Prezime (ime roditelja) i ime Naučni stepen/zvanje. Hasanbegović (Salko) Edo. Datum rođenja Država, mjesto i općina rođenja Organizaciona jedinica

Size: px
Start display at page:

Download "Prezime (ime roditelja) i ime Naučni stepen/zvanje. Hasanbegović (Salko) Edo. Datum rođenja Država, mjesto i općina rođenja Organizaciona jedinica"

Transcription

1 CURRICULUM VITAE Univerzitetski klinički centar u Sarajevu MATIČNI PODACI Prezime (ime roditelja) i ime Naučni stepen/zvanje Hasanbegović (Salko) Edo Telefonski broj(evi) Doktor medicinskih nauka / Vanredni profesor Broj(evi) faksa , (ovi) Državljanstvo Datum rođenja Država, mjesto i općina rođenja Organizaciona jedinica BiH Dan Mjesec Godina BiH, Gacko, Gacko Pedijatrijska klinika UKC Sarajevo, Hematoonkologija Angažovan u nastavi Da RADNO ISKUSTVO Datumi (od - do) Zanimanje i radno mjesto rada i adresa poslodavca do danas V.D Direktor Discipline za zdravlje djeteta, Šef Odjela hematoonkologije Pedijatrija, dječija hematoonkologija, vanredni profesor za predmet Pedijatrija Pedijatrijska klinika UKC Sarajevo, Patriotske lige 81; Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90, Sarajevo Datumi (od - do) Zanimanje i radno mjesto rada i adresa poslodavca Šef Odjela hematoonkologije, pedijatar hematolog onkolog, doktor medicine, pedijatrija, vanredni profesor za predmet Pedijatrija Pedijatrijska klinika UKC Sarajevo, Patriotske lige 81; Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90, Sarajevo Datumi (od - do) Zanimanje i radno mjesto rada i adresa poslodavca Doktor medicine Opšta praksa, urgentna medicina Dom zdravlja Gacko OBRAZOVANJE 1 Period Doktor medicinskih nauka Vanredni profesor Period Subspecijalizacija iz oblasti dječije hematoonkologije

2 Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Pedijatrijska klinika KCUS-u Subspecijalista pedijatar hematolog - onkolog Period Doktor medicinskih nauka Docent Period Doktoralni studij Doktor medicinskih nauka Period Magistar medicinskih nauka Medicinski fakultet Unverziteta u Sarajevu Viši asistent Period Postdiplomski studij Magistar medicinskih nauka Period Doktor specijalista Asistent Period Specijalizacija iz pedijatrije Pedijatrijska klinika KCUS-u Specijalista pedijatar Period Stručni ispit Federalno ministarstvo zdravlja Bosne i Hercegovine Ljekar opšte prakse Period VSS Doktor medicine Period SSS Gimnazija ''Šućrija Ćimić'' Gacko Diplomirani maturant gimnazije Period OŠ ''Kosto Bjelogrlić '' Gacko

3 USAVRŠAVANJE Period Zagreb Klinička Bolnica Šalata Period Gent, Belgija Univerzitetski Klinički Centar Gent Period Velika Britanija Children Hospital Alder Hay Period Štokholm, Švedska Karolinska Hospital Period Gent, Belgija Univerzitetski Klinički Centar Gent NAUČNO-STRUČNI RADOVI NAUČNI ČLANCI, indeksirani časopisi 3 1. Hasanbegović E, Čengić N, Sakić M, Tunić A, Mehadžić S. Evaluation of clinical and laboratory characteristics of childhood lymphoma. Med žurnal 2014; 20(3): Hasanbegović E, Čengić N, Sakić M, Tunić A, Mehadžić S. Epidemiological and clinical characteristics of childhood lymphoma. Med žurnal 2014; 20(2): Hasanbegović E, Hasanbegović S. Evaluation of treatment results in childhood lymphoma. Med žurnal 2013; 19(4): Hasanbegović E, Hasanbegović S, Čengić N. Evaluation of clinical and laboratory characteristics of obese children. Folia Medica 2013; 48(2): Hasanbegović E, Tunić A, Sakić M, Mehadžić S. Therapeutic approach to immune thrombocytopenia in children. Med žurnal 2012; 18(1): Hasanbegović E. Results of bone tumor treatment in children. HealthMED 2012; 6(1): Hasanbegović E. Evaluation of neuroblastoma treatment results for children in period of HealthMED 2010; 4(4): Hasanbegović E, Mehadžić S. Etiologija limfadenopatija dječije dobi. Medicinski Glasnik 2010; 7(2): Hasanbegović E, Sakić M, Tunić A, Mehadžić S. Rezultati liječenja djece oboljele od akutne limfoblastne leukemije BFM protokolom. HealthMED 2009; 3(3): Hasanbegović E, Šabanović S. Infekcije kao komplikacije liječenja dječijih leukemija. HealthMED 2009; 3(2): Šabanović S, Hasanbegović E. Dnevna doza insulina i incidenca hipoglikemija kod djece sa tip I Diabetes mellitusom na terapiji insulinskom pumpom. HealthMED 2009; 3(2): Šabanović S, Hasanbegović E. Metabolic control of type 1 Diabetes in children treated with insulin pump therapy. Bosn J Basic Med Sci 2009; 9(2): Hasanbegović E, Džinović A, Hasanbegović S. Epidemiološke i kliničke karakteristike bronhiolitisa dječije dobi. Med žurnal 2009; 15(3): Hasanbegović E, Šabanović S. The results of Hodgkin lymphoma treatment in children in the period Bosn J Basic Med 2008; Feb; 8(1): 72-5.

