UJIAN BACTERIAL ENDOTOXIN

Size: px
Start display at page:

Download "UJIAN BACTERIAL ENDOTOXIN"

Transcription

1 UJIAN BACTERIAL ENDOTOXIN MENGGUNAKAN KAEDAH KUANTITATIF BACTERIAL ENDOTOXIN TEST USING QUANTITATIVE METHOD Yahaya Talib dan Muhamad Syazwan Zulkifli Bahagian Teknologi Perubatan Abstrak Ujian bacterial endotoxin merupakan salah satu ujian kawalan kualiti dalam pembuatan produk perubatan penjana Techetium-99m (Tc-99m). Satu daripada kaedah yang dinyatakan dalam standard antarabangsa ialah ujian penentuan secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat microplate reader bersama komputer untuk analisis data. Percubaan telah dijalankan ke atas beberapa sampel penjana bertujuan untuk menentukan kesesuaian kaedah ini. Kesemua sampel pada pencairan berbeza telah menunjukkan kesan positif terhadap kehadiran endotoxin standard. Ujian yang sama juga dilakukan ke atas sampel saline. Katakunci : ujian bacterial endotoxin, Technetium-99m Abstract Bacterial endotoxin test is one of quality control tests to be performed in manufacturing of Technetium- 99m (Tc-99m) generator. One of the test methods stated in international standards is quantitative method where microplate reader is used together with computer to analyze data. Experiment was done on several samples of Tc-99m generator product to find out the suitability of this method. All samples diluted at different concentration has shown positive respond on standard endotoxin. The same test was performed on saline PENDAHULUAN Endotoxin ialah lipopolysacchrides (LPS) yang terdapat di dalam dinding luar sel bakteria gram negatif. Contoh bakteria jenis ini ialah Escherichia coli. Endotoxin telah dikenalpasti sebagai bahan yang menyebabkan demam apabila bahan ini memasuki tubuh manusia. Maka adalah penting dipastikan supaya parenteral drug atau medical devices tidak mengandungi endotoxin melebihi had yang ditetapkan sebelum bahan tersebut dimasukkan ke dalam tubuh sesaorang. Maka ujian penentuan endotoxin ini menjadi kemestian sepertimana yang dinyatakan dalam rujukan standard. Pensterilan ialah proses membunuh bakteria pada suhu tinggi iaitu 121 C, namun endotoxin tidak terhapus dengan cara begini kerana sifatnya yang tahan haba. Ini bermakna endotoxin tidak bergantung kepada sel yang hidup. Oleh itu sel bakteria gram negatif, samada yang masih hidup atau mati adalah punca endotoxin. Ujian bacterial endotoxin atau dinamakan juga bacterial endotoxin limit test atau ujian Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) mampu mengesan kandungan endotoxin dalam sesuatu sampel. LAL ialah ekstrak sel darah dari horseshoe crab, nama saintifiknya ialah Limilus polyphemus. Apabila LAL bertindak dengan endotoxin, berlakulah proses tindakbalas bersiri dan akhirnya terjadi pembentukan gumpalan atau kentalan (clot) sebagai respon terhadap endotoxin bakteria. Terdapat beberapa kaedah dalam ujian bacterial endotoxin, iaitu kaedah gel-clot, turbidimetric dan chromogenic. Kaedah gel clot ialah kaedah asas yang mana pembentukan gumpalan dapat dilihat dalam tabung uji. Kaedah ini mengukur kehadiran endotoxin secara kualitatif. Manakala kaedah yang lain boleh mengukur endotoxin secara kuantitatif iaitu tindakbalas kinetik yang diukur ada hubungkait dengan [1]

2 kepekatan endotoxin. Prinsipnya ialah apabila jumlah endotoxin tinggi maka tindakbalas yang berlaku akan mengambil masa lebih singkat. Kaedah ini memerlukan alat microplate reader dan perisian komputer. Microplate reader berfungsi menyediakan suhu eraman 37 C dan mengukur tindakbalas kinetik iaitu perubahan pada kekeruhan larutan ujian berbanding masa. Perisian komputer pula menganalisa data tindakbalas dan seterusnya menyimpan data serta menyedia laporan ujian. Setiap kali ujian sampel dilakukan, ujian terhadap SCE (standard control endotoxin) perlu dilakukan serentak supaya lengkuk piawai dibangunkan dan ini membolehkan kepekatan endotoxin dalam sampel ditentukan. Ujian bacterial endotoxin merupakan salah satu ujian kawalan kualiti yang perlu dilakukan terhadap sampel penjana Technetium-99m (Tc-99m) yang dikeluarkan di Bahagian Teknologi Perubatan (BTP) mengikut prosedur operasi standard (SOP). Pada masa ini kaedah yang digunapakai ialah penentuan secara kualitatif, iaitu kaedah kaedah gel-clot dengan kepekaan endotoxin ialah 0.125EU/ml. Penggunaan kaedah kuantitaif belum pernah dilakukan ke atas produk ini. Sebagai usaha untuk memperolehi maklumat awal mengenai kesesuaian kaedah kuantitatif, satu ujikaji telah dilakukan terhadap sampel produk tersebut. KAEDAH 1. Penentuan had endotoxin dan MVD (maximum valid dilution) khusus untuk produk Tc-99m (sampel diperolehi dari penjana Tc-99m). MVD ialah pencairan maksima yang dibenarkan untuk sampel yang mana had endotoxin boleh ditentukan. i. Had endotoxin untuk radiofarmaseutikal ialah 175/V, V ialah dos maksima. Untuk produk penjana Tc-99m, jumlah maksima yang dibenarkan disuntik kepada pesakit bersamaan dos maksima, iaitu 10 ml. Oleh itu, had endotoxin ialah 175/10 EU/ml = 17.5 EU/ml. ii. MVD dikira menggunakan formula; MVD = had endotoxin/λ (λ ialah lysate sensitivity) Ddalam ujikaji ini λ=0.01 EU/ml, maka MVD = 17.5/0.01= Ini bermakna, sampel penjana Tc- 99m boleh dicairkan tidak melebihi 1750 kali. 3. Ujian kualifikasi (initial qualification assay) dilakukan menggunakan larutan standard,sce sebelum ujian dilakukan terhadap sampel. i. SCE disediakan pada kepekatan; 0.01, 0.05, 0.5 dan 5 EU/ml (4 replicate untuk setiap kepekatan). ii. Sebanyak 0.1 ml SCE dimasukkan ke dalam microplate dan ujian dimulakan menggunakan kendalian perisian komputer. iii. Kemudian LAL (lysate) ditambah kepada SCE dan alat akan mengukur tindakbalas kinetik dan merekod data-data selama 1 jam sebelum laporan dihasilkan. 4. Ujian terhadap sampel i. Sampel Tc-99m Sebanyak 6 sampel diuji. Setiap sampel dicairkan sebanyak 10, 50 dan 100 kali dengan LAL water. Untuk setiap sampel (bagi setiap pencairan), ujian dilakukan untuk 2 keadaan; (i) sampel sahaja dan (ii) sampel yang mengandungi 0.5Eu/ml (SCE). Ujian dijalankan sepertimana dinyatakan dalam langkah 3. Ujian standard secara serentak yang mana kepekatan SCE ialah 0.01, 0.05, 0.5 dan 5 EU/ml. ii. Sampel saline Cara yang sama dilakukan untuk sampel saline dengan pencairan 2 kali. Saline ialah larutan yang digunakan semasa elution penjana Tc-99m. [2]

