Leucemia mieloidă cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Size: px
Start display at page:

Download "Leucemia mieloidă cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire"

Transcription

1 Leucemia mieloidă cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire M. Baccarani 1, S. Pileri 2, J.-L. Steegmann 3, M. Muller 4, S. Soverini 1 şi M. Dreyling 5, din partea Grupului de lucru ESMO pentru Ghidurile Clinice* 1 Hematology; 2 Hematopathology, Department of Hematology-Oncology L. and A. Seràgnoli, University of Bologna, Italia; 3 Department of Hematology, IIS-IP, Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, Spania; 4 III: Medizinische Universitatsklinik, Medizinische Fakultat Mannheim der Universitat Heidelberg, Mannheim; 5 Department of Medicine III, University of Munich, Germania Incidenţă şi epidemiologie Incidenţa leucemiei mieloide cronice (LMC) este cuprinsă între 10 şi 15 cazuri/106/an (ajustată în funcţie de vârstă) fără diferenţe geografice sau etnice majore [1]. Vârsta mediană la momentul stabilirii diagnosticului este situată între 60 şi 65 de ani în Europa, dar este semnificativ mai mică în ţările în care populaţia este mai tânără. Prevalenţa LMC este într-o creştere continuă datorită prelungirii semnificative a supravieţuirii obţinute în urma terapiei ţintite [2]. Biologie moleculară şi anatomo-patologie Translocaţia genei ABL de pe cromozomul 9 pe 22 t (9;22) (q3.4;q1.1) duce la formarea unei gene noi, hibride, de fuziune (BCR-ABL) care codifică o oncoproteină (P210, mai rar P190 sau P230) localizată în citoplasmă şi are o activitate tirozin kinazică puternică, activată constitutiv, determinând stimularea mai multor semnale descendente care transformă celulele stem hematopoietice [3]. Celulele cu status pozitiv BCR-ABL sunt instabile genetic şi sunt predispuse la dezvoltarea unor anomalii genomice multiple *Adresă de corespondenţă: Grupul de Lucru ESMO pentru întocmirea ghidurilor terapeutice, Sediul Central ESMO, Via L. Taddei 4, CH-6962 Viganello-Lugano, Elveţia; Aprobat de Grupul de Lucru pentru Ghidurile ESMO: august 2003, ultima actualizare - iunie Această publicaţie înlocuieşte versiunea publicată anterior Ann Oncol 2010; 21 (Suppl 5): v165 v167. şi heterogene, care duc la transformarea fenotipului leucemiei din cronic în acut şi, astfel, la progresia din faza cronică (FC) în fazele accelerată şi blastică (FA, FB) [1]. Un eveniment important asociat cu progresia bolii este dezvoltarea unor mutaţii punctiforme la nivelul domeniului kinazic (DK) al genei BCR-ABL, care determină rezistenţă la inhibitorii tirozin kinazei (ITK) [4,5]. Biopsiile medulare (BM) prelevate de la pacienţi netrataţi la momentul stabilirii diagnosticului [6] prezintă o celularitate crescută din cauza proliferării seriei granulocitare care se transformă în diferite stadii de maturare, cu predominanţa mielocitelor şi a formelor segmentate. Nu au fost identificate trăsături semnificative de displazie. Conţinutul de eozinofile poate fi important. Blaştii trebuie să reprezinte <5% din întreaga populaţie celulară examinată. Megacariocitele sunt mai mici decât cele normale, cu nuclei hipolobulaţi ( megacariocite pitic ). Deşi acestea pot fi în număr normal sau uşor scăzut, în ~50% din cazuri există o proliferare moderată până la extinsă a megacariocitelor. Fibroza reticulinică moderată până la severă apare în ~30% din cazuri [6]. De obicei, se observă celule pseudo-gaucher şi histiocite albastre ca marea. Este important de precizat faptul că aspectul BM suferă modificări importante, în special după tratamentul pe termen lung. Acestea sunt reprezentate de reducerea celularităţii granulocitare, normalizarea megacariopoiezei, regresia fibrozei şi creşterea apoptozei asociate cu reducerea activităţii proliferative. Recunoaşterea progresiei bolii de la M. Baccarani Publicat de Oxford University Press din partea European Society for Medical Oncology. Toate drepturile sunt rezervate. Pentru permisiuni, vă rugăm să trimiteţi la: Journal of Radiotheraphy & Medical Oncology, On-Line supplement Nr 1, Acest articol este o traducere a articolului Chronic myeloid leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Publicat în Annals of Oncology 23 (Supplement 7): vii72 vii77, doi: /annonc/mds228

2 Baccarani et al. 2 FC la FB este relevantă pentru prognostic şi tratament. Totuşi, graniţele clinice şi morfologice dintre aceste stadii sunt vagi uneori. Imunohistochimia cu o gamă largă de anticorpi îndreptaţi împotriva CD34, TdT, markerilor celulelor mieloide, monocitare, eritroide, limfoide B şi T oferă un suport obiectiv interpretării morfologice, permiţând şi diferenţierea dintre criza blastică mieloidă (70% 80%) şi limfoidă (20% 30%) [6]. Diagnostic/evaluarea prognosticului Simptomele sunt nespecifice şi includ scădere ponderală, astenie, subfebrilitate, transpiraţii şi stare generală de rău, nefiind frecvente, deoarece în ~40% din cazuri diagnosticul este stabilit întâmplător şi se bazează pe rezultatele anormale ale hemoleucogramei şi formulei leucocitare. Semnele identificate la examenul fizic sunt reprezentate în principal sau exclusiv de splenomegalie, Tabelul 1. Riscul relativ al unui pacient cu LMC poate fi calculat cu ajutorul unor date simple clinice şi hematologice cu condiţia ca acestea să fi fost colectate înaintea oricărui tratament Sokal et al. [7] EURO [8] EUTOS [9] Vârsta (ani) 0,116 (vârsta 43,4) 0,666 la vârste >50 de ani NA Diametrul splenic (cm) 0,345 (splina 7,51) 0,042 splina 4 splina Număr de trombocite ( 109/l) 0,188 [(trombocite/700) 2 0,563] 1,0956 când numărul de trombocite este 1500 NA Celule blastice în sângele periferic (%) 0,887 (celule blastice 2,10) 0,0584 celule blastice NA Bazofile în sângele periferic (%) NA 0,20399 la bazofile >3% 7 bazofile Eozinofile în sângele periferic (%) NA 0,0413 eozinofile NA Risc relativ Exponenţial faţă de total total 1000 Total Scăzut <0, Intermediar 0,8 1, NA Înalt >1,2 >1480 >87 Există trei sisteme: Sokal et al. [7], care a fost dezvoltat în anul 1984, în perioada chimioterapiei convenţionale; EURO [8], care a fost derivat în anul 1998 pe baza pacienţilor trataţi cu IFNα şi EUTOS [9], care a fost derivat mai recent (2011) pe baza pacienţilor trataţi cu imatinib. Scorul de risc EUTOS este mai simplu, iar la pacienţii trataţi cu imatinib are o valoare prognostică mai mare decât Sokal şi EURO. Diametrul splenic este măsurat prin palpare manuală şi este exprimat ca distanţa maximă de sub rebordul costal. NA: nu se aplică; LMC: leucemie mieloidă cronică; IFNα: interferon-α. Tabelul 2. Criteriile clinice şi hematologice pentru definiţia FA şi FB conform OMS [6] şi ELN [11] Faza accelerată Faza blastică OMS [6] ELN [11] OMS [6] ELN [11] Diametrul splenic Splenomegalie persistentă sau progresivă care nu răspunde la tratament / / / Număr de leucocite Leucocitoză persistentă sau progresivă (> /l) care nu răspunde la tratament / / / Celule blastice a 10% 19% 15% 29% 20% 30% Bazofile a >20% >20% / / Număr de trombocite > /l care nu este controlat prin tratament / / / < /l fără legătură cu tratamentul Da CCA/Ph+ Prezent Prezent / / Implicare extramedulară b / / Prezentă Prezentă Criteriile FA sunt diferite şi reflectă dificultatea stabilirii diagnosticului acestei faze tranzitorii. Criteriile FB diferă numai în privinţa proporţiei de celule blastice. Pentru stabilirea diagnosticului de FA sau FB este suficient numai unul dintre criteriile enumerate. CCA/Ph+ = anomalii cromozomiale clonale ale celulelor Ph+. a În sângele periferic sau în măduva osoasă. b Cu excepţia ficatului şi a splinei, inclusiv implicarea ganglionilor limfatici, a pielii, a SNC, a sistemului osos şi a plămânilor. FA: faza accelerată; FB: faza blastică; OMS: Organizaţia Mondială a Sănătăţii; ELN: European LeukemiaNet.

