CHAMA CHA USHIRIKA WA AKIBA NA MIKOPO TANESCO

Size: px
Start display at page:

Download "CHAMA CHA USHIRIKA WA AKIBA NA MIKOPO TANESCO"

Transcription

1 CHAMA CHA USHIRIKA WA AKIBA NA MIKOPO TANESCO FOMU YA MIKOPO WA UJASILIAMALI (MU 01) A: MAELEZO BINAFSI i.jina kamili la mkopaji... ii. iii. Aina ya kitambulisho Namba ya kitambulisho. Jinsia: MKE/MUME...Umri miaka... iv. Hali ya ndoa: nimeoa ( ) nimeolewa ( ) sijaoa/sijaolewa ( ) mtalaka ( ) mjane/mgane ( ) v. Elimu: sijasoma ( ) msingi ( ) sekondari ( ) elimu ya juu ( ) vi. vii. viii. ix. Anuani ya Posta.. Nambari ya simu Mahali unapoishi: Wilaya... Kata. Mtaa Na. Nyumba.. Jina la Mume/Mke Mahali pa kazi/biashara.. Namba ya simu: Iwapo hamuishi pamoja, eleza mahali anapoishi... Idadi ya watu wanaokutegemea.. Jina la ndugu wa karibu Uhusiano.Umri(miaka 18 au zaidi) Mahali anapoishi/kazi... namba ya simu... 1 Kiasi Tshs <10m, Riba 16.5%pa (reducing balance), Fomu Tshs 10,000, Ada ya mkopo 1%, Bima 1%

2 B: MAELEZO YA BIASHARA Aina za Biashara: i. Mahali ilipo Mwaka iliyoanzishwa.. ii. Mahali ilipo...mwaka iliyoanzishwa.... iii... Mahali ilipo Mwaka iliyoanzishwa... Jina la anayekusaidia kwenye biashara... Uhusiano... Namba ya simu... Mtaji wa biashara(tshs) Mauzo kwa Mwezi(Tshs)... Taja aina nyingine za kipato....kipato kwa mwezi(tshs)... C.MAELEZO YA MKOPO Kiasi kinachoombwa: Tshs Kwa Maneno Shilingi Madhumuni ya Mkopo: i)... ii)... iii)... Muda wa Marejesho: Miezi Kiasi utakachoweza kulipa kwa mwezi Tshs. D: UHUSIANO NA BENKI/TAASISI ZA FEDHA Je,una akaunti na benki au Taasisi nyingine ya fedha? NDIYO ( ) HAPANA ( ) 2 Kiasi Tshs <10m, Riba 16.5%pa (reducing balance), Fomu Tshs 10,000, Ada ya mkopo 1%, Bima 1%

3 Kama ndiyo orodhesha. 1. jinala Benki au Taasisi ya fedha A/C 2. Jina la Benki au Taasisi ya fedha.a/c.. 3. Jina la Benki au Taasisi ya fedha..a/c.. Ulishawahi kukopa au una mkopo katika Benki/Taasisi yoyote ya Fedha? NDIYO( ) HAPANA ( ) Orodhesha mikopo yote na majina ya wakopeshaji TAASISI/BENKI KIASI ULICHOKOPA MWAKA ULIOKOPA MUDA WA MKOPO MAKATO KWA KIASI KILICHOBAKIA E.UDHAMINI WA MKOPO 1. UDHAMINI WA MKOPAJI a) Dhamana ya mkopo huu ni i. Akaunti ya Siku kuu (Festival) Tshss... ii. Akaunti ya Elimu Tshs... iii. Akaunti ya Afya Tshs... iv. Akaunti ya watoto (Kido) Tshs... v. Amana ya muda maalum (FDR) Tshs... vi. Mali: Shamba/Kiwanja/Nyumba/Gari/Pikipiki Thamani ya Tshs. vii. Dhamana nyinginezo... b) Tamko la Mwenza la kuridhia mali kuwekwa Rehani: Mimi.wa anuani Ni MUME/MKE wa mwenye dhamana, nathibitisha mali iliyo/zilizo tajwa hapo juu nazifahamu na niko tayari zitolewe kama dhamana kwa mujibu wa masharti na taratibu zilizokubaliwa na mkopaji na mkopeshaji. JINA LA MTOA TAMKO.. UHUSIANO.. (picha) 3 Kiasi Tshs <10m, Riba 16.5%pa (reducing balance), Fomu Tshs 10,000, Ada ya mkopo 1%, Bima 1%

4 Saini Tarehe. Simu TANBIHI: KAMA MWENYE DHAMANA HAJAOA AU KUOLEWA ATALAZIMIKA KULETA HATI YA KIAPO ILI KUTHIBITISHA HILO (Fomu namba MMU 010.) F. TAMKO LA MKOPAJI Mimi..mwombaji wa mkopo,nathibitisha kuwa taarifa zote zilizotolewa hapo juu kwa Chama ni sahihi na kweli na kwamba nitawajibika kwa usahihi wa taarifa hii kupitia saini yangu hapo chini. Aidha, natoa idhini kwa Chama kutafuata taarifa yangu kutoka kwa mtu yeyote(majirani, marafiki, washirika wa biashara, chama, taasisi za fedha, au ofisi ya rejea ya mikopo iliyo idhinishwa kisheria wakati ambapo Chama kinatathimini wakati wote wa kuwepo akaunti yangu katika Chama na ninaruhusu Chama kunichukulia hatua za kisheria na nitalipa gharama zote za uandaji wa mkopo huu endapo itagundulika taarifa nilizozitoa sio sahihi na kweli. Saini Tarehe. Jina la Afisa Mkopo...Saini..Tarehe.... Jina la Meneja wa Chama... Saini Tarehe..... G. MAENDELEO YA BIASHARA (kwa matumizi ya ofisi tu) MTAJI WA BIASHARA BIASHARA Fedha tasilimu.... Fedha iliyo benki.. Bidhaa zilizopo... MADENI YA Madeni ya muda mfupi.. Madeni ya muda mrefu.. Changio la mtaji... Wadeni. JUMLA.. Mali zilizohamishika. JUMLA. 4 Kiasi Tshs <10m, Riba 16.5%pa (reducing balance), Fomu Tshs 10,000, Ada ya mkopo 1%, Bima 1%