3 5. Keputusan ujian dipaparkan dalam laporan yang dijana oleh komputer dan boleh dicetak apabila diperlukan. KEPUTUSAN Data ujian kualifikasi ditunjukkan dalam Jadual 1. Rajah 1 pula menunjukkan masa yang diambil untuk indakbalas kinetik mengurang apabila kepekatan endotoksin meningkat. Keputusan akhir yang ditunjukkan dalam laporan ujian (Jadual 2) mengesahkan bahawa SCE dan lysate yang digunakan adalah menepati spesifikasi dan lulus ujian, bermakna kedua-dua bahan tersebut boleh digunakan dalam ujian ke atas sampel. Jadual 1: Data ujian kualifikasi Kepekatan Endotoxin Masa tindakbalas (saat) Blank * * * * 0.01 Eu/ml EU/ml EU/ml EU/ml (* bacaan terlampau tinggi atau di luar julat) Jadual 2: Laporan keputusan ujian Rajah 1: Graf untuk ujian kualifikasi Curve Parameters Parameter Value Specification Status Correlation Coefficient to PASS Slope to PASS Y Intercept to PASS Standards Concentration (EU/ml) CV Specification Status % <10% PASS % <10% PASS % <10% PASS % <10% PASS [3]

4 Ujian terhadap sampel Tc-99m Dari graf lengkuk piawai (Rajah 2), kepekatan endotoxin sampel boleh ditentukan. Perisian komputer berfungsi melakukan analisa data dan terus menjana laporan ujian. Rajah 2: Graf lengkuk piawai untuk ujian sampel Kandungan endotoxin (EU/ml) dipaparkan dalam Jadual 3. Kandungan endotoxin untuk kesemua sampel Tc-99m yang diuji didapati kurang dari had yang ditetapkan (17.5 EU/ml). Peratus perolehan kembali endotoxin dalam sampel ialah antara 71% dan 133%. Keputusan ini memenuhi spesifikasi iaitu masih dalam julat yang dibenarkan, antara 50% dan 200%. Ini bermakna kaedah ini sesuai digunakan untuk menentukan kehadiran endotoxin dalam sampel Tc-99m. Jadual 3 : Data ujian untuk sampel Tc-99m (tanpa SCE) dan sampel Tc-99m mengandungi SCE [(a) Kepekatan endotoxin (EU/ml) pada pencairan berbeza, (b) Peratus perolehan kembali endotoxin standard (CSE) untuk sampel pada pencairan berbeza] Pencairan 10x 50x 100x Pencairan 10x 50x 100x Sample 1 < 0.1 EU/ml <0.5EU/ml <1.0EU/ml Sample 1 +SCE 71% 93% 84% Sample EU/ml <0.5EU/ml <1.0EU/ml Sample 2 +SCE 100% 133% 118% Sample EU/ml 0.810EU/ml <1.0EU/ml Sample 5 +SCE 90% 103% 101% Sample EU/ml 0.675EU/ml 1.53EU/ml Sample 6 +SCE 94% 107% 92% Sample EU/ml <0.5EU/ml <1.0EU/ml (b) Sample 6 <0.1EU/ml <0.5EU/ml 4.4EU/ml (a) [4]

5 Ujian terhadap sampel saline Ujian saline juga telah dilakukan serentak dan keputusannya ialah; kepekatan endotoxin : <0.02 EU/ml (had yang diterima ialah tidak melebihi 0.25 EU/ml), peratus perolehan kembali: 63% (julat yang dibenarkan ialah 50% - 200%). Keputusan ini menunjukkan kaedah ujian ini juga sesuai dilakukan terhadap saline. KESIMPULAN Penentuan kandungan endotoxin menggunakan kaedah kuantitatif (tindakbalas kinetik) sesuai digunakan terhadap sampel Tc-99m yang dihasilkan di Bahagian Teknologi Perubatan. Kehadiran endotoxin dalam sampel tersebut pada pencairan 10, 50 dan 100 kali memberikan respon positif dengan peratus perolehan kembali menepati spesifikasi. Kaedah ini juga sesuai dilakukan terhadap sampel saline yang digunakan untuk mengeluarkan larutan Tc-99m semasa elution penjana. RUJUKAN USP24 NF29 (2006):<85> Bacterial Endotoxin Test. Page BP 2005, Vol IV Appendix XIV C: Test for Bacterial Endotoxin Test. Procedure for Bacterial Endotoxin Limit Test, SOP/QC/TP14-05, [5]

Answer all questions. Jawab semua soalan.

Answer all questions. Jawab semua soalan. Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Osmoregulation is the process of regulating water content and salt in the body. The water and salt content in the blood determines the osmotic pressure in the

More information

HakCipta Irfan Khairi Sdn. Bhd.

HakCipta Irfan Khairi Sdn. Bhd. Panduan Setup Brochure Website. Langkah-Langkah : *Sebelum anda mula membina website, anda perlu install perisian wordpress terlebih dahulu pada website anda. Caranya adalah seperti dibawah: 1. Pertama

More information

EVALUATING THE SURFACE PROPERTIES OF HA COATING ON TITANIUM-ALUMINUM SUBSTRATE ALI KARANDISH

EVALUATING THE SURFACE PROPERTIES OF HA COATING ON TITANIUM-ALUMINUM SUBSTRATE ALI KARANDISH EVALUATING THE SURFACE PROPERTIES OF HA COATING ON TITANIUM-ALUMINUM SUBSTRATE ALI KARANDISH A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of

More information

PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH

PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH TP SA PU JA LA EM BE N RA H TA NA UL LS TA GI DI R NU ZA H IR AH - I, tesis 11000906 32 RC 902.N6 2013 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II 1100090632 Evaluation in health-related

More information

AZO DYES DECOLORIZATION BY BACTERIA ORIGINATED FROM TEXTILE WASTEWATER BAKHTIYAR AHMED MOHAMMED

AZO DYES DECOLORIZATION BY BACTERIA ORIGINATED FROM TEXTILE WASTEWATER BAKHTIYAR AHMED MOHAMMED AZO DYES DECOLORIZATION BY BACTERIA ORIGINATED FROM TEXTILE WASTEWATER BAKHTIYAR AHMED MOHAMMED A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master

More information

ROLE OF LENGTH SPECIFICITY, VELOCITY SPECIFICITY AND NEURAL ADAPTATIONS IN STRENGTH TRAINING

ROLE OF LENGTH SPECIFICITY, VELOCITY SPECIFICITY AND NEURAL ADAPTATIONS IN STRENGTH TRAINING ROLE OF LENGTH SPECIFICITY, VELOCITY SPECIFICITY AND NEURAL ADAPTATIONS IN STRENGTH TRAINING By AHMAD NAIM ISMAIL Thesis submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment

More information

MODEL STATISTIK BERSEPADU PELBAGAI ARAS BAGI TRIGLISERIDA DAN TEKANAN DARAH MANUSIA: KAJIAN KES DI HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MODEL STATISTIK BERSEPADU PELBAGAI ARAS BAGI TRIGLISERIDA DAN TEKANAN DARAH MANUSIA: KAJIAN KES DI HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MODEL STATISTIK BERSEPADU PELBAGAI ARAS BAGI TRIGLISERIDA DAN TEKANAN DARAH MANUSIA: KAJIAN KES DI HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SARJANA SAINS MATEMATIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 MODEL STATISTIK

More information

RADIAH BINTI ALI MASTER OF SCIENCE 2014 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

RADIAH BINTI ALI MASTER OF SCIENCE 2014 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU MASTER OF SCIENCE 2014 THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES ON THE EFFECTS OF FATTY ACIDS ON THE PERFORMANCE OF NATURAL AND SYNTHETIC ANTIOXIDANTS IN INHIBITING THE OXIDATION OF PALM OLEIN AND CORN OIL

More information

AMYLOSE CONTENT CALIBRATION MODEL FOR THE THREE TYPES OF SELECTED RICE GRAINS USING VISIBLE SHORTWAVE NEAR INFRARED SPECTROSCOPY SYAHIRA BINTI IBRAHIM