3 3 Leucemia mieloidă cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire Tabelul 3. Recomandări pentru investigaţiile în scop diagnostic şi pentru evaluarea şi monitorizarea răspunsului la tratament Momentul iniţial (investigaţii Pentru evaluarea răspunsului Pentru monitorizarea răspunsului şi a tratamentului în scop diagnostic) Hemoleucogramă şi Da La fiecare 15 zile până la obţinerea La fiecare 3 luni formulă leucocitară RHC Măduva osoasă, citologie Da Nu Nu Măduva osoasă, cariotip Da La 3 şi la 6 luni, apoi la fiecare 6 luni, La fiecare 12 luni după obţinerea RCgC, numai dacă (CBA) până la obţinerea unui RCgC nu poate fi asigurat răspunsul molecular Sânge periferic, I-FISH Nu Nu Numai dacă nu poate fi efectuată CBA a celulelor medulare în metafază şi dacă nu poate fi evaluat răspunsul molecular Sânge periferic, RT-PCR Da Nu Nu (calitativă) Sânge periferic, RT-Q-PCR Nu La fiecare 3 luni până la obţinerea La fiecare 6 luni după obţinerea unui RMM (cantitativă, BCR-ABL %) unui răspuns molecular major Analiza mutaţiilor Numai în FA sau FB Nu Numai în caz de eşec (vezi Tabelul 6) Nu există studii prospective care să ofere dovezi în favoarea acestor recomandări, însă ele sunt puternic susţinute de opinia experţilor şi de desgn-ul tuturor studiilor principale [1, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 19 32, 36 39]. CBA: analiza prin bandare cromozomială; I-FISH: hibridizare fluorescentă in situ asupra celulelor aflate în interfază; CCgR: răspuns citogenetic complet; CHR: răspuns hematologic complet; FA: faza accelerată; FB: faza blastică; RT-PCR: reacţia de polimerizare în lanţ cu revers transcripţie; RT-Q-PCR: reacţia cantitativă de polimerizare în lanţ cu revers transcripţie; RMM: răspuns molecular major. Tabelul 4. Recomandări terapeutice Faza cronică Linia întâi Linia a doua Linia a treia Faza accelerată/ blastică Netrataţi anterior cu ITK Trataţi anterior cu ITK Imatinib 400 mg sau nilotinib 300 mg 2 sau dasatinib100 mg În caz de intoleranţă, se schimbă cu un alt ITK, ţinând cont de reacţiile adverse ale primului ITK şi de comorbidităţi În cazul eşecului imatinib, se schimbă cu nilotinib sau cu dasatinib, ţinând cont de prezenţa şi de tipul mutaţiei DK BCR-ABL În cazul eşecului nilotinib sau dasatinib, se schimbă cu dasatinib sau nilotinib, ţinând cont de prezenţa şi de tipul mutaţiilor DK BCR-ABL. Se ia în considerare allotcsh În cazul eşecului cu doi sau trei ITK, se ia în considerare allotcsh Imatinib 600 sau 800 mg sau nilotinib 400 mg 2 sau dasatinib 140 mg şi se ia în considerare allotcsh Se schimbă cu un alt ITK, se iau în considerare chimioterapia şi allotcsh Pentru toate recomandările din FC, nivelul de evidenţe este I (dovezi din cel puţin un studiu de mari dimensiuni, randomizat, controlat, cu o calitate metodologică bună), iar gradul este A (dovezi puternice ale eficacităţii cu beneficii clinice semnificative, recomandare puternică). Totuşi, alegerea unuia dintre cei trei inhibitori de tirozin kinază (ITK) disponibili în prezent se bazează pe evidenţe de un nivel scăzut, care nu permit o recomandare puternică. Pentru toate recomandările din FA şi FB, nivelul de evidenţe este III/IV (studii de cohortă prospective şi retrospective), iar gradul este B (dovezi puternice sau moderate ale eficacităţii, dar beneficii clinice limitate, în general recomandat). Tratamentele experimentale sunt investigate activ în liniile întâi, a doua şi a treia. ITK: inhibitori de tirozin kinază; allotcsh: transplant alogenic de celule stem hematopoietice; DK: domeniul kinazei Tabelul 5. Evaluarea răspunsului RHC WBC < /l, fără granulocite imature, bazofile <5%, număr de trombocite < /l, splina nepalpabilă RCg RCg complet, fără metafaze Ph+ la CBA sau <1% nuclei BCR- ABL+ la I-FISH RCg parţial, 1% 35% metafaze Ph+ la CBA RCg minor, 36% 65% metafaze Ph+ la CBA RCg minim, 66% 95% metafaze Ph+ la CBA Fără RCg, >95% metafaze Ph+ la CBA RM RM major când nivelul transcripţiei BCR-ABL este 0,1% pe Scala Internaţională RM complet, când BCR-ABL este nedetectabil la RT-Q-PCR. Nivelul transcripţiei poate fi sub 0,01% sau 0,0032% sau 0,001%, în funcţie de sensibilitatea testului. RCg este evaluat la nivelul celulelor medulare prin CBA standard. Răspunsul molecular este evaluat la nivelul celulelor din supernatantul leuco-trombocitar prin RT-Q-PCR şi este exprimat prin BCR-ABLIS % conform Scalei Internaţionale. Definiţia acestor răspunsuri este bazată pe consensul experţilor [1, 6, 10, 11]. RHC: răspuns hematologic complet; WBC: leucocite; RCg: răspuns citogenetic; CBA: analiza prin bandare cromozomială; I-FISH: hibridizare fluorescentă in situ asupra celulelor în interfază; RM: răspuns molecular; RMM: răspuns molecular major. la puţin peste 50% dintre pacienţi. Elementul central al stabilirii diagnosticului este leucocitoza cu bazofilie şi cu granulocite imature, în principal metamielocite, mielocite şi promielocite şi cu mieloblaşti, prezenţi în număr mic sau ocazional. Anemia severă apare rareori. Trombocitoza este frecventă. Hemoleucograma cu formulă leucocitară este foarte importantă pentru calculul riscului prognostic (Tabelul 1) [7 9] şi pentru diferenţierea fazelor cronică, accelerată şi blastică (Tabelul 2) [6, 10, 11].

4 Baccarani et al. 4 Tabelul 6. Definiţia răspunsului la terapia de linia întâi cu ITK (imatinib, nilotinib şi dasatinib) Optim = se continuă tratamentul Prudenţă = monitorizare mai atentă, unii pacienţi pot Eşec = schimbarea tratamentului obţine beneficii în urma schimbării tratamentului 3 luni Ph+ 95% sau BCR-ABL <10% Ph+ >95% sau BCR-ABL >10% 6 luni Ph+ 35% sau BCR-ABL <10% Ph+ 35% 65% Ph+ >65% sau BCR-ABL >10% 12 luni Ph+ 0 sau BCR-ABL 1% Ph+ 1% sau BCR-ABL >1% În orice moment Pierderea RMM Pierderea RHC, pierderea RCgC, mutaţii Aceste definiţii reprezintă o adaptare provizorie a definiţiilor iniţiale ELN ale răspunsului la terapia de linia întâi cu imatinib [11]. Din punct de vedere operaţional, optim indică continuarea tratamentului, eşec indică schimbarea tratamentului, iar prudenţă indică monitorizarea mai atentă şi pregătirea pentru a lua în considerare schimbarea tratamentului. ITK: inhibitori de tirozin kinază; RMM: răspuns molecular major; RHC: răspuns hematologic complet; RCgC: răspuns citogenetic complet; ELN: European LeukemiaNet. Diagnosticul trebuie să fie confirmat prin analiza citogenetică, la care este identificată t (9; 22) (q3.4;q1.1), şi prin reacţia de polimerizare în lanţ cu revers transcripţie (RT-PCR) care identifică transcripţii ale genei BCR-ABL. Analiza citogenetică trebuie să fie efectuată prin analiza prin bandare cromozomială (CBA, chromosome banding analysis) a metafazelor celulelor medulare [12, 13]. În cazul în care nu se pot obţine celule medulare, CBA poate fi înlocuită cu hibridizarea fluorescentă in situ a celulelor din sânge aflate în interfază (I-FISH), cu ajutorul unor sonde cu dublă culoare şi dublă fuziune care permit detectarea nucleilor BCRABL+. CBA este necesară deoarece trebuie detectate anomaliile cromozomiale suplimentare. Nu se impune efectuarea FISH, însă aceasta poate deveni necesară pentru detectarea unor translocaţii diferite [14]. Se efectuează RT-PCR calitativă asupra ARN extras din celulele proaspăt recoltate din măduva osoasă sau din sângele periferic. Aceasta identifică tipul transcripţiei, e14a2 sau 13a2 (cunoscute şi ca b3a2 şi b2a2) sau, mult mai rar, e19a2 sau e1a2, care indică greutatea proteinei BCR-ABL (P210, rareori P230 sau P190). La momentul iniţial, nu este necesară efectuarea PCR cantitative în timp real (RT-Q-PCR care măsoară nivelul transcripţiilor BCR- ABL ca %BCR-ABL pe Scala Internaţională). Aceasta va fi necesară ulterior, pentru monitorizarea răspunsului la tratament [15 17]. Aceste recomandări legate de investigaţiile în scop diagnostic de la momentul iniţial sunt rezumate în Tabelul 3. Management, tratament şi monitorizare În trecut, tratamentul LMC s-a bazat pe busulfan, a cărui utilizare nu mai este recomandată, apoi pe hidroxiuree, care încă este utilizată pentru o fază scurtă şi rapidă de pretratament în cazul existenţei leucocitozei sau trombocitozei severe [1]. Interferonul-α (IFNα) a devenit standardul de aur în anii 90 şi timp de un deceniu, înainte de introducerea inhibitorilor tirozin kinazei (ITK) [18]. Imatinib a fost primul ITK utilizat şi încă reprezintă standardul de aur pentru tratamentul de linia întâi în lumea întreagă [19 24]. Mai recent, au fost testaţi ITK de generaţia a doua, nilotinib şi dasatinib, şi au fost aprobaţi ca tratament de linia a doua [25, 26], iar apoi şi de linia întâi [27 31]. Recomandările terapeutice actuale sunt raportate în Tabelul 4. Aceste recomandări sunt bazate pe evaluarea răspunsului (Tabelul 5) şi pe definiţia răspunsului (Tabelul 6). Răspunsul la ITK poate fi clasificat ca optim, care înseamnă că, în cazul continuării tratamentului, este preconizată o supravieţuire normală sau aproape normală; sau ca eşec, care înseamnă că tratamentul trebuie schimbat cu un ITK de generaţia a doua sau cu transplantul alogenic de celule stem hematopoietice (allotcsh). Între răspuns optim şi eşec există o zonă intermediară denumită răspuns suboptimal [10, 11]. În prezent, termenul suboptimal poate fi înlocuit mai bine de termenul prudenţă, ceea ce înseamnă că răspunsul trebuie să fie monitorizat mai atent şi că pacientul poate fi eligibil pentru tratamente potenţial mai bune. Alegerea tratamentului, în special decizia de schimbare de la un tratament la altul, depinde puternic de răspunsul la tratament, mai ales de gradul răspunsului citogenetic (RCg) şi de detecţia mutaţiilor punctiforme ale DK BCR- ABL [32]. Monitorizarea citogenetică Monitorizarea citogenetică (Tabelul 3) trebuie să fie efectuată prin CBA la nivelul metafazelor celulare din măduva osoasă, cu raportarea numărului de metafaze Ph+ faţă de numărul metafazelor analizate, care trebuie să fie de minimum 20 [10, 11, 32]. RCg este definit ca fiind complet (RCgC) cu 0% metafaze Ph+, parţial (RCgP) cu 1% 35% metafaze Ph+, minor cu 36% 65% metafaze Ph+, minim cu 66% 95% metafaze Ph+ şi absent dacă >95% dintre metafaze sunt Ph+ [10, 11]. I-FISH poate înlocui CBA dacă nu poate fi obţinut un eşantion din celulele medulare sau

