira (iturria: JCB). Argi dago zitoeskeletoaren

More information

GAIXOTASUN INFEKZIOSOEN AURKAKO JARDUERA-PROTOKOLOAK (III) PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS (III)

GAIXOTASUN INFEKZIOSOEN AURKAKO JARDUERA-PROTOKOLOAK (III) PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS (III) GAIXOTASUN INFEKZIOSOEN AURKAKO JARDUERA-PROTOKOLOAK (III) PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS (III) OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SANIDAD ISBN 84-457-2148-8 Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen

More information

Urte bat baino gutxiagoko umeengan agertutako nerbio-sistema zentraleko tumoreak: berrikuspena Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean eta literaturan

Urte bat baino gutxiagoko umeengan agertutako nerbio-sistema zentraleko tumoreak: berrikuspena Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean eta literaturan Urte bat baino gutxiagoko umeengan agertutako nerbio-sistema zentraleko tumoreak: berrikuspena Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean eta literaturan Central Nervous System (CNS) tumors in an under 1 year-old

More information

Mutazioak progranulina genean: eragiten duten klinika, patologia eta RNA mailako adierazpena

Mutazioak progranulina genean: eragiten duten klinika, patologia eta RNA mailako adierazpena Mutazioak progranulina genean: eragiten duten klinika, patologia eta RNA mailako adierazpena (Progranulin gene mutations: manifestations of clinical, pathological and RNA level) López de Munain Arregui,

More information

Zaintzaren alde goxoa, zentzua eta alde positiboaren bilaketa menpekotasuna duen adinekoaren zainketan

Zaintzaren alde goxoa, zentzua eta alde positiboaren bilaketa menpekotasuna duen adinekoaren zainketan Zaintzaren alde goxoa, zentzua eta alde positiboaren bilaketa menpekotasuna duen adinekoaren zainketan J. López Martínez* I. Lizaso Elgarresta** M. Sánchez de Miguel** *San Pablo-CEU Unibertsitatea **Psikologia

More information

LINFOMA FOLIKULARRA:LINFOMA FOLIKULARRA 11/6/07 11:02 Página 1 LINFOMA FOLIKULARRA 2006ko berrikuspena

LINFOMA FOLIKULARRA:LINFOMA FOLIKULARRA 11/6/07 11:02 Página 1 LINFOMA FOLIKULARRA 2006ko berrikuspena LINFOMA FOLIKULARRA 2006ko berrikuspena AURKIBIDEA 1. Sarrera............................................... 5 2. PETen erabilgarritasuna linfoma folikularraren azterketan............. 5 3. Faktore pronostikoak.....................................

More information

Arreta medikoei murrizketarik?

Arreta medikoei murrizketarik? Arreta medikoei murrizketarik? (Health care rationing?) Martínez Urionabarrenetxea, Koldo Arreta Trinkoak. Nafarroako Ospitalea. Irunlarrea, z/g. 31008 Pamplona/Iruñea BIBLID [1577-8533 (2004), 6; 131-139]

More information

SEXOLOGIAKO HIZTEGIA

SEXOLOGIAKO HIZTEGIA SEXOLOGIAKO HIZTEGIA Iñaki Ugartebururen omenez Zuzendaria: Nerea Sancho Esnaola Aholkulari teknikoa: Itziar Alonso-Arbiol Hizkuntza-arduraduna: Juan Kruz Igerabide Sarasola Hizkuntza-begiralea: Iñigo

More information

ZAHARREN MEDIKAZIOA BERRIKUSTEN: Zer jakin beharko nuke?

