Doc. dr. Raimundo Rukuižos PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS R.Rukuiža R.Rukuiža R.Rukuiža R.Rukuiža R.Rukuiža, R.Rukuiža R.Rukuiža R.Rukuiža R.Rukuiža R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Doc. dr. Raimundo Rukuižos PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS R.Rukuiža R.Rukuiža R.Rukuiža R.Rukuiža R.Rukuiža, R.Rukuiža R.Rukuiža R.Rukuiža R.Rukuiža R."

Transcription

1 Doc. dr. Raimundo Rukuižos Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas Tarptautinis skyrius Aleksandro Stulginskio universitetas E-paštas: PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS 1. J.Padgurskas, R.Rukuiža Metalizuotų tepalų panaudojimas variklių įdirbimo gerinimui. XXXV dėstytojų mokslinės konferencijos trumpi pranešimai /Ž.ū. mechanizacijos fakultetas/ LŽŪA.- Kaunas- Akademija, J.Padgurskas, Č.Pocius, R.Rukuiža Suremontuotų SMD-62 variklių įdirbimas panaudojant metalizuotus priedus KTCMS-1. XXXVI dėstytojų mokslinės konferencijos trumpi pranešimai /Ž.ū. mechanizacijos fakultetas/ LŽŪA.- Kaunas- Akademija, J.Padgurskas, R.Rukuiža, A.Žunda SMD-62 variklių cilindrų įvorių ir stūmoklių susidėvėjimo tyrimas. Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto mokslo darbai / LŽŪA. - Kaunas-Akademija, J.Padgurskas, V.Partikas, Č.Pocius, R.Rukuiža Nauja precizinių porų atnaujinimo technologija. XXXVIII dėstytojų mokslinės konferencijos trumpi pranešimai /Mašinų remonto sekcija/ LŽŪA.- Kaunas-Akademija, 1993; p J.Padgurskas, V.Ramanauskas, R.Rukuiža, V.Serapinas, V.Michailov Metal-placirating tribologic materials (Metalą plakiruojančios tribologinės medžiagos). Studies and materials of 2nd International Techno-Scientific Conference "Influence of prodoction engineering on state of the surface layer '93", T. XII. Nr. 1, Instytut Badan I Ekspertyz Naukowych, Gorzow Wlkp.-Lubniewice, Poland, 1993; pp J.Padgurskas, R.Rukuiža, A.Stakauskas Metalizuojančių alyvos priedų panaudojimas įdirbti kapitališkai suremontuotiems varikliams SMD-62. Žemės ūkis: Lietuvos Žemės Ūkio Akademijos Mokslo darbai Nr Kaunas-Akademija, 1994; p J.Padgurskas, V.Ramanauskas, R.Rukuiža, V.Serapinas Stūmoklinių vidaus degimo variklių patikimumo didinimas panaudojant naujas tribomedžiagas. Konferencijos Lietuvos mokslas ir pramonė pranešimų medžiaga: Transporto technologija/ktu. - Kaunas, Technologija, J.Padgurskas, R.Rukuiža, V.Serapinas Technologinių įrengimų patikimumo didinimas tribotechnologiniais metodais. Konferencijos Lietuvos mokslas ir pramonė pranešimų medžiaga: Mechanika-95/KTU. - Kaunas, Technologija, 1995; p J.Padgurskas, Č.Pocius, R.Rukuiža Degalų siurblių precizinių porų patikimumo didinimas. Konferencijos Lietuvos mokslas ir pramonė pranešimų medžiaga: Mechanika-95/KTU. - Kaunas, Technologija, 1995; p J.Padgurskas, V.Ramanauskas, R.Rukuiža, V.Serapinas The improving of nonabrasive antifriction finish processing (Baigiamojo antifrikcinio neabrazyvinio apdirbimo tobulinimas). Proceedings of IX World Congress on Theory of Machines and Mechanizmus. Section: Tribology 1 /Politechnico di Milano.- Milano, Italy, 1995; pp

2 2 11. J.Padgurskas, V.Ramanauskas, R.Rukuiža, V.Serapinas, V.Mihailov, M.Teodorescu The increasing of the tribological reliability of mechanical systems (Mechaninių sistemų tribologinio patikimumo didinimas). Materials of International Conference TURBO 96. Vol.2., Section: Machine parts/comoti - Compania de Motoare cu Turbina si Inginerie.