AMYLOSE CONTENT CALIBRATION MODEL FOR THE THREE TYPES OF SELECTED RICE GRAINS USING VISIBLE SHORTWAVE NEAR INFRARED SPECTROSCOPY SYAHIRA BINTI IBRAHIM AMYLOSE CONTENT CALIBRATION MODEL FOR THE THREE TYPES OF SELECTED RICE GRAINS USING VISIBLE SHORTWAVE NEAR INFRARED SPECTROSCOPY SYAHIRA BINTI IBRAHIM A thesis submitted in fulfillment of the requirements

More information

DEVELOPMENT OF COLOUR-MARK SENSOR-BASED CALIBRATION SYSTEM FOR TIMING DEVICES WITH SEVEN-SEGMENT LIQUID-CRYSTAL-DISPLAY

DEVELOPMENT OF COLOUR-MARK SENSOR-BASED CALIBRATION SYSTEM FOR TIMING DEVICES WITH SEVEN-SEGMENT LIQUID-CRYSTAL-DISPLAY DEVELOPMENT OF COLOUR-MARK SENSOR-BASED CALIBRATION SYSTEM FOR TIMING DEVICES WITH SEVEN-SEGMENT LIQUID-CRYSTAL-DISPLAY AHMAD SAHAR BIN OMAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DEVELOPMENT OF COLOUR-MARK SENSOR-BASED

More information

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF Persicaria minor (Huds.) LEAF-EXTRACTS AGAINST BACTERIAL PATHOGENS MUSA AHMED ABUBAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF Persicaria minor (Huds.) LEAF-EXTRACTS AGAINST BACTERIAL PATHOGENS MUSA AHMED ABUBAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF Persicaria minor (Huds.) LEAF-EXTRACTS AGAINST BACTERIAL PATHOGENS MUSA AHMED ABUBAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF Persicaria minor (Huds.) LEAF-EXTRACTS

More information

IMG 203 CHEMICAL ANALYSIS OF FOOD [ANALISIS KIMIA MAKANAN]

IMG 203 CHEMICAL ANALYSIS OF FOOD [ANALISIS KIMIA MAKANAN] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 IMG 203 CHEMICAL ANALYSIS OF FOOD [ANALISIS KIMIA MAKANAN] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that

More information

USING TAM TO STUDY THE USER ACCEPTANCE OF IT IN THE YEMENI PUBLIC SECTOR (MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND LABOUR-YEMEN) ESMAT ABDULMAJID WAHDAIN

USING TAM TO STUDY THE USER ACCEPTANCE OF IT IN THE YEMENI PUBLIC SECTOR (MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND LABOUR-YEMEN) ESMAT ABDULMAJID WAHDAIN USING TAM TO STUDY THE USER ACCEPTANCE OF IT IN THE YEMENI PUBLIC SECTOR (MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND LABOUR-YEMEN) ESMAT ABDULMAJID WAHDAIN A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

EFFECT OF SKY FRUIT S SEED POWDER ON STABILITY OF MUFFIN

EFFECT OF SKY FRUIT S SEED POWDER ON STABILITY OF MUFFIN EFFECT OF SKY FRUIT S SEED POWDER ON STABILITY OF MUFFIN AMIR BIN MOHD AISHA NUDDIN BACHELOR OF SCIENCE (Hons.) FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY OF APPLIED SCIENCES UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA JANUARY

More information

SITI BALQIS CHE OTHMAN DOCTOR OF PHILOSOPHY 2015

SITI BALQIS CHE OTHMAN DOCTOR OF PHILOSOPHY 2015 SITI BALQIS CHE OTHMAN DOCTOR OF PHILOSOPHY 2015 3 EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES ON THE EFFECTS OF FATTY ACIDS ON THE PERFORMANCE OF ANTIOXIDANTS IN INHIBITING THE OXIDATION OF SELECTED VEGETABLE

More information

DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF DISGUISED SIGNATURES AMONGST MALAYSIAN NORMAH BINTI MOHAMMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF DISGUISED SIGNATURES AMONGST MALAYSIAN NORMAH BINTI MOHAMMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF DISGUISED SIGNATURES AMONGST MALAYSIAN NORMAH BINTI MOHAMMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF DISGUISED SIGNATURES AMONGST MALAYSIAN

More information

PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION

PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION SESI AKADEMIK 2016/2017 : SEMESTER 1 ACADEMIC

More information

SET 1. Answer any four questions from this section. Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.

SET 1. Answer any four questions from this section. Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini. SECTION B SET 1 Answer any four questions from this section. Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini. 7) Use graph paper to answer this question. Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

More information

BAR CHART PLAGIARISM DETECTION MOHAMMED MUMTAZ MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BAR CHART PLAGIARISM DETECTION MOHAMMED MUMTAZ MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BAR CHART PLAGIARISM DETECTION MOHAMMED MUMTAZ MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BAR CHART PLAGIARISM DETECTION MOHAMMED MUMTAZ MOHAMMED SALIH A dissertation submitted in partial fulfillment

More information

TIME SERIES SUPPORT VECTOR REGRESSION MODELS WITH MISSING DATA TREATMENTS FOR WATER LEVEL PREDICTION NORAINI BINTI IBRAHIM

TIME SERIES SUPPORT VECTOR REGRESSION MODELS WITH MISSING DATA TREATMENTS FOR WATER LEVEL PREDICTION NORAINI BINTI IBRAHIM TIME SERIES SUPPORT VECTOR REGRESSION MODELS WITH MISSING DATA TREATMENTS FOR WATER LEVEL PREDICTION NORAINI BINTI IBRAHIM A Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award for the degree

More information

IMPROVING SOCIAL RESPONSIVENESS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER THROUGH NEURO-PHYSICAL EXERCISE WONG SIAO YEN

IMPROVING SOCIAL RESPONSIVENESS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER THROUGH NEURO-PHYSICAL EXERCISE WONG SIAO YEN IMPROVING SOCIAL RESPONSIVENESS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER THROUGH NEURO-PHYSICAL EXERCISE WONG SIAO YEN A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

KAJIAN PRESTASI PENYAHIKATAN LARUTAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TAGUCHI

KAJIAN PRESTASI PENYAHIKATAN LARUTAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TAGUCHI Seminar I - AMReG 8, Jun 8, Seremban, Malaysia KAJIAN PRESTASI PENYAHIKATAN LARUTAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TAGUCHI Khairur Rijal Jamaludin, Norhamidi Muhamad, Mohd Nizam Ab. Rahman, Sri Yulis M. Amin,

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination Academic Session 2009/2010. November BMT 217/3 Virology [Virologi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination Academic Session 2009/2010. November BMT 217/3 Virology [Virologi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2009/2010 November 2009 BMT 217/3 Virology [Virologi] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please ensure that this examination paper contains

More information

IMPACT OF PSYCHO-EDUCATIONAL GROUP INTERVENTION USING COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY ON IRANIAN MALE DRUG ADDICTS IN A REHABILITATION CENTER

IMPACT OF PSYCHO-EDUCATIONAL GROUP INTERVENTION USING COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY ON IRANIAN MALE DRUG ADDICTS IN A REHABILITATION CENTER Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy IMPACT OF PSYCHO-EDUCATIONAL GROUP INTERVENTION USING COGNITIVE

More information

ZnO LIGHTNING ARRESTER EARTHING IMPEDANCE CHARACTERISTICS UNDER TRANSIENT OVERVOLTAGES MEHRDAD MOKHTARI

ZnO LIGHTNING ARRESTER EARTHING IMPEDANCE CHARACTERISTICS UNDER TRANSIENT OVERVOLTAGES MEHRDAD MOKHTARI ZnO LIGHTNING ARRESTER EARTHING IMPEDANCE CHARACTERISTICS UNDER TRANSIENT OVERVOLTAGES MEHRDAD MOKHTARI A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LIPID PRODUCTION IN MARINE MICROALGAE UNDER DIFFERENT SALINITY, TEMPERATURE AND NUTRIENT LEVELS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LIPID PRODUCTION IN MARINE MICROALGAE UNDER DIFFERENT SALINITY, TEMPERATURE AND NUTRIENT LEVELS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LIPID PRODUCTION IN MARINE MICROALGAE UNDER DIFFERENT SALINITY, TEMPERATURE AND NUTRIENT LEVELS NURUL SALMA BINTI ADENAN IB 2012 16 LIPID PRODUCTION IN MARINE MICROALGAE UNDER