ZAHARREN MEDIKAZIOA BERRIKUSTEN: Zer jakin beharko nuke? Infac ESKUALDEKO 23 LIBURUKIA 2 Zk 2015 FARMAKOTERAPI INFORMAZIOA INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA DE LA COMARCA http://www.osakidetza.euskadi.eus/cevime Intranet Osakidetza http:/www.osakidetza.eus ZAHARREN

More information

MUSIKOTERAPIA ZAINKETA

MUSIKOTERAPIA ZAINKETA MUSIKOTERAPIA ZAINKETA ARINGARRIETAN GRADU AMAIERAKO LANA MUSIKOTERAPIA ZAINKETA ARINGARRIETAN GRADU AMAIERAKO LANA Vitoria-Gasteizko Erizaintza Eskola EGILEA: Maider Gorritxategi ZUZENDARIA: Yolanda López

More information

Protokoloa. MIELOMA ANIZKOITZA eko berrikuspenaren eguneratzea

Protokoloa. MIELOMA ANIZKOITZA eko berrikuspenaren eguneratzea Protokoloa MIELOMA ANIZKOITZA 2008 2005eko berrikuspenaren eguneratzea 37 MIELOMA ANIZKOITZA 2008 2005eko berrikuspenaren eguneratzea DONOSTIA OSPITALEA Osakidetza Begiristain pasealekua, z.g. 20014 Donostia-San

More information

Gaitasun kognitiboen aplikazioa 5G sareen kontrol- eta kudeaketa-mailetan

Gaitasun kognitiboen aplikazioa 5G sareen kontrol- eta kudeaketa-mailetan Gaitasun kognitiboen aplikazioa 5G sareen kontrol- eta kudeaketa-mailetan (Application of cognitive capabilities in control and management planes of 5G networks) Bego Blanco*, Jose Oscar Fajardo, Fidel

More information

HPV infection, a described cause for human cancer: HPV detection and molecular mechanisms of HPV carcinogenesis (Review).

HPV infection, a described cause for human cancer: HPV detection and molecular mechanisms of HPV carcinogenesis (Review). Bachelor s Thesis Degree in Biology HPV infection, a described cause for human cancer: HPV detection and molecular mechanisms of HPV carcinogenesis (Review). Author: Josu Aguirre Gomez Director: Ainhoa

More information

MOLUSKUEN LISERI-GURUINEKO EPITELIOAREN BERRIZTAPEN ZELULARRA ETA BERE INPLIKAZIOA INGURUMEN-OSASUNAREN EBALUAKETAN

MOLUSKUEN LISERI-GURUINEKO EPITELIOAREN BERRIZTAPEN ZELULARRA ETA BERE INPLIKAZIOA INGURUMEN-OSASUNAREN EBALUAKETAN Jakintza-arloa: Natur Zientziak MOLUSKUEN LISERI-GURUINEKO EPITELIOAREN BERRIZTAPEN ZELULARRA ETA BERE INPLIKAZIOA INGURUMEN-OSASUNAREN EBALUAKETAN Egilea: BEÑAT ZALDIBAR ARANBURU Urtea: 2006 Zuzendaria:

More information

JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIEN FAKULTATEA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE EDUKIAK

JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIEN FAKULTATEA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE EDUKIAK EDUKIAK 4.. Hormona-sistema: oroimena. 4.1. Hipotalamoko eta hipofisiko hormonak. 4.2. GH eta sexu-hormonak. 4.3. Guruin suprarrenalak: 4.3.1. Kortex suprarrenala (kortisol eta aldosterona). 4.3.2. Muin

More information

Gaceta Médica de Bilbao

Gaceta Médica de Bilbao Gac Med Bilbao. 2011;8(4):1 7 Gaceta Médica de Bilbao www.elsevier.es/gmb ORIGINAL ARTICLE Sociodemographic characteristics by primary cancer diagnosis of patients dying in a palliative care unit: A retrospective

More information

Listeria monocytogenes. Agiriaren data: 2006ko martxoa

Listeria monocytogenes. Agiriaren data: 2006ko martxoa Listeria monocytogenes Agiriaren data: 2006ko martxoa 1.- SARRERA Listería monocytogenes (LM) sortu ahal den patogenoa da. Bakteria horiek sortzeko prozesu batzuk oso larriak izan ahal dira, eta umeki,