- Bucuresti, Romania, 1996; pp J.Padgurskas, R.Rukuiža Mašinų tribologinio patikimumo valdymo modeliavimas. Konferencijos Lietuvos mokslas ir pramonė pranešimų medžiaga: Mechanika-96/KTU. - Kaunas, Technologija, 1996; p J.Padgurskas, R.Rukuiža, M.Vötter, V.Wollesen Kompozicinių medžiagų Surm ir Foleox bei SiO2 dangų įtaka trinties poros sandarinimo žiedas - velenas tribologinėms savybėms. Inžinerija: Lietuvos Žemės Ūkio Akademijos Mokslo darbai. - Kaunas-Akademija, 1996; p J.Padgurskas, Č.Pocius, R.Rukuiža Research on the Possibility to Improve the Tribological Properties of the Precise and Sealing Friction Pairs Using the tribomaterials SURM and FOLEOX. (Precizinių ir sandarinimo trinties porų tribologinių savybių gerinimo galimybių tyrimas naudojant tribomedžiagas SURM ir FOLEOX) Buletinul Institului Politehnic din Iasi, Tomul XLII (XLVI), Fasc. 3-4, 1996; Sectia IX: Stiinta si Ingeneria Materialelor. - Iasi, 1997; pp J.Padgurskas, R.Rukuiža, M.Vötter, V.Wollesen Research on the Possibilities to Increase the Longevity of the Friction Pair Radial Lip Seal - Shaft. (Trinties poros radialinis sandarinimo žiedas - velenas ilgaamžiškumo didinimo galimybių tyrimas). Mechanika, 1997 Nr. 2 (9). - Kaunas, Technologija, 1997; pp J.Padgurskas, R.Rukuiža, M.Vötter, V.Wollesen Research on the Influence of Composite Materials and SiO2 Particle Coats on the Tribological Properties of the Friction Pair Radial Lip Seal - Shaft. (Kompozicinių medžiagų ir SiO 2 dalelių dangų įtakos trinties poros radialinis sandarinimo žiedas - velenas tribologinėms savybėms tyrimas). World Tribology Congress, 8-12 September 1997, Abstracts of papers: Mechanical Engineering Publications Limited for the Institution of Mechanical Engineers.- Bury St. Edmunds and London, UK, 1997; p J.Padgurskas, R.Rukuiža Review of Tribological Research in Lithuania. (Tribologinių tyrimų Lietuvoje apžvalga). NMTT-97, New materials and technologies in tribology. 2nd Joint American-Eastern European Conference. Minsk- Grodno-Warsaw, September 1-5, Abstracts of Papers. - Gomel: MPRI NASB, Infotribo, Belorus, 1997; pp J.Padgurskas, A.Pocius, R.Rukuiža, V.Serapinas. The Use of the Metal-Polimeric Tribomaterials for Improvement the Tribological Properties of the Friction Pairs. (Metalopolimerinių tribomedžiagų panaudojimas trinties porų tribologinių savybių gerinimui). 2nd International conference "MECHANICS 97" September 1997, Proceedings, Part 2 (309), Tribology; Vilnius Technical University. - Vilnius, 1997; pp J.Padgurskas, R.Rukuiža Senkung der Verlustleistung und des Verschleißes bei der Paarung RWDR/Welle. (Trinties nuostolių ir dilimo mažinimas poroje radialinis sandarinimo žiedas / velenas) II. Hamburger Dichtungstechnisches Kolloqium "Radialwellendichtringe - Dynamische Dichtungen" Juni 1998, Berichte; Technische Universität Hamburg-Harburg. - Hamburg, 1998; S. (2) 1-12.

3 3 20. R.Rukuiža. Metalopolimerinių medžiagų įtaka žemės ūkio technikos trinties porų patikimumui. Daktaro disertacijos santrauka. Lietuvos žemes ūkio universitetas, Masinu gamybos ir serviso katedra. - Kaunas- Akademija, 1998, 24 p. 21. A.Č.Pocius, R.Rukuiža. Mašinų detalių defektoskopija. Mašinų remonto laboratorinio darbo patarimai. Lietuvos žemes ūkio universitetas, Kaunas-Akademija, 1999, 20 p. 22. Studies and Reserach at Lithuanian University of Agriculture (Studijos ir mokslas Lietuvos žemės ūkio universitete). Sudarytojai R.Rukuiža, M.Liegus, D.Maziliauskienė. Tarptautinis skyrius, Lietuvos žemes ūkio universitetas, Kaunas-Akademija, 1999, 40 p. 23. J.Padgurskas, R.Rukuiža. The Provision of Lithuanian Farmers with Agricultural Machinery and Perspectives of Interfarm Technical Assistance. (Lietuvos ūkininkų apsirūpinimas žemės ūkio mašinomis ir tarpūkinės techninės pagalbos perspektyvos) Rural Development: Contents, models and Policies in the E.U. Towards the 21 st Century, HELP project proceedings, June 1999, - University of Perugia, Faculty of Agriculture, S.Pietro-Perugia, 1999; pp J.Padgurskas, R.Rukuiža, M.Vötter, V.Wollesen. New Tribotechnical Materials for the Friction