Leucemia limfocitară cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Size: px
Start display at page:

Download "Leucemia limfocitară cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire"

Transcription

1 Leucemia limfocitară cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire B. Eichhorst 1, M. Dreyling 2, T. Robak 3, E. Montserrat 4 şi M. Hallek, 1 din partea Grupului de lucru pentru ghidurile ESMO* 1 Klinik I für Innere Medizin, Universität zu Köln, Köln; 2 Department of Medicine III, University Hospital Grosshadern, LMU Munich, Germania; 3 Hematology, Medical University of Lodz, Polonia; 4 Hematology, Hospital Clinic, Villarroel, Barcelona, Spania Aceste ghiduri sunt susţinute de Societatea Japoneză de Oncologie Medicală (JSMO) Incidenţă Leucemia limfocitară cronică (LLC) este cea mai frecventă formă de leucemie din lumea occidentală, cu o incidenţă de 4,2/ /an [1]. Incidenţa creşte la >30/ /an la vârste >80 de ani. Vârsta mediană la momentul stabilirii diagnosticului este de 72 de ani. S-a raportat că aproximativ 10% dintre pacienţii cu LLC au vârsta sub 55 de ani. Diagnostic Diagnosticul de LLC este stabilit pe baza următoarelor criterii [2]: Prezenţa în sângele periferic a 5000 de limfocite B monoclonale/µl pe o perioadă de cel puţin 3 luni. Clonalitatea limfocitelor B circulante trebuie să fie determinată prin citometrie în flux. Celulele leucemice de pe frotiul de sânge sunt, caracteristic, limfocite mici, mature, cu o bandă îngustă de citoplasmă şi cu un nucleu dens fără nucleoli delimitaţi şi cu cromatina parţial agregată. Celulele LLC exprimă antigenul CD5 şi antigenele de *Adresă de corespondenţă: Grupul de Lucru ESMO pentru întocmirea ghidurilor terapeutice, Sediul Central ESMO, Via L. Taddei 4, CH-6962 Viganello-Lugano, Elveţia; Aprobat de Grupul de Lucru ESMO pentru întocmirea ghidurilor terapeutice: august 2003, ultima actualizare în ianuarie Această publicaţie înlocuieşte versiunea publicată anterior Ann Oncol 2010; 21 (Suppl 5): v20 v22. suprafaţă ale celulei B CD19, CD20 şi CD23. Caracteristic, nivelurile imunoglobulinelor de suprafaţă, ale CD20 şi CD79b sunt reduse în comparaţie cu cele de pe celulele B normale. Fiecare clonă a celulelor leucemice exprimă în mod restrictiv fie tipul λ, fie tipul κ de lanţuri uşoare ale imunoglobulinelor. Dimpotrivă, celulele leucemice din limfomul cu celule ale mantalei, deşi exprimă de asemenea antigenele de suprafaţă ale celulei B şi CD5, în general nu exprimă CD23. În cazurile în care se exprimă CD23, coloraţia pentru ciclina D1 sau hibridizarea fluorescentă in situ (FISH) pentru detectarea translocaţiei (11;14) sunt utile pentru stabilirea diagnosticului de limfom cu celule ale mantalei în faza leucemică. Alte tipuri de limfom care trebuie să fie diferenţiate de LLC sunt limfomul zonei marginale şi imunocitomul. În clasificarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), se consideră că limfomul limfocitic cu celulă mică (SLL, small lymphocytic lymphoma) şi LLC reprezintă aceeaşi entitate. Diagnosticul de SLL necesită prezenţa limfadenopatiei şi/ sau a splenomegaliei, cu un număr de limfocite B în sângele periferic care să nu depăşească 5x10 9 /l. Celulele SLL prezintă acelaşi imunofenotip ca şi celulele LLC. Dacă este posibil, diagnosticul de SLL trebuie să fie confirmat prin evaluarea histopatologică a unei biopsii dintr-un ganglion limfatic. În absenţa limfadenopatiei şi a organomegaliei, a citopeniei şi a simptomelor clinice, prezenţa a <5000 de limfocite B monoclonale/µl este definită ca limfocitoză B monoclonală (LBM) [2]. Progresia la LLC apare în 1 2% dintre cazurile de LBM pe an [3]. B. Eichhorst Publicat de Oxford University Press din partea European Society for Medical Oncology. Toate drepturile sunt rezervate. Pentru permisiuni, vă rugăm să trimiteţi la: Journal of Radiotheraphy & Medical Oncology, On-Line supplement Nr 1, Acest articol este o traducere a articolului Chronic lymphocytic leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Publicat în Annals of Oncology 22 (Supplement 6): vi50 vi54, doi: /annonc/mdr377

2 B. Eichhorst 2 Sunt recomandate următoarele examinări înainte de iniţierea tratamentului [III, B] [2]: Anamneză şi examen fizic, inclusiv palparea atentă a tuturor regiunilor ganglionare, a splinei şi a ficatului. Hemoleucogramă completă cu forumulă leucocitară. Biochimie serică, inclusiv lactat dehidrogenaza (LDH), bilirubina, imunoglobulinele serice, testul direct la antiglobuline (DAT, direct antiglobulin test). Înainte de chimio-imunoterapie, de tratamentul cu alemtuzumab sau de transplantul alogenic de celule stem trebuie să fie evaluat statusul infecţiilor relevante [hepatită B şi C, citomegalovirus (CMV), virusul imunodeficienţei umane (HIV)] pentru a evita (re) activarea virusului. Sunt dezirabile următoarele examinări suplimentare înainte de iniţierea tratamentului [III, B] [2]: Deşi biopsia măduvei osoase nu este necesară pentru stabilirea diagnosticului, efectuarea acesteia este puternic recomandată înainte de iniţierea terapiilor mielosupresoare şi pentru evaluarea în scop diagnostic a citopeniilor incerte. Detectarea anomaliilor citogenetice, în special a deleţiei cromozomilor 17 [del(17p)] şi 11 [del(11q)], prin FISH poate avea consecinţe terapeutice. Prin urmare, este recomandată o analiză FISH înainte de iniţierea terapiei. Examinările prin tomografie computerizată (CT) sunt recomandate pentru evaluarea iniţială şi finală din studiile clinice [III, C], dar nu ca practică de rutină în afara studiilor clinice. Stadializarea clinică nu trebuie să se bazeze pe studiile imagistice. Stadializare şi evaluarea riscului Supravieţuirea mediană de la momentul stabilirii diagnosticului variază între 18 luni şi >10 ani. Sunt utilizate două sisteme de stadializare clinică [4, 5]. În Europa, cel mai frecvent utilizat este sistemul de stadializare Binet. Aceste sisteme de stadializare descriu trei grupuri cu prognostic diferit (Tabelul 1) [4, 5]. Datorită noilor opţiuni terapeutice disponibile, supravieţuirea globală a pacienţilor cu stadii avansate ale bolii s-a îmbunătăţit [6]. Sunt disponibili markeri suplimentari de prognostic pentru aprecierea prognosticului pacienţilor cu LLC, în special pentru stadiile timpurii ale bolii [7]. Pacienţii cu o del(17p) detectabilă sau cu o mutaţie a genei p53 (5 10% dintre pacienţi) au cel mai nefavorabil prognostic, cu o supravieţuire globală mediană de 2 3 ani. Un alt marker de prognostic negativ a fost del(11q), care este identificată la ~20% dintre pacienţi. Totuşi, evoluţia nefavorabilă a pacienţilor cu del(11q) este îmbunătăţită prin chimioimunoterapia cu FCR (fludarabină, ciclofosfamidă şi rituximab) [8]. Aproximativ 50% dintre pacienţii cu LLC prezintă un status IGHV (immunoglobulin heavy chain variable - regiunea variabilă a lanţului greu al imunoglobulinelor) fără mutaţii [9, 10]. Aceşti pacienţi prezintă o durată semnificativ mai scurtă a supravieţuirii globale şi o perioadă mai scurtă până la intervenţia terapeutică. Expresia CD38 şi cea a ZAP70 par a fi corelate într-o anumită măsură cu statusul mutaţiilor IGHV[11]. Valoarea prognostică a Tabelul 1. Sistemele de stadializare pentru LLC Stadiul Definiţie Supravieţuirea mediană Sistemul Binet Binet A Hb 10,0 g/dl, trombocite 100x10 9 /l, <3 >10 ani regiuni cu ganglioni limfatici Binet B Hb 10,0 g/dl, trombocite 100x10 9 /l, 3 >8 ani regiuni cu ganglioni limfatici Binet C Hb <10,0 g/dl, trombocite <100x10 9 /l 6,5 ani Sistemul Rai Risc scăzut Rai 0 Limfocitoză >15x10 9 /l >10 ani Risc intermediar Rai I Limfocitoză şi limfadenopatie Rai II Limfocitoză şi hepatomegalie şi/sau >8 ani splenomegalie cu/fără limfadenopatie Risc înalt Rai III Limfocitoză şi Hb <11,0 g/dl cu/fără limfadenopatie/organomegalie Rai IV Limfocitoză şi trombocite <100x10 9 /l cu/fără limfadenopatie/organomegalie 6,5 ani Duratele supravieţuirii globale incluse în acest tabel sunt adaptate în funcţie de datele publicate recent [29]. Hb, hemoglobină.