More information

SIGNAL INTERFERENCE TO ELECTROENCEPHALOGRAM AND ELECTROCARDIOGRAM SIGNAL NORAINI BTE ABDUL SAMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SIGNAL INTERFERENCE TO ELECTROENCEPHALOGRAM AND ELECTROCARDIOGRAM SIGNAL NORAINI BTE ABDUL SAMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIGNAL INTERFERENCE TO ELECTROENCEPHALOGRAM AND ELECTROCARDIOGRAM SIGNAL NORAINI BTE ABDUL SAMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIGNAL INTERFERENCE TO ELECTROENCEPHALOGRAM AND ELECTROCARDIOGRAM SIGNAL NORAINI

More information

INVESTIGATION REGARDING THE EFFECTIVENESS OF NITROGEN SOURCES AND CONCENTRATION ON PLANT CHARACTERISTICS IN TOMATO (LYCOPERSICON ESCULENTUM)

INVESTIGATION REGARDING THE EFFECTIVENESS OF NITROGEN SOURCES AND CONCENTRATION ON PLANT CHARACTERISTICS IN TOMATO (LYCOPERSICON ESCULENTUM) i INVESTIGATION REGARDING THE EFFECTIVENESS OF NITROGEN SOURCES AND CONCENTRATION ON PLANT CHARACTERISTICS IN TOMATO (LYCOPERSICON ESCULENTUM) MOHAMED MOHAMOUD ADOW A dissertation submitted in partial

More information

IDENTIFICATION OF COMMONLY USED MEDICINAL PLANTS IN KANGKAR PULAI AND THEIR THERAPEUTIC EVALUATION AS ANTI-DIABETIC

IDENTIFICATION OF COMMONLY USED MEDICINAL PLANTS IN KANGKAR PULAI AND THEIR THERAPEUTIC EVALUATION AS ANTI-DIABETIC 1 IDENTIFICATION OF COMMONLY USED MEDICINAL PLANTS IN KANGKAR PULAI AND THEIR THERAPEUTIC EVALUATION AS ANTI-DIABETIC ALI ATA ZIDAN ALSARHAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 4 IDENTIFICATION OF COMMONLY USED

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 4 questions on 6 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 4 questions on 6 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2016/2017 : SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2016/2017 : SEMESTER

More information

COMPARATIVE STUDY ON THE DIFFERENT RANGE OF NIR SENSOR MEASUREMENT FOR GLUCOSE CONCENTRATION MUHAMMAD HANIS BIN AZMI ALI

COMPARATIVE STUDY ON THE DIFFERENT RANGE OF NIR SENSOR MEASUREMENT FOR GLUCOSE CONCENTRATION MUHAMMAD HANIS BIN AZMI ALI i COMPARATIVE STUDY ON THE DIFFERENT RANGE OF NIR SENSOR MEASUREMENT FOR GLUCOSE CONCENTRATION MUHAMMAD HANIS BIN AZMI ALI This Report Is Submitted In Partial Fulfillment Of Requirement For The Bachelor

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy.

Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy. ii Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy. EFFECTS OF LOW INTENSITY AEROBIC DANCE EXERCISE ON PHYSIOLOGICAL

More information

ENHANCING HUMAN BREAST CANCER CELLS DESTRUCTION USING COMBINATION OF ADENOVIRUS EXPRESSING P53 AND HYPERTHERMIA TREATMENT ASITA A/P ELENGOE

ENHANCING HUMAN BREAST CANCER CELLS DESTRUCTION USING COMBINATION OF ADENOVIRUS EXPRESSING P53 AND HYPERTHERMIA TREATMENT ASITA A/P ELENGOE ENHANCING HUMAN BREAST CANCER CELLS DESTRUCTION USING COMBINATION OF ADENOVIRUS EXPRESSING P53 AND HYPERTHERMIA TREATMENT ASITA A/P ELENGOE A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the

More information

IMG 203 Chemical Analysis of Food [Analisis Kimia Makanan]

IMG 203 Chemical Analysis of Food [Analisis Kimia Makanan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2009/2010 Academic Session November 2009 IMG 203 Chemical Analysis of Food [Analisis Kimia Makanan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that

More information

IMK 421 Primary Products Technology [Teknologi Produk Primer]

IMK 421 Primary Products Technology [Teknologi Produk Primer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2009/2010 Academic Session November 2009 IMK 421 Primary Products Technology [Teknologi Produk Primer] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam] Please check

More information

ORTHO-CRESOL AS INDICATOR FOR TOLUENE EXPOSURE AMONG WORKERS

ORTHO-CRESOL AS INDICATOR FOR TOLUENE EXPOSURE AMONG WORKERS ORTHO-CRESOL AS INDICATOR FOR TOLUENE EXPOSURE AMONG WORKERS NAZIRAH BINTI SAID UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ORTHO-CRESOL AS INDICATOR FOR TOLUENE EXPOSURE AMONG WORKERS NAZIRAH BINTI SAID A thesis submitted

More information

Penentuan Umur Individu Menggunakan Pengukuran Kaviti Pulpa Gigi Pramolar Pertama Melalui Kaedah Kvaal

Penentuan Umur Individu Menggunakan Pengukuran Kaviti Pulpa Gigi Pramolar Pertama Melalui Kaedah Kvaal Undergraduate Research Journal for Biomolecular Sciences and Biotechnology ISSN 2600-7983 Penentuan Umur Individu Menggunakan Pengukuran Kaviti Pulpa Gigi Pramolar Pertama Melalui Kaedah Kvaal Rus Dina

More information

This examination paper consists of sections A and B. Kertas ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B.

This examination paper consists of sections A and B. Kertas ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. UNIVERSITY OF MALAYA UNIVERSITI MALAYA EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS ACADEMIC SESSION 2012/2013 : SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2012/2013 : SEMESTER

More information

NUMERICAL SIMULATION OF WIND PRESSURE DISTRIBUTION IN URBAN BUILDINGS OF RANDOM STAGGERED ARRAYS

NUMERICAL SIMULATION OF WIND PRESSURE DISTRIBUTION IN URBAN BUILDINGS OF RANDOM STAGGERED ARRAYS NUMERICAL SIMULATION OF WIND PRESSURE DISTRIBUTION IN URBAN BUILDINGS OF RANDOM STAGGERED ARRAYS AHMAD FAIZ BIN MOHAMMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUMERICAL SIMULATION OF WIND PRESSURE DISTRIBUTION

More information

BIZAPP SUPERB & PRO MENCETAK SLIP POSLAJU SECARA BERTERUSAN JAN 2017 / VERSI 1.0.0

BIZAPP SUPERB & PRO MENCETAK SLIP POSLAJU SECARA BERTERUSAN JAN 2017 / VERSI 1.0.0 BIZAPP SUPERB & PRO MENCETAK SLIP POSLAJU SECARA BERTERUSAN JAN 2017 / VERSI 1.0.0 SELAMAT DATANG KE APLIKASI BIZAPP. Panduan pengguna ini dibuat secara ringkas. Terima kasih kerana membeli PAKEJ SUPERB

More information

SULIT /3. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /3. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 2 4551/3 Question 1 Soalan 1 Answer all questions. Jawab semua soalan. Osmoregulation is a physiological processes in which an organism uses to maintain water balance in the body, that is, to compensate