Pair Radial Lip Seal / Shaft. (Naujos tribotechninės medžiagos trinties porai radialinis sandarinimo žiedas / velenas) Industrial Lubrication and Tribology, vol. 51, No 5, September/October England, MCB University Press, 1999; pp J.Padgurskas, R.Rukuiža, V.Wollesen Influence of the Fluoroligomeric and Ceramic Materials on the Decrease the Friction Torque of the Friction Pair Radial Lip Seal - Shaft. (Fluoroligomerinių ir keraminių medžiagų įtaka trinties poros radialinis sandarinimo žiedas / velenas trinties momento mažinimui) International Conference BALTTRIB 99, September 1999, Proceedings.- Lithuanian University of Agriculture, ISBN , Kaunas, 1999; pp J.Padgurskas, R.Rukuiža, V.A.Gubanov, P.E.Troitschanskaja The influence of fluoroligomeric materials to the operation conditions of precise and sealing friction pairs. (Fluoro oligomerinių medžiagų įtaka precizinių ir sandarinimo porų darbo sąlygoms) Трение и износ (Friction and wear), vol. 21, No 1, January/February 2000; pp (In Russian) 27. J. Padgurskas, R. Rukuiža, A.Jutas. Einfluss des Fluoroligomers FOLEOX auf die tribologischen Eigenschaften der Reibpaarung RWDR/Welle und Ermüdungsverhalten der Werkstoffe. (Fluoro oligomero FOLEOX įtaka trinties poros radialinis sandarinimo žiedas / velenas tribologinėms savybėms ir technologinių medžiagų nuovargiui) III. Hamburger Dichtungstechnisches Kolloqium "Dynamische Dichtungen" Juni 2000, Berichte; Technische Universität Hamburg-Harburg. - Hamburg, 2000; S. (17) J.Padgurskas, R.Rukuiža Changing the Tribosystem through Modification the Friction Surface with Fluoroligomers (Tribosistemos keitimas modifikuojant trinties paviršių fluoro oligomerais). World Tribology Congress, 3-07 September 2001, Abstracts, Papers, Posters: The Austrial Tribology Society.- Wien, Austria, Studies and Research at Lithuanian University of Agriculture (Studijos ir mokslas Lietuvos žemės ūkio universitete). Sudarytojai R.Rukuiža, M.Liegus, D.Maziliauskienė. Tarptautinis skyrius, Lietuvos žemes ūkio universitetas, Kaunas-Akademija, 2001, 40 p.

4 4 30. A.Jutas, J.Padgurskas, R.Rukuiža Influence of Fluoroligomers on the Cyclic Fatigue of Structural Steel (Fluoro oligomerų įtaka konstrukcinio plieno cikliniam nuovargiui) International Conference Materials Engineering & Balttrib 2001, September 2001, Jurmala, Latvia, Materials of the X-th international Baltic conference.- Riga Technical University, Riga, 2001; pp J.Padgurskas, R.Rukuiža Research of Coats Realising Non-Wear Phenomena in Friction Pairs (Dangų, realizuojančių nedilumo efektą trinties porose, tyrimas) International Conference Materials Engineering & Balttrib 2001, September 2001, Jurmala, Latvia, Materials of the X-th international Baltic conference.- Riga Technical University, Riga, 2001; pp V.Jankauskas, J.Padgurskas, R..Rukuiža, A.Žunda Tribotechnika: Metodiniai patarimai laboratoriniams darbams atlikti. Lietuvos žemes ūkio universitetas, Kaunas-Akademija, 2002, 89 p. 33. J.Padgurskas, A.Milvydas, R.Rukuiža, I.Prosyčevas, A.Guobienė Investigation of Fluoroligomeric Coats (Fluoro oligomerinių dangų tyrimas) International Conference Tribology on the Threshold of the Third Millenium, September 2002, Wroclaw University of Technology, Poland, Scientific Papers of the Institute of Machine Design and Operation, No 87.- Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw, Poland, 2002; pp Lithuanian University of Agriculture. Study Programmes 2002/2003 (Lietuvos žemės ūkio universitetas. Studijų programos 2002/2003). Sudarytojai A.Juodvalkis, R.Rukuiža. Tarptautinis skyrius, Lietuvos žemes ūkio universitetas, Kaunas-Akademija, 2002, 65 p. 35. Faculty of Agricultural Engineering. ECTS Information Package 2002/2003 (Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. EKPS informacinė medžiaga 2002/2003). Sudarytojai K.Navickas, R.Rukuiža. Tarptautinis skyrius, Lietuvos žemes ūkio universitetas, Kaunas-Akademija, 2002, 104 p. 36. J.Padgurskas, R.Rukuiža Changing the Tribosystem through Modification of the Friction Surface with Fluoroligomers (Tribosistemos keitimas modifikuojant trinties paviršių fluoro oligomerais). Handbook of Tribology and Lubrication, vol. 10: New Horizons for Tribology and Lubricants. Expert-Verlag - Renningen, Germany, Studies and Research at Lithuanian University of Agriculture (Studijos ir mokslas Lietuvos žemės ūkio universitete). Sudarytojai R.Rukuiža, M.Liegus, D.Maziliauskienė. Tarptautinis skyrius, Lietuvos žemes ūkio universitetas, Kaunas-Akademija, 2003, 36 p. 38. K.Navickas, R.Rukuiža Studies of Agricultural Engineering at the Lithuanian University of Agriculture (Žemės ūkio inžinerijos studijos Lietuvos žemės ūkio universitete). University Studies of Agricultural Engineering in Europe, a Thematic Network: USAEE-TN, ISBN Athens, Greece, A.Amulevičius, A.Daugvila, R.Davidonis, Č.Sipavičius, J.Padgurskas, R.Rukuiža, H.Cesiulis Interaction of fluoroligomer with steel and iron (Plieno ir geležies sąveika su fluoro oligomeru) International Conference Engineering Materials & Tribology 2004, September 2004, Riga, Latvia, Materials of the XII-th international Baltic conference.- Riga Technical University, Riga, 2004; pp A.Andriusis, V.Jankauskas, J.Padgurskas, R.Rukuiža, A.Žunda Investigation of sliding friction pairs with electro-pulse sprayed micro-coats (Slydimo trinties porų su elektroimpulsiniu būdu gautomis mikro dangomis tyrimas) World Tribology Congress III, September 2005, Washington DC, USA. Proceedings of WTC 2005, 2005; Washington DC, USA, pp. WTC

5 5 41. J.Padgurskas, V.Jankauskas, A.Andriušis, A.Žunda, R.Rukuiža. Investigations on running-in of electro-pulse sprayed copper coats (Elektroimpulsiniu būdu gautų vario dangų prisidirbimo tyrimai) International Conference BALTTRIB 2005, November 2005, Conference materials (ISBN ). - Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, J.Padgurskas, R.Rukuiža, H.Cesiulis, A.Amulevičius, A.Daugvila, R.Davidonis, Č.Sipavičius, Tribological behaviour of steel (iron) - Foleox system (Plieno ir Foleox o sistemos tribologinės savybės) Трение и износ (Friction and wear), vol. 27, No 3, 2006; pp (In Russian) 43. J.Padgurskas, R.Rukuiža, H.Cesiulis, A.S.Amulevičius, A.Daugvila, R.Davidonis, Č.Sipavičius, Tribological characteristics of steel (iron) - Foleox system (Plieno ir Foleox o sistemos tribologinės charakteristikos) Journal of Friction and Wear: Allerton Press. ISSN Т. 27, N 3 (2006), p J.Padgurskas, V.Jankauskas, A.Andriusis, R.Rukuiža, A.Žunda Tribological Evaluation of Copper Coats Made by Electro-Pulse Spraying (Elektroimpulsiniu būdu gautų vario dangų tribologinis įvertinimas) 47.Tribologie-Fachtagung, September 2006, Göttingen. Tagungsbeitragen: Reibung, Schmierung und Verschleiss, vol.2, Gesellschaft für Tribologie e.v., Aachen, Germany, 2006; pp.78/1-78/ Studies and Research at Lithuanian University of Agriculture (Studijos ir mokslas Lietuvos žemės ūkio universitete). Sudarytojai E.Bartkevičius, J.