5 5 Leucemia mieloidă cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire dacă nu poate fi evaluat un număr suficient (20) de celule medulare în metafază [11, 14]. Totuşi, pe baza I-FISH, nu se poate evalua gradul RCg (minim, minor, parţial), ci se poate stabili numai dacă RCg este complet (<1% nuclei BCR-ABL+ din cel puţin 200 de nuclei) [14]. RCg trebuie să fie evaluat la 3 şi la 6 luni, apoi cel puţin la fiecare 6 luni până la obţinerea RCgC, apoi la cel puţin fiecare 12 luni dacă nu poate fi asigurată monitorizarea moleculară regulată [11]. Monitorizarea moleculară Este recomandată cuantificarea ARNm BCR-ABL, prin RT-Q-PCR din 20 ml de sânge periferic anticoagulat cu EDTA la fiecare 3 luni (Tabelul 3). Această metodă reprezintă cel mai sensibil instrument pentru evaluarea statusului bolii, în special a bolii minime reziduale [11]. Nivelurile transcripţiei BCR-ABL trebuie să fie exprimate conform Scalei Internaţionale (BCR-ABLIS %) [15] pentru a garanta caracterul comparabil al rezultatelor între diferite laboratoare. Prin urmare, metodele locale trebuie optimizate şi armonizate cu laboratoarele de referinţă [16, 17]. Intervalele pot fi prelungite de la 3 luni la 6 luni după rezultate repetate de răspuns molecular major (BCR-ABLIS 0,1%, reducere 3 log faţă de valoarea standardizată de la momentul iniţial). Creşterile semnificative ale nivelului de transcript BCR- ABL (de 5 10 ori după răspunsul molecular major, RMM) pe parcursul terapiei pe termen lung reprezintă indicatori precoce ai eşecului sau ai lipsei de aderenţă la tratament. Obţinerea unor răspunsuri moleculare foarte profunde (reducere de 4 5 log) pe parcursul tratamentului cu ITK reprezintă premisa întreruperilor tratamentului în studiile clinice controlate [33]. La pacienţii care dezvoltă rezistenţă la imatinib au fost raportate peste 90 de mutaţii punctiforme diferite la nivelul DK al BCR-ABL care afectează legarea ITK [4, 5, 34]. Este important de menţionat că numai un subset mic, definit al acestora îşi menţin şi lipsa de sensibilitate la dasatinib şi/ sau nilotinib. În particular, V299L, T315A şi F317L/V/ I/C prezintă rezistenţă la dasatinib. Y253H, E255K/V şi F359V/C/I prezintă rezistenţă la nilotinib [34 36]. T315I prezintă rezistenţă la nilotinib şi dasatinib. Deşi mutaţiile sunt responsabile pentru <50% dintre eşecuri, cunoaşterea statusului mutaţiilor BCR-ABL este o informaţie care trebuie să fie integrată în algoritmul decizional care are scopul de a stabili cea mai bună strategie terapeutică pentru fiecare pacient cu rezistenţă la ITK. Recent, au fost elaborate recomandările European LeukemiaNet (ELN) cu privire la momentul în care trebuie efectuată analiza mutaţiilor [34], care sunt prezentate mai jos: Pe parcursul terapiei de linia întâi cu imatinib, analiza trebuie efectuată în caz de eşec şi în cazul unei creşteri a nivelurilor transcriptului BCR-ABL care duce la pierderea răspunsului molecular major. Pe parcursul terapiei de linia a doua cu dasatinib sau nilotinib, analiza trebuie să fie efectuată în caz de eşec hematologic sau citogenetic. În cazul FA sau FB, analiza mutaţiilor este întotdeauna recomandată. În toate cazurile, analiza mutaţiilor trebuie să fie efectuată prin secvenţiere directă. Strategiile mai sensibile trebuie să fie limitate la domeniul cercetării. Discuţii şi concluzii Aceste ghiduri sunt bazate pe mai multe raportări de calitate superioară ale studiilor de faza 2 şi de faza 3, cu braţ unic, randomizate, care au fost publicate în reviste recenzate în ultimii 10 ani [19 31, 36 39] şi pe recomandările stabilite de un comitet de experţi desemnat de către ELN [10, 11]. Definiţia acestor răspunsuri şi ghidurile pentru monitorizarea răspunsului la tratament nu sunt bazate pe studii care să fi avut un design specific pentru acest scop, dar reflectă opiniile experţilor [1, 10, 11, 14 17, 32, 34] şi designul utilizat pentru aproape toate studiile clinice importante [19 31, 36 39]. În cazul tratamentului şi al recomandărilor elaborate pentru FC, dovezile sunt bazate întotdeauna pe cel puţin un studiu randomizat, controlat, de mari dimensiuni sau pe un studiu de faza 2 cu un singur braţ cu o calitate metodologică bună, care oferă dovezi puternice ale eficacităţii cu un beneficiu clinic semnificativ (nivel de evidenţă I, gradul A). Totuşi, încă nu există dovezi suficiente pentru a stabili recomandări specifice despre ITK care trebuie să fie utilizat de linia întâi. Pentru recomandările terapeutice din FA şi FB [1, 10, 11, 35], nivelul de evidenţe este mai mic, III/ IV, fiind bazat în principal pe studii de faza 2 cu braţ unic şi pe analiza retrospectivă, astfel încât gradul B este mai mic (dovezi moderate ale eficacităţii, cu beneficii clinice limitate, în general recomandat). În total, pe baza celor trei ITK disponibili în prezent, se estimează că supravieţuirea fără progresia bolii este de 80% 90%, iar supravieţuirea globală - de 85% 95%, după >5 ani, cu tendinţa de a înregistra un platou real. Utilizarea ITK de a doua generaţie ca tratament de linia întâi are potenţialul de a reduce rata progresiei către FA şi FB. AlloTCSH are potenţialul de a oferi vindecarea bolii, însă în prezent este limitat la pacienţii care prezintă rezistenţă la ITK [35]. Combinaţia dintre ITK şi IFNα [24, 36 38], precum şi utilizarea altor ITK de a doua sau a treia generaţie, cum este bosutinib [39], care are un profil al eficacităţii similar cu cel al nilotinib şi dasatinib, sau ponatinib [40], care este activ şi în cazul mutaţiilor T315I, se află în curs de investigare. Standardul de aur pentru tratamentul de linia întâi rămâne imatinib în doză de 400 mg pe zi (Tabelul 5). În acest context, trebuie să fie puse în balanţă argumentele pro (potenţă mai mare, răspuns mai rapid, răspuns molecular mai profund) şi contra (perioadă mai scurtă de observaţie, costuri mai mari) cu privire la alegerea unei