5 MATUMIZI YA BIASHARA (Mwezi mmoja) MAUZO YA BIASHARA (Miezi 3 iliyopita) Bidhaa AINA YA MAUZO WA KWANZA WA PILI WA TATU Usafiri Kodi ya pango Kodi/ushuru/leseni Mishahara Mengineyo JUMLA JUMLA WASTANI WA MAUZO KWA..FAIDA (MAUZO-MATUMIZI)... Aina ya mauzo Bidhaa zinazouzika kwa haraka idadi Thamani Bidhaa zinazouzika kwa wastani Idadi Thamani JUMLA Msimu wa Biashara (weka alama ya V katika mwezi husika) JUU CHINI JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 5 Kiasi Tshs <10m, Riba 16.5%pa (reducing balance), Fomu Tshs 10,000, Ada ya mkopo 1%, Bima 1%

6 H: MAPENDEKEZO YA MKOPO (Kwa matumizi ya ofisi) 1) MAONI YA AFISA MIKOPO Tarehe ya kupokea maombi..tarehe ya kutembelea biashara husika..dhamana. Mambo ya Kuzingatia: TABIA... UWEZO WA BIASHARA. DHAMANA.. MTAJI.. HALI HALISI.. Kiasi kinachoombwa Tshs..Kiasi kilichopendekezwa Tshs Muda wa Marejesho: Miezi Riba Tshs.. Rejesho kwa mwezi Tshs Muda wa kusubiri kabla kulipa miezi Mapendekezo ya Afisa Mikopo.. Jina la Afisa Mikopo Sahihi..Tarehe 2) MAONI YA KAMATI: UMEKUBALIWA ( ) UMEKATALIWA ( ) UMEHAIRISHWA ( ) Kama mkopo umekubaliwa jaza yafuatayo: Kiasi kilichopitishwa/kilichoshauriwa Tshs.. Muda wa Mkopo ni miezi..riba.. Muda wa marejesho kila mwezi kiasi Tshs.. Muda wa kusubiri kabla ya kulipa miezi Majina na saini za wanakamati: i. Jina... Saini... ii. Jina... Saini... iii. Jina... Saini... iv. Jina... Saini... v. Jina... Saini... 6 Kiasi Tshs <10m, Riba 16.5%pa (reducing balance), Fomu Tshs 10,000, Ada ya mkopo 1%, Bima 1%

Towards. New HIV Infections Among Children in Tanzania

Towards. New HIV Infections Among Children in Tanzania Towards New HIV Infections Among Children in Tanzania Background The world has an unprecedented opportunity to make new HIV infections among children a history. Tanzania is moving towards implementing

More information

Kenya W1 Smokeless Survey Code: KE1-L Languages: Kiswahili Mode: Face to Face

Kenya W1 Smokeless Survey Code: KE1-L Languages: Kiswahili Mode: Face to Face Kenya W1 Smokeless Survey Code: KE1-L Languages: Kiswahili Mode: Face to Face Kenya W1 Smokeless, Generated on 31March2015 Interviewer ID: L Ministry of Public Health and Sanitation University of Nairobi

More information

GRIZLY. 1 Liter INSECTICIDE. A systemic and contact insecticide for the control of aphids, whiteflies and thrips on roses and tomatoes.

GRIZLY. 1 Liter INSECTICIDE. A systemic and contact insecticide for the control of aphids, whiteflies and thrips on roses and tomatoes. GRIZLY A systemic and contact insecticide for the control of aphids, whiteflies and thrips on roses and tomatoes. Sumu ya kuua wadudu aina ya aphids, whiteflies na thrips kwenye maua aina ya rosa na nyanya.

More information

Regent 50 SC SUSPENSION CONCENTRATE INSECTICIDE (KIUADUDU)

Regent 50 SC SUSPENSION CONCENTRATE INSECTICIDE (KIUADUDU) READ THE LABEL BEFORE USING (SOMA KIBANDIKO CHA MAELEZO KABLA YA KUTUMIA) KEEP LOCKED OUT OF REACH OF CHILDREN (WEKA MBALI NA WATOTO) REGISTRATION NO./ PCPB (CR) 0267 (NAMBARI YA USAJILI): MANUFACTURER/REGISTRANT

More information

OCV SEB Study: Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC) Survey Phase: 2, Study Level: IV

OCV SEB Study: Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC) Survey Phase: 2, Study Level: IV OCV SEB Study: Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC) Survey Phase: 2, Study Level: IV Ministry of Health and Social Welfare of Zanzibar, in collaboration with World Health Organization, Geneva,

More information

"Sikuwahi ambiwa jinsi nilivyokuwa mgonjwa wala Sikuelewa kwamba, Hepatitis C imenidhuru na uharibifu sana. Nildhani kuwa tatizo langu lilikuwa

Sikuwahi ambiwa jinsi nilivyokuwa mgonjwa wala Sikuelewa kwamba, Hepatitis C imenidhuru na uharibifu sana. Nildhani kuwa tatizo langu lilikuwa "Sikuwahi ambiwa jinsi nilivyokuwa mgonjwa wala Sikuelewa kwamba, Hepatitis C imenidhuru na uharibifu sana. Nildhani kuwa tatizo langu lilikuwa ugonjwa wa kisukari au ugonjwa wa damu iliyosababisha hala

More information

AZIMUT 320 SC. 1 Liter FUNGICIDE. An agricultural systemic and translaminar fungicide for the control of yellow rust and stem rust in wheat

AZIMUT 320 SC. 1 Liter FUNGICIDE. An agricultural systemic and translaminar fungicide for the control of yellow rust and stem rust in wheat AZIMUT 320 SC An agricultural systemic and translaminar fungicide for the control of yellow rust and stem rust in wheat Sumu ya kuangamiza magonjwa ya yellow rust na stem rust kwenye ngano Manufactured

More information

Acrobat 69% WG READ THE LABEL BEFORE USING (SOMA KIBANDIKO CHA MAELEZO KABLA YA KUTUMIA) KEEP LOCKED OUT OF REACH OF CHILDREN (WEKA MBALI NA WATOTO)

Acrobat 69% WG READ THE LABEL BEFORE USING (SOMA KIBANDIKO CHA MAELEZO KABLA YA KUTUMIA) KEEP LOCKED OUT OF REACH OF CHILDREN (WEKA MBALI NA WATOTO) READ THE LABEL BEFORE USING (SOMA KIBANDIKO CHA MAELEZO KABLA YA KUTUMIA) KEEP LOCKED OUT OF REACH OF CHILDREN (WEKA MBALI NA WATOTO) Acrobat 69% WG Wettable Granules Fungicide (KIUAKUVU) GUARANTEE (DHAMANA):