More information

4. Kapitulua TXERTOAK

4. Kapitulua TXERTOAK 4. Kapitulua TXERTOAK 4.1. DIFTERIA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK Gaixotasun bakteriano akutua da, eta arnaseko traktuaren goiko aldeari sudurreko mukosa, amigdalak, laringea edo faringea erasaten dio sarritan

More information

Pregabalinaren eraginkortasuna min neuropatikoa tratatzeko: Berrikustapen sistematikoa

Pregabalinaren eraginkortasuna min neuropatikoa tratatzeko: Berrikustapen sistematikoa Revisión Gac Med Bilbao. 2016;113(3):113-128 Pregabalinaren eraginkortasuna min neuropatikoa tratatzeko: Berrikustapen sistematikoa Iratxe Ruiz, Aitziber Mendiguren Farmakologia Saila. Medikuntza eta Erizaintza

More information

Parametro desberdinen konparaketa saskibaloi jokalari gizonen eta emakumeen artean

Parametro desberdinen konparaketa saskibaloi jokalari gizonen eta emakumeen artean Gradu Amaierako Lana Fisioterapia Gradua Parametro desberdinen konparaketa saskibaloi jokalari gizonen eta emakumeen artean Egilea: Mikel Urretabizkaia Astigarraga Zuzendaria: Iratxe Duñabeitia Usategui

More information

GRADU AMAIERAKO LANA

GRADU AMAIERAKO LANA GRADU AMAIERAKO LANA BERRIKUSPEN BIBLIOGRAFIKOA Distrofia miotonikoa duten pazienteen eta euren senideen bizi-kalitatearen azterketa MAITE BILBAO CORTINA 2015eko maiatzaren 14a Eskerrak eman nahi dizkiet

More information

LGMD2A gaixotasunaren diagnostiko molekularra

LGMD2A gaixotasunaren diagnostiko molekularra LGMD2A gaixotasunaren diagnostiko molekularra Oihane Jaka Biodonostia Institutua eta King s College London oihane.jaka@kcl.ac.uk DOI: 10.1387/ekaia.14528 Jasoa: 2015-05-22 Onartua: 2015-06-16 Laburpena:

More information

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TUBERKULOSIAREN PROGRAMA urtea

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TUBERKULOSIAREN PROGRAMA urtea EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TUBERKULOSIAREN PROGRAMA 2012. urtea EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TUBERKULOSIAREN PROGRAMA 2012. urtea Vitoria-Gasteiz 2014 Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzaren

More information

Zahartzaroa eta lekukoen oroimena

Zahartzaroa eta lekukoen oroimena PSIKOLOGIA Zahartzaroa eta lekukoen oroimena Alaitz Aizpurua, Elvira Garcia-Bajos eta Malen Migueles Euskal Herriko Unibertsitatea Ikerketa honen helburua da gertaera baten oroimenean pertsona gazteen

More information

Droga berriak merkatu berritzailean New drugs in an innovative market

Droga berriak merkatu berritzailean New drugs in an innovative market Errebisio-artikulua Droga berriak merkatu berritzailean New drugs in an innovative market Igor Horrillo 1, 2, 3 1, 2, 3 eta Luis F. Callado 1 Farmakologia Saila, Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU

More information

4.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK AGENTE ERAGILEA TRANSMISIO-MODUA INKUBAZIO-DENBORA IMMUNITATEAREN IRAUPENA TXERTOAREN EZAUGARRIAK

4.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK AGENTE ERAGILEA TRANSMISIO-MODUA INKUBAZIO-DENBORA IMMUNITATEAREN IRAUPENA TXERTOAREN EZAUGARRIAK 4.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK Streptococcus pneumoniae bakterioa da herritarren artean pneumonia komunitarioaren eragile nabarmenena eta haurrei erdiko otitisa eragitearen arrazoi nagusia.