6 Baccarani et al. 6 doze mai mari de imatinib (600 sau 800 mg pe zi) sau a unui ITK de generaţia a doua. Pentru tratamentul de linia a doua, alegerea poate fi ghidată de tipul evenimentelor adverse care au determinat schimbarea şi de rezultatele analizei mutaţiilor. Totuşi, aceste alegeri sunt bazate pe un nivel de evidenţe scăzut. Tratamentul fazei accelerate şi blastice necesită dezvoltare ulterioară. Schimbarea la un alt ITK, utilizarea chimioterapiei sau testarea unor tratamente în curs de cercetare oferă beneficii limitate. AlloTCSH rămâne opţiunea cu cea mai mare validitate, însă trebuie să fie efectuat înainte ca boala să devină blastică [1]. Scopul tratamentului este acela de a preveni progresia bolii şi, astfel, de a asigura o supravieţuire normală. În acest scop, tratamentul cu ITK trebuie să fie continuat pe o perioadă de timp nedefinită. Totuşi, există date care sugerează că, la pacienţii la care boala nu mai este detectabilă molecular (aşa-numita remisiune moleculară completă), tratamentul poate fi întrerupt în siguranţă [33]. Numărul acestor pacienţi este mic, dar se estimează că va creşte odată cu utilizarea ITK de a doua generaţie. Întreruperea tratamentului, care prezintă o importanţă specială pentru calitatea vieţii [41], reprezintă o realizare importantă şi, probabil, va deveni un obiectiv major şi mai important al următoarelor studii clinice. Progresele înregistrate în tratamentul LMC au făcut ca boala să nu mai fie considerată letală şi incurabilă, aşa cum a fost considerată timp de peste un secol. În prezent, poate fi pusă sub semnul întrebării chiar şi denumirea de leucemie, deoarece în opinia publică termenul de leucemie rămâne sinonim cu evoluţia letală. Acest mare succes are preţul său, care este reprezentat nu numai de costurile tratamentului şi ale monitorizării, ci şi de disponibilitatea unui personal bine instruit, complet dedicat, cu capacitatea de a înţelege şi de a rezolva problemele acestei boli rare, de a interpreta rezultatele unor tehnici de laborator sofisticate, de a gestiona nişte medicamente foarte costisitoare şi de a interacţiona cu pacienţii, care trebuie să fie conştienţi de toate aspectele bolii şi de tratamentul acesteia, de la potenţialul unei evoluţii letale până la potenţialul vindecării, şi care trebuie să fie susţinuţi în toate aspectele vieţii familiale şi sociale. Conflicte de interes Prof. Baccarani a raportat că a primit onorarii din partea Novartis, Bristol-Myers Squibb, Pfizer şi Ariad, pentru participarea în comitetele consultative şi ca purtător de cuvânt la întrunirile ştiinţifice şi educaţionale. Dr. Pileri a raportat: Takeda-Millennium (membru al Comitetului Ştiinţific); Celgene (recenzor în studiile histopatologice); TopoTarget (recenzor în studiile histopatologice). Prof. Müller a raportat: Novartis (sprijin pentru cercetare, onorarii), Bristol-Myers Squibb (sprijin pentru cercetare, onorarii); Ariad (onorarii). Dr. Soverini a raportat: onorarii pentru consultanţă şi ca purtător de cuvânt: Novartis, Bristol-Myers Squibb şi Ariad. Prof. Dreyling a raportat: consultanţă/onorarii: Celgene, Janssen, Mundipharma, Pfizer, Roche; Fonduri de cercetare pentru instituţie: Celgene, Janssen, Pfizer, Mundipharma, Roche. Dr. Steegmann a raportat: cercetări sponsorizate de Bristol- Myers Squibb şi Novartis; purtător de cuvânt pentru Novartis, Bristol-Myers Squibb şi Pfizer. Bibliografie 1. Hehlmann R, Hochhaus A, Baccarani M. European LeukemiaNet. Chronic myeloid leukaemia. Lancet 2007; 370: Björkholm M, Ohm L, Eloranta S et al. Success story of targeted therapy in chronic myeloid leukemia: a population-based study of patients diagnosed in Sweden from 1973 to J Clin Oncol 2011; 29: Quintás-Cardama A, Cortes J. Molecular biology of bcr-abl1-positive chronic myeloid leukemia. Blood 2009; 113: Apperley JF. Part I: mechanisms of resistance to imatinib in chronic myeloid leukaemia. Lancet Oncol 2007; 8: Apperley JF. Part II: management of resistance to imatinib in chronic myeloid leukaemia. Lancet Oncol 2007; 8: Vardiman JW, Melo JV, Baccarani M, Thiele J. Chronic myelogenous leukemia, BCR-ABL1 positive. In Swerdlowsh. et al (eds), WHO Classification of Tumours of Hematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon: IARC 2008; Sokal JE, Cox EB, Baccarani M et al. Prognostic discrimination in good-risk chronic granulocytic leukemia. Blood 1984; 63: Hasford J, Pfirrmann M, Hehlmann R et al. A new prognostic score for survival of patients with chronic myeloid leukemia treated with interferon alfa. J Natl Cancer Inst 1998; 90: Hasford J, Baccarani M, Hoffmann V et al. Predicting complete cytogenetic response and subsequent progression-free survival in 2060 patients with CML on imatinib treatment: the EUTOS score. Blood 2011; 118: Baccarani M, Saglio G, Goldman J et al. Evolving concepts in the management of chronic myeloid leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. Blood 2006; 108: Baccarani M, Cortes J, Pane F et al. Chronic myeloid leukemia: an update of concepts and management recommendations of European LeukemiaNet. J Clin Oncol 2009; 27: Hook EB. Exclusion of chromosomal mosaicism: tables of 90%, 95% and 99% confidence limits and comments on use. Am J Hum Genet 1977; 29: Shaffer L, Slovak M, Campbell L. ISCN An International System for Human Cytogenetic. Basel: Karger Testoni N, Marzocchi G, Luatti S et al. Chronic myeloid leukemia: a prospective comparison of interphase fluorescence in situ hybridization and chromosome banding analysis for the definition of complete cytogenetic response: a study of the GIMEMA CML WP. Blood 2009; 114: Hughes T, Deininger M, Hochhaus A et al. Monitoring CML patients responding to treatment with tyrosine kinase inhibitors: review and recommendations for harmonizing current methodology for detecting BCR- ABL transcripts and kinase domain mutations and for expressing results. Blood 2006; 108: Branford S, Fletcher L, Cross NC et al. Desirable performance characteristics for BCR-ABL measurement on an international reporting scale to allow consistent interpretation of individual patient response and comparison of response rates between clinical trials. Blood 2008; 112: Müller MC, Cross NC, Erben P et al. Harmonization of molecular monitoring of CML therapy in Europe. Leukemia 2009; 23: Baccarani M, Russo D, Rosti G, Martinelli G. Interferon-alfa for chronic myeloid leukemia. Semin Hematol 2003; 40: O Brien SG, Guilhot F, Larson RA et al. Imatinib compared with inter-

7 7 Leucemia mieloidă cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire feron and low-dose cytarabine for newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2003; 348: Hughes TP, Kaeda J, Branford S et al. Frequency of major molecular responses to imatinib or interferon alfa plus cytarabine in newly diagnosed chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2003; 349: Druker BJ, Guilhot F, O Brien SG et al. Five-year follow-up of patients receiving imatinib for chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2006; 355: Hochhaus A, O Brien SG, Guilhot F et al. Six-year follow-up of patients receiving imatinib for the first-line treatment of chronic myeloid leukemia. Leukemia 2009; 23: Baccarani M, Rosti G, Castagnetti F et al. Comparison of imatinib 400 mg and 800 mg daily in the front-line treatment of high-risk, Philadelphia-positive chronic myeloid leukemia: a European LeukemiaNet Study. Blood 2009; 113: Hehlmann R, Lauseker M, Jung-Munkwitz S et al. Tolerability-adapted imatinib 800 mg/d versus 400 mg/d versus 400 mg/d plus interferon-α in newly diagnosed chronic myeloid leukemia. J Clin Oncol 2011; 29: Hochhaus A, Kantarjian HM, Baccarani M et al. Dasatinib induces notable hematologic and cytogenetic responses in chronic-phase chronic myeloid leukemia after failure of imatinib therapy. Blood 2007; 109: Kantarjian HM, Giles FJ, Bhalla KN et al. Nilotinib is effective in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase after imatinib resistance or intolerance: 24-month follow-up results. Blood 2011; 117: Rosti G, Palandri F, Castagnetti F et al. Nilotinib for the frontline treatment of Ph (+) chronic myeloid leukemia. Blood 2009; 114: Saglio G, Kim DW, Issaragrisil S et al. Nilotinib versus imatinib for newly diagnosed chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2010; 362: Kantarjian H, Shah NP, Hochhaus A et al. Dasatinib versus imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2010; 362: Kantarjian HM, Shah NP, Cortes JE et al. Dasatinib or imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia: 2-year follow-up from a randomized phase 3 trial (DASISION). Blood 2012; 119: Kantarijan H, Hochhaus A, Saglio G et al. Superiority of nilotinib versus imatinib for the treatment of patients newly diagnosed chronich phase Ph+ chronic myeloid leukemia: 24-month minimum follow-up of the phase 3 randomized ENESTnd study. Lancet Oncol 2011; 12: Baccarani M, Pane F, Saglio G. Monitoring treatment of chronic myeloid leukemia. Haematologica 2008; 93: Mahon FX, Réa D, Guilhot J et al. Discontinuation of imatinib in patients with chronic myeloid leukaemia who have maintained complete molecular remission for at least 2 years: the prospective, multicentre Stop Imatinib (STIM) trial. Lancet Oncol 2010; 11: Soverini S, Hochhaus A, Nicolini FE et al. BCR-ABL kinase domain mutation analysis in chronic myeloid leukemia patients treated with tyrosine kinase inhibitors: recommendations from an expert panel on behalf of European LeukemiaNet. Blood 2011; 118: Pavlu J, Szydlo RM, Goldman JM, Apperley JF. Three decades of transplantation for chronic myeloid leukemia: what have we learned? Blood 2011; 117: Baccarani M, Martinelli G, Rosti G et al. Imatinib and pegylated human recombinant interferon-alpha2b in early chronic-phase chronic myeloid leukemia. Blood 2004; 104: Preudhomme C, Guilhot J, Nicolini FE et al. Imatinib plus peginterferon alfa-2a in chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2010; 363: Simonsson B, Gedde-Dahl T, Markevärn B et al. Combination of pegylated IFN-α2b with imatinib increases molecular response rates in patients with low-or intermediate-risk chronic myeloid leukemia. Blood 2011; 118: Cortes JE, Maru A, De Souza CA et al. Bosutinib versus imatinib in newly diagnosed chronic phase chronic myeloid leukemia BELA trial: 24-month follow-up. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2011; 118: Abstract 455: Cortes J, Kim DW, Pinilla J et al. Initial findings from the PACE trial: a pivotal phase 2 study of ponatinib in patients with CML and Ph+ ALL resistant or intolerant to dasatinib or nilotinib, or with the T315I mutation. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2011; 118: Abstract 109: Efficace F, Baccarani M, Breccia M et al. Health-related quality of life in chronic myeloid leukemia patients receiving long-term therapy with imatinib compared with the general population. Blood 2011; 118:

Chronic myeloid leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

Chronic myeloid leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up clinical practice guidelines Annals of Oncology 23 (Supplement 7): vii72 vii77, 2012 doi:10.1093/annonc/mds228 Chronic myeloid leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

More information

Milestones and Monitoring

Milestones and Monitoring Curr Hematol Malig Rep (2015) 10:167 172 DOI 10.1007/s11899-015-0258-1 CHRONIC MYELOID LEUKEMIAS (E JABBOUR, SECTION EDITOR) Milestones and Monitoring Alessandro Morotti 1 & Carmen Fava 1 & Giuseppe Saglio

More information

The BCR-ABL1 fusion. Epidemiology. At the center of advances in hematology and molecular medicine

The BCR-ABL1 fusion. Epidemiology. At the center of advances in hematology and molecular medicine At the center of advances in hematology and molecular medicine Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia Robert E. Richard MD PhD rrichard@uw.edu robert.richard@va.gov Philadelphia chromosome

More information

How I treat high risck CML

How I treat high risck CML Torino, September 14, 2018 How I treat high risck CML Patrizia Pregno Hematology Dept. Citta della Salute e della Scienza Torino Disclosures Advisory Board: Novartis, Pfizer, Incyte Speaker Honoraria:

More information

Talpaz M. et al. Dasatinib in Imatinib-resistant Philadelphia chromosomepositive leukemias. N Engl J Med (2006) 354;24:

Talpaz M. et al. Dasatinib in Imatinib-resistant Philadelphia chromosomepositive leukemias. N Engl J Med (2006) 354;24: References Sprycel Talpaz M. et al. Dasatinib in Imatinib-resistant Philadelphia chromosomepositive leukemias. N Engl J Med (2006) 354;24:2531-2541. National Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice

More information

NEW DRUGS IN HEMATOLOGY

NEW DRUGS IN HEMATOLOGY NEW DRUGS IN HEMATOLOGY BOLOGNA, 15-17 April 2013 TYROSINE KINASE INHIBITORS IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA MICHELE BACCARANI michele.baccarani@unibo.it Historic Development of CML Therapy Palliative Therapy

More information

Leucemia limfocitară cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Leucemia limfocitară cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire Leucemia limfocitară cronică: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire B. Eichhorst 1, M. Dreyling 2, T. Robak 3, E. Montserrat 4 şi M. Hallek, 1 din partea Grupului

More information

Blast Phase Chronic Myelogenous Leukemia

Blast Phase Chronic Myelogenous Leukemia Blast Phase Chronic Myelogenous Leukemia Benjamin Powers, MD; and Suman Kambhampati, MD The dramatic improvement in survival with tyrosine kinase inhibitors has not been demonstrated in the advanced blast

More information

RESEARCH ARTICLE. Introduction. Methods Wiley Periodicals, Inc.