More information

Meltatox 385 EC. Emulsifiable Concentrate FUNGICIDE (KIUAKUVU) KEEP LOCKED OUT OF REACH OF CHILDREN WEKA MBALI NA WATOTO

Meltatox 385 EC. Emulsifiable Concentrate FUNGICIDE (KIUAKUVU) KEEP LOCKED OUT OF REACH OF CHILDREN WEKA MBALI NA WATOTO READ THE LABEL BEFORE USING SOMA KIBANDIKO CHA MAELEZO KABLA YA KUTUMIA KEEP LOCKED OUT OF REACH OF CHILDREN WEKA MBALI NA WATOTO Meltatox 385 EC Emulsifiable Concentrate FUNGICIDE (KIUAKUVU) GUARANTEE

More information

Concept Testing Discussion Guide. Tuko Wangapi Tulizana Phase 2 Bagamoyo, November 7, 12. Location..Gender No of participants

Concept Testing Discussion Guide. Tuko Wangapi Tulizana Phase 2 Bagamoyo, November 7, 12. Location..Gender No of participants Concept Testing Discussion Guide. Tuko Wangapi Tulizana Phase 2 Bagamoyo, November 7, 12. Location..Gender No of participants Introduction Good morning/afternoon My name is and my friend is..we work JHU

More information

ANDIKO LA MAELEZO YA KIAFYAJAMII KUSIMAMISHA OVADOSI USAMBAZAJI WA NALOXONE BAINA YA WENZI

ANDIKO LA MAELEZO YA KIAFYAJAMII KUSIMAMISHA OVADOSI USAMBAZAJI WA NALOXONE BAINA YA WENZI ANDIKO LA MAELEZO YA KIAFYAJAMII KUSIMAMISHA OVADOSI USAMBAZAJI WA NALOXONE BAINA YA WENZI 01 ANDIKO LA MAELEZO YA KIAFYAJAMII Kusimamisha ovadosi: Usambazaji wa naloxone baina ya wenzi Huku suala la maambukizo

More information

ADEQUACY OF AXILLARY LYMPH NODE DISSECTION IN THE MANAGEMENT OF BREAST CANCER AT KENYATTA NATIONAL HOSPITAL

ADEQUACY OF AXILLARY LYMPH NODE DISSECTION IN THE MANAGEMENT OF BREAST CANCER AT KENYATTA NATIONAL HOSPITAL ADEQUACY OF AXILLARY LYMPH NODE DISSECTION IN THE MANAGEMENT OF BREAST CANCER AT KENYATTA NATIONAL HOSPITAL DR. GICHERE RAPHAEL NDERITU H58/7516/2006 A dissertation submitted as part fulfillment of the

More information

THE Geita Gold Mine. By 2007, about 2 million. GGM extends financial support for institutions fighting HIV/AIDS. Our Vision:

THE Geita Gold Mine. By 2007, about 2 million. GGM extends financial support for institutions fighting HIV/AIDS. Our Vision: http:// www.ajaat.or.tz Issue No. 173 May 19-25, 2012 Association of Journalists Against AIDS in Tanzania (AJAAT) P.O Box 33237 Tel: 0786300219/ 0786653712/ 0713640520 Bahari Motors Building, Kameroun

More information

ALBINO. kinyume na MTU MWENYE ALBINISM (PWA) MSIMAMO RASMI WA UNDER THE SAME SUN (UTSS)

ALBINO. kinyume na MTU MWENYE ALBINISM (PWA) MSIMAMO RASMI WA UNDER THE SAME SUN (UTSS) ALBINO kinyume na MTU MWENYE ALBINISM (PWA) MSIMAMO RASMI WA UNDER THE SAME SUN (UTSS) Kama kikundi cha kutetea heshima ya watu wenye albinism, UTSS inapendelea kusema Mtu Mwenye Albinism 7 (PWA) na maneno

More information

ATD Fourth World Registration nº under NGO Act, 2002 P.O. Box 61786, Dar es Salaam Tanzania Phone number:

ATD Fourth World Registration nº under NGO Act, 2002 P.O. Box 61786, Dar es Salaam Tanzania Phone number: ANNUAL REVIEW 2016 ATD Fourth World Registration nº 003447 under NGO Act, 2002 P.O. Box 61786, Dar es Salaam Tanzania Phone number: 022 276 1717 atd.tanzania@gmail.com https://www.facebook.com/atdtanzania/

More information

Kuendesha Gari ukiwa na Ugonjwa wa Kisukari

Kuendesha Gari ukiwa na Ugonjwa wa Kisukari Kuendesha Gari ukiwa na Ugonjwa wa Kisukari Jan Broz Pooja Dhebar Brian Frier Assist.prof. Jan Broz, MD ni profesa msaidizi wa Internal Medicine kwenye Chuo kikuu cha Charles kitivo cha pili cha matibabu

More information

Date : September Permit/License or Registration Application. Permit/License/ Notification/ Registration Description. Remark

Date : September Permit/License or Registration Application. Permit/License/ Notification/ Registration Description. Remark Number 1. s 29 Jul 13 N/A Environmental Permit to construct the Passenger Clearance and associated works of the Hong Kong Zhuhai and Macao Bridge Boundary Crossing Facilities EP-353/2009/G 06 Aug 13 N/A

More information

NANDI COUNTY ASSEMBLY OFFICIAL REPORT

NANDI COUNTY ASSEMBLY OFFICIAL REPORT NANDI COUNTY ASSEMBLY 1 OFFICIAL REPORT Wednesday, 28 th February, 2018 The House met at 2:30 pm The Temporary Speaker (Hon. Kipkurui Chepkwony) in the Chair PRAYER QUORUM Temporary Speaker (Hon. Kipkurui

More information

Flu Watch. MMWR Week 3: January 14 to January 20, and Deaths. Virologic Surveillance. Influenza-Like Illness Surveillance

Flu Watch. MMWR Week 3: January 14 to January 20, and Deaths. Virologic Surveillance. Influenza-Like Illness Surveillance Flu Watch MMWR Week 3: January 14 to January 2, 218 All data are provisional and subject to change as more reports are received. Geographic Spread South Carolina reported widespread activity this week.

More information

KISUKARI ENGLISH/SWAHILI

KISUKARI ENGLISH/SWAHILI KISUKARI Unachohitaji kujua 1 ENGLISH/SWAHILI Contents Chapter Index Foreword Introduction 1 What is diabetes 2 Types of diabetes Type 1 diabetes Type 2 diabetes Gestational diabetes 3 Risk factors 4 The

More information

Flu Watch. MMWR Week 4: January 21 to January 27, and Deaths. Virologic Surveillance. Influenza-Like Illness Surveillance

Flu Watch. MMWR Week 4: January 21 to January 27, and Deaths. Virologic Surveillance. Influenza-Like Illness Surveillance Flu Watch MMWR Week 4: January 21 to January 27, 218 All data are provisional and subject to change as more reports are received. Geographic Spread South Carolina reported widespread activity this week.