Čaplikas, R.Deltuvas, R.Domeika, V.Gurklys, M.Liegus, D.Maziliauskienė, R.Rukuiža, L.Stabingis, L.Ramonaitė, E.Venskutonienė. Tarptautinis skyrius, Lietuvos žemes ūkio universitetas, Akademija, Kauno raj., 2007, 52 p. 46. V.Vasauskas, J.Padgurskas, R.Rukuiža. Influence of Fluoroligomeric Film on Tribological Properties in Local Contact Conditons (Fluoro oligomerinės plėvelės įtaka lokalinio kontakto tribologinėms savybėms) Tribologie und Schmierungstechnik, vol. 2/2007, Expert-Verlag, Stuttgart, pp V.Vasauskas, J.Padgurskas, R.Rukuiža Surface modification of carbon steel by deposition of fluor-oligomeric films (Anglinio plieno paviršiaus modifikavimas naudojant fluoro oligomerines dangas) 10 th international Conference ROTRIB 2007, November 2007, Proceedings CD (ISBN ). - Editura Politehnica Press, Bucharest, 2007; pp. RO RO V.Vasauskas, J.Padgurskas, R.Rukuiža The micro-hardness anisotropy of fluor-oligomeric and Fe-Co-W coatings (Fluoro oligomerinių ir Fe-Co-W dangų mikro kietumo anizotropija) International Conference HARDMEKO 2007, November 2007, Proceedings. - IMEKO TC 5, Tsukuba, Japan, 2007; pp R.Rukuiža, G.Ulozas. Calculation Methodology of Dry Sliding Bearing of Metal-Polymeric Reverse Friction Pair (Sausų slydimo guolių su metalo-polimerinėmis atvirkštinėmis trinties poromis skaičiavimas) International Conference BALTTRIB 2007, November 2007, Proceedings (ISSN ). - Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, 2007; pp J.Padgurskas, R.Rukuiža, H.Cesiulis, A.Amulevičius, A.Daugvila, R.Davidonis, Č.Sipavičius, K.Mažeika Influence of fluor-oligomers on the structural and tribological properties of steel surface at the rolling friction (Fluoro oligomerų įtaka plieno paviršiaus struktūrinėms ir tribologinėms savybėms riedėjimo trinčiai) Industrial Lubrication and Tribology, vol. 60, Number 5, July England, Bradford: MCB University Press, 2008; pp

6 6 51. V.Vasauskas, J.Padgurskas, R.Rukuiža Surface modification of carbon steel by deposition of fluor-oligomeric films (Anglinio plieno paviršiaus modifikavimas naudojant fluoro oligomerines dangas) Acta Tribologica, vol. 16, 2008, ISSN , pp V.Vasauskas, J.Padgurskas, R.Rukuiža, H.Cesiulis, J.-P.Celis, D.Milčius, I.Prosyčevas Cracking behavior of electrodeposited nanocrystalline tungsten-cobalt and tungsten-iron coatings (Elektrolizės būdu gautų nanokristalinių volframo-kobalto ir volframo-geležies dangų įtrūkių plėtra) Mechanika, vol. 72, Number 4, Lithuania, Kaunas: Kaunas University of Technology; pp Studies and Research at Lithuanian University of Agriculture (Studijos ir mokslas Lietuvos žemės ūkio universitete). Sudarytojai E.Bartkevičius, J.Čaplikas, R.Domeika, A.Krasauskas, A.Kvaraciejus, M.Liegus, D.Maziliauskienė, S.Raudonius, R.Rukuiža, D.Savickas, N.Stončiuvienė, E.Šarauskis. Tarptautinis skyrius, Lietuvos žemes ūkio universitetas, Akademija, Kauno raj., 2009, 44 p. 54. J.Padgurskas, R.Rukuiža, R.Kreivaitis, S.Asadauskas Tribologic behaviour of nano-particles from selected metals, suspended in rapeseed and mineral oils (Kai kurių metalų nano-dalelių nusistovėjusių rapsų ir mineralinėje alyvose tribologinės savybės) Proceedings of 3 rd Vienna International Conference Nano-Technology - VIENNANO 09, March 2009, ÖTG, Vienna University of Technology, Vienna, 2009, p V.Vasauskas, J.Padgurskas, A.Kupčinskas, A.Žunda, A.Juodienė, R.Rukuiža. Assessment of Wear Parameters for Structural Steels (Konstrukcinių plienų dilimo parametrų vertinimas) Proceedings 14 th international conference Mechanika 2009, 2-3 April 2009, Kaunas, Lithuania,, / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas : Technologija. ISSN , p J.Padgurskas, R.Rukuiža, V.Jankauskas, R.Kreivaitis, I.Prosyčevas. Tribological investigation of mineral oils with the additives of metallic nano-particles (Mineralinių alyvų su metalo nano-dalelių priedais tribologiniai tyrimai) Proceedings X th International symposium Tribological problems in exposed friction systems - Intertribo 2009, Oktober 2009, Slovak Society of Tribology, Stara Lesna, Tatranska Lomnica, Slovak Republik, p J.Padgurskas, R.Rukuiža, R.Kreivaitis, A.Kupčinskas, V.Jankauskas, H.Cesiulis, T.Maliar, I.Prosyčevas Tribological properties of mineral oils modified with metallic nano-particles (Mineralinių alyvų, modifikuotų metalo nano-dalelėmis, tribologinės