3 3 Leucemia limfocitară cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire acestor markeri trebuie să fie evaluată pe viitor în studii clinice prospective, însă, spre deosebire de analizele citogenetice moleculare (FISH), aceştia nu influenţează metodele de tratament [III, C]. Indicaţii terapeutice Tratamentul trebuie să le fie administrat numai pacienţilor cu boală activă, simptomatică. Următoarele elemente definesc boala activă: simptome de tip B semnificative, citopenii care nu sunt determinate de fenomene autoimune şi simptome sau complicaţii determinate de limfadenopatie, splenomegalie sau hepatomegalie, timpul de dublare a numărului de limfocite <6 luni (numai la pacienţii cu > limfocite/ Tabelul 2. Investigaţii pentru diagnostic şi stadializare Anamneză, examen fizic şi status de performanţă Hemoleucogramă completă şi formulă leucocitară Biochimie serică, inclusiv imunoglobuline serice şi test direct la antiglobuline Teste citogenetice (FISH) pentru del(17p) Puncţie-aspiraţie şi biopsie medulară Serologie pentru hepatita B şi C, CMV şi HIV Evaluare înaintea Stadializare tratamentului + + a + b + a Numai în cazul în care este indicată clinic. b Numai pentru confirmarea răspunsului complet. CMV, citomegalovirus; FISH, hibridizare fluorescentă in situ; HIV, virusul imunodeficienţei umane. µl), precum şi anemie autoimună şi/sau trombocitopenie cu răspuns slab la terapiile convenţionale [I, A]. Tratamentul în funcţie de stadiul bolii Tratamentul bolii stabile, în stadii precoce (Stadiile Binet A şi B fără boală activă; Rai 0, I şi II fără boală activă) Studiile anterioare au demonstrat că tratamentul precoce cu agenţi alchilanţi nu determină avantaje în privinţa supravieţuirii la pacienţii cu LLC în stadii precoce [12]. Tratamentul standard al pacienţilor cu stadii precoce ale bolii este reprezentat de o strategie de supraveghere şi aşteptare [I, A]. Hemoleucograma şi examenul clinic trebuie să fie efectuate la fiecare 3 12 luni. Tratamentul bolii active, în stadii avansate (stadiile Binet A şi B cu boală activă, stadiul Binet C; Rai 0 II cu simptome, Rai III IV) Pentru alegerea tratamentului, trebuie să fie evaluate starea fizică şi comorbidităţile pacienţilor. Pentru evaluarea poverii comorbidităţilor, scala de evaluare a bolii cumulate reprezintă un instrument util [13]. A fost demonstrată o îmbunătăţire a supravieţuirii după chimioimunoterapia de linia întâi cu FCR la pacienţii cu LLC cu o stare fizică bună [I, A] [8]. Prin urmare, la acest grup de pacienţi (activi fizic, fără probleme majore de sănătate, cu funcţie renală normală), FCR reprezintă terapia standard de linia întâi. Combinaţiile bazate pe alţi analogi purinici, de exemplu cladribină [14] sau pentostatin [15], au demonstrat un nivel similar de activitate, însă nu se ştie dacă acestea pot înlocui fludarabina din regimul FCR [II, B]. La pacienţii cu comorbidităţi relevante, clorambucilul [II, B] pare să reprezinte terapia standard [16]. Alternativele sunt reprezentate de terapiile pe bază de analogi purinici Tabelul 3. Managementul în funcţie de stadiu, de categoriile de risc şi de forma fizică Stadiul Forma fizică Citogenetică moleculară Terapie de linia întâi Boală asimptomatică, Binet A B sau Irelevantă Irelevantă Niciuna Rai 0 II Binet C sau Rai III IV sau boală simptomatică (orice stadiu) Go Go Slow Go FCR FCR, A sau FA AlloTCS CLB A Recidivă Forma fizică Citogenetică moleculară Terapia recăderii Precoce (<12 24 de luni după monoterapie sau <24 36 de luni după chimioimunoterapie) Go Go Tardivă (>12 24 de luni după monoterapie sau >24 36 de luni după chimioimunoterapie) Slow Go Go Go şi Slow Go După chimioimunoterapie: BR, A sau FA/AlloTCS După monoterapie: FCR A sau FA/AlloTCS FCR a, B, A, O, R + SDM A Se repetă tratamentul de linia întâi a Nu este recomandat în cazul pacienţilor refractari la fludarabină. Go go defineşte pacienţii cu o stare fizică bună şi cu o povară scăzută a comorbidităţilor, Slow Go defineşte pacienţii cu o stare fizică afectată şi cu o povară semnificativă a comorbidităţilor. A, alemtuzumab; AlloTCS, transplant alogenic de celule stem; B, bendamustină; C, ciclofosfamidă; Clb, clorambucil; F, fludarabină; SDM, steroizi în doze mari; O, ofatumumab; R, rituximab.