More information

Understanding and improving malaria diagnosis in health facilities in Dar es Salaam, Tanzania

Understanding and improving malaria diagnosis in health facilities in Dar es Salaam, Tanzania Understanding and improving malaria diagnosis in health facilities in Dar es Salaam, Tanzania INAUGURALDISSERTATION zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie vorgelegt der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen

More information

OKOA FIGO LAKO. Dr Gabriel L. Upunda Dar es Salaam, Tanzania. Free access to read, download and print. Interna

OKOA FIGO LAKO. Dr Gabriel L. Upunda Dar es Salaam, Tanzania. Free access to read, download and print. Interna Free!! Kidney Guide in 25+ Languages at www.kidne KidneyEduca Education tion.com Free access to read, download and print 200+ paged kidney guide in following languages Mwongozo Kamili Kwa Wagonjwa Wa Figo

More information

WADAU: Kodi inaongeza bei kondomu

WADAU: Kodi inaongeza bei kondomu Issue No. 242, Julai 4 2015 www.ajaat.or.tz 1 Association of Journalists Against AIDS in Tanzania (AJAAT) P.O Box 33237 Tel: 0786300219/ 0786653712/ 0713640520 Bahari Motors Building, Kameroun Road Plot

More information

GAIRO HABARI MOTO MOTO

GAIRO HABARI MOTO MOTO TIST GAIRO HABARI MOTO MOTO Tel. +255748-632013/537720, P.O.BOX 6049 MOROGORO E-Mail info@ tist.org July 2005 1. Agriculture Small groups that use conservation farming best practices always seem get some

More information

FGSZ Zrt. from 28 February 2019 till 29 February 2020 AUCTION CALENDAR: YEARLY YEARLY BUNDLED AT CROSS BORDER POINTS

FGSZ Zrt. from 28 February 2019 till 29 February 2020 AUCTION CALENDAR: YEARLY YEARLY BUNDLED AT CROSS BORDER POINTS AUCTION CALENDAR: YEARLY YEARLY BUNDLED AT CROSS BORDER POINTS FIRM CAPACITY - First Monday of July 01.06.2019* 01.07.2019 07:00 01.10.2019 04:00 01.10.2020 04:00 2019/2020 01.10.2020 04:00 01.10.2021

More information

Durham Region Influenza Bulletin: 2017/18 Influenza Season

Durham Region Influenza Bulletin: 2017/18 Influenza Season Durham Region Influenza Bulletin: 2017/18 Influenza Season Surveillance Week 21 (May 20, 2018 to May 26, 2018) Table 1: Assessment of influenza activity in Durham Region Measure Laboratory confirmed cases

More information

HIV and AIDS Education Urged for Fishing Areas. Our Vision:

HIV and AIDS Education Urged for Fishing Areas. Our Vision: Issue No. 217, February 4, 2014 www.ajaat.or.tz 1 Association of Journalists Against AIDS in Tanzania (AJAAT) P.O Box 33237 Tel: 0786300219/ 0786653712/ 0713640520 Bahari Motors Building, Kameroun Road

More information

PREVALENCE OF KERATOCONJUNCTIVITIS SICCA IN PATIENTS WITH HIV/AIDS ATTENDING THE COUPLES COUNSELLING CENTRE IN KENYATTA NATIONAL HOSPITAL

PREVALENCE OF KERATOCONJUNCTIVITIS SICCA IN PATIENTS WITH HIV/AIDS ATTENDING THE COUPLES COUNSELLING CENTRE IN KENYATTA NATIONAL HOSPITAL PREVALENCE OF KERATOCONJUNCTIVITIS SICCA IN PATIENTS WITH HIV/AIDS ATTENDING THE COUPLES COUNSELLING CENTRE IN KENYATTA NATIONAL HOSPITAL DR. ANTONELLA WANJIKU MUTHEE A dissertation submitted in part fulfillment

More information

18 Week 92% Open Pathway Recovery Plan and Backlog Clearance

18 Week 92% Open Pathway Recovery Plan and Backlog Clearance 18 Week 92% Open Pathway Recovery Plan and Backlog Clearance Page 1 of 6 17.05.2012 1.0 Background 18-Week 92% Open Pathway RECOVERY PLAN The Trust has achieved compliance against the admitted and non-admitted

More information

Overview of the Radiation Exposure Doses of the Workers at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

Overview of the Radiation Exposure Doses of the Workers at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Click here for the corrections made < Reference > December 3, 212 Tokyo Electric Power Company Overview of the Radiation Exposure Doses of the Workers at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station * As of

More information

9. Appendices I VI App. I App. II App. III Serial number Date / / CONSENT FORM (School teacher) Title of the project: Effect of Basic Package of Oral Care on the Oral Quality of Life of Primary

More information

McLean ebasis plus TM

McLean ebasis plus TM McLean ebasis plus TM Sample Hospital (0000) Report For Qtr HBIPS Core Measures McLean Hospital 115 Mill Street Belmont, MA 02478 1 2012 Department of Mental Health Services Evaluation Tel: 617-855-3797

More information

Camilla Wirseen Patna 1 dec Saving Lives

Camilla Wirseen Patna 1 dec Saving Lives Camilla Wirseen Patna 1 dec 2011 Saving Lives Peepoo Personal Self-Sanitising Single-Use Biodegradable Toilet Peepoo is approriate solution especially for women and during floodings Bina Devi Bihar 2009

More information

Quit Rates of New York State Smokers

Quit Rates of New York State Smokers Quit Rates of New York State Smokers Sara M. Abrams, MPH Data Manager NYS Smokers Quitline Sara.Abrams@roswellpark.org September 6, 20 Presentation Outline Basic Quitline Service How Quit Rates are defined

More information

TAARIFA YA UFUATILIAJI NA TATHMINI YA UKIMWI MKOA WA MBEYA

TAARIFA YA UFUATILIAJI NA TATHMINI YA UKIMWI MKOA WA MBEYA TUME YA KUDHIBITI UKIMWI TANZANIA (TACAIDS) TUME YA KUDHIBITI UKIMWI TANZANIA (TACAIDS) TAARIFA YA UFUATILIAJI NA TATHMINI YA UKIMWI MKOA WA MBEYA OKTOBA, 2007 ISBN 978-9987-519-15-6 i ii YALIYOMO Ukurasa