4 15. Hasanbegović E. Kliničko - dijagnostčka evaluacija idiopatskih trombocitopenijskih purpura liječenih na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu u periodu Med žurnal 2008; 14(4): Hasanbegović E, Šabanović S. The results of Wilms tumor treatment in children in the period Folia Medica 2008; 43(2): Mesihović-Dinarević S, Ibrahimović J, Hasanbegović E, Ićindić-Nakaš E, Smajić A. Heart murmur and anemia in the pediatric population. Bosn J Basic Med Sci 2005; 5(3): STRUČNI ČLANCI, indeksirani časopisi 1. Hasanbegović E. Kliničko dijagnostička evaluacija dječijih leukemija liječenih na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu u periodu Med žurnal 2008; 14(3): Hasanbegović E. Kliničke karakteristike sideropenijskih anemija kod dojenčadi i male djece. Med Arh 2007; 61(3): Hasanbegović E, Šabanović S. Utjecaj sideropenijske anemije na specifične testove motornog i mentalnog razvoja dojenčadi i male djece. Med žurnal 2007; 13 (3-4): Hasanbegović E, Šabanović S. Način ishrane dojenčadi i male djece kao uzrok nastanka sideropenijske anemije. Med žurnal 2007; 13(1-2): Hasanbegović E. Kliničke i hematološke karakteristike dječijih leukemija. Med Arh 2006; 60(6,supl.2): Hasanbegović E. Rezultati liječenja Hodgkinove bolesti u djece na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu. MED ARH, 2005; 59(6): Hasanbegović E, Saračević E. Epidemiološke karakteristike dječijih leukemija. Medicinski žurnal 2005; 11(1-2): Hasanbegović E, Šabanović S. Efekti terapije željezom na motorni i mentalni razvoj dojenčadi i male djece oboljele od sideropenijske anemije. MED ARH 2004; 58(4): Hasanbegović E. Savremeni pristup u dijagnostici i liječenju dječijih leukemija. MED ARH 2004; 58(1): Hasanbegović E. Rezultati liječenja leukemija dječije dobi. Glas medicinara 30(2) 2004; (3): Hasanbegović E. Sideropenijske anemije. Glas medicinara ; (1): Hasanbegović E, Bijedić V, Mehadžić S. Dijagnostički značaj i citomorfološki nalaz punktata koštane srži kod djece oboljele od teških deficitnih anemija. MED ARH 2002; 56 (3,supl.1): Hasanbegović E, Šabanović S, Majstorović S. Primjena periferno apliciranog venskog katetera u tretmanu pedijatrijskih pacijenata oboljelih od leukemije. MED ARH 2002; 54(5-6): Mehadžić S, Hasanbegović E, Tunić A. Infekcije kao komplikacije tretmana akutnih leukemija kod djece. MED ARH 2002; 56(3, supl 1): Hasanbegović E, Šabanović S. Dijagnostika i liječenje nephroblastoma na Pedijatrijskoj klinici u posljednje četiri godine. Medicinski žurnal 2001; 7(1): Hasanbegović E, Šabanović S, Sporišević S. Akutna mijeloblastna leukemija i adenokarcinom rektuma kao sekundarni malignom poslije tretmana rhabdomyosarcoma. MED ARH 2000; 54(5-6): Zubčević S, Hasanbegović E, Gavranović M. Hipohromna anemija kod djece sa respiratornim afektivnim krizama. MED ARH 2000; 54(5-6): Hasanbegović E, Sporišević L, Šabanović S. Epidemiologija dječijih leukoza na Pedijatrijskoj klinici u posljednje dvije godine. MED ARH 1999; 53(3, supl.2): REVIJALNI ČLANCI (REVIEW), indeksirani časopisi 1. Hasanbegović E. Savremeni pristup u dijagnostici i liječenju dječijih leukemija. MED ARH, 2004; 58(1): PRIKAZ SLUČAJA (CASE REPORT), indeksirani časopisi 1. Terzić S, Heljić S, Kalkan I, Maksić H, Hasanbegović E, Mehadžić S, Čengić A, Spahović R. Subgaleal Hemorrhage In Newborn With Hemophilia A Case Report. Folia Medica 2011; 46 No 2; Hasanbegović E. Autoimmune hemolytic anemia refractory to corticosteroids and high dosage immunoglobulin therapy. MED ARH, 2008; 62(1): Selimović A, Mujčić E, Mesihović Dinarević S, Saračević E, Hasanbegović E, Ćerimagić Z, Mornjaković A. Stafilokokna pneumonija - komplikacije. MED ARH, 2007; 61(3): Hasanbegović E. Akutna limfoblastna leukemija kao sekundarni malignom poslije tretmana akutne mijeloične leukemije AML(M4), MED ARH, 2006; 60(5): Hasanbegović E. Kongenitalna hipoplastična anemija (Diamond-Blackfan anemija). MED ARH, 2005; 59(4): Saračević E, Hasanbegović E. Mramorna bolest kostiju. MED ARH, 2005; 59(2): Hasanbegović E, Šabanović S, Sporišević S. Akutna mijeloblastna leukemija i adenokarcinom rektuma kao sekundarni malignom poslije tretmana rhabdomyosarcoma. MED ARH, 2000; 54(5-6): Hasanbegović E, Šabanović S. Fanconijeva anemija - prikaz jednog slučaja. Medicinski žurnal 2000; 6(1): Hasanbegović E, Sporišević L, Šabanović S. Diamond Blackfan anemia - prikaz jednog slučaja. Medicinski žurnal 1999; 5(1): Hasanbegović E, Terzić R, Šabanović S, Mišanović V. Ewingov mekotkivni sarkom prikaz jednog slučaja. MED ARH, 1998; 52(3): Hasanbegović E, Sporišević L, Šabanović S. Hronična granulocitna leukemija prikaz jednog slučaja. Medicinski žurnal 1998; 4(2): Hasanbegović E, Šabanović S, Sporišević L, Babić M. Mijelodisplazni sindrom prikaz jednog slučaja.

5 5 Medicinski žurnal 1998; 4(1): Hasanbegović E, Šabanović S, Bajraktarević E. Wilmsov tumor kod trogodišnjeg dječaka. MED ARH, 1997; 51(3-4): ZBORNICI RADOVA DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SKUPOVA 1. Predojević-Samardžić J, Đurđević-Banjac B, Hasanbegović E, Malčić-Zanić D, Mehadžić S, Erić Ž. Incidenca i mogućnosti liječenja pacijenata sa Hemofilijom u BiH. Prvi Kongres pedijatara Republike Srpske, Banja vrućica P39. ISBN , COBIS.RS-ID Hasanbegović E. Uloga potporne terapije u liječenju malignih bolesti. XV ljetna pedijatrijska škola. PESC, Sarajevo, ; ISSN Hasanbegović E, Čengić N, Sakić M, Tunić A, Mehadžić S. SEVERE MENORRHAGIA IN PATIENT VON WILLEBRAND DISEASE CASE REPORT. Abstract book, 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Sarajevo, maj PP Lutolli I, Hasanbegović E, Sakić M, Tunić A, Mehadžić S, Čengić A, Čengić N. GANGLIONEUROMA IN ROHHAD SYNDROME CASE REPORT. 2nd Congress of pediatric surgery of Bosnia and Herzegovina with International participetion, Sarajevo, novembar ISSN X 5. Sakić M, Tunić A, Hasanbegović E, Mehadžić S, Čengić N. THROMBOSIS ATRIUM IN A PATIENT WITH ACUTE LEUKEMIA. Abstract book, 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Sarajevo, maj PP Tunić A, Mehadžić S, Hasanbegović E, Sakić M, Čengić N. EVALUATION OF THE TREATMENT RESULTS OF SOLID TUMORS IN CHILDREN. 2nd Congress of pediatric surgery of Bosnia and Herzegovina with International participetion, Sarajevo, novembar ISSN X 7. Tunić A, Sakić M, Čengić A, Hasanbegović E, Mehadžić S, Čengić N. THE CONDITION AFTER THROMBOSIS OF THE INFERIOR VENA CAVA, THE LEFT VEIN ILIAC AND FLEBOTROMBOSA OF THE LEFT FEMORAL VEIN, DOUBTS ABOUT HUGHES SYNDROME CASE REPORT. Abstract book, 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Sarajevo, maj OP Hasanbegović E, Sakić M, Mehadžić S, Tunić A. Evaluacija rezultata liječenja djece sa akutnom limfoblastnom leukemijom na Pedijatrijskoj klinici. Zbornik radova, IV Kongres pedijatara BiH sa međunarodnim učešćem. Neum 2010; p Sakić M, Hasanbegović E, Mehadžić S, Tunić A. Infekcije kod djece oboljele od malignoma. Zbornik radova, IV Kongres pedijatara u BiH sa međunarodnim učešćem. Neum 2010; p Tunić A, Hasanbegović E, Sakić M, Mehadžić S. Dijagnostički pristup trombocitopenijama dječije dobi. Zbornik radova, IV Kongres pedijatara u BiH sa međunarodnim učešćem. Neum 2010; p Mehadžić S, Hasanbegović E, Sakić M, Tunić A. Diferencijalno dijagnostički značaj limfadenopatija dječije dobi. Zbornik radova, IV Kongres pedijatara sa međunarodnim učešćem. Neum 2010; p Hasanbegović E. Epidemiološke i kliničke karakteristike malignoma dječije dobi. IX ljetna pedijatrijska škola. PESC, Sarajevo 2009; Hasanbegović E, Sakić M, Mehadžić S, Tunić A. Kliničko dijagnostička evaluacija dječijih leukemija liječenih na Pedijatrijskoj klinici u posljednjih deset godina. III Kongres pedijatara BiH, Mostar Abstrakti, p Mehadžić S, Hasanbegović E. Dijagnostika i liječenje nefroblastoma na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu u posljednjih osam godina. III Kongres pedijatara BiH, Mostar Abstrakti, p Begić Z, Ćatibušić F, Hasanbegović E, Dizdarević A, Mulaosmanović V, Ćatović A, Vegar S. Sindrom TAR sa kongenitalnom anomalijom srca. III Kongres pedijatara BiH, Mostar Abstrakti, p Sakić M, Tunić A, Mehadžić S, Hasanbegović E. Epidemiologija djece oboljele od akutne limfoblastne leukemije u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu godine. Belgrade May 2007, Bilt Hematol 35(1/2): 1-64; 2007: p Hasanbegović E. Leukemije dječije dobi. Zbornik radova IV ljetna pedijatrijska škola. PESC, Sarajevo 2004; 4 (3-11). 18. Mehić J, Dobrača A, Hasanbegović E, Mehić A. Tretment of Immune Thrombocytopenic Purpura in Childhood (ITP). 19 th IMSSC, Abstract book, Istanbul 6-9. May Hasanbegović E, Nikolić Bartl J, Jurić N. Akutna mijeloična leukemija M7 kod dvogodišnje djevojčice sa Downovim sindromom. I simpozij citologija u nauci i praksi u BiH. Sarajevo Septembar Jurić N, Hasanbegović E. Mijelodisplastični sindrom kod dvanestogodišnje djevojčice - prikaz slučaja. I simpozij citologija u nauci i praksi u BiH. Sarajevo Septembar Dinarević S, Mulaosmanović V, Hasanbegović E, Redžić A, Sakić M, Selimović A, Terzić R. Noninvasive cardiac monitoring of children during doxorubicin therapy for acute lymphoblastic leukemia. Italian Heart Journal. 63 Congresso Nazionale dela Societa Italiana di Cardiologia Roma, Decembar 2002: P Dinarević S, Mulaosmanović V, Hasanbegović E, Redžić A, Sakić M, Selimović A, Terzić R. Medium term noninvasive cardiac follow- up of pts during doxorubicin therapy for acute lymphoblastic leukemia. 14 th annual meeting of mediterranean association of cardiology and cadrdiac surgery MACCS, Rhodes, Greece 9 12 October 2002; P Hasanbegović E, Sakić M, Bijedić V. Etiologija, kliničke i laboratorijske karakteristike kod djece oboljele od teških formi anemija usljed nedostatka željeza. II Kongres pedijatara BiH, Sarajevo 2002, Zbornik radova, p Hasanbegović E, Sakić M, Mehadžić S. Rezultati liječenja djece oboljele od akutne limfatične leukemije protokolom ALL-BFM 90. II Kongres pedijatara BiH, Sarajevo 2002, Zbornik radova, p 48.