More information

JARDUERA FISIKO EGOKITUA ETA ELIKADURA: OSASUNAREN BIDEAN

JARDUERA FISIKO EGOKITUA ETA ELIKADURA: OSASUNAREN BIDEAN 12 13 Iratxe Ibarra, markinarra, afizionatu mailako paletaria eta bertso - laria Koikili Lertxundi, otxandiotarra, Athletic-eko futbolaria izana, gaur egun futbol entrenatzailea; kirol mundua euskaraz

More information

GRADU AMAIERAKO LANA

GRADU AMAIERAKO LANA GRADU AMAIERAKO LANA Berrikuspen bibliografikoa Antsietate Asaldura Orokorraren tratamenduaren hausnarketa eta Erizaintzaren esku hartzea. ARANTZA AGIRRE VALLE 2015eko Maiatzak 15 1 LABURPENA: Antsietate

More information

Populazio-baheketaren garrantzia: giza papilomabirusaren aurkako borroka

Populazio-baheketaren garrantzia: giza papilomabirusaren aurkako borroka Populazio-baheketaren garrantzia: giza papilomabirusaren aurkako borroka Nerea Fontecha 1, Miren Basaras* 1, Jose C. Quilez 2, Silvia Hernáez 3, Daniel Andía 2, Ramon Cisterna 1,3 1 Immunologia, Mikrobiologia

More information

Epilepsia eta genetika*

Epilepsia eta genetika* Epilepsia eta genetika* (Epilepsy and genetics) Urtasun, Miguel; Poza, Juan José; Cobo, Ana Mª; Azpitarte, Margarita; Martí Massó, José Félix; Martínez-Gil, Ángel; Bautista Espinal, Juan; Carrera, Edurne;

More information

Activos O.I.T. afijación. afijación igual. afijación óptima. agregación. agrupamiento de datos. ajuste. aleatorio. algoritmo

Activos O.I.T. afijación. afijación igual. afijación óptima. agregación. agrupamiento de datos. ajuste. aleatorio. algoritmo Activos O.I.T. Son todas las personas que aportan un trabajo para producir bienes y servicios, y las que carecen de empleo en ese momento, lo buscan y están disponibles para corporarse a él. Se compone

More information

Production Scientific EXECUTIVE SUMMARY. Quartile. Impact. factor. documents. Total of. Journal ISSN

Production Scientific EXECUTIVE SUMMARY. Quartile. Impact. factor. documents. Total of. Journal ISSN .8. Scientific Production Journal ISSN Total of documents Impact factor Quartile Accident Analysis and Prevention 0001-4575 1.685 D1 1 1 1 1.116 Acta Paediatrica Acta Tropica 1 1 3 1 Age and Ageing 1 3

More information

1. Ikasgaia. Garezur oinaldeko hobiak

1. Ikasgaia. Garezur oinaldeko hobiak 1. Ikasgaia Garezur oinaldeko hobiak Garezurra buruaren hezurrezko euskarria da. Bere barruan entzefaloa eta zentzumen bereziak babesten ditu, hau da, entzumena, usaimena, ikusmena eta dastamena. Arnasbideen

More information

ERIZAINTZAKO GRADUA GIPUZKOA GRADO EN ENFERMERIA

ERIZAINTZAKO GRADUA GIPUZKOA GRADO EN ENFERMERIA ERIZAINTZAKO GRADUA GIPUZKOA GRADO EN ENFERMERIA 2015 / 2016 ikasturtea ALZHEIMER GAIXOTASUNA DUEN PERTSONARI ESKAINI BEHARREKO ZAINKETA INTEGRALAK GRADU AMAIERAKO LANA Silvia Tellechea Iraola Zuzendaria:

More information

GIZA ELIKADURA (06086)

GIZA ELIKADURA (06086) GIZA ELIKADURA (06086) HELBURU OROKORRAK Ikasgai honen helburua, ikaslei elikadura orekatuaren oinarriak irakustea izango da, baita hazten hari diren gizakietan eta baita gizaki helduetan eta zaharretan.