More information

SUPPLIER/MANUFACTURER PERFORMANCE REPORT

SUPPLIER/MANUFACTURER PERFORMANCE REPORT 80/30 MOO 8 PHAHOLYOTHIN RD., T.KUKHOT, A.LUMLOOKKAR, PATHUMTHANI 30, THAILAND TEL : (66-) 9958 9, 995330 FAX : (66-) SUPPLIER/MANUFACTURER PERFORMANCE REPORT 80/30 MOO 8 PHAHOLYOTHIN RD., T.KUKHOT, A.LUMLOOKKAR,

More information

Sleep Market Panel. Results for June 2015

Sleep Market Panel. Results for June 2015 Sleep Market Panel Results for June 2015 Notes: o This is a monthly trending report of panel member data along with additional analysis by: Sleep labs affiliated with Hospitals vs. Independent Labs o Hospital

More information

An Updated Approach to Colon Cancer Screening and Prevention

An Updated Approach to Colon Cancer Screening and Prevention An Updated Approach to Colon Cancer Screening and Prevention Kevin Liebovich, MD Director for Quality for Gastrointestinal diseases Advocate Condell Medical Center Colon Cancer Screening and Prevention

More information

Kansas EMS Naloxone (Narcan) Administration

Kansas EMS Naloxone (Narcan) Administration Kansas EMS Naloxone (Narcan) Administration Executive Summary Kansas Board of Emergency Medical Services August 217 The following pages denote an ongoing trending of naloxone administration by Kansas Emergency

More information

Seasonality of influenza activity in Hong Kong and its association with meteorological variations

Seasonality of influenza activity in Hong Kong and its association with meteorological variations Seasonality of influenza activity in Hong Kong and its association with meteorological variations Prof. Paul Chan Department of Microbiology The Chinese University of Hong Kong Mr. HY Mok Senior Scientific

More information

Curators of the University of Missouri - Combined January 1, 2016 through December 31, 2016

Curators of the University of Missouri - Combined January 1, 2016 through December 31, 2016 Cost Management Report Delta Dental Network Coverage Network Utilization Discount Delta Dental PPO Network 28.3% 29.4% Delta Dental Premier Network 67.0% 12.0% Total 95.3% Savings Categories $ % of Net

More information

COME FIRST, GET RIGHT ANSWER

COME FIRST, GET RIGHT ANSWER Issue No. 4 THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA Government Chemist Labaratory Agency NEWS LETTER GCLA wins the All Africa Public Service awards Cont. to Page 4 Students during the visit to the faculty of Chemistry

More information

NACOPHA yaanika fursa

NACOPHA yaanika fursa Issue No. 212, 9-16 Desemba, 2013 www.ajaat.or.tz 1 Association of Journalists Against AIDS in Tanzania (AJAAT) P.O Box 33237 Tel: 0786300219/ 0786653712/ 0713640520 Bahari Motors Building, Kameroun Road

More information

Dementia Content Report January Produced By The NHS Choices Reporting Team

Dementia Content Report January Produced By The NHS Choices Reporting Team Dementia Content Report January 2014 Produced By The NHS Choices Reporting Team CH.NHSChoices-Reporting@nhs.net Dementia Dashboard Page 1 Overall Choices Site Visits Tag cloud showing top dental related

More information

von Amani Shao Aus Kilimanjaro, Tanzania Basel, 2015 Originaldokument gespeichert auf dem Dokumentenserver der Universität Basel edoc.unibas.

von Amani Shao Aus Kilimanjaro, Tanzania Basel, 2015 Originaldokument gespeichert auf dem Dokumentenserver der Universität Basel edoc.unibas. Rational use of medicines: safety, challenges and potentials of electronic mobile devices for implementing a new algorithm for management of childhood illness (ALMANACH) in low and middle income countries

More information

Crisis Connections Crisis Line Phone Worker Training (Online/Onsite) Winter 2019

Crisis Connections Crisis Line Phone Worker Training (Online/Onsite) Winter 2019 Crisis Connections Crisis Line Phone Worker Training (Online/Onsite) Winter 2019 20-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan between January 14th - January 21st Please Note: The application deadline

More information

Dementia Content Report May Produced By The NHS Choices Reporting Team

Dementia Content Report May Produced By The NHS Choices Reporting Team Dementia Content Report May 2013 Produced By The NHS Choices Reporting Team CH.NHSChoices-Reporting@nhs.net 35.0M 30.0M 25.0M 20.0M 15.0M 10.0M 5.0M 0.0 15.9M Overall Choices Site Visits NHS Choices Policy

More information

Tri-County Opioid Safety Coalition Data Brief December 2017 Clackamas, Multnomah, and Washington Counties

Tri-County Opioid Safety Coalition Data Brief December 2017 Clackamas, Multnomah, and Washington Counties Medicaid-Funded Alternative Treatment for Back Pain in the Tri-County Region Key Findings The percentage of members with a back pain diagnosis who received an alternative treatment increased from 29% in

More information

IMPLEMENTING RECOVERY ORIENTED CLINICAL SERVICES IN OPIOID TREATMENT PROGRAMS PILOT UPDATE. A Clinical Quality Improvement Program

IMPLEMENTING RECOVERY ORIENTED CLINICAL SERVICES IN OPIOID TREATMENT PROGRAMS PILOT UPDATE. A Clinical Quality Improvement Program IMPLEMENTING RECOVERY ORIENTED CLINICAL SERVICES IN OPIOID TREATMENT PROGRAMS PILOT UPDATE A Clinical Quality Improvement Program Today: National completion rates for OTP s hover between 11 14% Retention

More information

FAQs about Provider Profiles on Breast Cancer Screenings (Mammography) Q: Who receives a profile on breast cancer screenings (mammograms)?