savybės) Proceedings of 5 th International Scientific Conference BALTTRIB November 2009, Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Akademija, p J.Padgurskas, R.Rukuiža, R.Kreivaitis, S.J.Asadauskas, D.Bražinskienė Tribologic behaviour and suspension stability of iron and copper nanoparticles in rapeseed and mineral oils (Geležies ir vario nano-dalelių suspensijų rapsų ir mineralinėje alyvose tribologinės savybės ir stabilumas) Tribology - Materials, Surfaces & Interfaces (Maney Publishing, ISSN ), vol. 3, No 3, 2009, p J.Padgurskas, R.Rukuiža, H.Cesiulis, A.Amulevičius, A.Daugvila, R.Davidonis, Č.Sipavičius The properties and physicochemical interactions in iron fluor-oligomer systems (Geležies ir fluoro oligomero sistemos savybės ir fizinė-cheminė sąveika) Material Science (Springer Science+Business Media, Inc., ISSN X/09/ ), Vol. 45, No. 5, 2009, p

7 7 60. J.Padgurskas, R.Kreivaitis, A.Kupčinskas, R.Rukuiža, V.Jankauskas, I.Prosyčevas Influence of nanoparticles on lubricity of base mineral oil (Nanodalelių įtaka mineralinės alyvos tepalingumui) Acta Tribologica (University of Suceava, Romania, ISSN ), vol. 18, 2010, p A.V.Radulescu, J.Padgurskas, R.Rukuiža, I.Radulescu, R.Kreivaitis Experimental researches concerning the properties of bio-degradables lubricants (Biologinių tepalų savybių eksperimentiniai tyrimai) Proceedings of 11 th international Conference ROTRIB 2010 (ISSN ), 4-6 November 2010, Universitatea Tehnica Gh. Asachi, Iasi, 2010; RO J.Padgurskas, R.Rukuiža, A.Bubulis Analysis of tribological properties of the piezo drives contact pairs (Pjezo-pavarų kontaktinių porų tribologinių savybių analizė) Reports thesis of International Scientific Technical Conference Modern tribology problems November 2010, ISBN , National Aviation University, Kiiv, p Lietuvos žemės ūkio universitetas: ERASMUS programos mainų tendencijos ir galimybės Sudarytojai R.Rukuiža, M.Liegus, J.Čaplikas, R.Domeika, A.Krasauskas, A.Kvaraciejus, B.Vaznonis, A.Stiklienė, D.Savickas. LŽŪU Tarptautinis skyrius; Akademija, Kauno r., Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, p. 64. Lithuanian University of Agriculture: information for incoming ERASMUS students (Lietuvos žemės ūkio universitetas: informacija atvykstantiems ERASMUS studentams) Sudarytojai J.Čaplikas, M.Liegus, R.Rukuiža, D.Savickas, Akademija, Kauno r., Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, p. 65. A.V.Radulescu, J.Padgurskas, R.Rukuiža, I.Radulescu, R.Kreivaitis Experimental researches concerning the properties of bio-degradables lubricants (Biologinių tepalų savybių eksperimentiniai tyrimai) Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Publicat de Universitatea Tehnica Gh. Asachi, Iasi, vol. LVII (LXI), Fasc. 1, 2011 Sectia Constructii de Masini. 66. J.Padgurskas, R.Rukuiža, V.Jankauskas, A.Andriušis, A.Žunda Tribological running-in investigation and surface analysis of copper coats made by electroimpulsive spraying (Vario dangų, pagamintų elektroimpulsiniu užpurškimu, prisidirbimo tribologiniai ir paviršiaus tyrimai) Surface and Coatings Technology, vol. 205, 2011, pp J.Padgurskas, R.Rukuiža, A.Bubulis Analysis of tribological properties of precise contact pairs (Precizinių kontaktinių porų tribologinių savybių analizė) Journal of Vibroengineering (ISSN ), Lietuvos Mokslø Akademija, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius,. tomas 13, nr. 2, 2011, p Information for incoming ERASMUS teachers and students (Informacija atvykstantiems ERASMUS dėstytojams ir studentams). Sudarytojai J.Čaplikas, M.Liegus, R.Rukuiža, D.Savickas, A.Stiklienė, R.Domeika, A.Krasauskas, A.Kvaraciejus, D.Maziliauskienė, B.Vaznonis. Akademija, Kauno r., Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, p.