RESEARCH ARTICLE. Introduction. Methods Wiley Periodicals, Inc. BCR/ABL level at 6 months identifies good risk CML subgroup after failing early molecular response at 3 months following imatinib therapy for CML in chronic phase AJH Dennis (Dong Hwan) Kim, 1 * Nada Hamad,

More information

Implementation of Management Guidelines

Implementation of Management Guidelines Implementation of Management Guidelines For Chronic Myeloid Leukemia Perspectives in the United States David Rizzieri, MD; and Joseph O. Moore, MD ABSTRACT Clinical practice guidelines are developed to

More information

Guidelines and real World: Management of CML in chronic and advanced phases. Carolina Pavlovsky. FUNDALEU May 2017 Frankfurt

Guidelines and real World: Management of CML in chronic and advanced phases. Carolina Pavlovsky. FUNDALEU May 2017 Frankfurt Guidelines and real World: Management of CML in chronic and advanced phases Carolina Pavlovsky. FUNDALEU 26-28 May 217 Frankfurt Some Issues in CML 217 First Line treatment: Imatinib vs 2nd generation

More information

Response to treatment with imatinib mesylate in previously treated chronic-phase chronic myeloid leukemia patients in a hospital in Brazil

Response to treatment with imatinib mesylate in previously treated chronic-phase chronic myeloid leukemia patients in a hospital in Brazil Response to treatment with imatinib mesylate in previously treated chronic-phase chronic myeloid leukemia patients in a hospital in Brazil C.A.P. Silveira 1, M.B. Daldegan 1 and I. Ferrari 2 1 Núcleo de

More information

Is there a best TKI for chronic phase CML?

Is there a best TKI for chronic phase CML? MANAGING TYPICAL AND ATYPICAL CHRONIC MYELOID LEUKEMIA Is there a best TKI for chronic phase CML? Richard A. Larson 1 1 Section of Hematology/Oncology, Department of Medicine, and Comprehensive Cancer

More information

FEP Medical Policy Manual

FEP Medical Policy Manual FEP Medical Policy Manual Effective Date: January 15, 2018 Related Policies: None BCR-ABL1 Testing in Chronic Myelogenous Leukemia and Description In the treatment of Philadelphia chromosome positive leukemias,

More information

Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD)

Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD) Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD) FLORINA RAD 1, CAMELIA CIOBANU 2, GIANINA ANGHEL 3, IULIANA DOBRESCU 4 ABSTRACT There is a controversial relationship between Autism

More information

CML CML CML. tyrosine kinase inhibitor CML. 22 t(9;22)(q34;q11) chronic myeloid leukemia CML ABL. BCR-ABL c- imatinib mesylate CML CML BCR-ABL

CML CML CML. tyrosine kinase inhibitor CML. 22 t(9;22)(q34;q11) chronic myeloid leukemia CML ABL. BCR-ABL c- imatinib mesylate CML CML BCR-ABL 1 Key Wordschronic myeloid leukemiaimatinib mesylate tyrosine kinase inhibitor chronic myeloid leukemia CML imatinib mesylate CML CML CML CML Ph 10 1 30 50 3 5 CML α IFNα Ph Ph cytogenetic response CRmajor

More information

Chronic Myeloid Leukaemia

Chronic Myeloid Leukaemia Chronic Myeloid Leukaemia Molecular Response: What is really important? Jeff Szer The Royal Melbourne Hospital PROBABILITY, % PROBABILITY OF SURVIVAL AFTER MYELOABLATIVE TRANSPLANTS FOR CML IN CHRONIC

More information

EUROPEAN LEUKEMIANET RECOMMENDATIONS FOR CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

EUROPEAN LEUKEMIANET RECOMMENDATIONS FOR CHRONIC MYELOID LEUKEMIA EUROPEAN LEUKEMIANET RECOMMENDATIONS FOR CHRONIC MYELOID LEUKEMIA SAN DIEGO, 11 DECEMBER 2011 AMSTERDAM, 14 JUNE 2012 BALTIMORE, 20 SEPTEMBER 2012 ATLANTA, 6 DECEMBER 2012 ELN, CML Panel Jane Apperley

More information

Second-generation BCR-ABL inhibitors for frontline treatment of chronic myeloid leukemia in chronic phase

Second-generation BCR-ABL inhibitors for frontline treatment of chronic myeloid leukemia in chronic phase Critical Reviews in Oncology/Hematology 82 (2012) 159 170 Second-generation BCR-ABL inhibitors for frontline treatment of chronic myeloid leukemia in chronic phase Gianantonio Rosti, Fausto Castagnetti,

More information

Diagnosis and Management of Chronic Myeloid Leukaemia

Diagnosis and Management of Chronic Myeloid Leukaemia Diagnosis and Management of Chronic Myeloid Leukaemia Dr Simon Watt Dr Katherine O Neill Dr Fiona Dignan Written July 2017 Prof Tim Somervaille Review July 2019 1 Table of Contents 1.0 Introduction 3 2.0

More information

NEW DRUGS IN HEMATOLOGY Bologna, 9-11 May 2016 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA STATUS OF THE ART OF TREATMENT.

NEW DRUGS IN HEMATOLOGY Bologna, 9-11 May 2016 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA STATUS OF THE ART OF TREATMENT. NEW DRUGS IN HEMATOLOGY Bologna, 9-11 May 2016 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA STATUS OF THE ART OF TREATMENT Michele.baccarani@unibo.it Michele BACCARANI, MD Professor of Hematology at the Universities of Trieste,

More information

Limfomul folicular nou diagnosticat şi recidivat: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Limfomul folicular nou diagnosticat şi recidivat: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire Limfomul folicular nou diagnosticat şi recidivat: Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire M. Dreyling 1, M. Ghielmini 2, R. Marcus 3, G. Salles 4 şi U. Vitolo 5 din

More information

Atypical patterns of BCR/ABL gene rearrangements by interphase fluorescence in situ hybridization (FISH) in patients with chronic myeloid leukemia

Atypical patterns of BCR/ABL gene rearrangements by interphase fluorescence in situ hybridization (FISH) in patients with chronic myeloid leukemia 255 Original article Atypical patterns of BCR/ABL gene rearrangements by interphase fluorescence in situ hybridization (FISH) in patients with chronic myeloid leukemia PrezenŃa unor aspecte atipice ale

More information

HOW I TREAT CML. 4. KONGRES HEMATOLOGOV IN TRANSFUZIOLOGOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO Terme Olimia, Podčetrtek,

HOW I TREAT CML. 4. KONGRES HEMATOLOGOV IN TRANSFUZIOLOGOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO Terme Olimia, Podčetrtek, HOW I TREAT CML 4. KONGRES HEMATOLOGOV IN TRANSFUZIOLOGOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO Terme Olimia, Podčetrtek, 12. - 14. april, 2012 Gianantonio Rosti Dpt of Hematology and Oncological Sciences S.

More information

Juan Luis Steegmann Hospital de la Princesa. Madrid. JL Steegmann

Juan Luis Steegmann Hospital de la Princesa. Madrid. JL Steegmann Juan Luis Steegmann Hospital de la Princesa. Madrid. Juan Luis Steegmann Hospital de la Princesa. Madrid No rush,at least in Chronic Phase Blast Phase*: SCT asap, after restablishing CP with TKI Accelerated

More information

Rate scazute de raspuns virusologic rapid la pacienti infectati cronic VHC naivi din punct de vedere terapeutic

Rate scazute de raspuns virusologic rapid la pacienti infectati cronic VHC naivi din punct de vedere terapeutic Rate scazute de raspuns virusologic rapid la pacienti infectati cronic VHC naivi din punct de vedere terapeutic Camelia Sultana, Gabriela Oprisan, Gratiela Tardei, Simona Ruta si Echipa Proiectului HEPGEN

More information

Measuring Response to BCR-ABL Inhibitors in Chronic Myeloid Leukemia

Measuring Response to BCR-ABL Inhibitors in Chronic Myeloid Leukemia Review Article Measuring Response to BCR-ABL Inhibitors in Chronic Myeloid Leukemia Jerald P. Radich, MD In patients with chronic myeloid leukemia (CML), the hallmark Philadelphia chromosome is the marker

More information

2 nd Generation TKI Frontline Therapy in CML

2 nd Generation TKI Frontline Therapy in CML 2 nd Generation TKI Frontline Therapy in CML Elias Jabbour, M.D. April 212 New York Frontline Therapy of CML in 212 - imatinib 4 mg daily - nilotinib 3 mg BID - dasatinib 1 mg daily Second / third line

More information

ELN Recommendations on treatment choice and response. Gianantonio Rosti, MD, Department of Hematology, University of Bologna, Italy