More information

Dementziaren aurkako medikamentuen jarraipena eta ezabapena. 2016ko ekaina

Dementziaren aurkako medikamentuen jarraipena eta ezabapena. 2016ko ekaina Dementziaren aurkako medikamentuen jarraipena eta ezabapena 2016ko ekaina Vitoria-Gasteiz, 2016 Lan honen Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaularitzaren Bibliotekak sarearen katalogoan aurki daiteke:

More information

Osakidetzako praktika klinikoko gidaliburuak. Lipidoen erabilerari buruzko praktika klinikoko gidaliburua arrisku kardiobaskularreko faktore bezala

Osakidetzako praktika klinikoko gidaliburuak. Lipidoen erabilerari buruzko praktika klinikoko gidaliburua arrisku kardiobaskularreko faktore bezala Osakidetzako praktika klinikoko gidaliburuak Lipidoen erabilerari buruzko praktika klinikoko gidaliburua arrisku kardiobaskularreko faktore bezala FINANTZAKETA: PKG hau Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzako

More information

Helduen altuera iragarpena: belaunerainoko altuera neurriak*

Helduen altuera iragarpena: belaunerainoko altuera neurriak* Helduen altuera iragarpena: belaunerainoko altuera neurriak* (Prediction of stature in adults: knee height measurements) Arroyo Izaga, Marta 1 ; Martínez de la Pera, Concha 2 ; Ansotegui Alday, Laura 3

More information

3.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK AGENTE ERAGILEA TRANSMISIO-MODUA INKUBAZIO-DENBORA IMMUNITATEAREN IRAUPENA TXERTOAREN EZAUGARRIAK

3.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK AGENTE ERAGILEA TRANSMISIO-MODUA INKUBAZIO-DENBORA IMMUNITATEAREN IRAUPENA TXERTOAREN EZAUGARRIAK 3.7. PNEUMOKOKOA GAIXOTASUNAREN EZAUGARRIAK Streptococcus pneumoniae bakterioa da herritarren artean pneumonia komunitarioaren eragile nabarmenena eta haurrei erdiko otitisa eragitearen arrazoi nagusia.

More information

Lan-asma BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO PROTOKOLOAK BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO PROTOKOLOAK PROTOCOLOS DE VIGILANCIA SANITARIA ESPECIFICA

Lan-asma BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO PROTOKOLOAK BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO PROTOKOLOAK PROTOCOLOS DE VIGILANCIA SANITARIA ESPECIFICA OSALAN Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO PROTOKOLOAK Lan-asma LAN-OSASUNA LAN-OSASUNA BERARIAZKO OSASUN-ZAINKETARAKO

More information

Pazientearen motibazioa eta. Aho-higiene argibideak. Kontrol mekanikoa.

Pazientearen motibazioa eta. Aho-higiene argibideak. Kontrol mekanikoa. Pazientearen motibazioa eta Aho-higiene argibideak. Kontrol mekanikoa. Egileak: Aguirre-Zorzano L A,Estefanía-Fresco R, Fernández-Jiménez A,, OCW-2017 Egileak: Aguirre LA, Estefanía R, Fernández A, García

More information

ASMA HELDUETAN ETA NERABEETAN

ASMA HELDUETAN ETA NERABEETAN 25 LIBURUKIA 08 Zk 2017 FARMAKOTERAPIA INFORMAZIOA INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA ASMA HELDUETAN ETA NERABEETAN AURKIBIDEA SARRERA DIAGNOSTIKOA TRATAMENDUA TRATAMENDUAREN HELBURUAK ETA OSAGAIAK JARRAIPEN

More information

別紙 No. 掲載雑誌名 ISSN Impact Factor (2016) 1 Acs Nano Acta Biomaterialia Acta Crystallographica Section D-Structural

別紙 No. 掲載雑誌名 ISSN Impact Factor (2016) 1 Acs Nano Acta Biomaterialia Acta Crystallographica Section D-Structural 別紙 1 Acs Nano 1936-0851 13.942 2 Acta Biomaterialia 1742-7061 6.319 3 Acta Crystallographica Section D-Structural Biology 0907-4449 2.114 4 Acta Neuropathologica 0001-6322 12.213 5 Acta Ophthalmologica