6 25. Bajraktarević A, Hasanbegović E, Šabanović S. Uključivanje novih kombiniranih vakcina u upotrebu sa pet ili šest komponenti kod djece, problemi i prednosti. II Kongres pedijatara Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2002, p Sakić M, Hasanbegović E, Mehadžić S. Rezultati liječenja djece oboljele od limfoma na hematoonkološkom odjeljenju Pedijatrijske klinike od II Kongres pedijatara Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2002, p Hasanbegović S, Hasanbegović E, Dražeta Z. Oderđivanje hormona rasta metodom stimulacije insulinskom hipoglikemijom rezultati trogodišnjeg perioda. II Kongres pedijatara Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2002, p Mulaosmanović V, Hasanbegović E, Sakić M, Ferhatović M. Sekundarna autoimuna hemolitička anemija uzrokovana virusom epidemijskog parotitisa prikaz slučaja. II Kongres pedijatara Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2002, p Tunić A, Hasanbegović E, Sakić M, Mehadžić S. Epidemiologija dječijih leukoza na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu u posljednjih pet godina (januar decembar 2001.). II Kongres pedijatara Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2002, p Hasanbegović S, Saračević E, Hasanbegović E. Centralni preuranjeni pubertet prikaz slučaja. II Kongres pedijatara Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2002, p Dizdarević S, Zvizdić Z, Hasanbegović E, Karavdić K. Wilms tumor evaluation and treatment. Fourth European Congress of Pediatric Surgery, Budapest, Hungary, May 3-5, 2001; Hasanbegović E, Šabanović S. Diagnostics and treatment of childhood leukemias at the Pediatric clinic in Sarajevo over the past four years. BIMA FIMA Convention. Sarajevo, Bosna i Hercegovina 2001, Book of abstracts, p Hasanbegović E, Šabanović S. Morphological features of bone marrow aspirate smear in severe anemias of childhood. BIMA FIMA Convention. Sarajevo, Bosna i Hercegovina 2001, Book of abstracts, p Šabanović S, Hasanbegović E. Clinical and laboratory features of severe iron deficiency anemias of childhood. BIMA FIMA Convention. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, June 14-18, 2001; (Abs.8.) 35. Karavdić K, Dizdarević S, Zvizdić Z, Hasanbegović E. Malignancy increase in our material (period ). BIMA FIMA Convention. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, June 14-18, 2001; Abs Hasanbegović E, Šabanović S. Nephroblastoma: evaluacija i tretman. I Kongres dječijih hirurga BiH sa međunarodnim učešćem. Sarajevo 2000; Hasanbegović E. Savremeni pristup u dijagnostici i liječenju dječijih leukemija. XXV Pedijatrijski dani BiH, Sarajevo 2000, p Mišanović M, Hasanbegović E, Hodžić L. et al. Melena kao rijedak simptom kliničke manifestacije akutne limfoblastne leukemije - prikaz slučaja. XXV Pedijatrijski dani Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2000, Zbornik radova, p Majstorović S, Hasanbegović E. Xantogranulomatosis juvenilis visceralis - prikaz jednog slučaja. XXV Pedijatrijski dani Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2000, Zbornik radova, p Šabanović S, Saračević E, Hasanbegović E. Specifičnosti insulinoterapije kod djece i omladine dijabetičara. XXV Pedijatrijski dani Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2000, Zbornik radova, p Šabanović S, Sarajlić L, Saračević E, Hasanbegović E. Poremećaj tireoidee kod pacijenata sa juvenilnim diabetesom. I Kongres pedijatara BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 1998, p Šabanović S, Sarajlić L, Saračević E, Hasanbegović E. Epidemiološke osobine pacijenata sa juvenilnim diabetesom u Kantonu Sarajevo. I Kongres pedijatara BiH, Sarajevo 1998, Zbornik radova, p Hodžić L, Hasanbegović E, Sporišević L. Morbiditet i mortalitet na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu u ratnoj godini. Simpozijum Medicine in war, Sarajevo 1994, Zbornik abstrakta, AVICENA 1994; REALIZOVANI PROJEKTI Godina realizacije Definiranje politike i strategije za ishranu novorođenčadi i male djece u FBiH Godina realizacije Istraživanje nutritivne anemije kod djece. UNICEF Godina realizacije Godina realizacije Kliničko istraživanje Marianne. Klinika za onkologiju KCUS - u Interventni program za prevenciju nutritivnih anemija kod djece do 6 godina. Pedijatrijska klinika KCUS-u i UNICEF BiH