ELN Recommendations on treatment choice and response. Gianantonio Rosti, MD, Department of Hematology, University of Bologna, Italy ELN Recommendations on treatment choice and response Gianantonio Rosti, MD, Department of Hematology, University of Bologna, Italy ELN 2013 Response to Front-line Treatment Baseline 3 months 6 months OPTIMAL

More information

Research Article The Hasford Score May Predict Molecular Response in Chronic Myeloid Leukemia Patients: A Single Institution Experience

Research Article The Hasford Score May Predict Molecular Response in Chronic Myeloid Leukemia Patients: A Single Institution Experience Disease Markers Volume 216, Article ID 7531472, 5 pages http://dx.doi.org/1.1155/216/7531472 Research Article The Hasford Score May Predict Molecular Response in Chronic Myeloid Leukemia Patients: A Single

More information

journal of medicine The new england Long-Term Outcomes of Imatinib Treatment for Chronic Myeloid Leukemia abstract

journal of medicine The new england Long-Term Outcomes of Imatinib Treatment for Chronic Myeloid Leukemia abstract The new england journal of medicine established in 1812 March 9, 2017 vol. 376 no. 10 Long-Term Outcomes of Imatinib Treatment for Chronic Myeloid Leukemia Andreas Hochhaus, M.D., Richard A. Larson, M.D.,

More information

Rezumat (continuare) Rezultate INTRODUCTION Fig. 1

Rezumat (continuare) Rezultate INTRODUCTION Fig. 1 Journal of Experimental Medical & Surgical Research Cercetãri Experimentale & Medico-Chirurgicale Year XVI Nr.4/2009 Pag.277-281 JOURNAL Experimental Medical of Surgical R E S E A R C H CHILDHOOD ACUTE

More information

Radowan Elnair 1 and Ahmed Galal 2*

Radowan Elnair 1 and Ahmed Galal 2* Elnair and Galal BMC Cancer (2018) 18:1097 https://doi.org/10.1186/s12885-018-5004-3 CASE REPORT Open Access Finding the right BCR-ABL1 tyrosine kinase inhibitor: a case report of successful treatment

More information

FEP Medical Policy Manual

FEP Medical Policy Manual FEP Medical Policy Manual Effective Date: January 15, 2019 Related Policies: None BCR-ABL1 Testing in Chronic Myelogenous Leukemia and Acute Description In the treatment of Philadelphia chromosome positive

More information

CML and Future Perspective. Hani Al-Hashmi, MD

CML and Future Perspective. Hani Al-Hashmi, MD CML and Future Perspective Hani Al-Hashmi, MD Objectives Learning from CML history Outcome of interest to clinician Patient and community interest!! Learning from CML history Survival Probability (All

More information

Ponatinib Withdrawal Update

Ponatinib Withdrawal Update Hello. This is Dr. Stuart Goldberg from the Leukemia Division at the John Theurer Cancer Center at Hackensack University Medical Center in Hackensack, New Jersey. I am speaking on behalf of ManagingCML.com

More information

Molecular monitoring of CML patients

Molecular monitoring of CML patients EHA, Education Session, CML Stockholm, 14 June 2013 Molecular monitoring of CML patients Martin C. Müller Medical Faculty Mannheim Ruprecht-Karls-University Heidelberg Mannheim, Germany Disclosures Research

More information

Molecular monitoring in CML and the prospects for treatment-free remissions

Molecular monitoring in CML and the prospects for treatment-free remissions MANAGING TYPICAL AND ATYPICAL CHRONIC MYELOID LEUKEMIA Molecular monitoring in CML and the prospects for treatment-free remissions Michael W. Deininger 1,2 1 Huntsman Cancer Institute, The University of

More information

A population-based study of chronic myeloid leukemia patients treated with imatinib in first line

A population-based study of chronic myeloid leukemia patients treated with imatinib in first line A population-based study of chronic myeloid leukemia patients treated with imatinib in first line AJH Fausto Castagnetti, 1,2 * Francesco Di Raimondo, 3 Antonio De Vivo, 1,2 Antonio Spitaleri, 3 Gabriele

More information

Utilizare ecard in aplicaţie de raportare pentru medicii de Dializa

Utilizare ecard in aplicaţie de raportare pentru medicii de Dializa Utilizare ecard in aplicaţie de raportare pentru medicii de Dializa Cuprins ACTIVARE CARD... 3 AUTENTIFICARE TERMINAL... 5 ADAUGARE PACIENT... 5 ADAUGARE FISA PACIENT... 7 VIZUALIZARE RAPORTARE IN SIUI...

More information

Cancer Biology 2016;6(1) Imatinib Mesylate Effectiveness in Chronic Myeloid Leukemia patients in Upper Egypt. Mervat M.

Cancer Biology 2016;6(1)  Imatinib Mesylate Effectiveness in Chronic Myeloid Leukemia patients in Upper Egypt. Mervat M. Imatinib Mesylate Effectiveness in Chronic Myeloid Leukemia patients in Upper Egypt Mervat M. Omar Department of Oncology, Assuit University Hospital, Assuit, Egypt drmervatomar@yahoo.com Abstract: Background

More information

Chronic Myeloid Leukemia A Disease of Young at Heart but Not of Body

Chronic Myeloid Leukemia A Disease of Young at Heart but Not of Body Chronic Myeloid Leukemia A Disease of Young at Heart but Not of Body Jeffrey H Lipton, PhD MD FRCPC Staff Physician, Princess Margaret Cancer Centre Professor of Medicine University of Toronto POGO November,

More information

CORRELATION BETWEEN THE EXPRESSION OF ARGININO- SUCCINATE SYNTHETASE GENE AND DRUG RESISTANCE MECHANISM OF CHRONIC MYELOGENOUS LEUKAEMIA

CORRELATION BETWEEN THE EXPRESSION OF ARGININO- SUCCINATE SYNTHETASE GENE AND DRUG RESISTANCE MECHANISM OF CHRONIC MYELOGENOUS LEUKAEMIA ORIGINAL ARTICLE CORRELATION BETWEEN THE EXPRESSION OF ARGININO- SUCCINATE SYNTHETASE GENE AND DRUG RESISTANCE MECHANISM OF CHRONIC MYELOGENOUS LEUKAEMIA YUNXIA YIN 1, JING NIE 1 *, YUANQIANG JIANG 2 1

More information

Chronic Myeloid Leukemia

Chronic Myeloid Leukemia Chronic Myeloid Leukemia Session Chair: Armand Keating, MD Speakers: Timothy Hughes, MD, MBBS; Michael J. Mauro, MD; and Jane F. Apperley, MBChB ABL Kinase Inhibitor Therapy for CML: Baseline Assessments

More information

PHYSICAL EXERCISES FOR DIABETIC POLYNEUROPATHY

PHYSICAL EXERCISES FOR DIABETIC POLYNEUROPATHY STUDIA UBB EDUCATIO ARTIS GYMN., LIX, 4, 2014, pp. 101-106 (RECOMMENDED CITATION) PHYSICAL EXERCISES FOR DIABETIC POLYNEUROPATHY DOCU AXELERAD ANY 1*, DOCU AXELERAD DANIEL 2 ABSTRACT. Introduction: Chronic

More information

CML EHA: what s new? Novità dall EHA >> [ Leucemia mieloide cronica ] Relatore: G. MARTINELLI. Borgo S. Luigi Monteriggioni (Siena) ottobre 2008

CML EHA: what s new? Novità dall EHA >> [ Leucemia mieloide cronica ] Relatore: G. MARTINELLI. Borgo S. Luigi Monteriggioni (Siena) ottobre 2008 Novità dall EHA >> [ Leucemia mieloide cronica ] CML EHA: what s new? Relatore: G. MARTINELLI 27-28 ottobre 2008 Borgo S. Luigi Monteriggioni (Siena) Leucemia mieloide cronica - Copyright FSE 1 CML EHA:

More information

CML: Role of combination treatments, Interferon and immunotherapy in CML

CML: Role of combination treatments, Interferon and immunotherapy in CML CML: 2017 Role of combination treatments, Interferon and immunotherapy in CML Andreas Burchert Philipps Universität Marburg Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH Key Developments that will Change

More information

Chronic Myeloid Leukemia Research Paper

Chronic Myeloid Leukemia Research Paper Chronic Myeloid Leukemia Research Paper The impact of the combination of baseline risk group and cytogenetic response on the survival of patients with chronic myeloid leukemia treated with interferon-α

More information

Cancerul esofagian Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi urmărire

Cancerul esofagian Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi urmărire Cancerul esofagian Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi urmărire M. Stahl 1 & J. Oliveira 2 Din partea Grupului de Lucru ESMO pentru Ghiduri Terapeutice * 1 Department of Medical Oncology

More information

Gliomul malign de grad înalt: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Gliomul malign de grad înalt: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire Gliomul malign de grad înalt: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire R. Stupp 1, J.-C. Tonn 2, M. Brada 3 şi G. Pentheroudakis 4 Din partea Grupului de lucru pentru ghidurile

More information

GESTATIONAL LENGTH, BIRTH WEIGHT AND LATER RISK FOR DEPRESSION

GESTATIONAL LENGTH, BIRTH WEIGHT AND LATER RISK FOR DEPRESSION GESTATIONAL LENGTH, BIRTH WEIGHT AND LATER RISK FOR DEPRESSION Valentin Matei 1, Carmen Udrea 1 1 MD Psychiatrist, Clinical Hospital of Psychiatry Prof dr Al. Obregia, Bucharest. Contact email: vm_matei@yahoo.com.

More information

Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 19, Nr. 3/4, Septembrie

Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 19, Nr. 3/4, Septembrie Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 19, Nr. 3/4, Septembrie 2011 279 Identification of second generation tyrosine kinase inhibitors relevant mutations in a cohort of chronic myeloid leukemia patients

More information

Greater Manchester and Cheshire Cancer Network Chronic Myeloid Leukaemia v3 2012

Greater Manchester and Cheshire Cancer Network Chronic Myeloid Leukaemia v3 2012 Greater Manchester and Cheshire Cancer Network Chronic Myeloid Leukaemia v3 2012 Dr Simon Watt Dr Shiva Natarajan 1.0 Introduction The landscape in chronic myeloid leukaemia (CML) has changed dramatically

More information

AGGIORNAMENTI IN EMATOLOGIA Faenza, 7 Giugno 2018 LMC: ALGORITMI TERAPEUTICI ATTUALI E IL PROBLEMA DELLA RESISTENZA.