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ANALYSIS OF DELETIONS IN THE AZOOSPERMIA FACTOR REGION IN SELECTED MALAYSIAN INFERTILE MALE SUBJECTS COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ANALYSIS OF DELETIONS IN THE AZOOSPERMIA FACTOR REGION IN SELECTED MALAYSIAN INFERTILE MALE SUBJECTS COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ANALYSIS OF DELETIONS IN THE AZOOSPERMIA FACTOR REGION IN SELECTED MALAYSIAN INFERTILE MALE SUBJECTS HUSSEIN A. ABD AL-HUSSEIN FPSK(m) 2012 18 ANALYSIS OF DELETIONS IN THE AZOOSPERMIA

More information

TEST CASE PRIORITIZATION TECHNIQUE USING SEQUENCE DIAGRAM AND LABELED TRANSITION SYSTEMS IN REGRESSION TESTING NUR FATIMAH AS SAHRA

TEST CASE PRIORITIZATION TECHNIQUE USING SEQUENCE DIAGRAM AND LABELED TRANSITION SYSTEMS IN REGRESSION TESTING NUR FATIMAH AS SAHRA i TEST CASE PRIORITIZATION TECHNIQUE USING SEQUENCE DIAGRAM AND LABELED TRANSITION SYSTEMS IN REGRESSION TESTING NUR FATIMAH AS SAHRA A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

MOLECULAR DYNAMIC SIMULATION STUDIES OF Q212H, V203G AND N173K MUTATIONS IN PRION DISEASES SARA AMIDIAN

MOLECULAR DYNAMIC SIMULATION STUDIES OF Q212H, V203G AND N173K MUTATIONS IN PRION DISEASES SARA AMIDIAN MOLECULAR DYNAMIC SIMULATION STUDIES OF Q212H, V203G AND N173K MUTATIONS IN PRION DISEASES SARA AMIDIAN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

ANTI-MICROBIAL AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF CRUDE AND ACIDIFIED FRACTION OF SELECTED MALAYSIAN HONEY SAMPLES

ANTI-MICROBIAL AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF CRUDE AND ACIDIFIED FRACTION OF SELECTED MALAYSIAN HONEY SAMPLES ANTI-MICROBIAL AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF CRUDE AND ACIDIFIED FRACTION OF SELECTED MALAYSIAN HONEY SAMPLES NURUL IZZATI BINTI MOHD ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ANTI-MICROBIAL AND ANTI-INFLAMMATORY

More information

IN VITRO STUDY OF POLYGONUM MINUS EXTRACT EFFECT ON SKIN CELLS HEALING CAPACITY NAEMA YOUSRI FATTHALLAH ELNEHRAWY

IN VITRO STUDY OF POLYGONUM MINUS EXTRACT EFFECT ON SKIN CELLS HEALING CAPACITY NAEMA YOUSRI FATTHALLAH ELNEHRAWY IN VITRO STUDY OF POLYGONUM MINUS EXTRACT EFFECT ON SKIN CELLS HEALING CAPACITY NAEMA YOUSRI FATTHALLAH ELNEHRAWY A dissertation submitted in partial fulfilment of the Requirements for the award of the

More information

APLIKASI MUDAH ALIH PENSKORAN PROSTAT Rima Shahfira Binti. Redzuan Dr. Afzan Adam. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia

APLIKASI MUDAH ALIH PENSKORAN PROSTAT Rima Shahfira Binti. Redzuan Dr. Afzan Adam. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia APLIKASI MUDAH ALIH PENSKORAN PROSTAT Rima Shahfira Binti. Redzuan Dr. Afzan Adam Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyakit prostat perlu dipandang serius kerana

More information

5/27/2011 NOMBOR BULAT (WHOLE NUMBERS)

5/27/2011 NOMBOR BULAT (WHOLE NUMBERS) MTE3109: TEACHING OF NUMBERS, FRACTIONS, DECIMALS & PERCENTAGES NOMBOR BULAT (WHOLE NUMBERS) Konsepbijak nombor Pengalaman pranombor Strategi membilang (counting) Perkembangan konsep nombor awal Reys,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EVALUATION OF ANTINOCICEPTIVE AND ANALGESIC PROPERTIES OF TRAMADOL IN CATS BITA BASIRI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EVALUATION OF ANTINOCICEPTIVE AND ANALGESIC PROPERTIES OF TRAMADOL IN CATS BITA BASIRI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EVALUATION OF ANTINOCICEPTIVE AND ANALGESIC PROPERTIES OF TRAMADOL IN CATS BITA BASIRI FPV 2013 9 EVALUATION OF ANTINOCICEPTIVE AND ANALGESIC PROPERTIES OF TRAMADOL IN CATS By

More information

IBG BIOANALYSIS 1 [BIOANALISIS 1]

IBG BIOANALYSIS 1 [BIOANALISIS 1] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2010/2011 November 2010 IBG 203 - BIOANALYSIS 1 [BIOANALISIS 1] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MOVE ANALYSIS OF PHARMACY RESEARCH ARTICLE DISCUSSION SECTIONS

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MOVE ANALYSIS OF PHARMACY RESEARCH ARTICLE DISCUSSION SECTIONS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MOVE ANALYSIS OF PHARMACY RESEARCH ARTICLE DISCUSSION SECTIONS LAlLY ZAINAL Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Education

More information

ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL OF CRYOPRESERVATION FOR ARTIFICIAL INSEMINATION (PROTOTYPE) SANJOY KUMAR DEBNATH

ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL OF CRYOPRESERVATION FOR ARTIFICIAL INSEMINATION (PROTOTYPE) SANJOY KUMAR DEBNATH ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL OF CRYOPRESERVATION FOR ARTIFICIAL INSEMINATION (PROTOTYPE) SANJOY KUMAR DEBNATH A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award

More information

IMK 421 PRIMARY PRODUCTS TECHNOLOGY [TEKNOLOGI PRODUK PRIMER]

IMK 421 PRIMARY PRODUCTS TECHNOLOGY [TEKNOLOGI PRODUK PRIMER] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Supplementary Semester Examination Academic Session 2009/2010 June 2010 IMK 421 PRIMARY PRODUCTS TECHNOLOGY [TEKNOLOGI PRODUK PRIMER] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam] Please check

More information

THE RELATIONSHIP BETWEEN FACILITATIVE LANGUAGE LEARNING AND ORAL PERFORMANCE AMONG IRANIAN LEARNERS MOHAMMAD JAHANGIRI

THE RELATIONSHIP BETWEEN FACILITATIVE LANGUAGE LEARNING AND ORAL PERFORMANCE AMONG IRANIAN LEARNERS MOHAMMAD JAHANGIRI THE RELATIONSHIP BETWEEN FACILITATIVE LANGUAGE LEARNING AND ORAL PERFORMANCE AMONG IRANIAN LEARNERS MOHAMMAD JAHANGIRI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

EFFECT OF PATTERN RECOGNITION ABILITY TRAINING ON JUDGING PERFORMANCE OF MALAYSIAN RHYTHMIC GYMNASTIC JUDGES

EFFECT OF PATTERN RECOGNITION ABILITY TRAINING ON JUDGING PERFORMANCE OF MALAYSIAN RHYTHMIC GYMNASTIC JUDGES EFFECT OF PATTERN RECOGNITION ABILITY TRAINING ON JUDGING PERFORMANCE OF MALAYSIAN RHYTHMIC GYMNASTIC JUDGES By TEH LAH HOONG Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia,

More information

PERPUSTAKAAN UTHM * *

PERPUSTAKAAN UTHM * * : v! ;?!j "..UtA ;. Vi? f%. t i V f! rl-1-.o: i *J i i-ctij V = I V *v V 5 *fi f. E f t l jf * V * 51«j k! V v -.- >.: PERPUSTAKAAN UTHM *30000001957569* PSZ 19 :16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