4 B. Eichhorst 4 cu doze reduse [FC, PCR (pentostatin, ciclofosfamidă şi rituximab] [III, B] sau bendamustină [II, B] [17]. Adesea, pacienţii care prezintă un defect cromozomial del(17p) sau mutaţia p53 nu răspund la chimioterapia convenţională cu fludarabină sau FC. Chiar şi după terapia FCR, supravieţuirea fără progresia bolii a acestor pacienţi rămâne de scurtă durată [8]. Prin urmare, pacienţilor cu o formă fizică bună (şi de vârstă tânără) trebuie să le fie recomandat un regim iniţial eficace, în care alemtuzumab este cel mai studiat, urmat de un transplant alogenic de celule stem în cadrul studiilor clinice [III, B] [18, 19]. Tratamentul recidivelor şi al bolii refractare Tratamentul de linia întâi poate fi repetat dacă recidiva sau progresia bolii apar la cel puţin de luni după monoterapie sau, respectiv, la de luni după chimioimunoterapie [III, B]. Dacă recidiva apare în intervalul de de luni după monoterapie sau de de luni după chimioimunoterapie sau dacă boala nu răspunde la terapiile de linia întâi, regimul terapeutic trebuie să fie schimbat cu una dintre următoarele opţiuni [III, B]: Regim de salvare, de exemplu alemtuzumab, urmat de transplant alogenic de celule stem la pacienţii cu o stare fizică bună [18]. FCR pentru pacienţii cu recidivă sau refractari la terapia de linia întâi cu un agent alchilant [20]. Un regim care conţine bendamustină sau alemtuzumab la pacienţii fără o formă fizică bună şi fără del(17p) [21]. În cazul recăderilor ulterioare, poate fi încercat de asemenea tratamentul cu doze mari de ofatumumab sau rituximab plus steroizi în doze mari [6, 22]. Un regim care conţine alemtuzumab la pacienţii cu del(17p). Pentru obţinerea unei eficacităţi superioare la pacienţii cu boală voluminoasă, alemtuzumab poate fi combinat cu fludarabină sau steroizi [23]. Transplantul alogenic de celule stem reprezintă singura terapie curativă şi este indicat în boala cu risc foarte înalt [del(17p), mutaţie p53] şi/sau în boala refractară [18]. Utilizarea transplantului autolog de celule stem hematopoietice nu pare să determine rezultate mai bune faţă de chimioimunoterapie [III, B]. Nu a fost demonstrată eficacitatea terapiei de consolidare sau de menţinere în LLC. Această strategie nu poate fi recomandată în afara studiilor clinice. Tratamentul complicaţiilor LLC Citopenia autoimună, în special anemia hemolitică autoimună (AHAI), apare la 5 10% dintre pacienţii cu LLC. La aceşti pacienţi, prognosticul nu este la fel de nefavorabil ca în cazurile în care citopenia este determinată de infiltrarea masivă a măduvei osoase din cauza bolii [24]. Majoritatea pacienţilor cu citopenie autoimună răspund la corticosteroizi [III, B]. În cazul pacienţilor care nu răspund la corticosteroizi, splenectomia reprezintă o alegere terapeutică rezonabilă. Anticorpii monoclonali şi analogii de trombopoietină pot fi utilizaţi [III, B] în cazuri selecţionate care nu răspund la corticosteroizi şi înainte de splenectomie. În cazul pacienţilor cu citopenie imună rezistentă, este recomandat tratamentul LLC subiacente. Deoarece majoritatea pacienţilor cu LLC dezvoltă deficite severe ale imunităţii pe parcursul bolii, infecţiile reprezintă o complicaţie frecventă. Utilizarea imunoglobulinelor pe cale intravenoasă în scop profilactic nu are niciun impact asupra supravieţuirii globale [25] şi, prin urmare, aceasta nu este recomandată de rutină [II, B]. Profilaxia antibiotică, antivirală sau antifungică poate fi utilizată la pacienţi selecţionaţi cu infecţii recurente şi/ sau cu un risc foarte înalt pentru a dezvolta infecţii (de exemplu, tratament cu alemtuzumab, transplant alogenic de celule stem) [IV, B]. Transformarea într-un limfom agresiv sau în limfom Hodgkin (BH), în sindromul Richter sau în leucemie prolimfocitară cu celule B (LPL-B) are loc la 2 15% dintre pacienţii cu LLC pe parcursul bolii. Diagnosticul trebuie să fie confirmat prin excizia ganglionilor limfatici. Transformarea LLC în BH reprezintă o entitate separată, deoarece chimioterapia pentru BH oferă remisiuni de durată. Pe de altă parte, prognosticul sindromului Richter şi cel al LPL-B este foarte nefavorabil. Pentru inducerea remisiunii este recomandat un regim care conţine rituximab, de exemplu rituximab plus hyper CVAD (ciclofosfamidă, vincristină, doxorubicină, dexametazonă alternativ cu metotrexat şi citarabină) sau OFAR (oxaliplatină, fludarabină, citarabină şi rituximab) pentru sindromul Richter şi FCR pentru LPL-B [IV, B]. Din cauza duratei scurte de răspuns din sindromul Richter, trebuie luat în considerare transplantul alogenic de celule stem în cazul pacienţilor cu donatori disponibili şi cu o stare fizică suficient de bună [IV, D]. Evaluarea răspunsului Evaluarea răspunsului include o examinare fizică atentă şi o hemoleucogramă. Este recomandată o biopsie medulară pentru definiţia corectă a remisiunilor complete, în special în cadrul studiilor clinice [III, B] [2]. Pot fi efectuate radiografie toracică şi ecografie sau CT abdominală pentru evaluarea răspunsului dacă acestea erau anormale înaintea terapiei [IV, C] [2]. Detectarea bolii minime reziduale (BMR) prin citometrie în flux cu patru culori are un impact asupra prognosticului [26]. Pacienţii care au devenit BMR negativi după terminarea tratamentului prezintă o durată semnificativ mai lungă a răspunsului şi, de asemenea, o supravieţuire mai îndelungată. Totuşi, consecinţele clinice ale unui semnal de BMR după finalul terapiei sunt neclare. Prin urmare, analiza BMR trebuie să fie efectuată în cadrul studiilor clinice, dar nu în practica generală de rutină. Prognostic Un studiu monocentric de mari dimensiuni a demonstrat că prognosticul pacienţilor cu LLC s-a îmbunătăţit în ultimii 30 de ani independent de stadiul bolii [27]. Îmbunătăţirea supravieţuirii a fost datorată în principal unei reduceri a mortalităţii atribuite LLC la pacienţii cu vârsta sub 70 de ani şi la pacienţii cu stadiul Binet B sau C la momentul stabilirii diagnosticului [III, B]. În plus, s-a demonstrat că asocierile de chimioimunoterapie

5 5 Leucemia limfocitară cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire prelungesc supravieţuirea globală în cazul pacienţilor cu o formă fizică bună şi stadii avansate ale bolii [I, A] [8, 28]. În pofida acestor combinaţii, pacienţii cu del(17p), precum şi pacienţii primar refractari încă au un prognostic nefavorabil, cu o supravieţuire globală mediană <36 de luni [II, A]. Din cauza lipsei intervenţiilor terapeutice adecvate, prognosticul LLC în stadiu precoce a rămas nemodificat şi este dependent de profilul de risc individual [I, A]. Urmărire Urmărirea pacienţilor asimptomatici trebuie să includă o hemoleucogramă şi palparea ganglionilor limfatici, a ficatului şi a splinei la fiecare 3 12 luni. Trebuie să fie acordată o atenţie specială apariţiei citopeniei autoimune, precum şi dezvoltării sindromului Richter sau a leucemiei prolimfocitare. În plus, pacienţii cu LLC au un risc de 2-7 ori mai mare de a dezvolta afecţiuni maligne secundare, inclusiv sindroame mielodisplazice secundare sau leucemie mielogenă acută, precum şi tumori solide. Mulţumiri Trebuie să le mulţumim lui Federico Caligaris-Cappio, Peter Dreger, Christian Geisler, John Gribben, Eva Kimby şi Stephan Stilgenbauer pentru comentariile şi sugestiile utile, lui Claire Bramley pentru ajutor şi European Research Initiative on CLL (ERIC) pentru suportul acordat. Notă În parantezele pătrate sunt prezentate nivelurile de evidenţă [I V] şi gradele de recomandare [A D] utilizate de American Society of Clinical Oncology. Afirmaţiile fără grade alocate au fost considerate practica clinică standard de către experţii şi comitetul ESMO. Bibliografie 1. Altekruse SF, Kosari CL, Krapcho M et al. eds. SEER Clinical Statistics Review, Bethesda, MD: National Cancer Insitute, Hallek M, Cheson BD, Catovsky D et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute-Working Group 1996 guidelines. Blood 2008; 111: Rawstron AC, Bennett FL, O Connor SJ et al. Monoclonal B-cell lymphocytosis and chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2008; 359: Binet JL, Auquier A, Dighiero G et al. A new prognostic classification of chronic lymphocytic leukemia derived from a multivariate survival analysis. Cancer 1981; 48: Rai KR, Sawitsky A, Cronkite EP, Chanana AD, Levy RN, Pasternack BS. Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia. Blood 1975; 46: Wierda WG, Kipps TJ, Mayer J et al. Ofatumumab as single-agent CD20 immunotherapy in fludarabine-refractory chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2010; 28: Do hner H, Stilgenbauer S, Benner A et al. Genomic aberrations and survival in chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2000; 343: Hallek M, Fischer K, Fingerle-Rowson G et al. Addition of rituximab to fludarabine and cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukemia: a randomised, open-label, phase III trial. Lancet 2010; 376: Damle RN, Wasil T, Fais F et al. Ig V gene mutation status and CD38 expression as novel prognostic indicators in chronic lymphocytic leukemia. Blood 1999; 94: Hamblin TJ, Orchard JA, Ibbotson RE et al. CD38 expression and immunoglobulin variable region mutations are independent prognostic variables in chronic lymphocytic leukemia, but CD38 expression may vary during the course of the disease. Blood 2002; 99: Krober A, Seiler T, Benner A et al. V(H) mutation status, CD38 expression level, genomic aberrations, and survival in chronic lymphocytic leukemia. Blood 2002; 100: Dighiero G, Maloum K, Desablens B et al. Chlorambucil in indolent chronic lymphocytic leukemia. French Cooperative Group on Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med 1998; 338: Extermann M, Overcash J, Lyman GH, Parr J, Balducci L. Comorbidity and functional status are independent in older cancer patients. J Clin Oncol 1998; 16: Robak T, Jamroziak K, Gora-Tybor J et al. Comparison of cladribine plus cyclophosphamide with fludarabine plus cyclophosphamide as first-line therapy for chronic lymphocytic leukemia: a phase III randomized study by the Polish Adult Leukemia Group (PALG-CLL3 Study). J Clin Oncol 2010; 28: Kay NE, Geyer SM, Call TG et al. Combination chemoimmunotherapy with pentostatin, cyclophosphamide, and rituximab shows significant clinical activity with low accompanying toxicity in previously untreated B chronic lymphocytic leukemia. Blood 2007; 109: Eichhorst BF, Busch R, Stilgenbauer S et al. First-line therapy with fludarabine compared with chlorambucil does not result in a major benefit for elderly patients with advanced chronic lymphocytic leukemia. Blood 2009; 114: Knauf WU, Lissichkov T, Aldaoud A et al. Phase III randomized study of bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2009; 27: Dreger P, Corradini P, Kimby E et al. Indications for allogeneic stem cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia: the EBMT transplant consensus. Leukemia 2007; 21: Dreger P, Dohner H, Ritgen M et al. Allogeneic stem cell transplantation provides durable disease control in poor-risk chronic lymphocytic leukemia:long-term clinical and MRD results of the GCLLSG CLL3X trial. Blood 2010; 116: Robak T, Dmoszynska A, Solal-Celigny P et al. Rituximab plus fludarabine and cyclophosphamide prolongs progression-free survival compared with fludarabine and cyclophosphamide alone in previously treated chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2010; 28: Hillmen P, Skotnicki AB, Robak T et al. Alemtuzumab compared with chlorambucil as first-line therapy for chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2007; 25: Castro JE, James DF, Sandoval-Sus JD et al. Rituximab in combination with high-dose methylprednisolone for the treatment of chronic lymphocytic leukemia. Leukemia 2009; 23: Elter T, Borchmann P, Schulz H et al. Fludarabine in combination with alemtuzumab is effective and feasible in patients with relapsed or refractory B-cell chronic lymphocytic leukemia: results of a phase II trial. J Clin Oncol 2005; 23: Moreno C, Hodgson K, Ferrer G et al. Autoimmune cytopenia in chronic lymphocytic leukemia: prevalence, clinical associations, and prognostic significance. Blood 2010; 116: Intravenous immunoglobulin for the prevention of infection in chronic lymphocytic leukemia. A randomized, controlled clinical trial. Cooperative Group for the Study of Immunoglobulin in Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med 1988; 319: Moreton P, Kennedy B, Lucas G et al. Eradication of minimal residual disease in B-cell chronic lymphocytic leukemia after alemtuzumab therapy is associated with prolonged survival. J Clin Oncol 2005; 23: Abrisqueta P, Pereira A, Rozman C et al. Improving survival in patients with chronic lymphocytic leukemia ( ): the Hospital Clinic of Barcelona experience. Blood 2009; 114: Tam CS, O Brien S, Wierda W et al. Long-term results of the fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab regimen as initial therapy of chronic lymphocytic leukemia. Blood 2008; 112: Wierda WG, O Brien S, Wang X et al. Characteristics associated with important clinical end points in patients with chronic lymphocytic leukemia at initial treatment. J Clin Oncol 2009; 27:

clinical practice guidelines

clinical practice guidelines Annals of Oncology 22 (Supplement 6): vi50 vi54, 2011 doi:10.1093/annonc/mdr377 Chronic lymphocytic leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up B. Eichhorst 1, M.

More information

Limfomul folicular nou diagnosticat şi recidivat: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Limfomul folicular nou diagnosticat şi recidivat: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire Limfomul folicular nou diagnosticat şi recidivat: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire M. Dreyling 1, M. Ghielmini 2, R. Marcus 3, G. Salles 4 şi U. Vitolo 5 din

More information

Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Annals of Oncology 26 (Supplement 5): v78 v84, 2015 doi:10.1093/annonc/mdv303 Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up B. Eichhorst 1, T.

More information

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE DCI: RITUXIMABUM INDICAȚII: TRATAMENTUL PACIENŢILOR CU LIMFOM FOLICULAR STADIUL III-IV, NETRATAŢI ANTERIOR, ÎN ASOCIERE CU CHIMIOTERAPIE TRATAMENTUL PACIENŢILOR

More information

Limfomul cu celule de manta, nou diagnosticat și recidivat: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament și monitorizare

Limfomul cu celule de manta, nou diagnosticat și recidivat: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament și monitorizare ARTICOL SPECIAL Limfomul cu celule de manta, nou diagnosticat și recidivat: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament și monitorizare Newly diagnosed and relapsed mantle cell lymphoma:

More information

Outcomes of first line chemotherapy in patients with chronic lymphocytic leukemia

Outcomes of first line chemotherapy in patients with chronic lymphocytic leukemia Open Access Original Article Outcomes of first line chemotherapy in patients with chronic lymphocytic leukemia Adil Nazir 1, Fawad 2, Sheeraz Ali 3, Farhana Badar 4, Neelam Siddique 5, Abdul Hameed 6 ABSTRACT

More information

diagnostic și anatomo-patologie/biologie moleculară stadializare și evaluarea riscurilor

diagnostic și anatomo-patologie/biologie moleculară stadializare și evaluarea riscurilor Limfomul folicular nou diagnosticat și recidivat: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament și monitorizare Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines

More information

Watch and Wait Actualities in the Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia

Watch and Wait Actualities in the Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia CLINICAL UPDATE HEMATOLOGY // INTERNAL MEDICINE Watch and Wait Actualities in the Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia Szilárd Bíró 1, István Benedek Jr 1,2, Árpád Bzduch 1, Johanna Sándor-Kéri 1,2,

More information

CLL Ireland Information Day Presentation

CLL Ireland Information Day Presentation CLL Ireland Information Day Presentation 5 May 2018 Professor Patrick Thornton Consultant Haematologist, Senior Lecturer RCSI, and Clinical Director Hermitage Medical Clinic Laboratory Chronic Lymphocytic

More information

Acute Lymphoblastic Leukemia after previously treated, relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia: A Case Report

Acute Lymphoblastic Leukemia after previously treated, relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia: A Case Report Acute Lymphoblastic Leukemia after previously treated, relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia: A Case Report ELENA ANDRUS, ANCA NICOLESCU, H. BUMBEA, ANA-MARIA VLĂDĂREANU Department of Hematology, Emergency

More information

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE BENDAMUSTINUM

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE BENDAMUSTINUM RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE BENDAMUSTINUM INDICAȚIA: MONOTERAPIE ÎN LIMFOMUL NON-HODGKIN LATENT, LA PACIENŢII CU PROGRESIE A BOLII ÎN TIMPUL SAU ÎN DECURS DE 6 LUNI DUPĂ TRATAMENTUL CU

More information

Leucemia mieloidă cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Leucemia mieloidă cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire Leucemia mieloidă cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire M. Baccarani 1, S. Pileri 2, J.-L. Steegmann 3, M. Muller 4, S. Soverini 1 şi M. Dreyling 5, din partea

More information

Georg Hopfinger 3. Med.Abt and LBI for Leukemiaresearch and Haematology Hanusch Krankenhaus,Vienna, Austria

Georg Hopfinger 3. Med.Abt and LBI for Leukemiaresearch and Haematology Hanusch Krankenhaus,Vienna, Austria Chronic lymphocytic Leukemia Georg Hopfinger 3. Med.Abt and LBI for Leukemiaresearch and Haematology Hanusch Krankenhaus,Vienna, Austria georg.hopfinger@wgkk.at CLL Diagnosis and Staging Risk Profile Assessment

More information

Risikoprofil-gesteuerte, individualisierte Therapiestrategien bei der CLL. Michael Hallek University of Cologne

Risikoprofil-gesteuerte, individualisierte Therapiestrategien bei der CLL. Michael Hallek University of Cologne Risikoprofil-gesteuerte, individualisierte Therapiestrategien bei der CLL Michael Hallek University of Cologne 100 90 80 70 60 Substantial progress in CLL therapy in one decade 50 40 complete remissions

More information

Cancerul esofagian: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Cancerul esofagian: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire Cancerul esofagian: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, şi urmărire M. Stahl 1, W. Budach 2, H.-J. Meyer 3 şi A. Cervantes 4, din partea Grupului de lucru ESMO pentru Ghiduri Terapeutice*

More information

Current concepts in diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia

Current concepts in diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most commonly diagnosed type of leukemia in Western Europe and North America, and represents about 30% of all leukemias in adults. Chronic lymphocytic leukemia

More information

Rate scazute de raspuns virusologic rapid la pacienti infectati cronic VHC naivi din punct de vedere terapeutic