7 RADIONICE I SL. (UČEŠĆE I/ILI VOĐENJE) Godina realizacije Uloga (autor, koautor, voditelj projekta, učesnik projekta, ostalo) Opis aktivnosti Karakter (međunarodni/domaći) XV Ljetna pedijatrijska škola Pedijatrijska klinika UKCS-a Autor Predavač Međunarodni Godina realizacije Uloga (autor, koautor, voditelj projekta, učesnik projekta, ostalo) Opis aktivnosti Karakter (međunarodni/domaći) IX Ljetna pedijatrijska škola Pedijatrijska klinika KCUS-u Autor Predavač Međunarodni Godina realizacije Uloga (autor, koautor, voditelj projekta, učesnik projekta, ostalo) Opis aktivnosti Karakter (međunarodni/domaći) IV Ljetna pedijatrijska škola Pedijatrijska klinika KCUS-u Autor Predavač Međunarodni MENTORSTVO Datum Detalji (ime kandidata, naziv teme) Dr. Tunić Adela, "Dijagnostičko- terapijski pristup trombocitopenijama dječije dobi" Fakultet Vrsta mentorstva Mentor magistarskog rada Datum Detalji (ime kandidata, naziv teme) Fakultet Vrsta mentorstva Dr. Mehadžić Senada, "Diferencijalno - dijagnostički značaj limfadenopatija dječije dobi" Mentor magistarskog rada IZDATE PUBLIKACIJE 7 1. Hasanbegović E. Hemofilija i Von Willebrandova bolest - Institut za NIR KCU Sarajevo, ISBN ; COBIS.BH-ID Hasanbegović E. Dječija hematologija. Institut za NIR KCU Sarajevo, Hasanbegović E. Maligne bolesti dječije dobi. Planjax, Sarajevo Hasanbegović E, Sakić M. Život sa djeteom koje ima rak. Grafotisak, Tuzla Hasanbegović E, Predojević J. Hematologija i Onkologija. U: Čemerlić - Zečević E, Zubčević S. i sar. Pedijatrija udžbenik za studente medicinskog fakulteta, Štamparija Fojnica, 2006; Hasanbegović E, Hematologija i Onkologija. U: Mesihović-Dinarević S. i sar. Pedijatrija za studente medicine, Sa Vart Sarajevo 2005;

8 7. Hasanbegović E, Hematologija i Onkologija. U: Mesihović-Dinarević S. i sar. Pedijatrija za studente stomatologije, Sa Vart Sarajevo 2005; Hasanbegović E, Hematologija i Onkologija. U: Mesihović- Dinarević S. i sar. Pedijatrija za studente visoke zdravstvene škole. Sa Vart Sarajevo 2005; Hasanbegović E. Anemije usljed nedostatka željeza kod dojenčadi i male djece. Reprografika, Sarajevo LIČNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Maternji jezik Engleski jezik Ruzumijevanje A1,A2,B1,B2,C1,C2 Govor A1,A2,B1,B2,C1,C2 Pisanje A1,A2,B1,B2,C1,C2 Informatičke vještine i kompetencije Vozačka dozvola A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,BE,C1E,CE,D1E,DE Bosanski DA B2 B2 B2 Aktivno se služim softwerskim programima: Word, Excel, i dr. B kategorije DODATNE INFORMACIJE Član Kraljevskog udruženja dječije kancer grupe Velike Britanije (UKCCG) od juna godine Član Evropskog udruženja onkologa (ESMO) od januara godine Član Svjetskog udruženja pedijatara onkologa (SIOP-a) od januara godine 8

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime TERZIĆ Ime SABINA Godina rođenja 1974. Mjesto rođenja Država rođenja

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime MESIHOVIĆ - DINAREVIĆ Ime SENKA Godina rođenja 1958. Mjesto rođenja

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime MEMIĆ-SERDAREVIĆ Ime AMRA Godina rođenja 1976. Mjesto rođenja Država

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime BRĐANOVIĆ Ime SNEŽANA Godina rođenja 1963 Mjesto rođenja Država

More information

Heart Murmur and Anaemia in the Pediatric Population

Heart Murmur and Anaemia in the Pediatric Population & Heart Murmur and Anaemia in the Pediatric Population Senka Mesihović-Dinarević 1*, Jasna Ibrahimović 1, Edo Hasanbegović 1, Emina Ićindić-Nakaš 2, Aida Smajić 1 1. Paediatric clinic, Clinical Centre

More information

Fuad Džanković IME I PREZIME: DATUM I MJESTO ROĐENJA: docent AKADEMSKO ZVANJE: FAKULTET: Sveučilište Vitez Vitez MAGISTARSKI: DOKTORAT:

Fuad Džanković IME I PREZIME: DATUM I MJESTO ROĐENJA: docent AKADEMSKO ZVANJE: FAKULTET: Sveučilište Vitez Vitez MAGISTARSKI: DOKTORAT: IME I PREZIME: Fuad Džanković DATUM I MJESTO ROĐENJA: 13.06.1961 AKADEMSKO ZVANJE: DATUM, MJESTO I NAZIV docent INSTITUCIJE STICANJA TITULE: FAKULTET: MAGISTARSKI: Sveučilište Vitez Vitez Magistarski rad:

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime ŠAKOTA-MARIĆ Ime SLAVICA Godina rođenja 1959. Mjesto rođenja Država

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime DURAK-NALBANTIĆ Ime AZRA Godina rođenja 1977 Mjesto rođenja Država

More information

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A I OSNOVNI PODACI Ime Nihad Prezime Kukavica Godina rođenja 3.2.974. Mjesto rođenja Sarajevo Država Bosna i Hercegovina Zvanje Magistar

More information

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A I OSNOVNI PODACI Ime MIRSAD Prezime KACILA Godina rođenja 1965. Mjesto rođenja SARAJEVO Država BOSNA I HERCEGOVINA Zvanje Vanredni profesor

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime Vanis Ime Nenad Godina rođenja 1967. Mjesto rođenja Država rođenja

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime Alimanović Halilović Ime Emina Godina rođenja 1956. Mjesto rođenja

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime GODINJAK SLIKA Ime AMINA Godina rođenja 14.03.1982. Mjesto rođenja

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu 1. Osnovni podaci NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Prezime Ime ADNANA TALIĆ-TANOVIĆ Godina rođenja 20.01.1957. Mjesto rođenja

More information

Akademski curriculum vitae

Akademski curriculum vitae Akademski curriculum vitae Personalne informacije Ime I prezime Adrese Eldar Isaković Batva 57, 75000 Tuzla, BiH Telefoni GSM: 38761101414 Fax E-mail/Web eldar.isakovic@untz.ba Državljanstvo BiH Datum

More information

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A I OSNOVNI PODACI Ime Dželaludin Prezime Junuzović Godina rođenja 1955 Mjesto rođenja Sarajevo Država Bosna i Hercegovina Zvanje prof.

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA 1. Osnovni podaci Prezime Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA BEŠLIĆ Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Ime NERMINA Godina rođenja 1962. Mjesto rođenja Država rođenja

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime ORUČ Ime LILIJANA Godina rođenja 1955. Mjesto rođenja Država rođenja

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime BEGIĆ Ime AMELA Godina rođenja 1968 Mjesto rođenja Država rođenja

More information

KLINIĈKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU PEDIJATRIJSKA KLINIKA Odjel za razvojnu dijagnostiku, habilitaciju i rehabilitaciju djece B I O G R A F I J A

KLINIĈKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU PEDIJATRIJSKA KLINIKA Odjel za razvojnu dijagnostiku, habilitaciju i rehabilitaciju djece B I O G R A F I J A KLINIĈKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU PEDIJATRIJSKA KLINIKA Odjel za razvojnu dijagnostiku, habilitaciju i rehabilitaciju djece Ajša Meholjić RoĊena sam 27.7.1960.god. Udata, majka troje djece. Nastanjena

More information

Evaluation of the surgical treatment of diabetic foot

Evaluation of the surgical treatment of diabetic foot ORIGINAL ARTICLE Evaluation of the surgical treatment of diabetic foot Amir Denjalić 1, Hakija Bečulić 2, Aldin Jusić 2, Lejla Bečulić 3 1 Department of Surgery, General Hospital Tešanj, Tešanj, 2 Department

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime PROHIĆ Ime ASJA Godina rođenja 1961 Mjesto rođenja Država rođenja

More information

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A I OSNOVNI PODACI Ime Senija Prezime Rašić Godina rođenja 1956 Mjesto rođenja Sarajevo Država Bosna i Hercegovina Zvanje specijalista interne