8 8 69. R.Rukuiža, State of the art in the field of sustainable development in Lithuania (Darnios plėtros padėtis Lietuvoje) Innovation in the teaching of sustainable development in life sciences in Europe. Proceedings of the state of the art information. Teramo, Italy, February 2011, p J.Padgurskas, R.Rukuiža, R.Kreivaitis, A.Kupčinskas, I.Prosyčevas Tribological properties of oil additives with Fe and Cu nano-particles (Alyvos priedų su Fe ir Cu nanodalelėmis tribologinės savybės) Proceedings of 3 rd European Conference on Tribology ECOTRIB 2011 in tandem with 4 th Vienna International Conference on Nano-Technology Viennano 11, Vienna, Austria, June 7-9, 2011, (ISBN ), Vol. 2. Wien, 2011, p A.Kupčinskas, J.Padgurskas, R.Rukuiža, V.Makarevičienė, M.Gumbytė Tribological properties of lard grease with lithium and natrium soap thickeners (Kiaulės taukų plastinių tepalų su ličio ir natrio muilo tirštikliais tribologines savybės) Proceedings of 6 th International Scientific Conference BALTTRIB ' 2011, November, 2011, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania (ISSN ), 2011, p R.Rukuiža, J.Padgurskas, V.Talačkaitė, A.Kupčinskas Tribological properties of some bio-based greases (Kai kurių biologinių plastinių tepalų tribologines savybės) Proceedings of 6 th International Scientific Conference BALTTRIB ' 2011, November, 2011, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania (ISSN ), 2011, p R.Rukuiža, G.Ulozas Investigation of hydrodynamic parameters of sliding bearing with inverse friction pair (Slydimo guolio su atvirkštine trinities pora hidrodinaminių parametrų tyrimas) Proceedings of 6 th International Scientific Conference BALTTRIB ' 2011, November, 2011, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania (ISSN ), 2011, p Č.Sipavičius, A.Žunda, R.Rukuiža, J.Padgurskas, V.Jankauskas, E.Zvicevičius. Selection of micro-/nanoparticles in the gas flow (Mikro- ir nano-dalelių surinkimas dujų sraute) Proceedings of 6 th International Scientific Conference BALTTRIB ' 2011, November, 2011, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania (ISSN ), 2011, p J.Padgurskas, I.Prosyčevas, R.Rukuiža, R.Kreivaitis, A.Kupčinskas Development and modification of Fe and FeCu nanoparticles and tribological analysis of the lubricants with nano-suspensions (Fe ir FeCu nanodalelių kūrimas ir modifikavimas bei tepalų su nanosuspencijomis tribologiniai tyrimai) Industrial Lubrication and Tribology, vol. 64, Number 5, Emerald Group Publishing Ltd, J.Padgurskas, A.Kurtinaitis, A.Žunda, R.Rukuiža, A.Andriušis, A.Bubulis, V.Jankauskas Tribological evaluation of nano-composite coatings in piezoelectric contact (Nano-kompozicinių dangų piezoelektriniame kontakte tribologines vertinimas) Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika (ISSN ), 2012, Vol. 14, no. 4, p J.Padgurskas, R.Rukuiža, I.Prosyčevas, R.Kreivaitis Tribological properties of lubricant additives of Fe, Cu and Co nanoparticles (Fe, Cu ir Co nano-dalelių tepalų priedų tribologines savybės) Tribology International, 2013, Vol. 60, p

9 9 78. J.Padgurskas, R.Rukuiža, R.Bansevičius, A.Žunda, V.Michailov. Research on the tribological reliability of the piezoelectric contact 5 th World Tribology Congress, 8-13 September 2013, Torino, Italy. Proceedings of WTC 2013; ISBN , Extended abstracts CD, p Č.Sipavičius, K.Mažeika, J.Padgurskas, R.Rukuiža, V.Bėčytė. Laser equipment for tribological application: design and investigations. Proceedings of 6 th International Scientific Conference BALTTRIB ' 2013, November, 2014, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania (ISSN ), 2013, p J.Padgurskas, R.Bansevičius, A.Žunda, R.Rukuiža, A.Andriušis. Investigation of Tribological Properties in Piezoelectric Contact. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. New York: Allerton Press, Inc. ISSN , vol. 49, no. 5, p Aleksandras Stulginskis University: Information for teachers exchange. Compiled by A.Maziliauskas, J.Čaplikas, M.Liegus, R.Rukuiža, A.Krasauskas, A.Kvaraciejus, A.Stiklienė, B.Vaznonis. E.Zvicevičius, D.Maziliauskienė, D.Savickas, R.Mičiulienė. Akademija, Kauno r., Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, p. 82. J.Padgurskas, A.Žunda, A.Andriusis, D.Metrikaite, V.Jankauskas, R.Rukuiza, R.Bansevicius. The Effect of Fluorine Oligomer Coatings on the Tribocontacts of a Piezoelectric Actuator Journal of Friction and Wear. New York: Allerton Press, Inc. ISSN 1068_ , Vol. 35, No. 1, p J.Padgurskas, A.Žunda, A.Andriusis, D.Metrikaite, V.Jankauskas, R.Rukuiza, R.Bansevicius. Bлияние покрытий из фтор-олигомера на трибоконтакт пьезоэлектрического двигателя Трение и износ. ISSN , 2014, Vol. 35, No. 1, p Aleksandras Stulginskis University: Information for teachers exchange. Compiled by A.Maziliauskas, M.Liegus, R.Rukuiža, A.Krasauskas, A.Kvaraciejus, A.Stiklienė, B.Vaznonis. E.Zvicevičius, Akademija, Kauno r., Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, p. 85. Aleksandras Stulginskis University: Information for incoming students. Compiled by J.Čaplikas, M.Liegus, R.Rukuiža, D.Maziliauskienė, E.Aleknevičiūtė, D.Savickas. Akademija, Kauno r., Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, p. 86. Aleksandras Stulginskis University: Information for incoming students. Compiled by J.Čaplikas, M.Liegus, R.Rukuiža, D.Maziliauskienė, D.Savickas, R.Mičiulienė R.Deveikienė. Akademija, Kauno r., Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, p. 87. A.Kupčinskas, J.Padgurskas, R.Kreivaitis, R.Rukuiža, M.Gumbytė Influence of oxidation on tribological and corrossive properties of lubricating greases based on lard and rapeseed oil The 7th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Applied Physics: Abstracts, September 2014, Chisinau. Chisinau, p A.Žunda, J.Padgurskas, A.Andriušis, R.Rukuiža, V.Mihailov, D.Metrikaite Investigation of tribological properties of piezoelectric actuators using the rotors friction surface of electro-spark carbides The 7th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Applied Physics : abstracts, September 2014, Chisinau. Chisinau, p. 277.