FAQs about Provider Profiles on Breast Cancer Screenings (Mammography) Q: Who receives a profile on breast cancer screenings (mammograms)? FAQs about Provider Profiles on Breast Cancer Screenings (Mammography) Q: Who receives a profile on breast cancer screenings (mammograms)? A: We send letters and/or profiles to PCPs with female members

More information

BREATH AND BLOOD ALCOHOL STATISTICS

BREATH AND BLOOD ALCOHOL STATISTICS BREATH AND BLOOD ALCOHOL STATISTICS 116 MOTOR VEHICLE CRASHES IN NEW ZEALAND 213 BREATH AND BLOOD ALCOHOL STATISTICS 117 CONTENTS TABLES Table 1 Number of alcohol offenders by age group and sex 119 Table

More information

Avian influenza in poultry, wild and captive birds (AI)

Avian influenza in poultry, wild and captive birds (AI) Avian influenza in poultry, wild and captive birds (AI) Analysis of ADNS data since 01/2018 Reporting period: 2018-01-01 2018-10-28 Data query: 2018-10-30 AGES DSR Austrian Agency for Health and Food Safety

More information

Education around PML risk and monitoring at NHNN Queen Square MS Centre

Education around PML risk and monitoring at NHNN Queen Square MS Centre Audit MS Masterclass, Sheffield, 31 st March 2017 Education around PML risk and monitoring at NHNN Queen Square MS Centre UCL Institute of Neurology Queen Square Multiple Sclerosis Centre National Hospital

More information

Magellan s Transport Route Lead Monitoring Program

Magellan s Transport Route Lead Monitoring Program Magellan s Transport Route Lead Monitoring Program Magellan s lead monitoring requirements Magellan s approval to export sealed shipments of lead carbonate through Fremantle is subject to the Interim Implementation

More information

Wild Poliovirus*, 03 Aug 2004 to 02 Aug 2005

Wild Poliovirus*, 03 Aug 2004 to 02 Aug 2005 Wild Poliovirus*, 03 Aug 2004 to 02 Aug 2005 Wild virus type 1 Wild virus type 3 Wild virus type 1 & 3 Endemic countries Re-established transmission countries Case or outbreak following importation *Excludes

More information

Analysis of Meter Reading Validation Tolerances proposed by Project Nexus

Analysis of Meter Reading Validation Tolerances proposed by Project Nexus Analysis of Meter Reading Validation Tolerances proposed by Project Nexus January 2014 Description of analysis Aim of analysis: To assess the impact of the meter read validation tolerances that have been

More information

GREENWOOD PUBLIC SCHOOL DISTRICT PHYSICAL EDUCATION

GREENWOOD PUBLIC SCHOOL DISTRICT PHYSICAL EDUCATION Week 1 2 3 Days Comp/Obj. Aug. 07 11 Introduction Aug. 14 18 Aug. 21 2 C4a. 4 Aug. 29-Sept.1 Sept. -8 (Labor Day Sept.4) 4 6 Sept. 11-1 7 Sept. 18 22 8 Sept. 2 29 9 Oct. 2-6 with Hands FIRST NINE WEEKS

More information

Data Visualization - Basics

Data Visualization - Basics Data Visualization - Basics The Visualization Process ACQUIRE PARSE FILTER MINE REPRESENT REFINE INTERACT Sales Data (US $ in thousands) Region Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Domestic

More information

Curators of the University of Missouri - Combined January 01, 2013 through December 31, 2013 Cost Management Report

Curators of the University of Missouri - Combined January 01, 2013 through December 31, 2013 Cost Management Report Cost Management Report Program Design Specifics Standard Claims Management SAVINGS CATEGORIES SAVINGS RESULTS % OF NET SUBMITTED DOLLARS % OF PAID DOLLARS Deductible Applied $1,296,627 5.68% 9.78% Patient

More information

Weekly Influenza News 2016/17 Season. Communicable Disease Surveillance Unit. Summary of Influenza Activity in Toronto for Week 43

Weekly Influenza News 2016/17 Season. Communicable Disease Surveillance Unit. Summary of Influenza Activity in Toronto for Week 43 + Weekly / Influenza News Week 43 (October 23 to October 29, 2016) Summary of Influenza Activity in Toronto for Week 43 Indicator (Click on the indicator Activity Level * Description name for more details)

More information

AN EVALUATION OF INTEGRATED INTERVENTIONS TO IMPROVE ACCESS TO MALARIA TREATMENT IN TANZANIA (ACCESS PROGRAMME)

AN EVALUATION OF INTEGRATED INTERVENTIONS TO IMPROVE ACCESS TO MALARIA TREATMENT IN TANZANIA (ACCESS PROGRAMME) AN EVALUATION OF INTEGRATED INTERVENTIONS TO IMPROVE ACCESS TO MALARIA TREATMENT IN TANZANIA (ACCESS PROGRAMME) INAUGURALDISSERTATION zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie vorgelegt der

More information

Successful Falls Prevention in Aged Persons Mental Health. Reducing the risk and decreasing severity of outcome

Successful Falls Prevention in Aged Persons Mental Health. Reducing the risk and decreasing severity of outcome Successful Falls Prevention in Aged Persons Mental Health Reducing the risk and decreasing severity of outcome Vahitha Koshy Seema Dua Elda Kimberlee Introduction Unit 3- Acute Aged Mental Health inpatient

More information

English - Swahili Dictionary of Meteorological Terms. Kamusi ya Kiingereza - Kiswahili ya Istilahi za Hali ya Hewa. Kenya Meteorological Department

English - Swahili Dictionary of Meteorological Terms. Kamusi ya Kiingereza - Kiswahili ya Istilahi za Hali ya Hewa. Kenya Meteorological Department English - Swahili Dictionary of Meteorological Terms Kamusi ya Kiingereza - Kiswahili ya Istilahi za Hali ya Hewa Kenya Meteorological Department 1 FORWARD AND ACKNOWLEDGEMENT Kenya Meteorological Department

More information

STRENGTHENING THE COORDINATION, DELIVERY AND MONITORING OF HIV AND AIDS SERVICES IN MALAWI THROUGH FAITH-BASED INSTITUTIONS.