More information

LANDARE-OSASUNERAKO PRODUKTUEN HONDAKINAK: LETXUGA, TOMATEA, ZERBAK ETA PIPERRA. 2005eko azaroa

LANDARE-OSASUNERAKO PRODUKTUEN HONDAKINAK: LETXUGA, TOMATEA, ZERBAK ETA PIPERRA. 2005eko azaroa LANDARE-OSASUNERAKO PRODUKTUEN HONDAKINAK: LETXUGA, TOMATEA, ZERBAK ETA PIPERRA 2005eko azaroa 1.- SARRERA Osasunaren Munduko Erakundeak (OME) horrela definitzen du plagizida hitza (pestizida edo landare-osasunerako

More information

Arreta gabezia hiperaktibitatearekin. nahastea 15. monografikoa

Arreta gabezia hiperaktibitatearekin. nahastea 15. monografikoa hik hasi 5 euro 2005eko NEGUA 15. Arreta gabezia hiperaktibitatearekin monografikoa nahastea Arreta gabezia hiperaktibitatearekin nahastea Mikel HARANBURU EHUko irakaslea Jesus GUERRA EHUko irakaslea Esther

More information

HERPES GENITALAREN IKERKETA EPIDEMIOLOGIKO, KLINIKO ETA MIKROBIOLOGIKOA BILBO HIRIAN

HERPES GENITALAREN IKERKETA EPIDEMIOLOGIKO, KLINIKO ETA MIKROBIOLOGIKOA BILBO HIRIAN Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia Saila HERPES GENITALAREN IKERKETA EPIDEMIOLOGIKO, KLINIKO ETA MIKROBIOLOGIKOA BILBO HIRIAN Doktorego Tesia Mikele Macho

More information

Aurkezpena Operazio kirurgikoa egiteko denbora Infekzioaren profilaxia Profilaxi antibiotikoa... 6

Aurkezpena Operazio kirurgikoa egiteko denbora Infekzioaren profilaxia Profilaxi antibiotikoa... 6 ALDAKAKO HAUSTUREN PROTOKOLOA AURKIBIDEA Aurkezpena.............................................. 5 1. Operazio kirurgikoa egiteko denbora............................ 6 2. Infekzioaren profilaxia.....................................

More information

EAEko jardun-prozedura, Zika birusaren gaixotasunaren susmoa dagoen kasuetan

EAEko jardun-prozedura, Zika birusaren gaixotasunaren susmoa dagoen kasuetan EAEko jardun-prozedura, Zika birusaren gaixotasunaren susmoa dagoen kasuetan (Eguneratzea: 2016ko urriaren 17a) Osasunaren Mundu Erakundeak (OME), Zika birusaren gaixotasuna dela-eta, ezarri duen alerta

More information

Haur-depresioa Lehen Hezkuntzako etapan: zertan datzan eta irakasleek zer egin dezaketen

Haur-depresioa Lehen Hezkuntzako etapan: zertan datzan eta irakasleek zer egin dezaketen PSIKOLOGIA Haur-depresioa Lehen Hezkuntzako etapan: zertan datzan eta irakasleek zer egin dezaketen Marian Soroa, Elena Bernaras eta Joana Jauregizar* EHUko Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskola,

More information

Consensus and Collaboration

Consensus and Collaboration Consensus and Collaboration John Morton, MD, MPH, FACS, FASMBS Chief, Bariatric & Minimally Invasive Surgery Stanford School of Medicine Past-President, American Society of Metabolic and Bariatric Surgery,

More information

Hipertentsio arterialari buruzko Praktika klinikoaren gida

Hipertentsio arterialari buruzko Praktika klinikoaren gida Osakidetzako praktika klinikoko gidak Hipertentsio arterialari buruzko Praktika klinikoaren gida Laburpena 2007ko eguneratzea FINANTZAKETA: PKG hau Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak finantzatu

More information

Est. Cost Per Article

Est. Cost Per Article Miner Library - 2010 Possible Journal s Acta Histochemica 62 $738.87 $11.92 1.101 Cell Biology Elsevier ACTA Neurochirugica 71 $4,045.00 $57.38 1.634 Neurosciences Springer articles downloaded per Advances