Rate scazute de raspuns virusologic rapid la pacienti infectati cronic VHC naivi din punct de vedere terapeutic Rate scazute de raspuns virusologic rapid la pacienti infectati cronic VHC naivi din punct de vedere terapeutic Camelia Sultana, Gabriela Oprisan, Gratiela Tardei, Simona Ruta si Echipa Proiectului HEPGEN

More information

Dutch guidelines for diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukaemia 2011

Dutch guidelines for diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukaemia 2011 r e v i e w Dutch guidelines for diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukaemia 2011 A.P. Kater 1,*, S. Wittebol 2, M.E.D. Chamuleau 3, M. van Gelder 4, M.H. J van Oers 1,*, on behalf of the

More information

Priv.Doz. Dr. Ulrich Wedding Universitätsklinikum Jena, Klinik für Innere Medizin II Jena, Germany SIOG CLL TASKFORCE

Priv.Doz. Dr. Ulrich Wedding Universitätsklinikum Jena, Klinik für Innere Medizin II Jena, Germany SIOG CLL TASKFORCE Priv.Doz. Dr. Ulrich Wedding Universitätsklinikum Jena, Klinik für Innere Medizin II Jena, Germany SIOG CLL TASKFORCE Achieve an expert recommendation/consensus on appropriate treatment strategy on CLL

More information

Adverse Prognostic Features in Chronic Lymphocytic Leukemia

Adverse Prognostic Features in Chronic Lymphocytic Leukemia ONCOLOGY. Vol. 25 No. 8 REVIEW ARTICLE Adverse Prognostic Features in Chronic Lymphocytic Leukemia By Sarah Schellhorn Mougalian, MD 1, Susan O'Brien, MD 1 July 11, 2011 1 The University of Texas MD Anderson

More information

Update on Management of CLL. Presenter Disclosure Information. Chronic Lymphocytic Leukemia. Audience Response Question?

Update on Management of CLL. Presenter Disclosure Information. Chronic Lymphocytic Leukemia. Audience Response Question? Welcome to Master Class for Oncologists New York, NY May 14, 2010 Session 5: 4:20 PM - 5:00 PM Update on Management of CLL John C. Byrd, MD D Warren Brown Professor of Leukemia Research Professor of Medicine

More information

Cancerul esofagian Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi urmărire

Cancerul esofagian Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi urmărire Cancerul esofagian Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi urmărire M. Stahl 1 & J. Oliveira 2 Din partea Grupului de Lucru ESMO pentru Ghiduri Terapeutice * 1 Department of Medical Oncology

More information

Cancerul de col uterin Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare

Cancerul de col uterin Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare Cancerul de col uterin Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare C. Haie-Meder 1, P. Morice 2 & M. Castiglione 3 Din partea Grupului de Lucru ESMO pentru Ghiduri Terapeutice *

More information

REAL LIFE AMBULATORIALE E STUDI CLINICI RANDOMIZZATI NELLA PROGRAMMAZIONE TERAPEUTICA DELLA LEUCEMIA LINFATICA CRONICA.

REAL LIFE AMBULATORIALE E STUDI CLINICI RANDOMIZZATI NELLA PROGRAMMAZIONE TERAPEUTICA DELLA LEUCEMIA LINFATICA CRONICA. REAL LIFE AMBULATORIALE E STUDI CLINICI RANDOMIZZATI NELLA PROGRAMMAZIONE TERAPEUTICA DELLA LEUCEMIA LINFATICA CRONICA Roberta Murru Struttura Complessa Ematologia e Centro Trapianti Presidio Ospedaliero

More information

Published Ahead of Print on February 13, 2012 as /JCO J Clin Oncol by American Society of Clinical Oncology

Published Ahead of Print on February 13, 2012 as /JCO J Clin Oncol by American Society of Clinical Oncology Published Ahead of Print on February 13, 212 as 1.12/JCO.211.36.9348 The latest version is at http://jco.ascopubs.org/cgi/doi/1.12/jco.211.36.9348 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY O R I G I N A L R E P O R

More information

November 11, 2009 ONCOLOGY. Vol. 23 No. 12 Focus on Hematology Diagnosing and Treating Chronic Lymphocytic Leukemia in 2009

November 11, 2009 ONCOLOGY. Vol. 23 No. 12 Focus on Hematology Diagnosing and Treating Chronic Lymphocytic Leukemia in 2009 November 11, 2009 ONCOLOGY. Vol. 23 No. 12 Focus on Hematology Diagnosing and Treating Chronic Lymphocytic Leukemia in 2009 Matthew Kaufman, MD_Assistant Professor_Department of Medicine_Division of Hematology-

More information

Gliomul malign de grad înalt: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Gliomul malign de grad înalt: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire Gliomul malign de grad înalt: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire R. Stupp 1, J.-C. Tonn 2, M. Brada 3 şi G. Pentheroudakis 4 Din partea Grupului de lucru pentru ghidurile

More information

Review Article New Insights into Biology, Prognostic Factors, and Current Therapeutic Strategies in Chronic Lymphocytic Leukemia

Review Article New Insights into Biology, Prognostic Factors, and Current Therapeutic Strategies in Chronic Lymphocytic Leukemia ISRN Oncology Volume 2013, Article ID 740615, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/740615 Review Article New Insights into Biology, Prognostic Factors, and Current Therapeutic Strategies in Chronic Lymphocytic

More information

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE DCI: PEMETREXEDUM INDICAȚII: 1. Cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici: în asociere cu cisplatină este indicat ca tratament de primă linie al cancerului

More information

Cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC): Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC): Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire Cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC): Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire M. Früh 1, D. De Ruysscher 2, S. Popat 3, L. Crinò 4, S. Peters 5 şi E. Felip 6, din

More information

ASH up-date: Changing the Standard of Care for Patients with. (or: Who to treat with What When?)

ASH up-date: Changing the Standard of Care for Patients with. (or: Who to treat with What When?) ASH up-date: Changing the Standard of Care for Patients with B-cell Chronic Lymphocytic Leukaemia (or: Who to treat with What When?) Dr Anna Schuh, MD, PhD, MRCP, FRCPath Consultant and Senior Lecturer

More information

Département d Oncologie, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne, Elveţia;

Département d Oncologie, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne, Elveţia; Cancerul pulmonar fără celule mici în stadiu incipient şi avansat la nivel local (NSCLC): Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire J. Vansteenkiste 1, D. De Ruysscher

More information

CLL what do I need to know as an Internist in Taimur Sher MD Associate Professor of Medicine Mayo Clinic

CLL what do I need to know as an Internist in Taimur Sher MD Associate Professor of Medicine Mayo Clinic CLL what do I need to know as an Internist in 218 Taimur Sher MD Associate Professor of Medicine Mayo Clinic Case 1 7 y/o white male for yearly medical evaluation Doing well and healthy Past medical history

More information

Chronic lymphocytic leukaemia: a short overview

Chronic lymphocytic leukaemia: a short overview symposium article Annals of Oncology 19 (Supplement 7): vii320 vii325, 2008 doi:10.1093/annonc/mdn460 Chronic lymphocytic leukaemia: a short overview E. Montserrat & C. Moreno Institute of Hematology and

More information

Reviewed by Dr. Michelle Geddes (Staff Hematologist, University of Calgary) and Dr. Matt Cheung (Staff Hematologist, University of Toronto)

Reviewed by Dr. Michelle Geddes (Staff Hematologist, University of Calgary) and Dr. Matt Cheung (Staff Hematologist, University of Toronto) CLL Updated March 2017 by Doreen Ezeife Reviewed by Dr. Michelle Geddes (Staff Hematologist, University of Calgary) and Dr. Matt Cheung (Staff Hematologist, University of Toronto) DISCLAIMER: The following

More information

Understanding and Managing Ultra High-Risk Chronic Lymphocytic Leukemia

Understanding and Managing Ultra High-Risk Chronic Lymphocytic Leukemia UNDERSTANDING AND MANAGING ULTRA HIGH-RISK HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES Understanding and Managing Ultra High-Risk Chronic Lymphocytic Leukemia Stephan Stilgenbauer 1 and Thorsten Zenz 1 1 Department of

More information

Background. Approved by FDA and EMEA for CLL and allows for treatment without chemotherapy in all lines of therapy

Background. Approved by FDA and EMEA for CLL and allows for treatment without chemotherapy in all lines of therapy Updated Efficacy and Safety From the Phase 3 RESONATE-2 Study: Ibrutinib As First-Line Treatment Option in Patients 65 Years and Older With Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma Abstract

More information

New Prognostic Markers in CLL

New Prognostic Markers in CLL New Prognostic Markers in CLL Emili Montserrat The overall median survival of patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) is about 10 years. The individual prognosis is, however, extremely variable.