STRENGTHENING THE COORDINATION, DELIVERY AND MONITORING OF HIV AND AIDS SERVICES IN MALAWI THROUGH FAITH-BASED INSTITUTIONS. STRENGTHENING THE COORDINATION, DELIVERY AND MONITORING OF HIV AND AIDS SERVICES IN MALAWI THROUGH FAITH-BASED INSTITUTIONS. Acknowledgements This project was fully funded by Center For Disease Control

More information

TB Outbreak in a Homeless Shelter

TB Outbreak in a Homeless Shelter TB Outbreak in a Homeless Shelter Objectives Epidemiology of Outbreak Population Health Interventions Population Health Goals 2007 One active case identified Less than compliant Prolonged recovery Contact

More information

Clostridium difficile (C. difficile) and Staphylococcus aureus bacteraemia (MRSA and MSSA) Bi-annual Report. Surveillance: Report:

Clostridium difficile (C. difficile) and Staphylococcus aureus bacteraemia (MRSA and MSSA) Bi-annual Report. Surveillance: Report: Surveillance: Report: Clostridium difficile (C. difficile) and Staphylococcus aureus ( and ) Bi-annual Report Time period: 1 st April to 30 th September 2016 Health Board: Wales Content: Issued by: Pg

More information

Hand, Foot, and Mouth Disease Situation Update. Hand, Foot, and Mouth Disease surveillance summary

Hand, Foot, and Mouth Disease Situation Update. Hand, Foot, and Mouth Disease surveillance summary Hand, Foot, and Mouth Disease Situation Update 24 February 215 Hand, Foot, and Mouth Disease surveillance summary This surveillance summary includes information from countries where transmission of Hand,

More information

EVERY WOMAN EVERY CHILD 2018 EVENTS CALENDAR

EVERY WOMAN EVERY CHILD 2018 EVENTS CALENDAR EVERY WOMAN EVERY CHILD 2018 EVENTS CALENDAR JANUARY 17-20 Jan TBA Jan World Economic Forum Annual Meeting Davos, Switzerland AU Summit Addis Ababa, Ethiopia 22-27 Jan WHO Executive Board Meeting Geneva

More information

APPENDIX ONE. 1 st Appointment (Non-admitted) recovery trajectories

APPENDIX ONE. 1 st Appointment (Non-admitted) recovery trajectories APPENDIX ONE 1 st Appointment (Non-admitted) recovery trajectories The following trajectories show reductions in total waiting list sizes for first appointments. It is difficult for any organisation to

More information

Assisting Birth Attendants in Providing Acceptable Care under Unacceptable Clinical Realities

Assisting Birth Attendants in Providing Acceptable Care under Unacceptable Clinical Realities Summary of PhD Thesis: Assisting Birth Attendants in Providing Acceptable Care under Unacceptable Clinical Realities The PartoMa Intervention Study at Zanzibar s Tertiary Hospital Nanna Maaløe UNIVERSITY

More information

Blood Alcohol Levels for Fatally Injured Drivers

Blood Alcohol Levels for Fatally Injured Drivers Blood Alcohol Levels for Fatally Injured 137 138 CONTENTS TABLES PAGE Table 1 Blood Alcohol Levels of Fatally Injured by Age Groups.... 141 Table 2 Blood Alcohol Levels of Fatally Injured by Time of Day....

More information

Complete Central Registry Treatment Information Requires Ongoing Reporting and Consolidation Well Beyond 6-Month Reporting

Complete Central Registry Treatment Information Requires Ongoing Reporting and Consolidation Well Beyond 6-Month Reporting Complete Central Registry Treatment Information Requires Ongoing Reporting and Consolidation Well Beyond 6-Month Reporting Eric B. Durbin, DrPH, MS, Director of Cancer Informatics Frances E. Ross, CTR,

More information

South Plains Emergency Medical Services, Inc. P.O. Box Lubbock, Texas 79453

South Plains Emergency Medical Services, Inc. P.O. Box Lubbock, Texas 79453 South Plains Emergency Medical Services, Inc. P.O. Box 53597 Lubbock, Texas 79453 June 28, 2017 TO: SPEMS EMS Services SUBJECT: SPEMS PARAMEDIC PROTOCOL VARIANCE With the ongoing medication shortages,

More information

Supplementary Online Content

Supplementary Online Content Supplementary Online Content Kiaii M, Djurdjev O, Farah M, Levin A, Jung B, MacRae J. Use of electron-beam sterilized hemodialysis membranes and risk of thrombocytopenia. JAMA. 211;36(15):1679-1687. etable

More information

Sexual Health Content Report June Produced By The NHS Choices Reporting Team

Sexual Health Content Report June Produced By The NHS Choices Reporting Team Sexual Health Content Report June 2013 Produced By The NHS Choices Reporting Team CH.NHSChoices-Reporting@nhs.net Sexual health Dashboard Page 1 35.0M 30.0M 25.0M 20.0M 15.0M 10.0M 5.0M 0.0 15.6M Overall

More information

Utilizing CQI to Improve the Health of Supportive Housing Residents The North American Housing and HIV/AIDS Research Summit VII September 25-27, 2013

Utilizing CQI to Improve the Health of Supportive Housing Residents The North American Housing and HIV/AIDS Research Summit VII September 25-27, 2013 Utilizing CQI to Improve the Health of Supportive Housing Residents The North American Housing and HIV/AIDS Research Summit VII September 25-27, 2013 Montréal, Canada MISSION To provide 100% access to

More information

FORECASTING DEMAND OF INFLUENZA VACCINES AND TRANSPORTATION ANALYSIS.

FORECASTING DEMAND OF INFLUENZA VACCINES AND TRANSPORTATION ANALYSIS. FORECASTING DEMAND OF INFLUENZA VACCINES AND TRANSPORTATION ANALYSIS. GROUP MEMBER 1. HOLLY / NGHIEM NGUYET HUU RA6057117 2. YOSUA TJOKRO HINDRO / RA6057060 3. ADAM HUNG 洪一智 4. STAN LU 陸潤龍 RA7041193 CONTENTS

More information

Hospice and Palliative Care. Team Building: Involving the Church

Hospice and Palliative Care. Team Building: Involving the Church Hospice and Palliative Care Team Building: Involving the Church February 16 th to 18 th, 2005 CEDHA Arusha Galatians 6:2 Bear one anothers burdens, and so fulfill the law of Christ Palliative Care Department

More information

Winter Holiday Suicide Myth Continues to be Reinforced in Press Annenberg Public Policy Center Study Finds

Winter Holiday Suicide Myth Continues to be Reinforced in Press Annenberg Public Policy Center Study Finds FOR IMMEDIATE RELEASE DATE: 8 December 2010 CONTACT: Dan Romer, 215-898-6776 (office); 610-202-7315 (cell) Winter Holiday Suicide Myth Continues to be Reinforced in Press Annenberg Public Policy Center

More information

The PROMs Programme in the NHS in England

The PROMs Programme in the NHS in England The PROMs Programme in the NHS in England Veena Raleigh Senior Fellow, The King s Fund HCQI, 7 November 2013 The background Improving NHS quality a government priority since 2008 Quality defined as: effectiveness,

More information

BJA Performance Measures

BJA Performance Measures BJA Performance Measures Timothy J. Willis, Ph.D. Senior Research Associate, CSR, Inc. timothy.willis@ojp.usdoj.gov (202) 514-8045 At the end of this session you will be able to: 1. Explain the value of