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA Institut za naučnoistraživački rad i razvoj 1. Osnovni podaci Prezime ŠEREMET Ime MENSURA Godina rođenja 1955. Mjesto rođenja Država rođenja

More information

UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE FAKULTETA

UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE FAKULTETA UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE FAKULTETA Predmet: Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor 2 nastavnika u sva zvanja za nastavnonaučnu

More information

METABOLIC CONTROL OF TYPE 1 DIABETES IN CHILDREN TREATED WITH INSULIN PUMP THERAPY

METABOLIC CONTROL OF TYPE 1 DIABETES IN CHILDREN TREATED WITH INSULIN PUMP THERAPY & METABOLIC CONTROL OF TYPE 1 DIABETES IN CHILDREN TREATED WITH INSULIN PUMP THERAPY Sniježana Hasanbegović*, Edo Hasanbegović Paediatric Clinic, University of Sarajevo Clinics Centre, Patriotske lige

More information

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA 1. Osnovni podaci Prezime Univerzitetski klinički centar u Sarajevu NAUČNI KARTON UPOSLENIKA BILALOVIĆ Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Ime NURIJA Godina rođenja 1962 Mjesto rođenja Država rođenja

More information

ABSTRACT ISBN: Nedžad PRAZINA 1, Amira REDŽIĆ 2 1. DOI: /proc.eco-03.09

ABSTRACT ISBN: Nedžad PRAZINA 1, Amira REDŽIĆ 2 1. DOI: /proc.eco-03.09 Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Aкадемија наука и умјетности Босне и Xерцеговине Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina Međunarodni naučni skup Struktura i dinamika ekosistema

More information

Index. Note: Page numbers of article numbers are in boldface type.

Index. Note: Page numbers of article numbers are in boldface type. Index Note: Page numbers of article numbers are in boldface type. A Abdomen, acute, as cancer emergency, 381 399 in cancer patients, etiologies unique to, 390 392 in perforation, 388 surgery of, portal

More information

EATING HABITS OF MALE ADOLESCENTS IN RELATION TO BMI-FOR-AGE AND PLACE OF RESIDENCE

EATING HABITS OF MALE ADOLESCENTS IN RELATION TO BMI-FOR-AGE AND PLACE OF RESIDENCE Hrana u zdravlju i bolesti, znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku (2015) 4 (2) 85-92 EATING HABITS OF MALE ADOLESCENTS IN RELATION TO BMI-FOR-AGE AND PLACE OF RESIDENCE Irzada Taljić

More information

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A I OSNOVNI PODACI Ime Ifeta Prezime Ličanin Godina rođenja 1954. Mjesto rođenja Žepa Država BiH Zvanje Neuropsihijatar, Subspecijalista

More information

Occurrence and morphological characteristics of cataracts in patients treated with general steroid therapy at Cantonal Hospital Zenica

Occurrence and morphological characteristics of cataracts in patients treated with general steroid therapy at Cantonal Hospital Zenica ORIGINAL ARTICLE Occurrence and morphological characteristics of cataracts in patients treated with general steroid therapy at Cantonal Hospital Zenica Alma Čerim 1, Admira Dizdarević 1, Belma Pojskić

More information

Current employer PAEDIATRIC CLINIC, UNIVERSITY CLINICAL CENTER SARAJEVO. Fax

Current employer PAEDIATRIC CLINIC, UNIVERSITY CLINICAL CENTER SARAJEVO. Fax CURRICULUM VITAE Name, First name, Title PROF. DR SUADA HELJIĆ Medical licence / registration number and issue date (if applicable) No: 0613 Current employer Institution PAEDIATRIC CLINIC, UNIVERSITY CLINICAL

More information

INTERVENTION PROGRAMME FOR PREVENTION OF NUTRITIVE ANAEMIA AMONG CHILDREN AGED 0-6 IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

INTERVENTION PROGRAMME FOR PREVENTION OF NUTRITIVE ANAEMIA AMONG CHILDREN AGED 0-6 IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA UNICEF/ASSOCIATION OF PAEDIATRICIANS IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA INTERVENTION PROGRAMME FOR PREVENTION OF NUTRITIVE ANAEMIA AMONG CHILDREN AGED 0-6 IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

More information

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A

NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A NAUČNI KARTON ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SURADNIKA KCUS-A I OSNOVNI PODACI Ime Nada Prezime Koluder-Ćimić Godina rođenja 1951 Mjesto rođenja Mostar Država BiH Zvanje Doktor medicine, specijalista

More information

AN OVERVIEW OF THE TRENDS OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN BIH

AN OVERVIEW OF THE TRENDS OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN BIH Original scientific article DOI: 10.5644/PI2017.168.04 AN OVERVIEW OF THE TRENDS OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN BIH Aida Ramić-Čatak Institute for Public Health of the Federation of BiH Corresponding author:

More information

Effect of Arterial Blood Pressure and Renin and Aldosterone Levels in Dogs

Effect of Arterial Blood Pressure and Renin and Aldosterone Levels in Dogs UDC 616.12-008.331.1:636.7 577.175.5:636.7 577.15:636.7 original scientific paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIV, 28 (2009) 59-66 Effect of Arterial Blood Pressure and Renin and Aldosterone Levels

More information

Curriculum Vitae 2017 Bojan Šošić, Dipl.-Psych., ABD

Curriculum Vitae 2017 Bojan Šošić, Dipl.-Psych., ABD Curriculum Vitae 2017 Bojan Šošić, Dipl.-Psych., ABD BehdžetaMutevelida 33 71 000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina bojansosic [at] gmail [dot] com Gender: male DoB: 23/07/1980 PoB: Derventa, Bosnia and

More information

Medical Doctor/Assistant Professor. ENT Clinic, University Clinical Centre Tuzla Trnovac bb, 75000, Tuzla, BiH

Medical Doctor/Assistant Professor. ENT Clinic, University Clinical Centre Tuzla Trnovac bb, 75000, Tuzla, BiH Curriculum Vitae First Name, Surname: Current Position: Business Address: Business contact details: Šekib Umihanić Medical Doctor/Assistant Professor ENT Clinic, University Clinical Centre Tuzla Trnovac

More information

Roshni Kulkarni, MD, Renuka Gera, MD, Ajovi B. Scott-Emuakpor, MD, PhD.

Roshni Kulkarni, MD, Renuka Gera, MD, Ajovi B. Scott-Emuakpor, MD, PhD. Pediatric Hematology/Oncology 1. Rotation Name Peds/Onc at Michigan State University 2. Educational Purpose of the Rotation It is expected that residents rotating through the Hematology/Oncology experience

More information

Discriminant Analysis of Deaf Persons Communication Systems

Discriminant Analysis of Deaf Persons Communication Systems World Journal of Research and Review (WJRR) ISSN:2455-3956, Volume-6, Issue-2, February 2018 Pages 90-95 Discriminant Analysis of Deaf Persons Communication Systems Naim Salkić, Emira Švraka, Indira Mahmutović,

More information

Biografija Enver Zerem

Biografija Enver Zerem Biografija Enver Zerem Datum i mjesto rođenja: Stalna adresa: Poslovna adresa: Kontakt: Bračno stanje: Nacionalnost: 23.2.1953. Glodnica, opština Jablanica, Bosna i Hercegovina Vukovarska 75000 Tuzla,

More information

Tumor necrosis factor-alpha serum level in assessment of disease activity in inflammatory bowel diseases

Tumor necrosis factor-alpha serum level in assessment of disease activity in inflammatory bowel diseases ORIGINAL ARTICLE Tumor necrosis factor-alpha serum level in assessment of disease activity in inflammatory bowel diseases Nesina Avdagić 1, Nermina Babić 1, Mensura Šeremet 2, Marina Delić-Šarac3, Zahida