More information

The legally binding text is the original French version TRANSPARENCY COMMITTEE OPINION. 6 October 2010

The legally binding text is the original French version TRANSPARENCY COMMITTEE OPINION. 6 October 2010 The legally binding text is the original French version TRANSPARENCY COMMITTEE OPINION 6 October 2010 ARZERRA 100 mg, concentrate for solution for infusion B/3 (CIP code: 577 117-9) B/10 (CIP code: 577

More information

Melanomul cutanat: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Melanomul cutanat: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire Melanomul cutanat: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire R. Dummer 1, A. Hauschild 2, M. Guggenheim 3, U. Keilholz 4 şi G. Pentheroudakis 5, din partea Grupului de Lucru

More information

CLL & SLL: Current Management & Treatment. Dr. Peter Anglin

CLL & SLL: Current Management & Treatment. Dr. Peter Anglin CLL & SLL: Current Management & Treatment Dr. Peter Anglin Chronic Lymphocytic Leukemia Prolonged clinical course Chronic A particular type of blood cell B lymphocyte Lymphocytic Cancer of white blood

More information

CLL: What s New from ASH

CLL: What s New from ASH CLL: What s New from ASH John C. Byrd, MD D. Warren Brown Chair in Leukemia Research Professor of Medicine and Medicinal Chemistry Director, Division of Hematology The Ohio State University 2 Chronic Lymphocytic

More information

Rolul Hepcidinei in Anemia din bolile cronice o abordare translationala. Grigoras Adelina Grigorescu Beatrice-Adriana Hluscu Otilia

Rolul Hepcidinei in Anemia din bolile cronice o abordare translationala. Grigoras Adelina Grigorescu Beatrice-Adriana Hluscu Otilia Rolul Hepcidinei in Anemia din bolile cronice o abordare translationala Grigoras Adelina Grigorescu Beatrice-Adriana Hluscu Otilia Anemia din bolile cronice definitii, cauze ACD anemia cu a doua rata de

More information

Durerea și fatigabilitatea în scleroza multiplă și impactul lor asupra prognosticului evolutiv al bolii

Durerea și fatigabilitatea în scleroza multiplă și impactul lor asupra prognosticului evolutiv al bolii REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Durerea și fatigabilitatea în scleroza multiplă și impactul lor asupra prognosticului evolutiv al bolii Doctorand Romana Homorodean Conducător de doctorat Prof. Dr. Lăcrămioara

More information

PHYSICAL EXERCISES FOR DIABETIC POLYNEUROPATHY

PHYSICAL EXERCISES FOR DIABETIC POLYNEUROPATHY STUDIA UBB EDUCATIO ARTIS GYMN., LIX, 4, 2014, pp. 101-106 (RECOMMENDED CITATION) PHYSICAL EXERCISES FOR DIABETIC POLYNEUROPATHY DOCU AXELERAD ANY 1*, DOCU AXELERAD DANIEL 2 ABSTRACT. Introduction: Chronic

More information

The legally binding text is the original French version TRANSPARENCY COMMITTEE OPINION. 5 January 2011

The legally binding text is the original French version TRANSPARENCY COMMITTEE OPINION. 5 January 2011 The legally binding text is the original French version TRANSPARENCY COMMITTEE OPINION 5 January 2011 CHLORAMINOPHENE 2 mg, capsule B/30 (CIP code: 3369906) Applicant: TECHNI-PHARMA chlorambucil ATC code:

More information

Management of Patients With Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia

Management of Patients With Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia Management of Patients With Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia Polina Shindiapina, MD, PhD, and Farrukh T. Awan, MD Abstract The management of chronic lymphocytic leukemia (CLL) has improved significantly

More information

Chronic Lymphocytic Leukemia: Putting New Treatment Options Into Perspective

Chronic Lymphocytic Leukemia: Putting New Treatment Options Into Perspective The diagnosis of CLL, the role of prognostic factors in determining treatment goals, and new first- and second-line treatment strategies are reviewed. Spider Web_13174. Photograph courtesy of Henry Domke,

More information

Original Research Article. Abstract. Introduction

Original Research Article. Abstract. Introduction Hematological Oncology Hematol Oncol (2014) Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com).2139 Original Research Article Routine treatment of patients with chronic lymphocytic leukaemia

More information

Improving Response to Treatment in CLL with the Addition of Rituximab and Alemtuzumab to Chemoimmunotherapy

Improving Response to Treatment in CLL with the Addition of Rituximab and Alemtuzumab to Chemoimmunotherapy New Evidence reports on presentations given at ASH 2009 Improving Response to Treatment in CLL with the Addition of Rituximab and Alemtuzumab to Chemoimmunotherapy From ASH 2009: Chronic Lymphocytic Leukemia

More information

Younger patients with chronic lymphocytic leukemia benefit from rituximab treatment: A single center study in China

Younger patients with chronic lymphocytic leukemia benefit from rituximab treatment: A single center study in China 1266 Younger patients with chronic lymphocytic leukemia benefit from rituximab treatment: A single center study in China ZHENSHU XU, JINYAN ZHANG, SHUNQUAN WU, ZHIHONG ZHENG, ZHIZHE CHEN and RONG ZHAN

More information

FARMACIA, 2013, Vol. 61, 1

FARMACIA, 2013, Vol. 61, 1 170 FARMACIA, 2013, Vol. 61, 1 EFFICACY AND TOLERABILITY OF TIANEPTINE IN DEPRESSED PATIENTS WITH CARDIO-VASCULAR DISEASES MARIA LADEA *, MIHAELA CRISTINA SINCA, DAN PRELIPCEANU Clinical Hospital of Psychiatry

More information

Chronic Lymphocytic Leukaemia and Its Challenges for Insurers

Chronic Lymphocytic Leukaemia and Its Challenges for Insurers Chronic Lymphocytic Leukaemia and Its Challenges for Insurers Sheetal Salgaonkar, M.D. Medical Director RGA Services India Private Limited Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is a slow-developing cancer

More information

Update: Chronic Lymphocytic Leukemia

Update: Chronic Lymphocytic Leukemia ASH 2008 Update: Chronic Lymphocytic Leukemia Improving Patient Response to Treatment with the Addition of Rituximab to Fludarabine-Cyclophosphamide ASH 2008: Update on chronic lymphocytic leukemia CLL-8

More information

Addition of Rituximab to Fludarabine and Cyclophosphamide in Patients with CLL: A Randomized, Open-Label, Phase III Trial

Addition of Rituximab to Fludarabine and Cyclophosphamide in Patients with CLL: A Randomized, Open-Label, Phase III Trial Addition of Rituximab to Fludarabine and Cyclophosphamide in Patients with CLL: A Randomized, Open-Label, Phase III Trial Hallek M et al. Lancet 2010;376:1164-74. Introduction > In patients with CLL, the

More information

Ghid din 16/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 723bis din 29/10/2010

Ghid din 16/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 723bis din 29/10/2010 Ghid din 16/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 723bis din 29/10/2010 Intrare in vigoare: 29/10/2010 Ghid de practică medicală pentru specialitatea oncologie medicală "Recomandările Societăţii

More information

Ghiduri de profilaxie a hemoragiei digestive superioare (HDS) si a ulcerului de stress la pacientul critic

Ghiduri de profilaxie a hemoragiei digestive superioare (HDS) si a ulcerului de stress la pacientul critic 326 Ghiduri de profilaxie a hemoragiei digestive superioare (HDS) si a ulcerului de stress la pacientul critic Dorel Sandesc Introducere HDS si ulceratiile gastrice de stress (UGS) au fost descrise pentru

More information

CHANGES INDUCED BY THE ADDED FAT IN THE BROILERS FODDER ON THE SERIQUE LEVELS OF THE GALL PIGMENTS

CHANGES INDUCED BY THE ADDED FAT IN THE BROILERS FODDER ON THE SERIQUE LEVELS OF THE GALL PIGMENTS Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 40(1) (2007), Timişoara CHANGES INDUCED BY THE ADDED FAT IN THE BROILERS FODDER ON THE SERIQUE LEVELS OF THE GALL PIGMENTS MODIFICARI INDUSE DE ADAOSUL