PM502: MARKETING RESEARCH

PM502: MARKETING RESEARCH ESSAY QUESTIONS: 100 MARKS SOALAN ESEI: 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan esei. Jawab SEMUA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ANTIOXIDATIVE, ANTIHYPERTENSIVE, AND ANTIDIABETIC ACTIVITIES OF COCOA AUTOLYSATES USING IN VITRO MODELS COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ANTIOXIDATIVE, ANTIHYPERTENSIVE, AND ANTIDIABETIC ACTIVITIES OF COCOA AUTOLYSATES USING IN VITRO MODELS COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ANTIOXIDATIVE, ANTIHYPERTENSIVE, AND ANTIDIABETIC ACTIVITIES OF COCOA AUTOLYSATES USING IN VITRO MODELS BAHAREH HOSSEINPOURSARMADI FPSK(m) 2011 36 ANTIOXIDATIVE, ANTIHYPERTENSIVE,

More information

INFLUENCE OF CORE SELF-EVALUATIONS ON KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOUR WITH EVALUATION APPREHENSION AS A MEDIATOR KHAIRULBAHIYAH BT YAAKUB

INFLUENCE OF CORE SELF-EVALUATIONS ON KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOUR WITH EVALUATION APPREHENSION AS A MEDIATOR KHAIRULBAHIYAH BT YAAKUB iv INFLUENCE OF CORE SELF-EVALUATIONS ON KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOUR WITH EVALUATION APPREHENSION AS A MEDIATOR KHAIRULBAHIYAH BT YAAKUB A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award

More information

Jurnal Sains Kesihatan Malaysia Isu Khas 2018: DOI :

Jurnal Sains Kesihatan Malaysia Isu Khas 2018: DOI : Jurnal Sains Kesihatan Malaysia Isu Khas 2018: 83-87 DOI : http://dx.doi.org./10.17576/jskm-2018-12 Mukus Epidermis Clarias Batrachus Merencat Pertumbuhan Bakteria Gram Negatif (The Epidermal Mucus Extract

More information

IEK 314 Environmental Audit [Audit Persekitaran]

IEK 314 Environmental Audit [Audit Persekitaran] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 IEK 314 Environmental Audit [Audit Persekitaran] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

REDEFINING HISTOGRAMS OF ORIENTED GRADIENTS DESCRIPTORS FOR HANDLING OCCLUSION IN PEOPLE DETECTION AHMAD SANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

REDEFINING HISTOGRAMS OF ORIENTED GRADIENTS DESCRIPTORS FOR HANDLING OCCLUSION IN PEOPLE DETECTION AHMAD SANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA REDEFINING HISTOGRAMS OF ORIENTED GRADIENTS DESCRIPTORS FOR HANDLING OCCLUSION IN PEOPLE DETECTION AHMAD SANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA REDEFINING HISTOGRAMS OF ORIENTED GRADIENTS DESCRIPTORS FOR HANDLING

More information

INDIKASI KUALITI BAGI PERKHIDMATAN DIETARI PESAKIT LUAR TEMPOH MENUNGGU DI KLINIK DIET RUKA (RAWATAN UTAMA KLINIK AM) 1 APRIL SEPTEMBER 2003

INDIKASI KUALITI BAGI PERKHIDMATAN DIETARI PESAKIT LUAR TEMPOH MENUNGGU DI KLINIK DIET RUKA (RAWATAN UTAMA KLINIK AM) 1 APRIL SEPTEMBER 2003 INDIKASI KUALITI BAGI PERKHIDMATAN DIETARI PESAKIT LUAR TEMPOH MENUNGGU DI KLINIK DIET RUKA (RAWATAN UTAMA KLINIK AM) 1 APRIL 2003-30 SEPTEMBER 2003 QUALITY INDICATOR OF DIETARY OUTPATIENT SERVICE WAITING

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SQUALENE RECOVERY FROM PALM FATTY ACID DISTILLATE USING PRESSURE SWING AND CONVENTIONAL SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE EXTRACTION NORHIDAYAH SULEIMAN FSTM 2011 15 SQUALENE RECOVERY

More information

To My Parents. My father, EsmaeelArzani My mother, Zahra Asadizadeh. My brother, Parham Arzani. & My beloved son SahandRoudpishi

To My Parents. My father, EsmaeelArzani My mother, Zahra Asadizadeh. My brother, Parham Arzani. & My beloved son SahandRoudpishi To My Parents My father, EsmaeelArzani My mother, Zahra Asadizadeh My brother, Parham Arzani & My beloved son SahandRoudpishi ii Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia

More information

MATHEMATICS GRADUATES PERCEPTIONS ON SUITABILITY OF EMPLOYMENT USING LOGISTIC REGRESSION HEIRNIZAH MELATI BINTI JAMRI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATHEMATICS GRADUATES PERCEPTIONS ON SUITABILITY OF EMPLOYMENT USING LOGISTIC REGRESSION HEIRNIZAH MELATI BINTI JAMRI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATHEMATICS GRADUATES PERCEPTIONS ON SUITABILITY OF EMPLOYMENT USING LOGISTIC REGRESSION HEIRNIZAH MELATI BINTI JAMRI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATHEMATICS GRADUATES PERCEPTIONS ON SUITABILITY OF EMPLOYMENT

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE REGARDING HORMONAL EMERGENCY CONTRACEPTION AMONG MARRIED FEMALE STAFF IN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FATEMEH NAJAFI SHARJ ABAD FPSK(m) 2010 1 KNOWLEDGE,

More information

ELEMENT OF WARRANTY OF IBS STRUCTURAL SYSTEM FOR CONSTRUCTION INDUSTRY ANNAN VESSINUK A/L SING

ELEMENT OF WARRANTY OF IBS STRUCTURAL SYSTEM FOR CONSTRUCTION INDUSTRY ANNAN VESSINUK A/L SING ELEMENT OF WARRANTY OF IBS STRUCTURAL SYSTEM FOR CONSTRUCTION INDUSTRY ANNAN VESSINUK A/L SING A project report submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master

More information

MUHAMMAD ANWAR BIN ALIAS

MUHAMMAD ANWAR BIN ALIAS EFFECT OF CATIONS ON MICROBIAL AGGREGATION USING BREVIBACILLUS PANACIHUMI STRAIN ZB1, LYSINIBACILLUS FUSIFORMIS STRAIN ZB2 AND ENTEROCOCCUS FAECALIS STRAIN ZL MUHAMMAD ANWAR BIN ALIAS A thesis submitted

More information

APLIKASI KENDIRI DIABETES JENIS II AMIRA WAHIDA BINTI OSMAN ASSOC PROF DR. MARYATI BINTI MOHD YUSOF DR KAILAVANI CHELLAPPAN

APLIKASI KENDIRI DIABETES JENIS II AMIRA WAHIDA BINTI OSMAN ASSOC PROF DR. MARYATI BINTI MOHD YUSOF DR KAILAVANI CHELLAPPAN APLIKASI KENDIRI DIABETES JENIS II AMIRA WAHIDA BINTI OSMAN ASSOC PROF DR. MARYATI BINTI MOHD YUSOF DR KAILAVANI CHELLAPPAN Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pesakit

More information

EXPORT PERSONNEL PERCEPTIONS OF EXPORT PERFORMANCE TO CHINA MARKET FARSHID MOVAGHAR MOGHADDAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

EXPORT PERSONNEL PERCEPTIONS OF EXPORT PERFORMANCE TO CHINA MARKET FARSHID MOVAGHAR MOGHADDAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EXPORT PERSONNEL PERCEPTIONS OF EXPORT PERFORMANCE TO CHINA MARKET FARSHID MOVAGHAR MOGHADDAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EXPORT PERSONNEL PERCEPTIONS OF EXPORT PERFORMANCE TO CHINA MARKET FARSHID MOVAGHAR