More information

ACGME Program Requirements for Graduate Medical Education in Pediatric Hematology-Oncology

ACGME Program Requirements for Graduate Medical Education in Pediatric Hematology-Oncology ACGME Program Requirements for Graduate Medical Education in Pediatric Hematology-Oncology ACGME approved: June 27, 2006; effective: July 1, 2007 ACGME approved focused revision: September 30, 2012; effective:

More information

Curriculum Vitae. First name(s) / Surname(s) KAMIAH ARNAUT-KAROVIĆ Place and year of birth Zavidovići, 1957

Curriculum Vitae. First name(s) / Surname(s) KAMIAH ARNAUT-KAROVIĆ  Place and year of birth Zavidovići, 1957 Curriculum Vitae Personal information BIOGRAFIJA First name(s) / Surname(s) KAMIAH ARNAUT-KAROVIĆ E-mail kamiah.arnaut@telemach.ba Place and year of birth Zavidovići, 1957 Academic employment Present position

More information

12 Dynamic Interactions between Hematopoietic Stem and Progenitor Cells and the Bone Marrow: Current Biology of Stem Cell Homing and Mobilization

12 Dynamic Interactions between Hematopoietic Stem and Progenitor Cells and the Bone Marrow: Current Biology of Stem Cell Homing and Mobilization Table of Contents: PART I: Molecular and Cellular Basis of Hematology 1 Anatomy and Pathophysiology of the Gene 2 Genomic Approaches to Hematology 3 Regulation of Gene Expression, Transcription, Splicing,

More information

Dragan Mirkov: CV VITA. Dragan Mirkov

Dragan Mirkov: CV VITA. Dragan Mirkov VITA Dragan Mirkov PROFESSIONAL ADDRESS: Dragan Mirkov Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade Blagoja Parovica 156 11030 Belgrade Tel: +381113531016 Fax: +381113531100 e-mail:

More information

The predictive value of the clinical sign of limited hip abduction for developmental dysplasia of the hip (DDH)

The predictive value of the clinical sign of limited hip abduction for developmental dysplasia of the hip (DDH) ORIGINAL ARTICLE The predictive value of the clinical sign of limited hip abduction for developmental dysplasia of the hip (DDH) Svemir Čustović 1, 2, Sahmir Šadić 1,2, Aleksandar Vujadinović 1,2, Asmir

More information

YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY DEPARTMENT OF HEMATOLOGY COURSE DESCRIPTION HEMATOLOGY

YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY DEPARTMENT OF HEMATOLOGY COURSE DESCRIPTION HEMATOLOGY 1. Module/unit Code II. 1.2. 2. Module/unit Title Hematology 3. Subject Field Internal Diseases Group 4. Faculty/Department General Medicine, Department of Hematology 5. Programme(s) to which the Doctor

More information

IODIZED SALT FOR ALL

IODIZED SALT FOR ALL FACTA UNIVERSITATIS Series: Medicine and Biology Vol.13, No 1, 2006, pp. 49-53 UC 613.2:546.15 IODIZED SALT FOR ALL Dragana Nikšić 1, Aida Ćemerlić Kulić 2, Amira Kurspahić-Mujčić 1, Selena Bajraktarević

More information

RESPIRATORY SOCIETY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Bardakčije 90, Sarajevo, Bosnia i Herzegovina

RESPIRATORY SOCIETY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Bardakčije 90, Sarajevo, Bosnia i Herzegovina RESPIRATORY SOCIETY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Bardakčije 90, 71000 Sarajevo, Bosnia i Herzegovina http://www.pulmo.co.ba IV CONGRESS OF RESPIRATORY SOCIETY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Scientific Agenda Thursday,

More information

JANUAR / JUNI VOLUMEN / VOLUME vol. 15 No. 1-2 str.(1-90) JANUAR / JUNI 2009.

JANUAR / JUNI VOLUMEN / VOLUME vol. 15 No. 1-2 str.(1-90) JANUAR / JUNI 2009. JANUAR / JUNI 2009. VOLUMEN / VOLUME 15 1-2 www.kcus.ba vol. 15 No. 1-2 str.(1-90) JANUAR / JUNI 2009. MEDICINSKI @URNAL SADR@AJ - CONTENTS VOLUMEN/VOLUME 15 - BROJ/NUMBER 1-2 2009 NAU^NI ^LANCI/ORIGINAL

More information

PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN RELATION TO SEX IN THE MUNICIPALITY OF NIS

PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN RELATION TO SEX IN THE MUNICIPALITY OF NIS ACTA FAC MED NAISS UDC 66.-008.33.-036(497. NIS) Original article ACTA FAC MED NAISS 006; 3 (4): 09-4 Danijela Cvetkovic Marina Deljanin Ilic Maja Nikolic Health Care Center Nis, Serbia Faculty of Medicine,

More information

Integrated university studies, medicine

Integrated university studies, medicine Name of the course Type of study program Cycle PSYCHIATRY Integrated university studies, medicine Code Year of study Credits (ECTS) : 5 Semester VI Number of hours per semester (l+e+s) Status of the course:

More information

July 3, The Physician Compare Team Centers for Medicare and Medicaid Services 7500 Security Boulevard Baltimore, MD 21244

July 3, The Physician Compare Team Centers for Medicare and Medicaid Services 7500 Security Boulevard Baltimore, MD 21244 July 3, 2013 The Physician Compare Team Centers for Medicare and Medicaid Services 7500 Security Boulevard Baltimore, MD 21244 Re: Physician Compare Intelligent Search To Whom it May Concern, The American

More information

Evaluation of Efficiency Practical Issues in the Management of Childhood Asthma

Evaluation of Efficiency Practical Issues in the Management of Childhood Asthma & Evaluation of Efficiency Practical Issues in the Management of Childhood Asthma Dragana Nikšić 1 *, Ediba Saračević 2, Aida Ćemerlić- Kulić 3, Amira Kurspahić-Mujčić 1, Selena Bajraktarević 4, Haris

More information

Index. Note: Page numbers of article titles are in boldface type.

Index. Note: Page numbers of article titles are in boldface type. Note: Page numbers of article titles are in boldface type. A Acute lymphoblastic leukemia, in India, 439 440 pediatric, global approach to, 420 424 core resources in low- and middle-income countries, 423

More information

Dr. Rai Muhammad Asghar Associate Professor Head of Pediatric Department Rawalpindi Medical College

Dr. Rai Muhammad Asghar Associate Professor Head of Pediatric Department Rawalpindi Medical College Dr. Rai Muhammad Asghar Associate Professor Head of Pediatric Department Rawalpindi Medical College AN APPROACH TO BLEEDING DISORDERS NORMAL HEMOSTASIS After injury, 3 processes halt bleeding Vasoconstriction

More information

Orehovečki brijeg 57, Zagreb, Hrvatska

Orehovečki brijeg 57, Zagreb, Hrvatska Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Tišma / Sanja Telefonski broj(evi) +385 1 48 77 460 Orehovečki brijeg 57, 10000 Zagreb, Hrvatska Broj(evi) faksa +385 1 48 28 361 E-mail

More information

ORIGINAL ARTICLE. Emina Spahić 1, Sabaheta Hasić 2, Emina Kiseljaković 2, Halima Resić 3, Mehmed Kulić 4 ABSTRACT

ORIGINAL ARTICLE. Emina Spahić 1, Sabaheta Hasić 2, Emina Kiseljaković 2, Halima Resić 3, Mehmed Kulić 4 ABSTRACT ORIGINAL ARTICLE Positive correlation between uric acid and C-reactive protein serum level in healthy individuals and patients with acute coronary syndrome Emina Spahić 1, Sabaheta Hasić 2, Emina Kiseljaković

More information

Goran Pelčić. Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka. Klinički bolnički centar Rijeka, Hrvatska

Goran Pelčić. Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka. Klinički bolnički centar Rijeka, Hrvatska OSOBNE INFORMACIJE Goran Pelčić ZVANJE Doktor medicine, specijalist oftalmolog TITULA Docent RADNO ISKUSTVO 03.1991 - Specijalist oftalmolog Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka OBRAZOVANJE

More information

Index. Note: Page numbers of article titles are in boldface type.