AGGIORNAMENTI IN EMATOLOGIA Faenza, 7 Giugno 2018 LMC: ALGORITMI TERAPEUTICI ATTUALI E IL PROBLEMA DELLA RESISTENZA. AGGIORNAMENTI IN EMATOLOGIA Faenza, 7 Giugno 2018 LMC: ALGORITMI TERAPEUTICI ATTUALI E IL PROBLEMA DELLA RESISTENZA Michele.Baccarani@unibo.it EUROPEAN LEUKEMIANET 2013 (Blood 2013;122:885 892). RESPONSE

More information

SESSION III: Chronic myeloid leukemia PONATINIB. Gianantonio Rosti, MD, Department of Hematology, University of Bologna, Italy

SESSION III: Chronic myeloid leukemia PONATINIB. Gianantonio Rosti, MD, Department of Hematology, University of Bologna, Italy SESSION III: Chronic myeloid leukemia PONATINIB Gianantonio Rosti, MD, Department of Hematology, University of Bologna, Italy Ponatinib A Pan-BCR-ABL Inhibitor Rationally designed inhibitor of BCR- ABL

More information

Role of Second Generation Tyrosine Kinase Inhibitors in Newly Diagnosed CML. GIUSEPPE SAGLIO, MD University of Torino, Italy

Role of Second Generation Tyrosine Kinase Inhibitors in Newly Diagnosed CML. GIUSEPPE SAGLIO, MD University of Torino, Italy Role of Second Generation Tyrosine Kinase Inhibitors in Newly Diagnosed CML GIUSEPPE SAGLIO, MD University of Torino, Italy Outcome in 282 Patients Treated with Imatinib First Line in Hammersmith Hospital

More information

35 Current Trends in the

35 Current Trends in the 35 Current Trends in the Management of Chronic Myelogenous Leukemia Abstract: CML is a hematopoietic stem cell disease which is characterized by the presence of Philadelphia chromosome (Ph-chromosome)

More information

Sequencing Treatment in Chronic Myeloid Leukemia: The First Choice May Be the Hardest

Sequencing Treatment in Chronic Myeloid Leukemia: The First Choice May Be the Hardest Sequencing Treatment in Chronic Myeloid Leukemia: The First Choice May Be the Hardest Mark L. Heaney, MD, PhD Dr Heaney is an associate clinical professor of medicine at Columbia University Medical Center

More information

CML: Living with a Chronic Disease

CML: Living with a Chronic Disease CML: Living with a Chronic Disease Jorge Cortes, MD Chief, CML and AML Sections Department of Leukemia M. D. Anderson Cancer Center Houston, Texas Survival in Early Chronic Phase CML TKI Interferon Chemotherapy

More information

Oxford Style Debate on STOPPING Treatment.

Oxford Style Debate on STOPPING Treatment. Oxford Style Debate on STOPPING Treatment. This house believes that there are good reasons NOT to stop CML treatment. It should be done within clinical trials, OR only in expert centers where frequent,

More information

Contemporary and Future Approaches in CML. Emory Meeting; Sea Island August 2014 Hagop Kantarjian, M.D.

Contemporary and Future Approaches in CML. Emory Meeting; Sea Island August 2014 Hagop Kantarjian, M.D. Contemporary and Future Approaches in CML Emory Meeting; Sea Island August 2014 Hagop Kantarjian, M.D. 1 CML. Historical vs. Modern Perspective Parameter Historical Modern Course Fatal Indolent Prognosis

More information

The concept of TFR (Treatment Free Remission) in CML

The concept of TFR (Treatment Free Remission) in CML The concept of TFR (Treatment Free Remission) in CML Giuseppe Saglio University of Turin, Italy What can we expect today on long-term therapy with TKIs in CML? German CML study IV Relative and overall

More information

Original Study. Abstract

Original Study. Abstract Original Study The Effectiveness of Tyrosine Kinase Inhibitors and Molecular Monitoring Patterns in Newly Diagnosed Patients With Chronic Myeloid Leukemia in the Community Setting Nicholas J. Di Bella,

More information

An update on imatinib mesylate therapy in chronic myeloid leukaemia patients in a teaching hospital in Malaysia

An update on imatinib mesylate therapy in chronic myeloid leukaemia patients in a teaching hospital in Malaysia Singapore Med J 2012; 53(1) : 57 An update on imatinib mesylate therapy in chronic myeloid leukaemia patients in a teaching hospital in Malaysia Bee PC 1, MD, MMed, Gan GG 1, MBBS, FRCP, Tai YT 1, MBBS,

More information

Updated review of nilotinib as frontline treatment for newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia

Updated review of nilotinib as frontline treatment for newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia For reprint orders, please contact: reprints@futuremedicine.com Updated review of nilotinib as frontline treatment for newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia Nilotinib,

More information

"Molecular Monitoring Strategies to Track Response to BCR-ABL Kinase Inhibitors in CML"

Molecular Monitoring Strategies to Track Response to BCR-ABL Kinase Inhibitors in CML Association of Molecular Pathology USCAP Companion Meeting Sunday, February 12, 2006 7:00 PM Dan Jones, MD, PhD Associate Professor Medical Director, Molecular Diagnostic Laboratory Division of Pathology

More information

Molecular Detection of BCR/ABL1 for the Diagnosis and Monitoring of CML

Molecular Detection of BCR/ABL1 for the Diagnosis and Monitoring of CML Molecular Detection of BCR/ABL1 for the Diagnosis and Monitoring of CML Imran Mirza, MD, MS, FRCPC Pathology & Laboratory Medicine Institute Sheikh Khalifa Medical City, Abu Dhabi, UAE. imirza@skmc.ae

More information

A 34-year old women came because of abdominal discomfort. Vital sign was stable. Spleen tip was palpable.

A 34-year old women came because of abdominal discomfort. Vital sign was stable. Spleen tip was palpable. 1 Case 1 A 34-year old women came because of abdominal discomfort. Vital sign was stable. Spleen tip was palpable. CBC and bone marrow aspiration and biopsy were done. Chromosome study showed she had t(9;22)

More information

Achieving deeper molecular response is associated with a better clinical outcome in chronic myeloid leukemia patients on imatinib frontline therapy

Achieving deeper molecular response is associated with a better clinical outcome in chronic myeloid leukemia patients on imatinib frontline therapy Published Ahead of Print on December 20, 2013, as doi:10.3324/haematol.2013.095158. Copyright 2013 Ferrata Storti Foundation. Achieving deeper molecular response is associated with a better clinical outcome

More information

Chronic Myeloid Leukemia: What more is needed? Richard A. Larson, MD University of Chicago March 2018

Chronic Myeloid Leukemia: What more is needed? Richard A. Larson, MD University of Chicago March 2018 Chronic Myeloid Leukemia: What more is needed? Richard A. Larson, MD University of Chicago March 2018 Disclosures Richard A. Larson, MD Research funding to the University of Chicago: Astellas Celgene Daiichi

More information

Which TKI? An embarrassment of riches for chronic myeloid leukemia patients

Which TKI? An embarrassment of riches for chronic myeloid leukemia patients CHRONIC MYELOID LEUKEMIA:REFINING/REDEFINING THE STATE OF THE ART Which TKI? An embarrassment of riches for chronic myeloid leukemia patients Timothy Hughes 1 and Deborah White 1 1 South Australian Health

More information

Managing Relapse of CML Using Therapeutic Imatinib Plasma Level

Managing Relapse of CML Using Therapeutic Imatinib Plasma Level H&0 CLINICAL CASE STUDIES Managing Relapse of CML Using Therapeutic Imatinib Plasma Level Adedayo A. Onitilo, MD, MSCR, FACP 1 Jessica M. Engel, MSN, FNP-BC 2 Department of Hematology/Oncology, 1 Marshfield

More information

Treatment and Survival in Patients with Chronic Myeloid Leukemia in a Chronic Phase in the West of Iran

Treatment and Survival in Patients with Chronic Myeloid Leukemia in a Chronic Phase in the West of Iran DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2015.16.17.7555 RESEARCH ARTICLE Treatment and Survival in Patients with Chronic Myeloid Leukemia in a Chronic Phase in the West of Iran Mehrdad Payandeh 1&, Masoud

More information

METFORMIN IN PREVENTIA

METFORMIN IN PREVENTIA METFORMIN IN PREVENTIA CRESTERII IN GREUTATE INDUSE DE TRATAMENTUL ANTIPSIHOTIC: O REVIZUIRE SISTEMATICA SI META-ANALIZA BMC Psyhiatry de Silva et al. BMC Psychiatry (2016) 16:341 DOI 10.1186/s12888-016-1049-5

More information

Starting & stopping therapy in Chronic Myeloid Leukemia: What more is needed? Richard A. Larson, MD University of Chicago March 2019

Starting & stopping therapy in Chronic Myeloid Leukemia: What more is needed? Richard A. Larson, MD University of Chicago March 2019 Starting & stopping therapy in Chronic Myeloid Leukemia: What more is needed? Richard A. Larson, MD University of Chicago March 2019 Disclosures Richard A. Larson, MD Research funding to the University

More information

Clinical Roundtable Monograph

Clinical Roundtable Monograph Clinical Roundtable Monograph Clinical Advances in Hematology & Oncology July 2014 Integrating Current Treatment Options for TKI-Resistant Chronic Myeloid Leukemia Discussants Jerald P. Radich, MD Director,

More information

Adecade ago imatinib mesylate, the first tyrosine

Adecade ago imatinib mesylate, the first tyrosine CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: AFTER A DECADE OF IMATIINIB Monitoring disease response to tyrosine kinase inhibitor therapy in CML Timothy P. Hughes 1 and Susan Branford 1 1 Centre for Cancer Biology, Departments

More information

Suboptimal Response to or Failure of Imatinib Treatment for Chronic Myeloid Leukemia: What Is the Optimal Strategy?