More information

Cancerul ovarian epitelial Recomandările ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Cancerul ovarian epitelial Recomandările ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire Cancerul ovarian epitelial Recomandările ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire S. Aebi 1 & M. Castiglione 2 Din partea grupului de Lucru ESMO pentru Ghiduri Terapeutice Breast/Gynecologic Cancer

More information

17p Deletion in Chronic Lymphocytic Leukemia

17p Deletion in Chronic Lymphocytic Leukemia 17p Deletion in Chronic Lymphocytic Leukemia Risk Stratification and Therapeutic Approach Andrea Schnaiter, MD, Stephan Stilgenbauer, MD* KEYWORDS CLL 17p deletion High-risk Targeted therapy BTK PI3K BH3

More information

GHID PENTRU MANAGEMENTUL CANCERULUI PULMONAR

GHID PENTRU MANAGEMENTUL CANCERULUI PULMONAR 2015 GHID PENTRU MANAGEMENTUL CANCERULUI PULMONAR Partea a II-a TRATAMENT Sub egida SECŢIUNII DE CANCER PULMONAR A SRP SECŢIUNII DE BRONHOLOGIE A SRP SOCIETĂŢII ROMÂNE DE PNEUMOLOGIE (SRP) SOCIETĂŢII ROMÂNE

More information

MED B Form CLL. Johannes Schetelig. London 09/April/

MED B Form CLL. Johannes Schetelig. London 09/April/ www.ebmt.org MED B Form CLL Johannes Schetelig London 09/April/2013 Content Update on CLL (15 ) Experiment with mini MED B CLL Assessment of pre-treatment in CLL Cytogenetics in CLL What is the IGVH-Gene

More information

FCR and BR: When to use, how to use?

FCR and BR: When to use, how to use? FCR and BR: When to use, how to use? Mitchell R. Smith, M.D., Ph.D. Director of Lymphoid Malignancy Program Taussig Cancer Institute Cleveland Clinic, Cleveland, OH DEBATE ISSUE 2013: Which is the optimal

More information

Sequencing of chronic lymphocytic leukemia therapies

Sequencing of chronic lymphocytic leukemia therapies CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA Sequencing of chronic lymphocytic leukemia therapies Jacqueline C. Barrientos CLL Research and Treatment Program, Department of Internal Medicine, Hofstra Northwell School

More information

REVIEW ARTICLE. Paula Cramer 1, Petra Langerbeins 1, Barbara Eichhorst 1, Michael Hallek 1,2

REVIEW ARTICLE. Paula Cramer 1, Petra Langerbeins 1, Barbara Eichhorst 1, Michael Hallek 1,2 European Journal of Haematology 96 (9 18) REVIEW ARTICLE Advances in first-line treatment of chronic lymphocytic leukemia: current recommendations on management and first-line treatment by the German CLL

More information

Aktuelle Therapiestandards und neue Entwicklungen bei der CLL Primärtherapie und Risikostratifikation

Aktuelle Therapiestandards und neue Entwicklungen bei der CLL Primärtherapie und Risikostratifikation Aktuelle Therapiestandards und neue Entwicklungen bei der CLL Primärtherapie und Risikostratifikation Dr. med. Petra Langerbeins Universitätsklinik Köln Deutsche CLL Studiengruppe (DCLLSG) OFFENLEGUNG

More information

CLL Biology and Initial Management. Gordon D. Ginder, MD Director, Massey Cancer Center Lipman Chair in Oncology

CLL Biology and Initial Management. Gordon D. Ginder, MD Director, Massey Cancer Center Lipman Chair in Oncology CLL Biology and Initial Management Gordon D. Ginder, MD Director, Massey Cancer Center Lipman Chair in Oncology CLL- Epidemiology Most common adult leukemia 25-30% in western world Incidence in US 4.5

More information

the future and the past are the leaf s two faces

the future and the past are the leaf s two faces The tree Prof. Dr. Mircea Diculescu Gastroenterology and Hepatology Center Fundeni Bucharest the future and the past are the leaf s two faces 1 Forsees the Beginning who is able to learn The Roots 2 The

More information

Optimizing frontline therapy of CLL based on clinical and biological factors

Optimizing frontline therapy of CLL based on clinical and biological factors INDIVIDUALIZING THERAPY IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA Optimizing frontline therapy of CLL based on clinical and biological factors Kirsten Fischer 1 and Michael Hallek 1,2 1 Department I of Internal

More information

Ghidul EANO ESMO de practică clinică pentru diagnosticul, tratamentul și monitorizarea pacienților cu metastaze leptomeningeale ale unor tumori solide

Ghidul EANO ESMO de practică clinică pentru diagnosticul, tratamentul și monitorizarea pacienților cu metastaze leptomeningeale ale unor tumori solide Ghidul EANO ESMO de practică clinică pentru diagnosticul, tratamentul și monitorizarea pacienților cu metastaze leptomeningeale ale unor tumori solide EANO ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis,

More information

BHS guidelines for the treatment of chronic lymphocytic leukaemia anno 2012

BHS guidelines for the treatment of chronic lymphocytic leukaemia anno 2012 4 Practice Guidelines BHS guidelines for the treatment of chronic lymphocytic leukaemia anno 2012 A. Janssens, E. Van Den Neste, W. Schroyens, M. André, A. Van Hoof, V. De Wilde, G. Verhoef, F. Offner,

More information

Chronic Lymphocytic Leukemia Update. Learning Objectives

Chronic Lymphocytic Leukemia Update. Learning Objectives Chronic Lymphocytic Leukemia Update Ashley Morris Engemann, PharmD, BCOP, CPP Clinical Associate Adult Stem Cell Transplant Program Duke University Medical Center August 8, 2015 Learning Objectives Recommend

More information

Non-Hodgkin s Lymphomas Version

Non-Hodgkin s Lymphomas Version NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines ) Non-Hodgkin s Lymphomas Version 2.2015 NCCN.org Continue Version 2.2015, 03/03/15 National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2015, All

More information

The Emerging Role of Ofatumumab in the Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia

The Emerging Role of Ofatumumab in the Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia Clinical Medicine Insights: Oncology Review Open Access Full open access to this and thousands of other papers at http://www.la-press.com. The Emerging Role of Ofatumumab in the Treatment of Chronic Lymphocytic

More information

STEM-CELL TRANSPLANTATION FOR CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

STEM-CELL TRANSPLANTATION FOR CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA STEM-CELL TRANSPLANTATION FOR CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA Carol Moreno Department of Hematology, Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain Introduction

More information

Outcomes of first-line treatment for chronic lymphocytic leukemia with 17p deletion

Outcomes of first-line treatment for chronic lymphocytic leukemia with 17p deletion ARTICLES Chronic Lymphocytic Leukemia Outcomes of first-line treatment for chronic lymphocytic leukemia with 17p deletion Paolo Strati, Michael J. Keating, Susan M. O Brien, Alessandra Ferrajoli, Jan Burger,

More information

1. What to test. 2. When to test

1. What to test. 2. When to test Biomarkers: the triad of questions 1. What to test 2. When to test 3. Who to test Biomarkers: the triad of questions 1. What to test 2. When to test 3. Who to test Impact of CLL biological features on

More information

Quando e se è possibile e u/le o0enere una remissione completa

Quando e se è possibile e u/le o0enere una remissione completa Quando e se è possibile e u/le o0enere una remissione completa 1) Clinical heterogeneity Disease characteris:cs Pa:ent characteris:cs 2) Modern chemoimmunotherpy approaches 3) New mechanism- based treatment

More information

Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD)

Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD) Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD) FLORINA RAD 1, CAMELIA CIOBANU 2, GIANINA ANGHEL 3, IULIANA DOBRESCU 4 ABSTRACT There is a controversial relationship between Autism

More information

SIMPOSIO - Leucemia Linfatica Cronica: presente e futuro nella gestione del paziente refrattario

SIMPOSIO - Leucemia Linfatica Cronica: presente e futuro nella gestione del paziente refrattario 42 Congresso Nazionale SIE 18-21 ottobre 2009 - Milano Convention Centre SIMPOSIO - Leucemia Linfatica Cronica: presente e futuro nella gestione del paziente refrattario Paolo Ghia Lab of B Cell Neoplasia

More information

Idelalisib treatment is associated with improved cytopenias in patients with relapsed/refractory inhl and CLL