Index. Note: Page numbers of article titles are in boldface type. Note: Page numbers of article titles are in boldface type. A Abdominal radiotherapy, toxic effects of, 636 637 Acute promyelocytic leukemia, associated with acquired bleeding problems, 614 615 Acute renal

More information

ECONOMIC IMPORTANCE OF THE PREVENTIVE MEASURES IN DENTISTRY

ECONOMIC IMPORTANCE OF THE PREVENTIVE MEASURES IN DENTISTRY DOI: 10.5455/msm.2016.28.397-401 Received: 03 September 2016; Accepted: 10 October 2016 2016 Emsudina Deljo, Zinaida Sijercic, Amina Mulaosmanovic, Ilma Musanovic, Nedim Prses This is an Open Access article

More information

The Evaluation and Classification of Anemia

The Evaluation and Classification of Anemia Case studies and research for better care To refer a patient, call. The Evaluation and Classification of Anemia A diagnostic approach BY AMANDA BRANDOW, DO, MS Anemia is defined as hemoglobin concentration

More information

REPUBLIKA ZDRAVA KRALJEŽNICA REPUBLIC OF HEALTHY SPINE PUTOVNICA PASSPORT

REPUBLIKA ZDRAVA KRALJEŽNICA REPUBLIC OF HEALTHY SPINE PUTOVNICA PASSPORT REPUBLIKA ZDRAVA KRALJEŽNICA REPUBLIC OF HEALTHY SPINE PUTOVNICA PASSPORT The doctor of the future will give no medication but will interest his patients in the care of the human frame, in diet and in

More information

Efficiency Of Allopurinol On The Value Of HDL And LDL And The Value Of The Aterogenic Index In Hyperuricemic Patients

Efficiency Of Allopurinol On The Value Of HDL And LDL And The Value Of The Aterogenic Index In Hyperuricemic Patients IOSR Journal Of Pharmacy www.iosrphr.org (e)-issn: 2250-3013, (p)-issn: 2319-4219 Volume 8, Issue 4 Version. III (April 2018), PP. 66-72 Efficiency Of Allopurinol On The Value Of HDL And LDL And The Value

More information

- CONTENTS VOLUMEN/VOLUME 14 - BROJ/NUMBER

- CONTENTS VOLUMEN/VOLUME 14 - BROJ/NUMBER 4 MEDICINSKI @URNAL SADR@AJ - CONTENTS VOLUMEN/VOLUME 14 - BROJ/NUMBER 1-2 2008 Izdava~ - Publisher KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU I INSTITUT ZA NAU^NOISTRA@IVA^KI RAD I RAZVOJ Bolni~ka 25, Sarajevo,

More information

MYELODYSPLASTIC AND MYELOPROLIFERATIVE

MYELODYSPLASTIC AND MYELOPROLIFERATIVE MYELODYSPLASTIC AND MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS Pediatric Hemato-Oncology Division Medical Faculty University of Sumatera Utara 1 MYELODYSPLASIA SYNDROME A group of disorder defect in hematopoetic cell

More information

Psychosocial Precondition for Possible Impact of Media in the Process for Most Efficient Protection of Viewers, Listeners and Readers Mental Health

Psychosocial Precondition for Possible Impact of Media in the Process for Most Efficient Protection of Viewers, Listeners and Readers Mental Health MATERIA SOCIO MEDICA Vol. 22 No.1 2010 Psychosocial Precondition for Possible Impact of Media in the Process for Most Efficient Protection of Viewers, Listeners and Readers Mental Health Ismet Dizdarevic

More information

SYLLABUS ON HEMATOLOGY FOR THE 4-YEAR STUDENTS, MEDICINE-2. Total hours number 70 hours, including course 20 hours, seminars 50 hours.

SYLLABUS ON HEMATOLOGY FOR THE 4-YEAR STUDENTS, MEDICINE-2. Total hours number 70 hours, including course 20 hours, seminars 50 hours. SYLLABUS ON HEMATOLOGY FOR THE 4-YEAR STUDENTS, MEDICINE- Total hours number 70 hours, including course 0 hours, seminars 0 hours. Aim of the subject of Hematology: The study of etiology, pathogenesis,

More information

Impact of self-rated health among elderly on visits to family physicians

Impact of self-rated health among elderly on visits to family physicians ORIGINAL ARTICLE Impact of self-rated health among elderly on visits to family physicians Amira Kurspahić-Mujčić 1, Melisa Čalkić 2, Suad Sivić 3 1 Department of Social Medicine, School of Medicine, University

More information

Acute Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP) in Childhood

Acute Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP) in Childhood Acute Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP) in Childhood Guideline developed by Robert Saylors, MD, in collaboration with the ANGELS team. Last reviewed by Robert Saylors, MD September 22, 2016. Key Points

More information

Pediatric Hematology-Oncology

Pediatric Hematology-Oncology Pediatric Hematology-Oncology Content Outline In-Training, Initial Certification, and Maintenance of Certification Exams Effective for exams administered beginning April 1, 2019 THE AMERICAN BOARD of PEDIATRICS

More information

1. Adequate diet and iron intake to prevent iron deficiency 2. Signs and symptoms of malignant disease

1. Adequate diet and iron intake to prevent iron deficiency 2. Signs and symptoms of malignant disease Hematology/Oncology Description: The pediatric hematology-oncology division sees a wide spectrum of pediatric disease including but not limited to leukemia, hemophilia, solid tumors, ITP, and other blood

More information

Biography Enver Zerem

Biography Enver Zerem Biography Enver Zerem Place of birth: Address: Work address: Contact: Marital status: Nationality: EDUCATION 23.2.1953. in Glodnica, Jablanica municipality, Bosnia and Herzegovina Vukovarska 9a, 75000

More information

Product Training Manual

Product Training Manual Product Training Manual Module 1 Blood and Plasma Products The Basics Objectives of this Module Learn how the Blood and Plasma Industry began and evolved Understanding cells and genetics All the disease

More information

FORMS OF HAND IN SIGN LANGUAGE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA PRACTICAL EXAMPLES

FORMS OF HAND IN SIGN LANGUAGE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA PRACTICAL EXAMPLES FORMS OF HAND IN SIGN LANGUAGE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA PRACTICAL EXAMPLES Esad H. Mahmutović 1 Husnija Hasanbegović Original scientific paper Center for Education and Rehabilitation of hearing and speech,

More information

HEME 10 Bleeding Disorders

HEME 10 Bleeding Disorders HEME 10 Bleeding Disorders When injury occurs, three mechanisms occur Blood vessels Primary hemostasis Secondary hemostasis Diseases of the blood vessels Platelet disorders Thrombocytopenia Functional

More information

Sanjica Vlašić Republika Hrvatska

Sanjica Vlašić Republika Hrvatska OSOBNI PODACI Ime i prezime Elektronička pošta, Web adresa Državljanstvo Ustanova zaposlenja Naziv radnog mjesta Funkcija Područje rada Sanjica Vlašić sanja.vlasic@gmail.com Republika Hrvatska Klinička

More information

Tuberculosis related stigma and delay in seeking care after the onset of symptoms associated with tuberculosis

Tuberculosis related stigma and delay in seeking care after the onset of symptoms associated with tuberculosis ORIGINAL ARTICLE Tuberculosis related stigma and delay in seeking care after the onset of symptoms associated with tuberculosis Amira Kurspahić-Mujčić 1, Aida Hasanović 2, Suad Sivić 3 1 Department of

More information

High school: II Muška Gimnazija Sarajevo

High school: II Muška Gimnazija Sarajevo CURRICULUM VITAE NAME: MUHIDIN HAMAMDŽIĆ Date of birth: April 16, 1936 Place of birth:sarajevo, BiH Citizenship:BiH Marital status:married Children:Two ADDRESS: 1. PROFESSIONAL: Department of Morphology

More information

CURRICULUM VITAE. In December 1975 I passed the specialist trainning examination in the paedriatic and preventive dental medicine.