More information

From Analytics to Action

From Analytics to Action From Analytics to Action Overview So, what are we talking about here? How to make incremental changes to your digital content that will result in positive user actions Overview Rooted in the hard sciences

More information

ADEQUACY OF AXILLARY LYMPH NODE DISSECTION IN THE MANAGEMENT OF BREAST CANCER AT KENYATTA NATIONAL HOSPITAL

ADEQUACY OF AXILLARY LYMPH NODE DISSECTION IN THE MANAGEMENT OF BREAST CANCER AT KENYATTA NATIONAL HOSPITAL ADEQUACY OF AXILLARY LYMPH NODE DISSECTION IN THE MANAGEMENT OF BREAST CANCER AT KENYATTA NATIONAL HOSPITAL A dissertation submitted as part fulfillment of the requirements of the University of Nairobi

More information

BLOOD ALCOHOL LEVELS FOR FATALLY INJURED DRIVERS

BLOOD ALCOHOL LEVELS FOR FATALLY INJURED DRIVERS BLOOD ALCOHOL LEVELS FOR FATALLY INJURED DRIVERS 128 MOTOR VEHICLE CRASHES IN NEW ZEALAND 213 BLOOD ALCOHOL LEVELS FOR FATALLY INJURED DRIVERS 129 CONTENTS TABLES Table 1 Blood alcohol levels of fatally

More information

TB/HIV KAP SURVEY REPORT

TB/HIV KAP SURVEY REPORT TB/HIV KAP SURVEY REPORT MALINDZA TB/HIV PROJECT September, 2014 DISCLAIMER: The author s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International

More information

Emergency Department Boarding of Psychiatric Patients in Oregon

Emergency Department Boarding of Psychiatric Patients in Oregon College of Public Health and Human Sciences Emergency Department Boarding of Psychiatric Patients in Oregon Jangho Yoon, PhD, Jeff Luck, PhD April 25, 2017 Scope Quantify the extent of psychiatric emergency

More information

HIV POSITIVE YOUTH: LINKAGE & RETENTION IN CARE

HIV POSITIVE YOUTH: LINKAGE & RETENTION IN CARE HIV POSITIVE YOUTH: LINKAGE & RETENTION IN CARE Site C Youth clinic HIV care pathway DAY 1 Test HIV + PIMA point of care CD4 count in in 3-5 days initiation + in session 3 session 4 1 month Youth Club

More information

Consumer Price Index October, 2011 (Base year 2007)

Consumer Price Index October, 2011 (Base year 2007) Consumer Price Index October, 2011 (Base year 2007) Nov 9. 2011 Issue No.2011. SCAD.CPI. No: 10 1 Executive summary The average rise in consumer prices for the first ten months of 2011 was 2.1 per cent,

More information

Influenza Season, Boston

Influenza Season, Boston 2014-2015 Influenza Season, Boston Infectious Disease Bureau Boston Public Health Commission Influenza Surveillance: Boston, 2014-2015 Influenza cases diagnosed in Boston and confirmed by any laboratory

More information

Global Fund Approach to Health System Strengthening

Global Fund Approach to Health System Strengthening Global Fund Approach to Health System Strengthening WHO Expert consultation on positive synergies between health systems and Global Health Initiatives Geneva, 29-30 May 2008 Dr Stefano Lazzari, Director

More information

INAUGURALDISSERTATION

INAUGURALDISSERTATION PHARMACO-EPIDEMIOLOGY OF ARTEMISININ-BASED COMBINATION THERAPY IN THE CONTEXT OF IMPACT EVALUATION OF ARTEMETHER-LUMEFANTRINE ON MALARIA MORBIDITY AND MORTALITY DURING PROGRAMMATIC IMPLEMENTATION IN RURAL

More information

Figure 1: Quantity Dispensed/100 Members (Ambien and Sonata on left axis)

Figure 1: Quantity Dispensed/100 Members (Ambien and Sonata on left axis) Sedative Hypnotic Quantity Limit Policy Impact Analysis Effective 12/6/2 OMAP implemented a 15 tablet per 3 day quantity limit on non-barbiturate sedative hypnotics for FFS patients. This policy was made

More information

Interpretability of Sudden Concept Drift in Medical Informatics Domain

Interpretability of Sudden Concept Drift in Medical Informatics Domain Interpretability of Sudden Concept Drift in Medical Informatics Domain Gregor Stiglic, Peter Kokol Faculty of Health Sciences University of Maribor Slovenia Presentation Outline Visualization of Concept

More information

Breast Test Wales Screening Division Public Health Wales

Breast Test Wales Screening Division Public Health Wales Breast Test Wales Screening Division Public Health Wales Programme Level Agreement with Welsh Government Quarterly Report October - December Breast Test Wales - Quarterly Report October - December Service

More information

Health impact assessment of particulate matter exposure in Pearl River Delta (PRD), China

Health impact assessment of particulate matter exposure in Pearl River Delta (PRD), China Health impact assessment of particulate matter exposure in Pearl River Delta (PRD), China Peng Xie,Zhao-rong Liu College of Environmental Sciences and Engineering, Peking University 21-5-13 Outline Human

More information

OUTCOMES OF URETHRAL STRICTURE AT MUHIMBILI NATIONAL HOSPITAL AND TUMAINI HOSPITAL, DAR ES SALAAM.

OUTCOMES OF URETHRAL STRICTURE AT MUHIMBILI NATIONAL HOSPITAL AND TUMAINI HOSPITAL, DAR ES SALAAM. i THE PATTERN, TREATMENT OPTIONS AND EARLY TREATMENT OUTCOMES OF URETHRAL STRICTURE AT MUHIMBILI NATIONAL HOSPITAL AND TUMAINI HOSPITAL, DAR ES SALAAM. By Nyongole O. V, MD A dissertation submitted in

More information

Yearly Events Calendar 2018

Yearly Events Calendar 2018 Yearly Events Calendar 2018 anahiem, CA Los Aneles, CA Inland Empire, CA Bay Area, CA San Diego, CA Portland, OR Seattle, WA JAn (S.D.) EFMP Coffee Hour 01/23 Albuquerque, NM Group 01/20 Baltimore, MD

More information

Published by the Pharmaceutical Services Division to provide information for British Columbia s health care providers

Published by the Pharmaceutical Services Division to provide information for British Columbia s health care providers Published by the Pharmaceutical Services Division to provide information for British Columbia s health care providers QuickLinks Keeping the Lines Clear... 1 Newsletter Notification Service... 1 Special

More information