Idelalisib treatment is associated with improved cytopenias in patients with relapsed/refractory inhl and CLL Idelalisib treatment is associated with improved cytopenias in patients with relapsed/refractory inhl and CLL Susan M O Brien, Andrew J Davies, Ian W Flinn, Ajay K Gopal, Thomas J Kipps, Gilles A Salles,

More information

Ferrata Storti Foundation

Ferrata Storti Foundation Chronic Lymphocytic Leukemia Articles Interactions between comorbidity and treatment of chronic lymphocytic leukemia: results of German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group trials Valentin Goede, 1,2

More information

Molecular Markers to Guide Therapy - Chronic Lymphocytic Leukaemia - Stephan Stilgenbauer Ulm University

Molecular Markers to Guide Therapy - Chronic Lymphocytic Leukaemia - Stephan Stilgenbauer Ulm University Molecular Markers to Guide Therapy - Chronic Lymphocytic Leukaemia - Stephan Stilgenbauer Ulm University Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL) Most common leukaemia in adults Diagnosis straightforward CD19+/CD5+/CD23+

More information

Corso nazionale SIE di aggiornamento in ematologia clinica. Il trapianto allogenico nella LLC

Corso nazionale SIE di aggiornamento in ematologia clinica. Il trapianto allogenico nella LLC Corso nazionale SIE di aggiornamento in ematologia clinica Il trapianto allogenico nella LLC Bolzano, 18-19 giugno 2009 Francesco Zaja - Clinica Ematologica, Udine Curative strategy for CLL Induction Flu-CYT

More information

Medical Benefit Effective Date: 07/01/12 Next Review Date: 05/13 Preauthorization* Yes Review Dates: 04/07, 05/08, 05/11, 05/12

Medical Benefit Effective Date: 07/01/12 Next Review Date: 05/13 Preauthorization* Yes Review Dates: 04/07, 05/08, 05/11, 05/12 Hematopoietic Stem-Cell Transplantation for Chronic Lymphocytic (80115) Medical Benefit Effective Date: 07/01/12 Next Review Date: 05/13 Preauthorization* Yes Review Dates: 04/07, 05/08, 05/11, 05/12 The

More information

62. Cancerul rinichiului

62. Cancerul rinichiului 62. Cancerul rinichiului - epidemiologie - istorie naturală - clasificare TNM si histopatologica, - simptomatologie, - diagnostic - evoluţie - indicaţie terapeutică - principalele asocieri de chimioterapie

More information

CLL & SLL: Current Management & Treatment. Dr. Isabelle Bence-Bruckler

CLL & SLL: Current Management & Treatment. Dr. Isabelle Bence-Bruckler CLL & SLL: Current Management & Treatment Dr. Isabelle Bence-Bruckler Chronic Lymphocytic Leukemia Prolonged clinical course Chronic A particular type of white blood cell B lymphocyte Lymphocytic Cancer

More information

TRATAMENTUL TUMORILOR VEZICALE NONINVAZIVE MUSCULAR (TVNIM) PRIN INSTILAŢII ENDOVEZICALE CU BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN)

TRATAMENTUL TUMORILOR VEZICALE NONINVAZIVE MUSCULAR (TVNIM) PRIN INSTILAŢII ENDOVEZICALE CU BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN) TRATAMENTUL TUMORILOR VEZICALE NONINVAZIVE MUSCULAR (TVNIM) PRIN INSTILAŢII ENDOVEZICALE CU BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN) 1 O. Virgil, 1 R. Boja, 1 D. Porav-Hodade, 2 S. Nedelcu, 2 A. Chiujdea, 2 O. Mălău,

More information

Recent Advances in the Treatment of Non-Hodgkin s Lymphomas

Recent Advances in the Treatment of Non-Hodgkin s Lymphomas 671 Highlights of the NCCN 18th Annual Conference Recent Advances in the Treatment of Presented by Jeremy S. Abramson, MD, and Andrew D. Zelenetz, MD, PhD Abstract Non-Hodgkin s lymphomas (NHL) represent

More information

Adult ADHD, Comorbidities and Impact on Functionality in a Population of Individuals with Personality Disorders DSM IV and DSM 5 Perspectives

Adult ADHD, Comorbidities and Impact on Functionality in a Population of Individuals with Personality Disorders DSM IV and DSM 5 Perspectives ORIGINAL ARTICLE Adult ADHD, Comorbidities and Impact on Functionality in a Population of Individuals with Personality Disorders DSM IV and DSM 5 Perspectives Laura Aelenei 1,2, Dan Prelipceanu 1 Abstract

More information

Advances in CLL 2016

Advances in CLL 2016 Advances in CLL 2016 The Geoffrey P. Herzig Memorial Symposium, Louisville, KY Kanti R. Rai, MD Northwell-Hofstra School of Medicine Long Island Jewish Medical Center New Hyde Park, NY Disclosures Member

More information

UNMET NEEDS OF PATIENTS WITH CLL/SLL AND FL. June 6, 2018

UNMET NEEDS OF PATIENTS WITH CLL/SLL AND FL. June 6, 2018 UNMET NEEDS OF PATIENTS WITH CLL/SLL AND FL June 6, 2018 0 PRESENTATION OVERVIEW IN CLL/SLL AND FL: Review patient heterogeneity and its connection to unmet needs Explore unmet needs within the CLL/SLL

More information

Utilizare ecard in aplicaţie de raportare pentru medicii de Dializa

Utilizare ecard in aplicaţie de raportare pentru medicii de Dializa Utilizare ecard in aplicaţie de raportare pentru medicii de Dializa Cuprins ACTIVARE CARD... 3 AUTENTIFICARE TERMINAL... 5 ADAUGARE PACIENT... 5 ADAUGARE FISA PACIENT... 7 VIZUALIZARE RAPORTARE IN SIUI...

More information

Comparison the Survival Rate of Fludarabine, Chlorambucil and Cyclophosphamide as First-Line Therapy in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia

Comparison the Survival Rate of Fludarabine, Chlorambucil and Cyclophosphamide as First-Line Therapy in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia Original Article Comparison the Survival Rate of Fludarabine, Chlorambucil and Cyclophosphamide as First-Line Therapy in Patients with Chronic Sadegh Sedaghat 1, Maryam Montazeri 2, Negin Rashidi 3, Mahdi

More information

Investigation and Management of Chronic Lymphocytic Leukemia. James Johnston

Investigation and Management of Chronic Lymphocytic Leukemia. James Johnston Investigation and Management of Chronic Lymphocytic Leukemia James Johnston Site Specific Clinics CLL Clinic (787-4454) Erin Elphee BN James Johnston Rajat Kumar Matt Seftel (transplant) Myeloma Clinic

More information

Limfadenectomia ca factor de prognostic în cancerul gastric

Limfadenectomia ca factor de prognostic în cancerul gastric REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT Limfadenectomia ca factor de prognostic în cancerul gastric Doctorand Nicoleta Emilia Nicolescu Conducător de doctorat Liviu Vlad CUPRINS INTRODUCERE 11 STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII

More information

ATTUALI APPROCCI TERAPEUTICI Dott. L. Trentin

ATTUALI APPROCCI TERAPEUTICI Dott. L. Trentin II SESSIONE: LLC dalla Biologia alla Clinica ATTUALI APPROCCI TERAPEUTICI Dott. L. Trentin CONVEGNO INTERREGIONALE SIE PADOVA, 12 maggio 2011 Predicting clinical outcome in CLL: how and why survival from

More information

Real life data from Polish Adult Leukemia Group (PALG) analysis

Real life data from Polish Adult Leukemia Group (PALG) analysis ORIGINAL ARTICLE Efficacy and safety of obinutuzumab chlorambucil combination in the frontline treatment of elderly patients with chronic lymphocytic leukemia and comorbidities Real life data from Polish

More information

Biology and treatment of chronic lymphocytic leukemia

Biology and treatment of chronic lymphocytic leukemia Annals of Oncology 16 (Supplement 2): ii113 ii123, 2005 doi:10.1093/annonc/mdi731 Biology and treatment of chronic lymphocytic leukemia P. Kokhaei, M. Palma, H. Mellstedt & A. Choudhury Departments of

More information

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE. Single Technology Appraisal. Ibrutinib for treating chronic lymphocytic leukaemia.

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE. Single Technology Appraisal. Ibrutinib for treating chronic lymphocytic leukaemia. NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE Single Technology Appraisal Ibrutinib for treating chronic lymphocytic leukaemia Final scope Remit/appraisal objective To appraise the clinical and cost

More information