More information

CHRONIC KIDNEY FAILURE DATA MANAGEMENT SYSTEM WITH AUTOMATIC CLASSIFICATION KHOVARTHEN A/L MURUGIAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CHRONIC KIDNEY FAILURE DATA MANAGEMENT SYSTEM WITH AUTOMATIC CLASSIFICATION KHOVARTHEN A/L MURUGIAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 CHRONIC KIDNEY FAILURE DATA MANAGEMENT SYSTEM WITH AUTOMATIC CLASSIFICATION KHOVARTHEN A/L MURUGIAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i CHRONIC KIDNEY FAILURE DATA MANAGEMENT SYSTEM WITH AUTOMATIC CLASSIFICATION

More information

TARGET SELECTION USING SINGLE ELECTROENCEPHALOGRAM ELECTRODE BASED ON MENTAL TASK HUSNAINI BINTI AZMY

TARGET SELECTION USING SINGLE ELECTROENCEPHALOGRAM ELECTRODE BASED ON MENTAL TASK HUSNAINI BINTI AZMY TARGET SELECTION USING SINGLE ELECTROENCEPHALOGRAM ELECTRODE BASED ON MENTAL TASK HUSNAINI BINTI AZMY A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering

More information

DETERMINATION OF NUTRIENTS AND METALS CONTENT IN LIQUID GENERATED FROM COMPOSTED FOOD WASTE. NUR HANISMAHIZA BINTI MUDA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

DETERMINATION OF NUTRIENTS AND METALS CONTENT IN LIQUID GENERATED FROM COMPOSTED FOOD WASTE. NUR HANISMAHIZA BINTI MUDA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DETERMINATION OF NUTRIENTS AND METALS CONTENT IN LIQUID GENERATED FROM COMPOSTED FOOD WASTE. NUR HANISMAHIZA BINTI MUDA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DETERMINATION OF NUTRIENTS AND METALS CONTENT IN LIQUID

More information

COMPARISON OF VEGETABLE OILS AND MONITORING OF RANCIDITY AND LARD ADULTERATION IN PALM OLEIN USING ELECTRONIC NOSE

COMPARISON OF VEGETABLE OILS AND MONITORING OF RANCIDITY AND LARD ADULTERATION IN PALM OLEIN USING ELECTRONIC NOSE COMPARISON OF VEGETABLE OILS AND MONITORING OF RANCIDITY AND LARD ADULTERATION IN PALM OLEIN USING ELECTRONIC NOSE By GAN HOWE LIN Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of

More information

OF ARTEMIA f ED. H f. 'illl; HI SCICW UNiVHiKITl Mftlftyslft luil WWWJ. M/sl AY.SIA. y m ;':S iis lii5

OF ARTEMIA f ED. H f. 'illl; HI SCICW UNiVHiKITl Mftlftyslft luil WWWJ. M/sl AY.SIA. y m ;':S iis lii5 OF ARTEMIA f ED H f. 'illl; HI SCICW UNiVHiKITl Mftlftyslft luil WWWJ M/sl AY.SIA y m ;':S iis lii5 1100087565 Perpustakaan Suftanah Nuf ZaWrah Universiti Malaysia Terengganu (UMT) tesis S 6 2 0,A 2 2

More information

INTEGRATION OF MEDIAN FILTER AND ORIENTATION FIELD ESTIMATION FOR FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM

INTEGRATION OF MEDIAN FILTER AND ORIENTATION FIELD ESTIMATION FOR FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM INTEGRATION OF MEDIAN FILTER AND ORIENTATION FIELD ESTIMATION FOR FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM NOR AQILAH BINTI MISMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATION OF MEDIAN FILTER AND ORIENTED FIELD

More information

EFFECTS OF TIME AND TEMPERATURE ON PROCESS AND CRUDE PALM OIL QUALITY WITH MICROWAVE IRRADIATION STERILIZATION

EFFECTS OF TIME AND TEMPERATURE ON PROCESS AND CRUDE PALM OIL QUALITY WITH MICROWAVE IRRADIATION STERILIZATION i EFFECTS OF TIME AND TEMPERATURE ON PROCESS AND CRUDE PALM OIL QUALITY WITH MICROWAVE IRRADIATION STERILIZATION MAYA SARAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iv EFFECTS OF TIME AND TEMPERATURE ON PROCESS AND

More information

SISTEM E-DIABETES. Rezal Mhd Johan Dr Khairul Akram Zainol Ariffin. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

SISTEM E-DIABETES. Rezal Mhd Johan Dr Khairul Akram Zainol Ariffin. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK SISTEM E-DIABETES Rezal Mhd Johan Dr Khairul Akram Zainol Ariffin Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem E-Diabetes adalah antara sistem berkomputer secara talian

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 1997/98 Februari 1998 EBB 202/3 - Kristalografi & Ikala" Oi Dalam Pepejal Masa: [3 jam] Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA NUTRITIONAL COMPOSITION, ANTIOXIDANT PROPERTIES OF Hylocereus Polyrhizus POWDER AND THEIR EFFECTS ON PLASMA GLUCOSE LEVEL AND LIPID PROFILES IN DIABETIC RATS AND PRE-DIABETIC

More information

PRODUCTION, PARTIAL PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF AMYLASE FROM SPHINGOMONAS SP. ISOLATED FROM ARTIC SOIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PRODUCTION, PARTIAL PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF AMYLASE FROM SPHINGOMONAS SP. ISOLATED FROM ARTIC SOIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PRODUCTION, PARTIAL PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF AMYLASE FROM SPHINGOMONAS SP. ISOLATED FROM ARTIC SOIL ONG LENG HUI PRODUCTION, PARTIA L PURIFICATION AND CHARAC TERIZATION OF AMYLASE FROM SPHINGOMONAS

More information

CLASSIFICATION OF ELECTROENCEPHALOGRAPHY SIGNAL USING STATISTICAL FEATURES AND REGRESSION CLASSIFIER

CLASSIFICATION OF ELECTROENCEPHALOGRAPHY SIGNAL USING STATISTICAL FEATURES AND REGRESSION CLASSIFIER CLASSIFICATION OF ELECTROENCEPHALOGRAPHY SIGNAL USING STATISTICAL FEATURES AND REGRESSION CLASSIFIER NURBAITY BINTI SABRI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CLASSIFICATION OF ELECTROENCEPHALOGRAPHY SIGNAL USING

More information

EEG-BASED EMOTION CLASSIFICATION USING WAVELET BASED FEATURES AND SUPPORT VECTOR MACHINE CLASSIFIER NORMASLIZA BINTI M. RAZALI

EEG-BASED EMOTION CLASSIFICATION USING WAVELET BASED FEATURES AND SUPPORT VECTOR MACHINE CLASSIFIER NORMASLIZA BINTI M. RAZALI EEG-BASED EMOTION CLASSIFICATION USING WAVELET BASED FEATURES AND SUPPORT VECTOR MACHINE CLASSIFIER NORMASLIZA BINTI M. RAZALI A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the

More information

MODIFICATION OF INTERVAL TYPE-2 FUZZY TOPSIS AND ITS APPLICATION TO FLOOD CONTROL PROJECT SELECTION NURNADIAH BINTI ZAMRI

MODIFICATION OF INTERVAL TYPE-2 FUZZY TOPSIS AND ITS APPLICATION TO FLOOD CONTROL PROJECT SELECTION NURNADIAH BINTI ZAMRI MODIFICATION OF INTERVAL TYPE-2 FUZZY TOPSIS AND ITS APPLICATION TO FLOOD CONTROL PROJECT SELECTION NURNADIAH BINTI ZAMRI DEGREE OF DOCTOR PHILOSOPHY UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU MALAYSIA 2015 MODIFICATION

More information

Aktiviti antibakteria, kesitotoksikan dan potensi sebagai disinfektan asid piroligneus Rhizophora apiculata

Aktiviti antibakteria, kesitotoksikan dan potensi sebagai disinfektan asid piroligneus Rhizophora apiculata Undergraduate Research Journal for Biomolecular Sciences and Biotechnology ISSN 2600-7983 Aktiviti antibakteria, kesitotoksikan dan potensi sebagai disinfektan asid piroligneus Rhizophora apiculata Sitti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF ZINC SUPPLEMENT ON TUMORIGENIC (MCF-7) AND NON-TUMORIGENIC (MCF-10A) MAMMARY EPITHELIAL CELLS UNDER DIFFERENT OXYGEN CONDITIONS LEE SZE YEN FBSB 2013 35 EFFECTS OF