10 J.Padgurskas, A.Žunda, R.Rukuiža, A.Andriušis, V.Mihailov, D.Metrikaite Investigation of tribological properties of carbide coatings deposited by electrospark at piezoelectric tribocontact. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. New York: Allerton Press, Inc. ISSN , vol. 51, no. 2, p J.Padgurskas, R.Rukuiža, R.Bansevičius, V. Jūrėnas, A.Bubulis, R.Kreivaitis. Impact of the tribological characteristics on the dynamics of the ultrasonic piezoelectric motor. Mechanika, ISSN , 2015, vol. 21, no. 1, p J.Padgurskas, A. Žunda, R.Rukuiža, A.Andriušis, R.Kėželis, M. Milieška Tribological performance of piezoelectric drive with rotor covered with YSZ and Al2O3 ceramic coatings. Journal of Friction and Wear, Allerton Press, ISSN , 2015, vol. 36, no 4, p J.Padgurskas, R.Rukuiža, A.Kupčinskas, R.Kreivaitis. Lubrication properties of modified lard and rapeseed oil greases with sodium and lithium thickeners. Industrial Lubrication and Tribology, 2015, vol. 67, no 6, p R.Daraganas, J.Padgurskas, R.Kreivaitis, R.Rukuiža, A.Kupčinskas. Evaluation of tribological properties of motor oils modified with commercial additives. Extended abstracts of 7 th International Scientific Conference BALTTRIB ' 2015, November 2015, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania (ISBN ), 2015, p Aleksandras Stulginskis University: Information for teachers exchange. Compiled by A.Maziliauskas, M.Liegus, R.Rukuiža, A.Krasauskas, A.Kvaraciejus, A.Stiklienė, B.Vaznonis. E.Zvicevičius, Akademija, Kauno r., Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, p. 95. Aleksandras Stulginskis University: Information for incoming students. Compiled by J.Čaplikas, M.Liegus, R.Rukuiža, D.Maziliauskienė, E.Aleknevičiūtė, D.Savickas. Akademija, Kauno r., Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, p. 96. J.Padgurskas, R.Rukuiža, A.Meškinis, R.Kreivaitis, B.Spruogis. Influence of manufacturing methods on the tribological properties of rapeseed oil. Transport, 2016, vol. 31, no. 1, p J.Padgurskas, V.Agafii, V.Mikhailov, R.Rukuiža, R.Kreivaitis. Tribological properties of combined molybdenum coatings formed by electric-spark alloying on stainless steel. Journal of Friction and Wear, 2016, Vol. 37, No. 5, p J.Padgurskas, R.Rukuiža, I.Mandziuk, A.Kupčinskas, K.Prisyazhna, A.Grigoriev, I.Kavaliova, S.Revo. Tribological properties of beef tallow as lubricating grease. Industrial Lubrication and Tribology, 2017, vol. 69, iss. 5, p J.Padgurskas, R.Kreivaitis, R.Rukuiža, V.Mihailov, V.Agafii, R.Kriūkienė, A.Baltušnikas. Tribological properties of coatings obtained by electro-spark alloying C45 steel surfaces. Surface and Coatings Technology, 2017, vol. 311, p

11 J.Padgurskas, R.Rukuiža,, A.Žunda, V.Michailov, D.Gventsadze, E.Kutelia. Influence of silver surface treatment and frictional materials on the operating properties of piezo-electric actuators. Tribology International, 2018, vol. 120, p H.Cesiulis, A.Žilinskas, J.Padgurskas, R.Kreivaitis, R.Rukuiža Chemical, electrochemical and tribological study of various olive oils and their behaviour on steel. Chemija, 2018, vol. 29, No. 1, p R.Rukuiža, Kaunas,