More information

Gaixotasun infekziosoen aurkako jarduera-protokoloak (V) Protocolos de actuación frente a enfermedades infecciosas (V) LEGIONELOSIA

Gaixotasun infekziosoen aurkako jarduera-protokoloak (V) Protocolos de actuación frente a enfermedades infecciosas (V) LEGIONELOSIA Gaixotasun infekziosoen aurkako jarduera-protokoloak (V) Protocolos de actuación frente a enfermedades infecciosas (V) LEGIONELOSIA OSASUN SAILA Osasun Sailburuordetza Osasun Publikoko Zuzendaritza DEPARTAMENTO

More information

5 American Journal of Kidney Diseases Elsevier NEPHROLOGY Science Direct

5 American Journal of Kidney Diseases Elsevier NEPHROLOGY Science Direct 1 Acta Pharmacologica Sinica Publishing 2 Adolescent Psychiatry Psychiatry 3 American Heart Journal Elsevier CARDIOLOGY Science Direct 4 American Journal of Gastroenterology Publishing 5 American Journal

More information

AURKIBIDEA. 01. BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA Zahartzea, sistema neuromuskularra eta gaitasun funtzionala

AURKIBIDEA. 01. BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA Zahartzea, sistema neuromuskularra eta gaitasun funtzionala AURKIBIDEA 01. BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA Zahartzea, sistema neuromuskularra eta gaitasun funtzionala 02. AHULTASUNA: OSO ZAHARREN ZAHARTZE ZAURGARRIA ETA EZGAITASUNA Indarraren entrenamendua zahar ahularengan.

More information

GABAPENTINA ETA PREGABALINA: ERABILERAREN ETA ABUSUAREN ARTEAN

GABAPENTINA ETA PREGABALINA: ERABILERAREN ETA ABUSUAREN ARTEAN Infac ESKUALDEKO 22 LIBURUKIA 4 Zk 2014 FARMAKOTERAPI INFORMAZIOA INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA DE LA COMARCA http://www.osakidetza.euskadi.net/cevime Intranet Osakidetza http:/www.osakidetza.net GABAPENTINA

More information

General Principles of Pharmacology and Toxicology

General Principles of Pharmacology and Toxicology General Principles of Pharmacology and Toxicology Parisa Gazerani, Pharm D, PhD Assistant Professor Center for Sensory-Motor Interaction (SMI) Department of Health Science and Technology Aalborg University

More information

Implementing receptor theory in PK-PD modeling

Implementing receptor theory in PK-PD modeling Drug in Biophase Drug Receptor Interaction Transduction EFFECT Implementing receptor theory in PK-PD modeling Meindert Danhof & Bart Ploeger PAGE, Marseille, 19 June 2008 Mechanism-based PK-PD modeling

More information

Adjusting phenytoin dosage in complex patients: how to win friends and influence patient outcomes

Adjusting phenytoin dosage in complex patients: how to win friends and influence patient outcomes Adjusting phenytoin dosage in complex patients: how to win friends and influence patient outcomes Brian Hardy, PharmD, FCSHP, FCCP Coordinator Education and Clinical Programs Department of Pharmacy Sunnybrook

More information

Salud Pública. Osasun Publikoa seihilekoa. Editoriala. Aurkibidea. a u r k i b i d e a

Salud Pública. Osasun Publikoa seihilekoa. Editoriala. Aurkibidea. a u r k i b i d e a Salud Pública 202006 1. seihilekoa zenbakia Osasun Publikoa EHAEko Epidemiologi Aldizkaria http: //www.osanet.euskadi.net/ OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SANIDAD a u r k i b i d e a Aurkibidea Epidemiologi

More information

EOPS PROBATION STUDENT LIST

EOPS PROBATION STUDENT LIST EOPS PROBATION STUDENT LIST Fall 2018 EOPS The following students have been placed on EOPS Probation due to their not satisfying the semester g.p.a. and/or semester units completed requirements of the

More information