More information

SISTEM INFOGRAFIK INTERAKTIF WABAK H1N1. Aice A/P Emin. Puan Siti Aishah Binti Hanawi

SISTEM INFOGRAFIK INTERAKTIF WABAK H1N1. Aice A/P Emin. Puan Siti Aishah Binti Hanawi SISTEM INFOGRAFIK INTERAKTIF WABAK H1N1 PTA-FTSM-2018-029 Aice A/P Emin Puan Siti Aishah Binti Hanawi Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pada tahun 2009, dunia telah

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GROWTH AND PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF OIL PALM SEEDLINGS TO TWO SOURCES OF POTASSIUM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GROWTH AND PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF OIL PALM SEEDLINGS TO TWO SOURCES OF POTASSIUM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GROWTH AND PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF OIL PALM SEEDLINGS TO TWO SOURCES OF POTASSIUM MARZITA BINTI HAMZAH FP 2012 44 GROWTH AND PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF OIL PALM SEEDLINGS TO

More information

MENTAL HEALTH, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SOCIAL SUPPORT AMONG MOTHERS OF CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

MENTAL HEALTH, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SOCIAL SUPPORT AMONG MOTHERS OF CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY MENTAL HEALTH, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SOCIAL SUPPORT AMONG MOTHERS OF CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY ROYA KOOCHAK ENTEZAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MENTAL HEALTH, EMOTIONAL INTELLIGENCE

More information

THE FORENSIC ANALYSIS OF HUMAN CANINE TEETH FOR GENDER DETERMINATION NURUL HAZLEENA BINTI ABU BAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

THE FORENSIC ANALYSIS OF HUMAN CANINE TEETH FOR GENDER DETERMINATION NURUL HAZLEENA BINTI ABU BAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE FORENSIC ANALYSIS OF HUMAN CANINE TEETH FOR GENDER DETERMINATION NURUL HAZLEENA BINTI ABU BAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE FORENSIC ANALYSIS OF HUMAN CANINE TEETH FOR GENDER DETERMINATION NURUL

More information

ANALISIS AKTIVITI ENZIM DAN ELISA KE ATAS PENANDA BIOLOGI PERGERAKAN GIGI DALAM CECAIR KREVIS GINGIVA MANUSIA SEMASA RAWATAN ORTODONTIK

ANALISIS AKTIVITI ENZIM DAN ELISA KE ATAS PENANDA BIOLOGI PERGERAKAN GIGI DALAM CECAIR KREVIS GINGIVA MANUSIA SEMASA RAWATAN ORTODONTIK Malays. Appl. Biol. (2014) 43(1): KORELASI 133 139ANTARA AKTIVITI ENZIM DAN ANALISIS ELISA 133 ANALISIS AKTIVITI ENZIM DAN ELISA KE ATAS PENANDA BIOLOGI PERGERAKAN GIGI DALAM CECAIR KREVIS GINGIVA MANUSIA

More information

INVESTIGATION OF ROLLOVER PERFORMANCE FOR MALAYSIA BUS SUPERSTRUCTURE MOHAMMAD AMIRUL AFFIZ BIN AFRIPIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INVESTIGATION OF ROLLOVER PERFORMANCE FOR MALAYSIA BUS SUPERSTRUCTURE MOHAMMAD AMIRUL AFFIZ BIN AFRIPIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INVESTIGATION OF ROLLOVER PERFORMANCE FOR MALAYSIA BUS SUPERSTRUCTURE MOHAMMAD AMIRUL AFFIZ BIN AFRIPIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INVESTIGATION OF ROLLOVER PERFORMANCE FOR MALAYSIA BUS SUPERSTRUCTURE

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA INCREASING RESISTANT STARCH CONTENT IN FISH CRACKERS THROUGH VARIOUS COOKING-CHILLING CONDITIONS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA INCREASING RESISTANT STARCH CONTENT IN FISH CRACKERS THROUGH VARIOUS COOKING-CHILLING CONDITIONS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA INCREASING RESISTANT STARCH CONTENT IN FISH CRACKERS THROUGH VARIOUS COOKING-CHILLING CONDITIONS MOHD ZUHAIR BIN MOHD NOR FK 2012 4 INCREASING RESISTANT STARCH CONTENT IN FISH

More information

Kandungan Alpha Lipid LifeLine

Kandungan Alpha Lipid LifeLine New Image Serving Size : 16g Jumlah Konsumsi : 16g Average quantity Average quantity Serving per can : 28 Konsumi per tin : 28 per serve per serve Energy Tenaga 209KJ, 50Cal 1300KJ, 213Cal Protein Protein

More information

THE NEEDS OF HALAL TRANSPORTATION CONTROL IN MALAYSIA: A MULTIPLE CASE STUDY APPROACH ZUHRA JUNAIDA BINTI IR MOHAMAD HUSNY HAMID

THE NEEDS OF HALAL TRANSPORTATION CONTROL IN MALAYSIA: A MULTIPLE CASE STUDY APPROACH ZUHRA JUNAIDA BINTI IR MOHAMAD HUSNY HAMID THE NEEDS OF HALAL TRANSPORTATION CONTROL IN MALAYSIA: A MULTIPLE CASE STUDY APPROACH ZUHRA JUNAIDA BINTI IR MOHAMAD HUSNY HAMID A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the

More information

EFFECTS OF PRESSURE GRADIENT ON STEADY FORCED CONVECTION USING HOMOTOPY ANALYSIS METHOD (HAM) Yahaya Shagaiya Daniel UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

EFFECTS OF PRESSURE GRADIENT ON STEADY FORCED CONVECTION USING HOMOTOPY ANALYSIS METHOD (HAM) Yahaya Shagaiya Daniel UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EFFECTS OF PRESSURE GRADIENT ON STEADY FORCED CONVECTION USING HOMOTOPY ANALYSIS METHOD (HAM) Yahaya Shagaiya Daniel UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EFFECTS OF PRESSURE GRADIENT ON STEADY FORCED CONVECTION

More information

Hubungan Sunnah Rasullullah S.A.W. Dalam Amalan Berkongsi Makanan Menggunakan Dulang Dengan Tahap Kekenyangan

Hubungan Sunnah Rasullullah S.A.W. Dalam Amalan Berkongsi Makanan Menggunakan Dulang Dengan Tahap Kekenyangan International Conference on Da wah and Islamic Management (IC-DAIM 2017) Hubungan Sunnah Rasullullah S.A.W. Dalam Amalan Berkongsi Makanan Menggunakan Dulang Dengan Tahap Kekenyangan Ibrahim Abu Bakar*;

More information

THE IMPACT OF SAFETY AWARENESS TO MODERATE THE RELATIONSHIP OF EMPLOYEE PARTICIPATION ON SAFETY PERFORMANCE AT PERODUA, RAWANG

THE IMPACT OF SAFETY AWARENESS TO MODERATE THE RELATIONSHIP OF EMPLOYEE PARTICIPATION ON SAFETY PERFORMANCE AT PERODUA, RAWANG ii THE IMPACT OF SAFETY AWARENESS TO MODERATE THE RELATIONSHIP OF EMPLOYEE PARTICIPATION ON SAFETY PERFORMANCE AT PERODUA, RAWANG SITI FATIMAH NOOR BT HASANUDDIN A dissertation submitted in partial fulfillment

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF SELECTED PROBIOTICS ON THE GROWTH, SURVIVAL AND GASTRO-INTESTINAL BACTERIAL POPULATION OF JUVENILE GIANT FRESHWATER PRAWN (Macrobrachium rosenbergii, de Man) SARA RAVAN

More information