CURRICULUM VITAE. In December 1975 I passed the specialist trainning examination in the paedriatic and preventive dental medicine. Prof. dr. Maida Ganibegović-Selimović Kralja Tvrtka 4, 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina Phone: 00387 33 203417 e-mail: mganibeg@utic.net.ba ; medigan@bih.net.ba www.usfbih.org.ba CURRICULUM VITAE

More information

Effect of use of insulin pump with low glucose suspend feature on metabolic control in children with type 1diabetes

Effect of use of insulin pump with low glucose suspend feature on metabolic control in children with type 1diabetes BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA 2018;9(1):37 45 UDK: 616.61-002-08-053.2 DOI: 10.7251/BII1801037B Original article Effect of use of insulin pump with low glucose suspend feature on metabolic control in children

More information

PSYCHOSIS IN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME: A CASE REPORT

PSYCHOSIS IN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME: A CASE REPORT PSYCHOSIS IN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME: A CASE REPORT Milena Stašević 1 Ivana Stašević Karličić 2,3 Aleksandra Dutina 2,3 UDK: 616.895-02-07 1 Clinic for mental disorders Dr Laza Lazarevic, Belgrade,

More information

Blood Components & Indications for Transfusion. Neda Kalhor

Blood Components & Indications for Transfusion. Neda Kalhor Blood Components & Indications for Transfusion Neda Kalhor Blood products Cellular Components: Red blood cells - Leukocyte-reduced RBCs - Washed RBCs - Irradiated RBCs Platelets - Random-donor platelets

More information

DURATION OF DELIRIUM IN THE ACUTE STAGE OF STROKE

DURATION OF DELIRIUM IN THE ACUTE STAGE OF STROKE Acta Z. Dostoviæ Clin Croat et al. 2008; 48:13-17 Delirium Original Scientific in acute stroke Paper DURATION OF DELIRIUM IN THE ACUTE STAGE OF STROKE Zikrija Dostoviæ, Dževdet Smajloviæ, Osman Sinanoviæ

More information

Clinical importance of independent prognostic factors for renal parenchymal carcinoma and a possibility of predicting the treatment outcome

Clinical importance of independent prognostic factors for renal parenchymal carcinoma and a possibility of predicting the treatment outcome ORIGINAL ARTICLE Clinical importance of independent prognostic factors for renal parenchymal carcinoma and a possibility of predicting the treatment outcome Harun Hodžić 1, Mustafa Bazardžanović 2, Samed

More information

Evaluation of haematology analyzer CELL-DYN 3700 SL

Evaluation of haematology analyzer CELL-DYN 3700 SL Evaluation of haematology analyzer CELL-DYN 3700 SL Enver Suljevi}, Muhamed Fazli}, Jozo ]ori} i Emina Kiseljakovi} Institute for Clinical Chemistry and Biochemistry, Clinical Centre of University of Sarajevo

More information

RENAL REPLACEMENT THERAPY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN YEAR 2011.

RENAL REPLACEMENT THERAPY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN YEAR 2011. RENAL REPLACEMENT THERAPY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN YEAR 2011. Halima Resić, MD, PhD - Clinic for Hemodialysis, Clinical Center University of Sarajevo Besim Prnjavorac, MD, PhD - Hospital Tesanj Thanks

More information

Platelet Disorders. By : Saja Al-Oran

Platelet Disorders. By : Saja Al-Oran Platelet Disorders By : Saja Al-Oran Introduction The platelet arise from the fragmentation of the cytoplasm of megakaryocyte in the bone marrow. circulate in the blood as disc-shaped anucleate particles

More information

Scientific Journal of the Faculty of Medicine in Niš 2011;28(1):53-58

Scientific Journal of the Faculty of Medicine in Niš 2011;28(1):53-58 Lydia ACTA Sushevska FACULTATIS et al. MEDICAE NAISSENSIS UDC: 616.89-008.48/.481-053.5 Scientific Journal of the Faculty of Medicine in Niš 2011;28(1):53-58 Original article Analysis of Subtypes and Other

More information

Past Chapter Summaries Educational Topics Summary

Past Chapter Summaries Educational Topics Summary Below is a comprehensive summary of all of the different Educational Topics our Local Chapters have presented and/or provided 2014 1. The most powerful force in nursing 2. Hope and meaning in life in adolescent

More information

LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY

LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY Catherine HUBERT Jean François GIGOT Benoît NAVEZ Strasboug, IRCAD October 2011 Division of Hepato Bilio Pancreatic Surgery Department of Abdominal Surgery and Transplantation

More information

Prevalence of tobacco smoking among students of the University of Novi Sad

Prevalence of tobacco smoking among students of the University of Novi Sad ORIGINAL ARTICLE Prevalence of tobacco smoking among students of the University of Novi Sad Dalibor Bokan 1, 2, Darijo Bokan 1, Dušica Rakić 1, Nebojša Budakov 1 1 School of Medicine, 2 Secondary Nursing

More information

Prof. dr Anđelka Stojković

Prof. dr Anđelka Stojković Prof. dr Anđelka Stojković Summary of qualifications Specialist pediatrician and pulmonologist Medical Doctor Education 1979-1985 Medical Faculty, University of Belgrade, Serbia Graduated With Title Doctor

More information

Unit 8: Blood / Lymph / Cardiovascular System

Unit 8: Blood / Lymph / Cardiovascular System Name: Period: Unit 8: Blood / Lymph / Cardiovascular System Test Review 1. Identify the general formed elements of the blood and their general functions. a. Erythrocytes: b. Leukocytes: c. Thrombocytes:

More information

Most Common Hemostasis Consults: Thrombocytopenia

Most Common Hemostasis Consults: Thrombocytopenia Most Common Hemostasis Consults: Thrombocytopenia Cindy Neunert, MS MSCS Assistant Professor, Pediatrics CUMC Columbia University TSHNA Meeting, April 15, 2016 Financial Disclosures No relevant financial

More information

Hematology/Oncology/BMT

Hematology/Oncology/BMT The University of Arizona Pediatric Residency Program Primary Goals for Rotation Hematology/Oncology/BMT 1. GOAL: Understand the role of the pediatrician in preventing hematologic or oncologic conditions,

More information

Dr. MUBARAK ABDELRAHMAN MD PEDIATRICS AND CHILD HEALTH Assistant Professor FACULTY OF MEDICINE -JAZAN

Dr. MUBARAK ABDELRAHMAN MD PEDIATRICS AND CHILD HEALTH Assistant Professor FACULTY OF MEDICINE -JAZAN Dr. MUBARAK ABDELRAHMAN MD PEDIATRICS AND CHILD HEALTH Assistant Professor FACULTY OF MEDICINE -JAZAN The student should be able:» To identify the mechanism of homeostasis and the role of vessels, platelets

More information

Bleeding and Thrombotic Disorders. Kristine Krafts, M.D.

Bleeding and Thrombotic Disorders. Kristine Krafts, M.D. Bleeding and Thrombotic Disorders Kristine Krafts, M.D. Bleeding and Thrombotic Disorders Bleeding disorders von Willebrand disease Hemophilia A and B DIC TTP/HUS ITP Thrombotic disorders Factor V Leiden

More information