Suboptimal Response to or Failure of Imatinib Treatment for Chronic Myeloid Leukemia: What Is the Optimal Strategy? REVIEW IMATINIB TREATMENT FOR CHRONIC MYELOID LEUKEMIA Suboptimal Response to or Failure of Imatinib Treatment for Chronic Myeloid Leukemia: What Is the Optimal Strategy? ELIAS JABBOUR, MD; JORGE E. CORTES,

More information

CHANGES INDUCED BY THE ADDED FAT IN THE BROILERS FODDER ON THE SERIQUE LEVELS OF THE GALL PIGMENTS

CHANGES INDUCED BY THE ADDED FAT IN THE BROILERS FODDER ON THE SERIQUE LEVELS OF THE GALL PIGMENTS Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 40(1) (2007), Timişoara CHANGES INDUCED BY THE ADDED FAT IN THE BROILERS FODDER ON THE SERIQUE LEVELS OF THE GALL PIGMENTS MODIFICARI INDUSE DE ADAOSUL

More information

Recent advances in the path toward the cure for chronic myeloid leukemia

Recent advances in the path toward the cure for chronic myeloid leukemia VOLUME 46 ㆍ NUMBER 3 ㆍ September 2011 THE KOREAN JOURNAL OF HEMATOLOGY REVIEW ARTICLE Recent advances in the path toward the cure for chronic myeloid leukemia Dong-Wook Kim Department of Hematology, Seoul

More information

DETERMINANT VALUE OF THE CYTOGENETIC AND MOLECULAR IMATINIB THERAPEUTIC RESPONSE IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

DETERMINANT VALUE OF THE CYTOGENETIC AND MOLECULAR IMATINIB THERAPEUTIC RESPONSE IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Secţiunea Genetică şi Biologie Moleculară, TOM XIV, 2013 DETERMINANT VALUE OF THE CYTOGENETIC AND MOLECULAR IMATINIB THERAPEUTIC RESPONSE IN CHRONIC

More information

CML: definition. CML epidemiology. CML diagnosis. CML: peripheralbloodsmear. Cytogenetic abnormality of CML

CML: definition. CML epidemiology. CML diagnosis. CML: peripheralbloodsmear. Cytogenetic abnormality of CML MolecularDiagnostic.be Third Scientific Meeting Molecular Diagnostics.be t(9;22) CML: definition Management of CML patients treated with TKI: the place of molecular monitoring Antwerp, December 13 th 11

More information

Molecular monitoring in chronic myeloid leukemia how low can you go?

Molecular monitoring in chronic myeloid leukemia how low can you go? CHRONIC MYELOID LEUKEMIA Molecular monitoring in chronic myeloid leukemia how low can you go? Susan Branford Department of Genetics and Molecular Pathology, Centre for Cancer Biology, SA Pathology, Adelaide,

More information

Durerea și fatigabilitatea în scleroza multiplă și impactul lor asupra prognosticului evolutiv al bolii

Durerea și fatigabilitatea în scleroza multiplă și impactul lor asupra prognosticului evolutiv al bolii REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Durerea și fatigabilitatea în scleroza multiplă și impactul lor asupra prognosticului evolutiv al bolii Doctorand Romana Homorodean Conducător de doctorat Prof. Dr. Lăcrămioara

More information

Abstract and Introduction

Abstract and Introduction Tomado con permiso de www.medscape.com From Cancer Control: Journal of the Moffitt Cancer Center Tyrosine Kinase Inhibitors and Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Chronic Myeloid Leukemia:

More information

2nd generation TKIs to first line therapy

2nd generation TKIs to first line therapy New Horizons 2011 Newly diagnosed CML moving 2nd generation TKIs to first line therapy Gianantonio Rosti Dept. Of Hematology and Oncology St. Orsola-Malpighi University Hospital Bologna (Italy) GIMEMA

More information

What Can We Expect from Imatinib? CML Case Presentation. Presenter Disclosure Information. CML Case Presentation (cont)? Session 2: 8:15 AM - 9:00 AM

What Can We Expect from Imatinib? CML Case Presentation. Presenter Disclosure Information. CML Case Presentation (cont)? Session 2: 8:15 AM - 9:00 AM Welcome to Master Class for Oncologists Session 2: 8:15 AM - 9: AM Miami, FL December 18, 29 Chronic Myelocytic Leukemia: Imatinib and Beyond Speaker: Daniel J. DeAngelo, MD, PhD Dana-Farber Cancer Institute

More information

The role of physical training in lowering the cardio-metabolic risk

The role of physical training in lowering the cardio-metabolic risk The role of physical training in lowering the cardio-metabolic risk Timea Szasz 1, Eugen Bota 2, Lucian Hoble 3 Abstract The cardio-metabolic risk represents the overall risk of developing type 2 diabetes

More information

Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) act by preventing disease

Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) act by preventing disease SUBJECT REVIEW Emergence of BCR-ABL Kinase Domain Associated with Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia: A Meta-Analysis of Clinical Trials of Tyrosine Kinase Inhibitors Iulia D. Ursan, PharmD; Ruixuan

More information

Should nilotinib replace imatinib as first line treatment of chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP)?

Should nilotinib replace imatinib as first line treatment of chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP)? Should nilotinib replace imatinib as first line treatment of chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP)? http://test.metromomsblog.org/wp-content/uploads/2010/02/tortoise-and-the-hare.jpg D. Van

More information

I nuovi guariti? La malattia minima residua nella leucemia mieloide cronica. Fabrizio Pane

I nuovi guariti? La malattia minima residua nella leucemia mieloide cronica. Fabrizio Pane I nuovi guariti? La malattia minima residua nella leucemia mieloide cronica Fabrizio Pane What could be the concept of Cure in CML? Sustained DMR with or without TKI therapy And 100% CML-related survival

More information

PATIENTS IN FOCUS: WHAT S RELEVANT FOR CHRONIC MYELOID LEUKAEMIA AND PHILADELPHIA CHROMOSOME-POSITIVE ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA?

PATIENTS IN FOCUS: WHAT S RELEVANT FOR CHRONIC MYELOID LEUKAEMIA AND PHILADELPHIA CHROMOSOME-POSITIVE ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA? PATIENTS IN FOCUS: WHAT S RELEVANT FOR CHRONIC MYELOID LEUKAEMIA AND PHILADELPHIA CHROMOSOME-POSITIVE ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA? This satellite symposium took place on 22 nd June 2017 as part of the

More information

CML: Yesterday, Today and Tomorrow. Jorge Cortes, MD Chief CML Section Department of Leukemia The University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center

CML: Yesterday, Today and Tomorrow. Jorge Cortes, MD Chief CML Section Department of Leukemia The University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center CML: Yesterday, Today and Tomorrow Jorge Cortes, MD Chief CML Section Department of Leukemia The University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center Five Years of Signal Transduction Inhibition The Beginning

More information

Limfomul cu celule de manta, nou diagnosticat și recidivat: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament și monitorizare

Limfomul cu celule de manta, nou diagnosticat și recidivat: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament și monitorizare ARTICOL SPECIAL Limfomul cu celule de manta, nou diagnosticat și recidivat: Ghidul ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament și monitorizare Newly diagnosed and relapsed mantle cell lymphoma:

More information

FARMACIA, 2013, Vol. 61, 1

FARMACIA, 2013, Vol. 61, 1 170 FARMACIA, 2013, Vol. 61, 1 EFFICACY AND TOLERABILITY OF TIANEPTINE IN DEPRESSED PATIENTS WITH CARDIO-VASCULAR DISEASES MARIA LADEA *, MIHAELA CRISTINA SINCA, DAN PRELIPCEANU Clinical Hospital of Psychiatry

More information

Chronic myelogenous leukemia (CML) is a slowprogressing

Chronic myelogenous leukemia (CML) is a slowprogressing At a Glance Practical Implications p e148 Author Information p e151 Full text and PDF Web exclusive Patterns of Specific Testing for Patients With Chronic Myelogenous Leukemia Original Research Allison

More information

Peripheral Blood Monitoring of Chronic Myeloid Leukemia During Treatment With Imatinib, Second-Line Agents, and Beyond

Peripheral Blood Monitoring of Chronic Myeloid Leukemia During Treatment With Imatinib, Second-Line Agents, and Beyond Peripheral Blood Monitoring of Chronic Myeloid Leukemia During Treatment With Imatinib, Second-Line Agents, and Beyond Lisa Lima, MS 1 ; Leon Bernal-Mizrachi, MD 1 ; Debra Saxe, PhD 2 ; Karen P. Mann,

More information

Dynamics of chronic myeloid leukemia response to dasatinib, nilotinib, and high-dose imatinib

Dynamics of chronic myeloid leukemia response to dasatinib, nilotinib, and high-dose imatinib Chronic Myeloid Leukemia Dynamics of chronic myeloid leukemia response to dasatinib, nilotinib, and high-dose imatinib ARTICLES Adam Olshen, * Min Tang, * Jorge Cortes, Mithat Gonen, Timothy Hughes, Susan

More information

Cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC): Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC): Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire Cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC): Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire M. Früh 1, D. De Ruysscher 2, S. Popat 3, L. Crinò 4, S. Peters 5 şi E. Felip 6, din

More information

IRIS 8-Year Update. Management of TKI Resistance Will KD mutations matter? Sustained CCyR on study. 37% Unacceptable Outcome 17% 53% 15%

IRIS 8-Year Update. Management of TKI Resistance Will KD mutations matter? Sustained CCyR on study. 37% Unacceptable Outcome 17% 53% 15% Management of TKI Resistance Will KD mutations matter? IRIS 8-Year Update 17% 53% 5% 15% 37% Unacceptable Outcome No CCyR Lost CCyR CCyR Other 3% 7% Safety Lost-regained CCyR Sustained CCyR on study Deininger

More information